Thomas Kuhn

Inhoudsopgave:

Thomas Kuhn
Thomas Kuhn
Video: Thomas Kuhn
Video: Томас Кун: структура научных революций 2023, Februari
Anonim

Toegang navigatie

 • Inhoud van het item
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Vrienden PDF-voorbeeld
 • Info over auteur en citaat
 • Terug naar boven

Thomas Kuhn

Voor het eerst gepubliceerd op vrijdag 13 augustus 2004; inhoudelijke herziening wo 31 okt.2018

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) is een van de meest invloedrijke wetenschapsfilosofen van de twintigste eeuw, misschien wel de meest invloedrijke. Zijn boek The Structure of Scientific Revolutions uit 1962 is een van de meest geciteerde academische boeken aller tijden. Kuhns bijdrage aan de wetenschapsfilosofie betekende niet alleen een breuk met verschillende belangrijke positivistische doctrines, maar introduceerde ook een nieuwe stijl van wetenschapsfilosofie die hem dichter bij de geschiedenis van de wetenschap bracht. Zijn verslag over de ontwikkeling van de wetenschap stelde dat de wetenschap periodes van stabiele groei doormaakt, onderbroken door revisionaire revoluties. Aan dit proefschrift voegde Kuhn het controversiële 'onvergelijkbaarheidsonderzoek' toe, dat theorieën uit verschillende perioden te lijden hebben onder bepaalde diepe soorten mislukkingen van vergelijkbaarheid.

 • 1. Leven en carrière
 • 2. De ontwikkeling van wetenschap
 • 3. Het concept van een paradigma
 • 4. Onvergelijkbaarheid en wereldverandering

  • 4.1 Methodologische onvergelijkbaarheid
  • 4.2 Perceptie, observationele onvergelijkbaarheid en wereldverandering
  • 4.3 Kuhn's Early Semantic Incommensurability Thesis
  • 4.4 Kuhn's latere semantische onvergelijkbaarheidsthese
 • 5. Wetenschapsgeschiedenis
 • 6. Kritiek en invloed

  • 6.1 Wetenschappelijke verandering
  • 6.2 Onvergelijkbaarheid
  • 6.3 Kuhn en sociale wetenschappen
  • 6.4 Recente ontwikkelingen
  • 6.5 Beoordeling
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Leven en carrière

Het academische leven van Thomas Kuhn begon in de natuurkunde. Daarna schakelde hij over naar de geschiedenis van de wetenschap en naarmate zijn carrière zich ontwikkelde, stapte hij over naar de wetenschapsfilosofie, hoewel hij een sterke interesse in de geschiedenis van de natuurkunde behield. In 1943 studeerde hij cum laude af aan Harvard. Daarna bracht hij de rest van de oorlogsjaren door in onderzoek met betrekking tot radar op Harvard en vervolgens in Europa. Hij behaalde zijn masterdiploma in de natuurkunde in 1946 en zijn doctoraat in 1949, ook in de fysica (betreffende een toepassing van de kwantummechanica op de fysica van de vaste stof). Kuhn werd gekozen in de prestigieuze Society of Fellows op Harvard, een van de andere leden was WV Quine. Op dit moment, en tot 1956, gaf Kuhn les in de wetenschap voor studenten in de geesteswetenschappen, als onderdeel van het curriculum General Education in Science, ontwikkeld door James B. Conant,de president van Harvard. Deze cursus was gericht op historische casestudy's en dit was Kuhn's eerste gelegenheid om historisch-wetenschappelijke teksten in detail te bestuderen. Zijn aanvankelijke verwarring bij het lezen van het wetenschappelijke werk van Aristoteles was een vormende ervaring, gevolgd door een min of meer plotseling vermogen om Aristoteles goed te begrijpen, niet verstoord door kennis van latere wetenschap.

Dit leidde ertoe dat Kuhn zich concentreerde op de geschiedenis van de wetenschap en te zijner tijd werd hij benoemd tot assistent-professor in het algemeen onderwijs en de geschiedenis van de wetenschap. Gedurende deze periode richtte zijn werk zich op de achttiende-eeuwse materietheorie en de vroege geschiedenis van de thermodynamica. Kuhn wendde zich vervolgens tot de geschiedenis van de astronomie en in 1957 publiceerde hij zijn eerste boek, The Copernican Revolution.

In 1961 werd Kuhn hoogleraar aan de University of California in Berkeley, waar hij in 1956 naar de geschiedenis van de wetenschap was verhuisd, maar op de afdeling filosofie. Hierdoor kon hij zijn interesse in de wetenschapsfilosofie ontwikkelen. Tot de collega's van Berkeley behoorden Stanley Cavell, die Kuhn kennis liet maken met het werk van Wittgenstein, en Paul Feyerabend. Met Feyerabend besprak Kuhn een concept van The Structure of Scientific Revolutions dat in 1962 werd gepubliceerd in de serie "International Encyclopedia of Unified Science", onder redactie van Otto Neurath en Rudolf Carnap. Het centrale idee van dit buitengewoon invloedrijke en controversiële boek is dat de ontwikkeling van de wetenschap, in normale perioden van de wetenschap, wordt aangedreven door de naleving van wat Kuhn een 'paradigma' noemde.De functies van een paradigma zijn het leveren van puzzels voor wetenschappers om op te lossen en het verschaffen van de tools voor hun oplossing. Een wetenschappelijke crisis ontstaat wanneer het vertrouwen verloren gaat in het vermogen van het paradigma om bijzonder zorgwekkende puzzels op te lossen die 'anomalieën' worden genoemd. Crisis wordt gevolgd door een wetenschappelijke revolutie als het bestaande paradigma wordt vervangen door een rivaal. Kuhn beweerde dat wetenschap die door één paradigma wordt geleid 'onvergelijkbaar' zou zijn met wetenschap die onder een ander paradigma is ontwikkeld, wat betekent dat er geen gemeenschappelijke maatstaf is voor het beoordelen van de verschillende wetenschappelijke theorieën. Deze thesis van onvergelijkbaarheid, die tegelijkertijd door Feyerabend is ontwikkeld, sluit bepaalde soorten vergelijking van de twee theorieën uit en verwerpt bijgevolg enkele traditionele opvattingen over wetenschappelijke ontwikkeling,zoals de opvatting dat latere wetenschap voortbouwt op de kennis in eerdere theorieën, of de opvatting dat latere theorieën dichter bij de waarheid komen dan eerdere theorieën. Het meeste van Kuhn's latere werk in de filosofie werd besteed aan het verwoorden en ontwikkelen van de ideeën in The Structure of Scientific Revolutions, hoewel sommige daarvan, zoals de stelling van onvergelijkbaarheid, tijdens het proces een transformatie ondergingen.

Volgens Kuhn zelf (2000, 307) wekte The Structure of Scientific Revolutions voor het eerst de belangstelling van sociale wetenschappers, hoewel het op den duur bij filosofen de interesse wekte die Kuhn had bedoeld (en ook niet lang daarna bij een veel breder academisch en algemeen publiek)). Hoewel het belang van Kuhn's ideeën werd erkend, was de filosofische receptie niettemin vijandig. Dudley Shapere's recensie (1964) benadrukte bijvoorbeeld de relativistische implicaties van Kuhn's ideeën, en dit zette de context voor veel latere filosofische discussies. Aangezien het volgen van regels (van logica, van wetenschappelijke methode, enz.) Werd beschouwd als de conditio sine qua non voor rationaliteit, leek Kuhn's bewering dat wetenschappers geen regels hanteren bij het nemen van hun beslissingen gelijk aan de bewering dat wetenschap irrationeel is.Dit werd benadrukt door zijn verwerping van het onderscheid tussen ontdekking en rechtvaardiging (ontkenend dat we onderscheid kunnen maken tussen het psychologische proces van het bedenken van een idee en het logische proces om zijn claim op waarheid te rechtvaardigen) en zijn nadruk op onvergelijkbaarheid (de claim dat bepaalde soorten van vergelijking tussen theorieën is onmogelijk). De negatieve reactie onder filosofen werd verergerd door een belangrijke naturalistische tendens in The Structure of Scientific Revolutions die toen onbekend was. Een bijzonder significant voorbeeld hiervan was Kuhn's nadruk op het belang van de geschiedenis van de wetenschap voor de wetenschapsfilosofie. De openingszin van het boek luidt: "Geschiedenis, als het wordt beschouwd als een opslagplaats voor meer dan anekdote of chronologie,zou een beslissende transformatie kunnen veroorzaken in het beeld van de wetenschap waarmee we nu bezeten zijn”(1962/1970, 1). Ook significant en onbekend was Kuhn's beroep op psychologische literatuur en voorbeelden (zoals het koppelen van theorieverandering aan het veranderende uiterlijk van een Gestaltbeeld).

In 1964 verliet Kuhn Berkeley om de functie van M. Taylor Pyne hoogleraar filosofie en wetenschapsgeschiedenis op te nemen aan de Princeton University. In het volgende jaar vond een belangrijke gebeurtenis plaats die Kuhn's profiel verder bij filosofen hielp promoten. Aan het Bedford College in Londen werd een internationaal colloquium in de wetenschapsfilosofie gehouden. Een van de belangrijkste gebeurtenissen van het Colloquium was bedoeld als een debat tussen Kuhn en Feyerabend, waarbij Feyerabend het kritische rationalisme promootte dat hij met Popper deelde. Zoals het was, was Feyerabend ziek en niet in staat aanwezig te zijn, en de afgeleverde kranten waren gericht op Kuhn's werk. John Watkins nam de plaats van Feyerabend in tijdens een sessie onder leiding van Popper. De discussie die volgde, waaraan Popper en ook Margaret Masterman en Stephen Toulmin hebben bijgedragen,vergeleek en contrasteerde de standpunten van Kuhn en Popper en hielp daarmee de betekenis van Kuhn's benadering te verduidelijken. Papers van deze discussianten samen met bijdragen van Feyerabend en Lakatos, werden enkele jaren later gepubliceerd in Criticism and the Growth of Knowledge, onder redactie van Lakatos en Alan Musgrave (1970) (het vierde deel van de procedure van dit colloquium). In hetzelfde jaar verscheen de tweede editie van The Structure of Scientific Revolutions, inclusief een belangrijk naschrift waarin Kuhn zijn begrip van paradigma verduidelijkte. Dit kwam mede door de kritiek van Masterman (1970) dat Kuhn 'paradigma' op een groot aantal verschillende manieren had gebruikt; Bovendien was Kuhn van mening dat critici de nadruk die hij legde op het idee van een paradigma als voorbeeld of model van puzzeloplossing niet hadden gewaardeerd. Kuhn ook,gaf zijn werk voor het eerst expliciet een antirealistisch element door de samenhang te ontkennen van het idee dat theorieën min of meer dicht bij de waarheid konden worden beschouwd.

Een verzameling van Kuhn's essays in de filosofie en wetenschapsgeschiedenis werd in 1977 gepubliceerd, met de titel The Essential Tension ontleend aan een van Kuhn's eerste essays waarin hij het belang van traditie in de wetenschap benadrukt. Het jaar daarop verscheen zijn tweede historische monografie Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, over de vroege geschiedenis van de kwantummechanica. In 1983 werd hij benoemd tot Laurence S. Rockefeller-hoogleraar filosofie aan het MIT. Kuhn bleef in de jaren tachtig en negentig werken aan een verscheidenheid aan onderwerpen in zowel geschiedenis als wetenschapsfilosofie, waaronder de ontwikkeling van het concept van onvergelijkbaarheid, en op het moment van zijn dood in 1996 werkte hij aan een tweede filosofische monografie over onder andereeen evolutionaire opvatting van wetenschappelijke verandering en conceptverwerving in de ontwikkelingspsychologie.

2. De ontwikkeling van wetenschap

In De Structuur van Wetenschappelijke Revoluties schetst Kuhn een beeld van de ontwikkeling van de wetenschap die totaal anders is dan voorheen. Voor Kuhn was er inderdaad weinig bij wijze van zorgvuldig overwogen, theoretisch verklaard verslag van wetenschappelijke verandering. In plaats daarvan was er een idee over hoe de wetenschap zich zou moeten ontwikkelen, dat was een bijproduct van de heersende wetenschapsfilosofie, evenals een populaire, heroïsche kijk op wetenschappelijke vooruitgang. Volgens zulke meningen ontwikkelt de wetenschap zich door het toevoegen van nieuwe waarheden aan de voorraad oude waarheden, of door de toenemende benadering van theorieën aan de waarheid, en in het vreemde geval de correctie van fouten uit het verleden. Dergelijke vooruitgang zou kunnen versnellen in de handen van een bijzonder grote wetenschapper, maar vooruitgang zelf wordt gegarandeerd door de wetenschappelijke methode.

In de jaren vijftig, toen Kuhn begon met zijn historische wetenschappelijke studies, was de geschiedenis van de wetenschap een jonge academische discipline. Toch werd het duidelijk dat wetenschappelijke verandering niet altijd zo eenvoudig was als de standaard, traditionele opvatting zou hebben. Kuhn was de eerste en belangrijkste auteur die een ontwikkeld alternatief account formuleerde. Aangezien de standaardvisie aansluit bij de dominante, positivistisch beïnvloede wetenschapsfilosofie, zou een niet-standaardvisie belangrijke gevolgen hebben voor de wetenschapsfilosofie. Kuhn had weinig formele filosofische opleiding, maar was zich niettemin ten volle bewust van de betekenis van zijn innovatie voor de filosofie, en hij noemde zijn werk inderdaad 'geschiedenis voor filosofische doeleinden' (Kuhn 2000, 276).

De ontwikkeling van een wetenschap is volgens Kuhn niet uniform, maar kent afwisselende 'normale' en 'revolutionaire' (of 'buitengewone') fasen. De revolutionaire fasen zijn niet alleen perioden van versnelde vooruitgang, maar verschillen kwalitatief van de normale wetenschap. Normale wetenschap lijkt op het cumulatieve standaardbeeld van wetenschappelijke vooruitgang, althans aan de oppervlakte. Kuhn beschrijft de normale wetenschap als 'puzzels oplossen' (1962 / 1970a, 35–42). Hoewel deze term suggereert dat de normale wetenschap niet dramatisch is, is het belangrijkste doel ervan om het idee over te brengen dat de puzzeloplosser, net als iemand die een kruiswoordpuzzel of een schaakprobleem of een puzzel doet, een redelijke kans verwacht om de puzzel op te lossen, dat dit zal voornamelijk afhangen van zijn eigen kunnen en dat de puzzel zelf en zijn oplossingsmethoden een hoge mate van vertrouwdheid zullen hebben.Een puzzeloplosser betreedt niet volledig onbekend terrein. Omdat de puzzels en hun oplossingen vertrouwd en relatief eenvoudig zijn, kan de normale wetenschap een groeiende voorraad puzzeloplossingen verwachten. Revolutionaire wetenschap is echter niet cumulatief omdat, volgens Kuhn, wetenschappelijke revoluties een herziening van de bestaande wetenschappelijke overtuiging of praktijk inhouden (1962 / 1970a, 92). Niet alle verworvenheden van de voorgaande periode van de normale wetenschap zijn bewaard gebleven in een revolutie, en inderdaad kan een latere periode van de wetenschap mogelijk zonder verklaring voor een fenomeen dat in een eerdere periode succesvol werd verklaard. Dit kenmerk van wetenschappelijke revoluties is bekend geworden als 'Kuhn-verlies' (1962 / 1970a, 99–100).Omdat de puzzels en hun oplossingen vertrouwd en relatief eenvoudig zijn, kan de normale wetenschap een groeiende voorraad puzzeloplossingen verwachten. Revolutionaire wetenschap is echter niet cumulatief omdat, volgens Kuhn, wetenschappelijke revoluties een herziening van de bestaande wetenschappelijke overtuiging of praktijk inhouden (1962 / 1970a, 92). Niet alle verworvenheden van de voorgaande periode van de normale wetenschap zijn bewaard gebleven in een revolutie, en inderdaad kan een latere periode van de wetenschap mogelijk zonder verklaring voor een fenomeen dat in een eerdere periode succesvol werd verklaard. Dit kenmerk van wetenschappelijke revoluties is bekend geworden als 'Kuhn-verlies' (1962 / 1970a, 99–100).Omdat de puzzels en hun oplossingen vertrouwd en relatief eenvoudig zijn, kan de normale wetenschap een groeiende voorraad puzzeloplossingen verwachten. Revolutionaire wetenschap is echter niet cumulatief omdat, volgens Kuhn, wetenschappelijke revoluties een herziening van de bestaande wetenschappelijke overtuiging of praktijk inhouden (1962 / 1970a, 92). Niet alle verworvenheden van de voorgaande periode van de normale wetenschap zijn bewaard gebleven in een revolutie, en inderdaad kan een latere periode van de wetenschap mogelijk zonder verklaring voor een fenomeen dat in een eerdere periode succesvol werd verklaard. Dit kenmerk van wetenschappelijke revoluties is bekend geworden als 'Kuhn-verlies' (1962 / 1970a, 99–100).volgens Kuhn omvatten wetenschappelijke revoluties een herziening van de bestaande wetenschappelijke overtuiging of praktijk (1962 / 1970a, 92). Niet alle verworvenheden van de voorgaande periode van de normale wetenschap zijn bewaard gebleven in een revolutie, en inderdaad kan een latere periode van de wetenschap mogelijk zonder verklaring voor een fenomeen dat in een eerdere periode succesvol werd verklaard. Dit kenmerk van wetenschappelijke revoluties is bekend geworden als 'Kuhn-verlies' (1962 / 1970a, 99–100).volgens Kuhn omvatten wetenschappelijke revoluties een herziening van de bestaande wetenschappelijke overtuiging of praktijk (1962 / 1970a, 92). Niet alle verworvenheden van de voorgaande periode van de normale wetenschap zijn bewaard gebleven in een revolutie, en inderdaad kan een latere periode van de wetenschap mogelijk zonder verklaring voor een fenomeen dat in een eerdere periode succesvol werd verklaard. Dit kenmerk van wetenschappelijke revoluties is bekend geworden als 'Kuhn-verlies' (1962 / 1970a, 99–100).Dit kenmerk van wetenschappelijke revoluties is bekend geworden als 'Kuhn-verlies' (1962 / 1970a, 99–100).Dit kenmerk van wetenschappelijke revoluties is bekend geworden als 'Kuhn-verlies' (1962 / 1970a, 99–100).

Als, zoals in het standaardbeeld, wetenschappelijke revoluties zijn als normale wetenschap maar beter, dan zal revolutionaire wetenschap te allen tijde worden beschouwd als iets positiefs, om te zoeken, te bevorderen en te verwelkomen. Revoluties moeten ook worden gezocht in de visie van Popper, maar niet omdat ze bijdragen aan positieve kennis van de waarheid van theorieën, maar omdat ze toevoegen aan de negatieve kennis dat de relevante theorieën vals zijn. Kuhn verwierp in dit opzicht zowel de traditionele als de Popperiaanse opvattingen. Hij beweert dat de normale wetenschap er alleen in kan slagen vooruitgang te boeken als de relevante wetenschappelijke gemeenschap zich sterk inzet voor hun gedeelde theoretische overtuigingen, waarden, instrumenten en technieken, en zelfs voor metafysica. Deze constellatie van gedeelde verplichtingen noemt Kuhn op een gegeven moment een 'disciplinaire matrix' (1970a,182) hoewel hij elders vaak de term 'paradigma' gebruikt. Omdat toewijding aan de disciplinaire matrix een voorwaarde is voor succesvolle normale wetenschap, is het inprenten van die toewijding een sleutelelement in wetenschappelijke training en in de vorming van de mindset van een succesvolle wetenschapper. Deze spanning tussen het verlangen naar innovatie en de noodzakelijke conservativiteit van de meeste wetenschappers was het onderwerp van een van Kuhns eerste essays in de wetenschappelijke theorie, 'The Essential Tension' (1959). De ongebruikelijke nadruk op een conservatieve houding onderscheidt Kuhn niet alleen van het heroïsche element van het standaardbeeld, maar ook van Popper en zijn afbeelding van de wetenschapper die voor altijd probeert haar belangrijkste theorieën te weerleggen.het inprenten van dat commitment is een sleutelelement in wetenschappelijke training en in de vorming van de mindset van een succesvolle wetenschapper. Deze spanning tussen het verlangen naar innovatie en de noodzakelijke conservativiteit van de meeste wetenschappers was het onderwerp van een van Kuhns eerste essays in de wetenschappelijke theorie, 'The Essential Tension' (1959). De ongebruikelijke nadruk op een conservatieve houding onderscheidt Kuhn niet alleen van het heroïsche element van het standaardbeeld, maar ook van Popper en zijn afbeelding van de wetenschapper die voor altijd probeert haar belangrijkste theorieën te weerleggen.het inprenten van dat commitment is een sleutelelement in wetenschappelijke training en in de vorming van de mindset van een succesvolle wetenschapper. Deze spanning tussen het verlangen naar innovatie en de noodzakelijke conservativiteit van de meeste wetenschappers was het onderwerp van een van Kuhns eerste essays in de wetenschappelijke theorie, 'The Essential Tension' (1959). De ongebruikelijke nadruk op een conservatieve houding onderscheidt Kuhn niet alleen van het heroïsche element van het standaardbeeld, maar ook van Popper en zijn afbeelding van de wetenschapper die voor altijd probeert haar belangrijkste theorieën te weerleggen.Deze spanning tussen het verlangen naar innovatie en de noodzakelijke conservativiteit van de meeste wetenschappers was het onderwerp van een van Kuhns eerste essays in de wetenschappelijke theorie, 'The Essential Tension' (1959). De ongebruikelijke nadruk op een conservatieve houding onderscheidt Kuhn niet alleen van het heroïsche element van het standaardbeeld, maar ook van Popper en zijn afbeelding van de wetenschapper die voor altijd probeert haar belangrijkste theorieën te weerleggen.Deze spanning tussen het verlangen naar innovatie en de noodzakelijke conservativiteit van de meeste wetenschappers was het onderwerp van een van Kuhns eerste essays in de wetenschappelijke theorie, "The Essential Tension" (1959). De ongebruikelijke nadruk op een conservatieve houding onderscheidt Kuhn niet alleen van het heroïsche element van het standaardbeeld, maar ook van Popper en zijn afbeelding van de wetenschapper die voor altijd probeert haar belangrijkste theorieën te weerleggen.

Dit conservatieve verzet tegen de poging om belangrijke theorieën te weerleggen, betekent dat revoluties niet worden gezocht, behalve onder extreme omstandigheden. De filosofie van Popper vereist dat een enkel reproduceerbaar, abnormaal fenomeen voldoende is om een ​​theorie te verwerpen (Popper 1959, 86–7). Kuhn is van mening dat wetenschappers tijdens de normale wetenschap de leidende theorieën van hun disciplinaire matrix niet testen of proberen te bevestigen. Evenmin beschouwen ze afwijkende resultaten als het vervalsen van die theorieën. (Het zijn alleen speculatieve puzzeloplossingen die tijdens de normale wetenschap op popperiaanse wijze kunnen worden vervalst (1970b, 19).) In tegendeel, afwijkingen worden genegeerd of indien mogelijk weg verklaard. Alleen de opeenstapeling van bijzonder lastige afwijkingen vormt een ernstig probleem voor de bestaande disciplinaire matrix.Een bijzonder lastige anomalie is er een die de praktijk van de normale wetenschap ondermijnt. Een anomalie kan bijvoorbeeld tekortkomingen aan het licht brengen in een veelgebruikt apparaat, misschien door twijfel te zaaien over de onderliggende theorie. Als veel van de normale wetenschap afhankelijk is van dit apparaat, zal de normale wetenschap het moeilijk vinden om met vertrouwen door te gaan totdat deze anomalie is aangepakt. Een wijdverbreid gebrek aan vertrouwen noemt Kuhn een 'crisis' (1962 / 1970a, 66–76).Een wijdverbreid gebrek aan vertrouwen noemt Kuhn een 'crisis' (1962 / 1970a, 66–76).Een wijdverbreid gebrek aan vertrouwen noemt Kuhn een 'crisis' (1962 / 1970a, 66–76).

Het meest interessante antwoord op een crisis zal de zoektocht zijn naar een herziene disciplinaire matrix, een herziening die het mogelijk zal maken om de meest urgente afwijkingen op te heffen en de oplossing van vele onopgeloste puzzels optimaal te kunnen oplossen. Zo'n herziening zal een wetenschappelijke revolutie zijn. Volgens Popper is de revolutionaire omverwerping van een theorie er een die logisch vereist is door een anomalie. Volgens Kuhn zijn er echter geen regels om de betekenis van een puzzel te bepalen en om puzzels en hun oplossingen tegen elkaar af te wegen. De keuze voor een herziening van een disciplinaire matrix is ​​niet rationeel dwingend; evenmin is de specifieke keuze voor herziening rationeel.Om deze reden staat de revolutionaire fase bijzonder open voor concurrentie tussen verschillende ideeën en rationele onenigheid over hun relatieve verdiensten. Kuhn vermeldt kort dat extra-wetenschappelijke factoren kunnen helpen bij het bepalen van de uitkomst van een wetenschappelijke revolutie - bijvoorbeeld de nationaliteiten en persoonlijkheden van vooraanstaande hoofdrolspelers (1962 / 1970a, 152–3). Deze suggestie groeide in de handen van sommige sociologen en wetenschapshistorici uit tot de stelling dat de uitkomst van een wetenschappelijke revolutie, zelfs van elke stap in de ontwikkeling van de wetenschap, altijd wordt bepaald door sociaal-politieke factoren. Kuhn zelf verwierp dergelijke ideeën en zijn werk maakt duidelijk dat de factoren die de uitkomst van een wetenschappelijk geschil bepalen, vooral in de moderne wetenschap, bijna altijd in de wetenschap te vinden zijn,specifiek in samenhang met de puzzeloplossende kracht van de concurrerende ideeën.

Kuhn stelt dat de wetenschap vooruitgang boekt, zelfs door revoluties (1962 / 1970a, 160ff). Het fenomeen Kuhn-verlies sluit volgens Kuhn het traditionele cumulatieve beeld van de vooruitgang uit. De revolutionaire zoektocht naar een vervangend paradigma wordt gedreven door het falen van het bestaande paradigma om bepaalde belangrijke anomalieën op te lossen. Elk vervangingsparadigma kan de meeste van die puzzels beter oplossen, anders is het niet de moeite waard om het te vervangen in plaats van het bestaande paradigma. Tegelijkertijd moet een waardige vervanging, ook al is er enig verlies van Kuhn, ook veel van de probleemoplossende kracht van zijn voorganger behouden (1962 / 1970a, 169). (Kuhn verduidelijkt het punt door te stellen dat de nieuwere theorie al het vermogen van haar voorganger moet behouden om kwantitatieve problemen op te lossen. Het kan echter een kwalitatieve, verklarende kracht verliezen [1970b, 20].) Vandaar dat we kunnen zeggen dat revoluties een algehele toename in puzzeloplossend vermogen met zich meebrengen, het aantal en de betekenis van de puzzels en anomalieën opgelost door het herziene paradigma dat het aantal en de betekenis overschrijdt van de puzzels-oplossingen die niet langer beschikbaar zijn als een gevolg van Kuhn-verlies. Kuhn ontkent snel dat er enige gevolgtrekking is aan dergelijke toenames in een betere nabijheid van de waarheid ((1962 / 1970a, 170–1). In feite ontkent hij later dat er enige betekenis kan worden gegeven aan het idee van nabijheid tot de waarheid (1970a, 206).Kuhn ontkent snel dat er enige gevolgtrekking is aan dergelijke toenames in een betere nabijheid van de waarheid ((1962 / 1970a, 170–1). In feite ontkent hij later dat er enige betekenis kan worden gegeven aan het idee van nabijheid tot de waarheid (1970a, 206).Kuhn ontkent snel dat er enige gevolgtrekking is aan dergelijke toenames in een betere nabijheid van de waarheid ((1962 / 1970a, 170–1). In feite ontkent hij later dat er enige betekenis kan worden gegeven aan het idee van nabijheid tot de waarheid (1970a, 206).

Kuhn verwerpt een teleologische kijk op de vooruitgang van de wetenschap naar de waarheid en is voorstander van een evolutionaire kijk op wetenschappelijke vooruitgang (1962 / 1970a, 170–3), in detail besproken door Wray (2011) (zie ook Bird 2000 en Renzi 2009). De evolutionaire ontwikkeling van een organisme kan worden gezien als een reactie op een uitdaging die door zijn omgeving wordt gesteld. Maar dat betekent niet dat er een ideale vorm van het organisme is waarnaar het evolueert. Analoog verbetert de wetenschap door haar theorieën te laten evolueren als reactie op puzzels en wordt vooruitgang gemeten aan de hand van haar succes bij het oplossen van die puzzels; het wordt niet afgemeten aan de voortgang naar een ideale ware theorie. Hoewel evolutie niet leidt tot ideale organismen, leidt het wel tot een grotere diversiteit aan soorten organismen. Zoals Wray uitlegt, dit is de basis van een Kuhnian-verslag van specialisatie in de wetenschap,een verslag dat Kuhn vooral in het laatste deel van zijn carrière ontwikkelde. Volgens dit verslag voldoet de revolutionaire nieuwe theorie die erin slaagt een andere die aan crisis onderhevig is te vervangen, niet in alle behoeften van degenen die met de eerdere theorie werken. Een reactie hierop zou kunnen zijn dat het veld twee theorieën ontwikkelt, met domeinen die beperkt zijn ten opzichte van de oorspronkelijke theorie (één kan de oude theorie zijn of een versie ervan). Deze vorming van nieuwe specialiteiten brengt ook nieuwe taxonomische structuren met zich mee en leidt daarmee tot onvergelijkbaarheid.Een reactie hierop zou kunnen zijn dat het veld twee theorieën ontwikkelt, met domeinen die beperkt zijn ten opzichte van de oorspronkelijke theorie (één kan de oude theorie zijn of een versie ervan). Deze vorming van nieuwe specialiteiten brengt ook nieuwe taxonomische structuren met zich mee en leidt daarmee tot onvergelijkbaarheid.Een reactie hierop zou kunnen zijn dat het veld twee theorieën ontwikkelt, met domeinen die beperkt zijn ten opzichte van de oorspronkelijke theorie (één kan de oude theorie zijn of een versie ervan). Deze vorming van nieuwe specialiteiten brengt ook nieuwe taxonomische structuren met zich mee en leidt daarmee tot onvergelijkbaarheid.

3. Het concept van een paradigma

Een volwassen wetenschap ervaart volgens Kuhn afwisselende fasen van normale wetenschap en revoluties. In de normale wetenschap worden de belangrijkste theorieën, instrumenten, waarden en metafysische veronderstellingen die de disciplinaire matrix vormen, vastgehouden, waardoor de cumulatieve generatie van puzzeloplossingen mogelijk wordt, terwijl in een wetenschappelijke revolutie de disciplinaire matrix wordt herzien om de oplossing van de ernstiger afwijkende puzzels die de voorgaande periode van de normale wetenschap verstoorden.

Een bijzonder belangrijk onderdeel van Kuhn's proefschrift in The Structure of Scientific Revolutions richt zich op één specifiek onderdeel van de disciplinaire matrix. Dit is de consensus over voorbeeldige gevallen van wetenschappelijk onderzoek. Kuhn verwijst naar deze voorbeelden van goede wetenschap wanneer hij de term 'paradigma' in engere zin gebruikt. Hij citeert Aristoteles 'analyse van beweging, Ptolemaeus' berekeningen van plantplantposities, Lavoisiers toepassing van de balans en Maxwells wiskunde van het elektromagnetische veld als paradigma's (1962 / 1970a, 23). Voorbeelden van wetenschappelijke voorbeelden zijn typisch te vinden in boeken en kranten, en daarom beschrijft Kuhn vaak ook grote teksten als paradigma's - Ptolemaeus Almagest, Lavoisier's Traité élémentaire de chimie en Newton's Principia Mathematica and Opticks (1962 / 1970a, 12).Dergelijke teksten bevatten niet alleen de belangrijkste theorieën en wetten, maar ook - en dit is wat ze paradigma's maakt - de toepassingen van die theorieën bij het oplossen van belangrijke problemen, samen met de nieuwe experimentele of wiskundige technieken (zoals de chemische balans in Traité élémentaire de chimie en de calculus in Principia Mathematica) die in die toepassingen worden gebruikt.

In het naschrift van de tweede editie van The Structure of Scientific Revolutions zegt Kuhn over paradigma's in die zin dat ze 'het meest nieuwe en minst begrepen aspect van dit boek' zijn (1962 / 1970a, 187). De bewering dat de consensus van een disciplinaire matrix voornamelijk overeenstemming is over paradigma's als voorbeelden, is bedoeld om de aard van de normale wetenschap en het proces van crisis, revolutie en vernieuwing van de normale wetenschap te verklaren. Het verklaart ook de geboorte van een volwassen wetenschap. Kuhn beschrijft een onvolwassen wetenschap, in wat hij soms de 'pre-paradigma'-periode noemt, als gebrek aan consensus. Concurrerende stromingen hebben verschillende procedures, theorieën en zelfs metafysische vooronderstellingen. Er is dan ook weinig gelegenheid voor collectieve vooruitgang. Zelfs plaatselijke vooruitgang door een bepaalde school wordt bemoeilijkt,aangezien er veel intellectuele energie wordt gestoken in het argumenteren over de grondbeginselen met andere scholen in plaats van een onderzoekstraditie te ontwikkelen. Vooruitgang is echter niet onmogelijk en één school kan een doorbraak betekenen waardoor de gedeelde problemen van de concurrerende scholen op een bijzonder indrukwekkende manier worden opgelost. Dit succes trekt aanhangers van de andere scholen weg en er ontstaat een brede consensus over de nieuwe puzzeloplossingen.

Deze brede consensus maakt het nu mogelijk overeenstemming te bereiken over de grondbeginselen. Want een probleemoplossing omvat bepaalde theorieën, procedures en instrumenten, wetenschappelijke taal, metafysica, enzovoort. Consensus over de puzzeloplossing zal dus ook consensus brengen over deze andere aspecten van een disciplinaire matrix. De succesvolle puzzeloplossing, nu een paradigma-puzzeloplossing, zal niet alle problemen oplossen. Inderdaad, het zal waarschijnlijk nieuwe puzzels opleveren. De theorieën die het gebruikt, kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een constante waarvan de waarde niet nauwkeurig bekend is; de paradigma-puzzeloplossing kan benaderingen gebruiken die verbeterd kunnen worden; het kan andere puzzels van dezelfde soort suggereren; het kan nieuwe onderzoeksgebieden voorstellen. Het genereren van nieuwe puzzels is één ding dat de paradigma-puzzeloplossing doet; ze helpen oplossen is een andere.In het meest gunstige scenario kunnen de nieuwe puzzels die door de paradigma-puzzeloplossing worden opgewekt, worden aangepakt en beantwoord met precies de technieken die de paradigma-puzzeloplossing gebruikt. En aangezien de paradigma-puzzeloplossing als een geweldige prestatie wordt geaccepteerd, zullen deze zeer vergelijkbare puzzeloplossingen ook als succesvolle oplossingen worden geaccepteerd. Daarom gebruikt Kuhn de termen 'voorbeeld' en 'paradigma'. Voor de nieuwe puzzel-oplossing die kristalliseert wordt consensus beschouwd en gebruikt als een model van voorbeeldige wetenschap. In de onderzoekstraditie die het inluidt, vervult een paradigma-als-voorbeeld drie functies: (i) het suggereert nieuwe puzzels; (ii) het suggereert benaderingen om die puzzels op te lossen; (iii) het is de standaard waarmee de kwaliteit van een voorgestelde puzzeloplossing kan worden gemeten (1962 / 1970a, 38–9).In elk geval is het gelijkenis met het voorbeeld dat de gids voor wetenschappers is.

Dat normale wetenschap voortgaat op basis van waargenomen gelijkenis met voorbeelden is een belangrijk en onderscheidend kenmerk van Kuhn's nieuwe beeld van wetenschappelijke ontwikkeling. De standaardweergave verklaarde de cumulatieve toevoeging van nieuwe kennis in termen van de toepassing van de wetenschappelijke methode. Naar verluidt omvat de wetenschappelijke methode de regels van wetenschappelijke rationaliteit. Het kan zijn dat die regels geen verklaring konden zijn voor de creatieve kant van de wetenschap: het genereren van nieuwe hypothesen. Deze laatste werd dus 'de context van ontdekking' genoemd, waarbij de regels van rationaliteit in de 'context van rechtvaardiging' moesten beslissen of een nieuwe hypothese, in het licht van het bewijs, aan de voorraad geaccepteerde theorieën moest worden toegevoegd.

Kuhn verwierp het onderscheid tussen de context van ontdekking en de context van rechtvaardiging (1962 / 1970a, 8), en verwierp dienovereenkomstig de standaardrekening van elk. Wat de context van ontdekking betreft, was de standaardopvatting van mening dat de wetenschapsfilosofie niets te zeggen had over het functioneren van de creatieve verbeelding. Maar Kuhn's paradigma's geven een gedeeltelijke verklaring, omdat training met voorbeelden wetenschappers in staat stelt nieuwe puzzelsituaties te zien in termen van bekende puzzels en daardoor hen in staat stelt potentiële oplossingen voor hun nieuwe puzzels te zien.

Belangrijker voor Kuhn was de manier waarop zijn uiteenzetting over de context van rechtvaardiging afweek van het standaardbeeld. Het functioneren van voorbeelden is expliciet bedoeld als contrast met de werking van regels. De belangrijkste bepalende factor in de aanvaardbaarheid van een voorgestelde puzzeloplossing is de gelijkenis met de paradigmatische puzzeloplossingen. Perceptie van overeenkomst kan niet worden gereduceerd tot regels en a fortiori kan niet worden gereduceerd tot regels van rationaliteit. Deze afwijzing van rationele regels was een van de factoren die Kuhn's critici ertoe brachten hem te beschuldigen van irrationalisme dat wetenschap als irrationeel beschouwde. In dit opzicht is de beschuldiging in ieder geval niet de bedoeling. Om te ontkennen dat een of ander cognitief proces het resultaat is van het toepassen van regels van rationaliteit, wil niet zeggen dat het een irrationeel proces is:de perceptie van gelijkenis in uiterlijk tussen twee leden van dezelfde familie kan ook niet worden herleid tot de toepassing van rationele regels. Kuhn's innovatie in The Structure of Scientific Revolutions was om te suggereren dat een sleutelelement in cognitie in de wetenschap op dezelfde manier werkt.

4. Onvergelijkbaarheid en wereldverandering

De standaard empirische opvatting van theorie-evaluatie beschouwt ons oordeel over de epistemische kwaliteit van een theorie als een kwestie van het toepassen van methoderegels op de theorie en het bewijs. Kuhn's contrasterende opvatting is dat we de kwaliteit van een theorie beoordelen (en de behandeling van het bewijs) door deze te vergelijken met een paradigmatische theorie. De beoordelingsnormen zijn dus geen permanente, theorie-onafhankelijke regels. Het zijn geen regels, omdat het gaat om waargenomen overeenkomsten van overeenkomst (van puzzeloplossing tot een paradigma). Ze zijn niet theorieonafhankelijk, omdat ze een vergelijking met een (paradigma) theorie betreffen. Ze zijn niet permanent, omdat het paradigma kan veranderen in een wetenschappelijke revolutie. Bijvoorbeeld, voor velen in de zeventiende eeuw, Newton's verslag van de zwaartekracht, met actie op afstand zonder onderliggende verklaring,leek in dat opzicht in ieder geval een slecht verslag, bijvoorbeeld vergeleken met Ptolemaeus 'verklaring van de beweging van de planeten in termen van aaneengesloten kristallijne bollen of met Descartes' verklaring in termen van wervelingen. Later, toen de theorie van Newton eenmaal was geaccepteerd en het paradigma waarmee latere theorieën werden beoordeeld, werd het ontbreken van een onderliggend mechanisme voor een fundamentele kracht echter als geen bezwaar beschouwd, zoals bijvoorbeeld in het geval van de wet van elektrostatische aantrekkingskracht van Coulomb. In het laatste geval werd zelfs de gelijkenis van de vergelijking van Coulomb met die van Newton in het voordeel geacht.toen de theorie van Newton eenmaal was geaccepteerd en het paradigma waarmee latere theorieën werden beoordeeld, werd het ontbreken van een onderliggend mechanisme voor een fundamentele kracht als geen bezwaar beschouwd, zoals bijvoorbeeld in het geval van de wet van elektrostatische aantrekkingskracht van Coulomb. In het laatste geval werd zelfs de gelijkenis van de vergelijking van Coulomb met die van Newton in het voordeel geacht.toen de theorie van Newton eenmaal was geaccepteerd en het paradigma waarmee latere theorieën werden beoordeeld, werd het ontbreken van een onderliggend mechanisme voor een fundamentele kracht als geen bezwaar beschouwd, zoals bijvoorbeeld in het geval van de wet van elektrostatische aantrekkingskracht van Coulomb. In het laatste geval werd zelfs de gelijkenis van de vergelijking van Coulomb met die van Newton in het voordeel geacht.

Bijgevolg zal vergelijking tussen theorieën niet zo eenvoudig zijn als het standaard empiristische beeld zou hebben, aangezien de evaluatienormen zelf kunnen veranderen. Dit soort moeilijkheden bij het vergelijken van theorie is een voorbeeld van wat Kuhn en Feyerabend 'onvergelijkbaarheid' noemden. Theorieën zijn onvergelijkbaar als ze geen gemeenschappelijke maatstaf hebben. Als paradigma's dus de maatstaven zijn van gepoogde puzzeloplossingen, dan zullen puzzeloplossingen die zijn ontwikkeld in verschillende tijdperken van de normale wetenschap worden beoordeeld in vergelijking met verschillende paradigma's en ontbreekt dus een gemeenschappelijke maatstaf. De term 'onvergelijkbaar' is afgeleid van een wiskundig gebruik, volgens welke de zijde en diagonaal van een vierkant onvergelijkbaar zijn omdat er geen eenheid is die kan worden gebruikt om beide nauwkeurig te meten.Kuhn benadrukte dat onvergelijkbaarheid niet niet-vergelijkbaarheid betekende (net zoals de zijkant en diagonaal van een vierkant in veel opzichten vergelijkbaar zijn). Toch is het duidelijk dat Kuhn's onvergelijkbaarheidsonderzoek de vergelijking van de theorie op zijn minst moeilijker zou maken dan gewoonlijk werd aangenomen, en in sommige gevallen onmogelijk.

We kunnen drie soorten onvergelijkbaarheid onderscheiden in de opmerkingen van Kuhn: (1) methodologisch - er is geen gemeenschappelijke maat omdat de methoden van vergelijking en evaluatie veranderen; (2) perceptueel / observationeel-observationeel bewijs kan geen gemeenschappelijke basis bieden voor het vergelijken van theorie, aangezien perceptuele ervaring theorie-afhankelijk is; (3) semantisch - het feit dat de talen van theorieën uit verschillende periodes van de normale wetenschap mogelijk niet onderling vertaalbaar zijn, vormt een belemmering voor de vergelijking van die theorieën. (Zie Sankey 1993 voor een nuttige bespreking van Kuhn's veranderende verslagen van onvergelijkbaarheid.)

4.1 Methodologische onvergelijkbaarheid

De hierboven geïllustreerde onvergelijkbaarheid waarbij puzzeloplossingen uit verschillende tijdperken van de normale wetenschap worden geëvalueerd aan de hand van verschillende paradigma's, is methodologische onvergelijkbaarheid. Een andere bron van methodologische onvergelijkbaarheid is het feit dat voorstanders van concurrerende paradigma's het misschien niet eens zijn over welke problemen een kandidaat-paradigma moet oplossen (1962 / 1970a, 148). Over het algemeen zijn de factoren die onze theoretische keuzes bepalen (of het nu gaat om puzzeloplossingen of mogelijke paradigmatheorieën) niet vast en neutraal, maar variëren ze en zijn ze in het bijzonder afhankelijk van de disciplinaire matrix waarin de wetenschapper werkt. Aangezien besluitvorming niet door regels wordt bepaald of algoritmisch is, is er geen garantie dat degenen die binnen dezelfde disciplinaire matrix werken het eens moeten worden over hun evaluatie van theorie (1962 / 1970a, 200),hoewel in dergelijke gevallen de ruimte voor divergentie kleiner zal zijn dan wanneer de geschillen binnen verschillende disciplinaire matrices opereren. Ondanks de mogelijkheid van divergentie, is er toch brede overeenstemming over de wenselijke kenmerken van een nieuwe puzzeloplossing of theorie. Kuhn (1977, 321–2) identificeert vijf kenmerken die de gedeelde basis vormen voor een theoretische keuze: 1. nauwkeurigheid; 2. consistentie (zowel intern als met andere relevante momenteel aanvaarde theorieën); 3. reikwijdte (de gevolgen ervan moeten verder reiken dan de gegevens die moeten worden uitgelegd); 4. eenvoud (organiseren van anders verwarde en geïsoleerde verschijnselen); 5. vruchtbaarheid (voor verder onderzoek). Ook al zijn deze voor Kuhn constitutief voor de wetenschap (1977c, 331; 1993, 338), ze kunnen de wetenschappelijke keuze niet bepalen. Eerste,welke kenmerken van een theorie voldoen aan deze criteria kunnen betwistbaar zijn (bv. betreft eenvoud de ontologische verplichtingen van een theorie of zijn wiskundige vorm?). Ten tweede zijn deze criteria onnauwkeurig en is er dus ruimte voor onenigheid over de mate waarin ze gelden. Ten derde kan er onenigheid bestaan ​​over hoe ze ten opzichte van elkaar moeten worden gewogen, vooral wanneer ze in conflict zijn.

4.2 Perceptie, observationele onvergelijkbaarheid en wereldverandering

Een belangrijke focus van Kuhn's interesse in The Structure of Scientific Revolutions was op de aard van perceptie en hoe het kan dat wat een wetenschapper waarneemt kan veranderen als gevolg van wetenschappelijke revolutie. Hij ontwikkelde wat bekend is geworden als de stelling van de theorie-afhankelijkheid van observatie, voortbouwend op het werk van NR Hanson (1958), daarbij verwijzend naar psychologische studies uitgevoerd door zijn Harvard-collega's, Leo Postman en Jerome Bruner (Bruner en Postman 1949). De standaard positivistische opvatting was dat observatie de neutrale scheidsrechter vormt tussen concurrerende theorieën. De stelling die Kuhn en Hanson promootten, ontkende dit en stelde dat de aard van observatie kan worden beïnvloed door eerdere overtuigingen en ervaringen.Het is dan ook niet te verwachten dat twee wetenschappers bij het observeren van dezelfde scène dezelfde theorieneutrale observaties zullen doen. Kuhn beweert dat Galileo en een Aristoteles, wanneer ze allebei naar een slinger kijken, verschillende dingen zullen zien (zie de aangehaalde passage hieronder).

De theorie-afhankelijkheid van observatie, door de rol van observatie als een theorie-neutrale scheidsrechter tussen theorieën te verwerpen, biedt een andere bron van onvergelijkbaarheid. Methodologische onvergelijkbaarheid (§4.1 hierboven) ontkent dat er universele methoden zijn om conclusies te trekken uit de gegevens. De theorie-afhankelijkheid van waarneming betekent dat zelfs als er overeengekomen methoden voor inferentie en interpretatie zouden zijn, er toch onverenigbaarheid zou kunnen ontstaan, aangezien wetenschappers het oneens zouden kunnen zijn over de aard van de waarnemingsgegevens zelf.

Kuhn drukt het idee uit of bouwt erop voort dat deelnemers aan verschillende disciplinaire matrices de wereld anders zullen zien door te beweren dat hun werelden anders zijn:

In zekere zin kan ik niet verder uitleggen, de voorstanders van concurrerende paradigma's oefenen hun beroep uit in verschillende werelden. De ene bevat ingesloten lichamen die langzaam vallen, de andere slingers die hun bewegingen keer op keer herhalen. In de ene zijn oplossingen verbindingen, in de andere mengsels. De ene is ingebed in een flat, de andere in een gebogen matrix van ruimte. Beoefend in verschillende werelden, zien de twee groepen wetenschappers verschillende dingen als ze vanuit hetzelfde punt in dezelfde richting kijken (1962 / 1970a, 150).

Dergelijke opmerkingen gaven sommige commentatoren de indruk dat Kuhn een sterk soort constructivist was, omdat de manier waarop de wereld letterlijk is afhankelijk is van de wetenschappelijke theorie die momenteel wordt geaccepteerd. Kuhn ontkende echter elke constructivistische betekenis in zijn opmerkingen over wereldverandering. (Kuhn kwam het constructivisme het dichtst in de buurt door een parallel met het Kantiaanse idealisme te erkennen, die hieronder in paragraaf 6.4 wordt besproken.)

Kuhn vergeleek de verandering in de fenomenale wereld met de Gestalt-schakelaar die optreedt wanneer men het eend-konijndiagram eerst ziet als (een afbeelding van) een eend en vervolgens als (een afbeelding van) een konijn, hoewel hij zelf erkende dat hij niet zeker wist of de Gestalt case was slechts een analogie of of het een meer algemene waarheid illustreerde over de manier waarop de geest werkt die ook de wetenschappelijke case omvat.

4.3 Kuhn's Early Semantic Incommensurability Thesis

Hoewel de theorie-afhankelijkheid van observatie een belangrijke rol speelt in The Structure of Scientific Revolutions, kon noch de methodologische onvergelijkbaarheid alle fenomenen verklaren die Kuhn wilde vangen met het idee van onvergelijkbaarheid. Sommige van zijn eigen voorbeelden zijn nogal uitgerekt - hij zegt bijvoorbeeld dat Lavoisier zuurstof zag waar Priestley gedeplogisticeerde lucht zag, en beschreef dit als een 'transformatie van visie' (1962 / 1970a, 118). Bovendien speelt waarneming - indien opgevat als een vorm van perceptie - niet in elke wetenschap een belangrijke rol. Kuhn wilde zijn eigen ervaring met het lezen van Aristoteles uitleggen, waardoor hij eerst de indruk kreeg dat Aristoteles een onverklaarbare arme wetenschapper was (Kuhn 1987).Maar zorgvuldig onderzoek leidde tot een verandering in zijn begrip waardoor hij kon zien dat Aristoteles inderdaad een uitstekende wetenschapper was. Dit zou niet zomaar een kwestie kunnen zijn van het letterlijk anders waarnemen van dingen. Kuhn nam de onvergelijkbaarheid die hem belette Aristoteles goed te begrijpen als ten minste gedeeltelijk een taalkundige, semantische kwestie. Kuhn bracht inderdaad een groot deel van zijn carrière door na The Structure of Scientific Revolutions, in een poging een semantische opvatting van onvergelijkbaarheid te verwoorden.Kuhn bracht een groot deel van zijn carrière na The Structure of Scientific Revolutions in een poging een semantische opvatting van onvergelijkbaarheid te verwoorden.Kuhn bracht een groot deel van zijn carrière na The Structure of Scientific Revolutions in een poging een semantische opvatting van onvergelijkbaarheid te verwoorden.

In The Structure of Scientific Revolutions stelt Kuhn dat er belangrijke verschuivingen zijn in de betekenis van sleuteltermen als gevolg van een wetenschappelijke revolutie. Kuhn zegt bijvoorbeeld:

… de fysieke referenties van deze Einsteiniaanse concepten zijn zeker niet identiek aan die van de Newtoniaanse concepten die dezelfde naam dragen. (Newtonmassa is geconserveerd; Einsteiniaan is converteerbaar met energie. Alleen bij lage relatieve snelheden kunnen de twee op dezelfde manier worden gemeten, en zelfs dan mogen ze niet hetzelfde zijn.) (1962 / 1970a, 102)

Dit is belangrijk, omdat een standaardconceptie van de overgang van klassieke naar relativistische fysica is dat, hoewel Einsteins relativiteitstheorie de theorie van Newton vervangt, we een verbetering of generalisatie hebben waarbij Newton's theorie een speciaal geval is van Einstein's (tot een nauwe benadering). We kunnen daarom zeggen dat de latere theorie dichter bij de waarheid staat dan de oudere theorie. Kuhns opvatting dat 'massa' zoals gebruikt door Newton niet kan worden vertaald door 'massa' zoals gebruikt door Einstein, zou dit soort vergelijking onmogelijk maken. Daarom zou onvergelijkbaarheid het convergente realisme moeten uitsluiten, de opvatting dat de wetenschap een steeds betere benadering van de waarheid laat zien. (Kuhn denkt ook om onafhankelijke redenen dat de ideeën om de waarheid en de overeenkomst met de waarheid te vergelijken onsamenhangend zijn (1970a, 206).)

Kuhn's mening zoals uitgedrukt in de hierboven geciteerde passage hangt af van betekenis holisme - de bewering dat de betekenis van termen zodanig met elkaar in verband staat dat het veranderen van de betekenis van één term resulteert in veranderingen in de betekenis van gerelateerde termen: “Om de overgang naar Het universum van Einstein, het hele conceptuele web waarvan de onderdelen ruimte, tijd, materie, kracht enzovoort zijn, moest worden verschoven en opnieuw op de natuur worden gelegd. ' (1962 / 1970a, 149). De veronderstelling van betekenis van holisme staat al lang in het werk van Kuhn. Een bron hiervoor is de latere filosofie van Wittgenstein. Een andere niet-niet-verwante bron is de aanname van holisme in de wetenschapsfilosofie die het gevolg is van de positivistische opvatting van de theoretische betekenis. Volgens de laatste,het is niet de functie van het theoretische deel van de wetenschappelijke taal om niet-geobserveerde entiteiten te verwijzen en te beschrijven. Alleen observationele zinnen beschrijven de wereld rechtstreeks, en dit verklaart waarom ze de betekenis hebben die ze hebben. Theorieën maken het afleiden van observationele zinnen mogelijk. Dit is wat theoretische uitdrukkingen hun betekenis geeft. Theoretische verklaringen kunnen echter niet worden herleid tot observaties. Dit komt omdat, in de eerste plaats, theoretische stellingen collectief betrokken zijn bij het afleiden van observationele verklaringen, in plaats van afzonderlijk. Ten tweede genereren theorieën dispositionele verklaringen (bijv. Over de oplosbaarheid van een stof, over hoe ze zouden verschijnen als ze onder bepaalde omstandigheden worden waargenomen, enz.), En dispositionele verklaringen, die modaal zijn, zijn niet gelijk aan enige waarheidsfunctie van (niet-modaal) observatieverklaringen.Bijgevolg is de betekenis van een theoretische zin niet gelijk aan de betekenis van een observationele zin of combinatie van observationele zinnen. De betekenis van een theoretische term is een product van twee factoren: de relatie van de theorie of theorieën waarvan het deel uitmaakt tot de waarnemende gevolgen ervan en de rol die een bepaalde term speelt binnen die theorieën. Dit is het tweetalige model van de taal van de wetenschap en was het standaardbeeld van de relatie van een wetenschappelijke theorie met de wereld toen Kuhn The Structure of Scientific Revolutions schreef. Kuhn's uitdaging lag niet in het afwijzen van het antirealisme dat impliciet in de opvatting is dat theorieën niet naar de wereld verwijzen, maar eerder in het ondermijnen van de veronderstelling dat de relatie van waarnemingszin tot de wereld onproblematisch is.Door te hameren op de theorie-afhankelijkheid van observatie, betoogde Kuhn in feite dat het holisme van de theoretische betekenis ook wordt gedeeld door ogenschijnlijk observationele termen, en om deze reden kan het probleem van onvergelijkbaarheid niet worden opgelost door gebruik te maken van theorie-neutrale observatiezinnen.

(Hoewel het waar is dat Kuhn de uitdrukking 'fysieke referent' gebruikt in de hierboven geciteerde passage, mag dit niet worden opgevat als een onafhankelijk bestaande wereldse entiteit. Als dat het geval was, zou Kuhn zich inzetten voor het wereldse bestaan ​​van beide Newtoniaanse massa en Einsteiniaanse massa (die niettemin niet hetzelfde zijn). Het is onwaarschijnlijk dat Kuhn een dergelijke opvatting wilde onderschrijven. Een betere interpretatie is Kuhn te begrijpen als verwijzing in deze context naar een relatie tussen een term en een hypothetische in plaats van een wereldse entiteit. Verwijzing naar zoiets als de Fregeïsche, wereldse soort speelt geen rol in Kuhn's denken.Opnieuw kan dit worden gezien als een weerspiegeling van de invloed van de een of andere of beide van de (latere) Wittgensteiniaanse bagatellisering van de referentie en van de positivistische opvatting dat theorieën geen beschrijvingen van de wereld zijn, maar op de een of andere manier hulpmiddelen zijn voor de organisatie of voorspelling van waarnemingen.)

4.4 Kuhn's latere semantische onvergelijkbaarheidsthese

Hoewel Kuhn een semantische onvergelijkbaarheidsthese beweerde in The Structure of Scientific Revolutions, heeft hij de thesis niet in detail gearticuleerd of beargumenteerd. Dit probeerde hij in vervolgwerk, met als resultaat dat de aard van het proefschrift in de loop van de tijd veranderde. De kern van het onvergelijkbare proefschrift na The Structure of Scientific Revolutions is het idee dat bepaalde soorten vertalingen onmogelijk zijn. Kuhn trok al vroeg een parallel met Quine's stelling over de onbepaaldheid van vertaling (1970a, 202; 1970c, 268). Volgens de laatste zijn er, als we de ene taal naar de andere vertalen, onvermijdelijk een groot aantal manieren om een ​​vertaling te bieden die geschikt is voor het gedrag van de sprekers. Geen van de vertalingen is de uniek correcte,en volgens Quine bestaat er niet zoiets als de betekenis van de te vertalen woorden. Desalniettemin was het duidelijk dat Quine's proefschrift tamelijk ver verwijderd was van Kuhn's proefschrift, en dat ze inderdaad onverenigbaar waren. Ten eerste dacht Kuhn dat onvergelijkbaarheid een kwestie was van het ontbreken van een volledig adequate vertaling, terwijl Quine's proefschrift betrekking had op de beschikbaarheid van meerdere vertalingen. Ten tweede gelooft Kuhn dat de vertaalde uitdrukkingen wel een betekenis hebben, terwijl Quine dit ontkent. Ten derde zei Kuhn later dat hij, in tegenstelling tot Quine, niet denkt dat die referentie ondoorgrondelijk is - het is gewoon heel moeilijk te herstellen (1976, 191).Kuhn dacht dat onvergelijkbaarheid een kwestie was van het ontbreken van een volledig adequate vertaling, terwijl het proefschrift van Quine betrekking had op de beschikbaarheid van meerdere vertalingen. Ten tweede gelooft Kuhn dat de vertaalde uitdrukkingen wel een betekenis hebben, terwijl Quine dit ontkent. Ten derde zei Kuhn later dat hij, in tegenstelling tot Quine, niet denkt dat die referentie ondoorgrondelijk is - het is gewoon heel moeilijk te herstellen (1976, 191).Kuhn dacht dat onvergelijkbaarheid een kwestie was van het ontbreken van een volledig adequate vertaling, terwijl het proefschrift van Quine betrekking had op de beschikbaarheid van meerdere vertalingen. Ten tweede gelooft Kuhn dat de vertaalde uitdrukkingen wel een betekenis hebben, terwijl Quine dit ontkent. Ten derde zei Kuhn later dat hij, in tegenstelling tot Quine, niet denkt dat die referentie ondoorgrondelijk is - het is gewoon heel moeilijk te herstellen (1976, 191).

Vervolgens ontwikkelde Kuhn de mening dat onvergelijkbaarheid voortkomt uit verschillen in classificatieregelingen. Dit is taxonomische onvergelijkbaarheid. Een wetenschapsgebied wordt beheerst door een taxonomie, die het onderwerp in soorten verdeelt. Geassocieerd met een taxonomie is een lexicaal netwerk - een netwerk van gerelateerde termen. Een belangrijke wetenschappelijke verandering zal een verandering in het lexicale netwerk met zich meebrengen, wat op zijn beurt zal leiden tot een herijking van de taxonomie van het veld. De voorwaarden van de nieuwe en oude taxonomieën zijn niet onderling vertaalbaar.

Het problematische karakter van vertaling vloeit voort uit twee aannames. Ten eerste, zoals we hebben gezien, gaat Kuhn ervan uit dat betekenis (lokaal) holistisch is. Een verandering in de betekenis van een deel van de lexicale structuur zal resulteren in een verandering in al zijn delen. Dit zou het behoud van de vertaalbaarheid van taxonomieën uitsluiten door het gewijzigde deel opnieuw te definiëren in termen van het ongewijzigde deel. Ten tweede hanteert Kuhn het 'no-overlap'-principe dat stelt dat categorieën in een taxonomie hiërarchisch moeten worden georganiseerd: als twee categorieën leden gemeen hebben, moet de ene volledig in de andere worden opgenomen; anders zijn ze onsamenhangend - ze kunnen elkaar niet overlappen. Dit sluit de mogelijkheid uit van een allesomvattende taxonomie die zowel de oorspronkelijke als de gewijzigde taxonomieën omvat. (Ian Hacking (1993) relateert dit aan het proefschrift over wereldverandering:na een revolutie blijft de wereld van individuen zoals ze was, maar wetenschappers werken nu in een wereld van nieuwe soorten.)

Kuhn bleef zijn conceptuele benadering van onvergelijkbaarheid ontwikkelen. Op het moment van zijn dood had hij aanzienlijke vooruitgang geboekt met een boek waarin hij onvergelijkbaarheid in verband bracht met kwesties in de ontwikkelingspsychologie en conceptverwerving.

5. Wetenschapsgeschiedenis

Het historische werk van Kuhn omvatte verschillende onderwerpen in de geschiedenis van de natuurkunde en de astronomie. In de jaren vijftig lag zijn focus vooral op de vroege theorie van warmte en het werk van Sadie Carnot. Zijn eerste boek betrof echter de Copernicaanse revolutie in de planetaire astronomie (1957). Dit boek kwam voort uit het onderwijs dat hij had gegeven in het James Conant-curriculum General Education in Science aan Harvard, maar voorzag ook in een aantal ideeën van The Structure of Scientific Revolutions. Bij het beschrijven van de problemen met het Ptolemeïsche systeem en de oplossing van Copernicus voor hen, liet Kuhn twee dingen zien. Ten eerste toonde hij aan dat de Aristotelische wetenschap echte wetenschap was en dat degenen die binnen die traditie werkten, met name degenen die aan de Ptolemeïsche astronomie werkten, bezig waren met een volkomen redelijk en herkenbaar wetenschappelijk project. Ten tweede,Kuhn toonde aan dat Copernicus zelf veel meer in het krijt stond bij die traditie dan gewoonlijk werd erkend. Dus de populaire opvatting dat Copernicus een moderne wetenschapper was die een onwetenschappelijk en lang achterhaald standpunt teniet deed, vergist zich zowel door het verschil tussen Copernicus en de Ptolemeïsche astronomen te overdrijven als door de wetenschappelijke geloofsbrieven van werk dat vóór Copernicus werd verricht te onderschatten. Deze verkeerde opvatting - een product van de vervorming veroorzaakt door onze huidige staat van kennis - kan alleen worden verholpen door de activiteiten van Copernicus en zijn voorgangers te zien in het licht van de puzzels die hun traditioneel worden voorgelegd en waarmee ze onvermijdelijk moesten werken. Kuhn erkent wel de invloed van oorzaken buiten de wetenschap (zoals een heropleving van de zonaanbidding (1962 / 70a, 152–3)),hij benadrukt niettemin dat astronomen voornamelijk reageerden op problemen die binnen de wetenschap rijzen. Wat hen aansprak in het model van Copernicus was het vermogen om ad-hocapparaten in het systeem van Ptolemaeus (zoals de equant) af te schaffen, belangrijke verschijnselen op een prettige manier te verklaren (de waargenomen retrograde beweging van de planeten) en weg te verklaren anders onverklaarbare toevalligheden in het systeem van Ptolemaeus (zoals de uitlijning van de zon en de centra van de epicycli van de inferieure planeten).en om anderszins onverklaarbare toevalligheden in het systeem van Ptolemaeus weg te verklaren (zoals de uitlijning van de zon en de centra van de epicycli van de inferieure planeten).en om anderszins onverklaarbare toevalligheden in het systeem van Ptolemaeus weg te verklaren (zoals de uitlijning van de zon en de centra van de epicycli van de inferieure planeten).

In de jaren zestig richtte Kuhns historische werk zich op de vroege geschiedenis van de kwantumtheorie, met als hoogtepunt zijn boek Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity. Volgens de klassieke fysica zou een deeltje elke energie in een continu bereik kunnen hebben en als het van energie verandert, doet het dat op een continue manier en bezit het op een bepaald moment elke energie tussen de begin- en eindtoestanden. De moderne kwantumtheorie ontkent beide klassieke principes. Energie wordt gekwantificeerd - een deeltje kan slechts één van een reeks afzonderlijke energieën bezitten. Als het dus verandert in energie van de ene waarde naar de volgende toegestane waarde, doet het dit discontinu, rechtstreeks springend van de ene energie naar de andere zonder een van de tussenliggende ('verboden') waarden te nemen. Om de energieverdeling binnen een holte te verklaren (straling van het zwarte lichaam),Planck gebruikte het apparaat om de energietoestanden te verdelen in veelvouden van de eenheid of 'quantum' h ν (waarbij ν de stralingsfrequentie is en h is wat later bekend werd als de constante van Planck). Planck deed dit om een ​​statistische techniek van Boltzmann te gebruiken waarbij het bereik van mogelijke continue energieën wordt verdeeld in 'cellen' van vergelijkbare energieën die samen kunnen worden behandeld voor wiskundige doeleinden. Kuhn merkt op dat Planck verbaasd was dat hij bij het uitvoeren van zijn afleiding, alleen door de celgrootte op h ν vast te stellen, het gewenste resultaat kon krijgen - de techniek had moeten werken voor elke manier om de cellen te verdelen, zolang ze maar klein genoeg waren maar niet te klein. Dit werk van Planck's werd uitgevoerd in de periode 1900–1, de datum die de traditie heeft toegekend aan de uitvinding van het kwantumconcept. Kuhn betoogde echter:Planck had pas in 1908 een echte fysieke discontinuïteit van energieën in gedachten, nadat Albert Einstein en Paul Ehrenfest het in 1905–6 zelf hadden benadrukt.

Veel lezers waren verrast dat ze geen melding maakten van paradigma's of onvergelijkbaarheid. Kuhn voegde later een nawoord toe, "Revisiting Planck", waarin hij uitlegde dat hij die ideeën niet had verworpen of genegeerd, maar dat ze impliciet waren in het argument dat hij gaf. Het hele essay kan inderdaad worden gezien als een demonstratie van een onvergelijkbaarheid tussen de volwassen kwantumtheorie en de vroege kwantumtheorie van Planck, die nog steeds geworteld was in de klassieke statistische fysica. Met name de term 'quantum' veranderde de betekenis tussen de introductie door Planck en het latere gebruik ervan. Kuhn stelt dat het moderne kwantumconcept niet eerst door Planck maar door Einstein is geïntroduceerd. Bovendien wordt dit feit verborgen door zowel het voortdurende gebruik van dezelfde term als door dezelfde vervorming van de geschiedenis die onze opvatting van Ptolemaeus en Copernicus heeft beïnvloed.Net als in het geval van Copernicus werd Planck als revolutionairer gezien dan hij in feite was. In het geval van Planck werd deze misvatting echter ook later door Planck zelf gedeeld.

6. Kritiek en invloed

Kuhn's werk kreeg een grotendeels kritische ontvangst bij filosofen. Een deel van deze kritiek werd gedempt toen Kuhn's werk beter werd begrepen en zijn eigen denken een transformatie onderging. Tegelijkertijd openden andere ontwikkelingen in de filosofie nieuwe wegen voor kritiek. Die kritiek richtte zich grotendeels op twee gebieden. Ten eerste is gesteld dat Kuhn's verslag over de ontwikkeling van de wetenschap niet helemaal juist is. Ten tweede hebben critici het idee van onverenigbaarheid van Kuhn aangevallen door te stellen dat het ofwel niet bestaat, of, als het wel bestaat, geen significant probleem is. Ondanks deze kritiek heeft Kuhn's werk een enorme invloed gehad, zowel binnen de filosofie als daarbuiten. De structuur van wetenschappelijke revoluties was een belangrijke stimulans voor wat sindsdien bekend is geworden als 'Science Studies',in het bijzonder de Sociology of Scientific Knowledge (SSK).

6.1 Wetenschappelijke verandering

In The Structure of Scientific Revolutions worden periodes van normale wetenschap en revolutionaire wetenschap duidelijk onderscheiden. In het bijzonder worden paradigma's en hun theorieën niet in twijfel getrokken en niet veranderd in de normale wetenschap, terwijl ze wel in vraag worden gesteld en worden veranderd in de revolutionaire wetenschap. Een revolutie is dus per definitie revisionair, en de normale wetenschap niet (wat paradigma's betreft). Bovendien lijdt de normale wetenschap niet onder de conceptuele discontinuïteiten die tot onvergelijkbaarheid leiden, terwijl revoluties dat wel doen. Dit geeft de indruk, bevestigd door Kuhn's voorbeelden, dat revoluties bijzonder significante en redelijk zeldzame episodes zijn in de geschiedenis van de wetenschap.

Deze foto is in twijfel getrokken vanwege de nauwkeurigheid. Stephen Toulmin (1970) stelt dat een realistischer beeld aantoont dat revisionaire veranderingen in de wetenschap veel vaker voorkomen en daardoor minder dramatisch zijn dan Kuhn veronderstelt, en dat volkomen 'normale' wetenschap deze veranderingen ook ervaart. Kuhn zou kunnen antwoorden dat dergelijke herzieningen geen herzieningen van het paradigma zijn, maar van de niet-paradigma-puzzeloplossingen van de normale wetenschap. Maar dat vereist op zijn beurt een duidelijk onderscheid tussen paradigmatische en niet-paradigmatische componenten van wetenschap, een onderscheid dat Kuhn aantoonbaar niet in detail heeft gegeven.

Tegelijkertijd negeert Kuhn, door van revisie een noodzakelijke voorwaarde te maken in de revolutionaire wetenschap, belangrijke ontdekkingen en ontwikkelingen die algemeen als revolutionair worden beschouwd, zoals de ontdekking van de structuur van DNA en de revolutie in de moleculaire biologie. Kuhn is van mening dat ontdekkingen en revoluties alleen tot stand komen als gevolg van het optreden van anomalieën. Maar het is ook duidelijk dat een ontdekking zou kunnen gebeuren in de loop van de normale wetenschap en een 'revolutie' (in niet-Kuhniaanse zin) zou kunnen initiëren in een veld vanwege het onverwachte inzicht dat het biedt en de manier waarop het kansen biedt voor nieuwe wegen van onderzoek. De dubbele helixstructuur van DNA werd niet verwacht, maar suggereerde onmiddellijk een mechanisme voor de duplicatie van genetische informatie (bv. Bij mitose),wat enorme gevolgen had voor vervolg biologisch onderzoek.

6.2 Onvergelijkbaarheid

Kuhn's onvergelijkbaarheidsthese vormde niet alleen een uitdaging voor positivistische opvattingen over wetenschappelijke verandering, maar ook voor realistische. Voor een realistische opvatting van wetenschappelijke vooruitgang wil men ook beweren dat de wetenschap in het algemeen de eerdere wetenschap verbetert, in het bijzonder door dichter bij de waarheid te komen. Een standaard realistische reactie van eind jaren zestig was het afwijzen van het antirealisme en antireferentialisme dat zowel door Kuhn's beeld als door het voorgaande tweetalige model werd gedeeld. Als we theorieën beschouwen als potentiële beschrijvingen van de wereld, met verwijzing naar wereldse entiteiten, aard en eigenschappen, dan verdampen de problemen die door onvergelijkbaarheid ontstaan, grotendeels. Zoals we gezien hebben,Kuhn is van mening dat we niet met recht kunnen zeggen dat de theorie van Einstein een verbetering is ten opzichte van die van Newton, in die zin dat laatstgenoemde redelijk nauwkeurig (alleen) omgaat met een speciaal geval van eerstgenoemde. Of de sleuteltermen (zoals 'massa') in de twee theorieën al dan niet verschillen in betekenis, een realistische en referentialistische benadering van theorieën stelt iemand in staat te zeggen dat de theorie van Einstein dichter bij de waarheid staat dan die van Newton. Want waarheid en nabijheid van de waarheid zijn alleen afhankelijk van referentie en niet van zintuig. Twee termen kunnen in betekenis verschillen, maar hebben dezelfde verwijzing, en dienovereenkomstig kunnen twee zinnen met betrekking tot de waarheid betrekking hebben op elkaar zonder dat hun termen met dezelfde betekenis worden gedeeld. En dus, zelfs als we een holisme behouden over de betekenis van theoretische termen en toestaan ​​dat revoluties leiden tot verschuivingen in betekenis,er is geen directe gevolgtrekking aan een verschuiving in referentie. Bijgevolg is er geen conclusie over de niet-ontvankelijkheid van de vergelijking van theorieën met betrekking tot hun waarheidsnauwkeurigheid.

Hoewel dit referentialistische antwoord op het onvergelijkbaarheidsonderzoek aanvankelijk in Fregese termen werd geformuleerd (Scheffler 1967), kreeg het verdere impulsen van het werk van Kripke (1980) en Putnam (1975b), dat betoogde dat verwijzing kon worden verkregen zonder iets dat verwant is aan Fregean-zin en dat de natuurlijke aard van de wetenschap een voorbeeld was van deze zinloze referentie. Met name causale referentietheorieën maken continuïteit van referentie mogelijk, zelfs door een vrij radicale theoretische verandering. (Ze garanderen geen continuïteit in referentie, en referentieveranderingen kunnen voorkomen bij sommige causale theorieën, bijvoorbeeld die van Gareth Evans (1973). Om te beweren dat ze wel voorkomen, zou er echter meer nodig zijn dan alleen te wijzen op een verandering in theorie. Het lijkt erop dat gevallen van referentiewijziging per geval moeten worden geïdentificeerd en beargumenteerd.)als ze worden opgevat als termen voor hoeveelheden en eigenschappen (zoals 'massa'), zouden de veranderingen die Kuhn identificeerde als veranderingen in betekenis (bv. degenen die betrokken zijn bij de verschuiving van Newtoniaanse naar relativistische fysica) niet noodzakelijk veranderingen zijn die betrekking hebben op referentie, noch, bijgevolg op vergelijking voor de nabijheid van de waarheid. De eenvoudige causale referentietheorie heeft zijn problemen, zoals het uitleggen van het referentiële mechanisme van lege theoretische termen (egcaloric en phlogiston) (zie Enç 1976, Nola 1980). Causaal-beschrijvende theorieën (die een beschrijvende component mogelijk maken) pakken dergelijke problemen aan met behoud van het kernidee dat referentiële continuïteit mogelijk is ondanks radicale theorieverandering (Kroon 1985, Sankey 1994).degenen die betrokken zijn bij de verschuiving van Newtoniaanse naar relativistische fysica) zouden niet noodzakelijkerwijs veranderingen zijn die betrekking hebben op referentie, en dus niet op vergelijking voor de nabijheid van de waarheid. De eenvoudige causale referentietheorie heeft zijn problemen, zoals het uitleggen van het referentiële mechanisme van lege theoretische termen (egcaloric en phlogiston) (zie Enç 1976, Nola 1980). Causaal-beschrijvende theorieën (die een beschrijvende component mogelijk maken) pakken dergelijke problemen aan met behoud van het kernidee dat referentiële continuïteit mogelijk is ondanks radicale theorieverandering (Kroon 1985, Sankey 1994).degenen die betrokken zijn bij de verschuiving van Newtoniaanse naar relativistische fysica) zouden niet noodzakelijkerwijs veranderingen zijn die betrekking hebben op referentie, en dus ook niet op vergelijking voor de nabijheid van de waarheid. De eenvoudige causale referentietheorie heeft zijn problemen, zoals het uitleggen van het referentiële mechanisme van lege theoretische termen (egcalorisch en flogiston) (zie Enç 1976, Nola 1980). Causaal-beschrijvende theorieën (die een beschrijvende component mogelijk maken) pakken dergelijke problemen aan met behoud van het kernidee dat referentiële continuïteit mogelijk is ondanks radicale theorieverandering (Kroon 1985, Sankey 1994).zoals het uitleggen van het referentiële mechanisme van lege theoretische termen (egcalorie en flogiston) (vgl. Enç 1976, Nola 1980). Causaal-beschrijvende theorieën (die een beschrijvende component mogelijk maken) pakken dergelijke problemen aan met behoud van het kernidee dat referentiële continuïteit mogelijk is ondanks radicale theorieverandering (Kroon 1985, Sankey 1994).zoals het uitleggen van het referentiële mechanisme van lege theoretische termen (egcalorie en flogiston) (vgl. Enç 1976, Nola 1980). Causaal-beschrijvende theorieën (die een beschrijvende component mogelijk maken) pakken dergelijke problemen aan met behoud van het kernidee dat referentiële continuïteit mogelijk is ondanks radicale theorieverandering (Kroon 1985, Sankey 1994).

Natuurlijk laat het referentialistische antwoord alleen zien dat de referentie kan worden behouden, niet dat dit zo moet zijn. Bijgevolg is het slechts een gedeeltelijke verdediging van realisme tegen semantische onvergelijkbaarheid. Een ander onderdeel van de verdediging van realisme tegen onvergelijkbaarheid moet epistemisch zijn. Voor referentialisme blijkt dat een term referentie kan behouden en dat de relevante theorieën dusdanig kunnen zijn dat de latere een betere benadering van de waarheid vormt dan de eerdere. Desalniettemin is het voor filosofen of anderen misschien niet mogelijk te weten dat er zo'n vooruitgang is geboekt. Met name methodologische onvergelijkbaarheid lijkt de mogelijkheid van deze kennis in gevaar te brengen.Kuhn denkt dat men, om theorieën uit oudere en recentere periodes van de normale wetenschap te kunnen vergelijken, een perspectief nodig heeft buiten elk en zelfs elk tijdperk van de wetenschap - wat hij een 'Archimedisch platform' noemt (1992, 14). We kunnen echter nooit ontsnappen vanuit ons huidige perspectief. Een realistische reactie op dit soort onvergelijkbaarheid kan een beroep doen op externalistische of genaturaliseerde epistemologie. Deze (verwante) benaderingen verwerpen het idee dat een methode om kennis te verkrijgen onafhankelijk moet zijn van een bepaalde theorie, perspectief of historische / cognitieve omstandigheid. Zolang de methode een gepaste vorm van betrouwbaarheid heeft, kan deze kennis genereren. In tegenstelling tot de internalistische visie die kenmerkend is voor de positivisten (en, zo lijkt het,gedeeld door Kuhn) moet de betrouwbaarheid van een methode niet onafhankelijk zijn van een bepaald wetenschappelijk perspectief. Zo is het bijvoorbeeld niet zo dat de betrouwbaarheid van een in de wetenschap gebruikte methode a priori moet kunnen worden gerechtvaardigd. Dus de methoden die in één tijdperk zijn ontwikkeld, kunnen inderdaad kennis genereren, inclusief kennis dat een vorig tijdperk bepaalde zaken verkeerd of juist had, maar slechts tot op zekere hoogte. Een genaturaliseerde epistemologie kan eraan toevoegen dat de wetenschap zelf bezig is met het onderzoeken en ontwikkelen van methoden. Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt, zouden we verwachten dat haar methoden zullen veranderen en zich ook zullen ontwikkelen.Dus de methoden die in één tijdperk zijn ontwikkeld, kunnen inderdaad kennis genereren, inclusief kennis dat een vorig tijdperk bepaalde zaken verkeerd of juist had, maar slechts tot op zekere hoogte. Een genaturaliseerde epistemologie kan eraan toevoegen dat de wetenschap zelf bezig is met het onderzoeken en ontwikkelen van methoden. Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt, zouden we verwachten dat haar methoden zullen veranderen en zich ook zullen ontwikkelen.Dus de methoden die in één tijdperk zijn ontwikkeld, kunnen inderdaad kennis genereren, inclusief kennis dat een vorig tijdperk bepaalde zaken verkeerd of juist had, maar slechts tot op zekere hoogte. Een genaturaliseerde epistemologie kan eraan toevoegen dat de wetenschap zelf bezig is met het onderzoeken en ontwikkelen van methoden. Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt, verwachten we dat haar methoden zullen veranderen en zich ook zullen ontwikkelen.

6.3 Kuhn en sociale wetenschappen

De invloed van Kuhn buiten de professionele wetenschapsfilosofie was mogelijk nog groter dan erin. Vooral de sociale wetenschappen namen Kuhn enthousiast op. Hiervoor zijn in de eerste plaats twee redenen. Ten eerste leek Kuhn's beeld van wetenschap een meer liberale opvatting mogelijk te maken over wat wetenschap is dan tot nu toe, een die zou kunnen worden opgevat met disciplines als sociologie en psychoanalyse. Ten tweede leek Kuhn's afwijzing van regels als bepalende wetenschappelijke resultaten een beroep te kunnen doen op andere factoren, buiten de wetenschap, om uit te leggen waarom een ​​wetenschappelijke revolutie haar koers volgde.

De status als echte wetenschappen van wat we nu de sociale en menswetenschappen noemen, wordt alom in twijfel getrokken. Dergelijke disciplines missen het opmerkelijke trackrecord van de gevestigde natuurwetenschappen en lijken ook te verschillen in de methoden die ze gebruiken. Meer specifiek falen ze door pre-Kuhniaanse filosofische criteria van de wetenschap. Enerzijds eisten positivisten van een wetenschap dat deze verifieerbaar zou moeten zijn aan de hand van haar voorspellende successen. Anderzijds was het criterium van Popper dat een wetenschap potentieel falsifieerbaar zou moeten zijn door een voorspelling van de theorie. Toch hebben de psychoanalyse, de sociologie en zelfs de economie moeite met het maken van precieze voorspellingen, laat staan ​​met voorspellingen die een duidelijke bevestiging of ondubbelzinnige weerlegging opleveren.Kuhn's beeld van een volwassen wetenschap als gedomineerd door een paradigma dat sui generis-puzzels genereerde en criteria voor het beoordelen van oplossingen daarvoor, zou veel gemakkelijker deze disciplines kunnen accommoderen. Zo klaagde Popper bijvoorbeeld dat psychoanalyse niet wetenschappelijk kon zijn omdat het zich verzet tegen vervalsing. Het verslag van Kuhn stelt dat het tegengaan van falsificatie precies is wat elke disciplinaire matrix in de wetenschap doet. Zelfs disciplines die niet konden beweren gedomineerd te worden door een vaststaand paradigma, maar door concurrerende scholen met verschillende fundamentele ideeën werden belaagd, konden een beroep doen op Kuhn's beschrijving van de pre-paradigmatische toestand van een wetenschap in de kinderschoenen. Bijgevolg was de analyse van Kuhn populair bij degenen die op zoek waren naar legitimiteit als wetenschap (en bijgevolg een pluim en financiering) voor hun nieuwe disciplines.Kuhn zelf heeft dergelijke uitbreidingen van zijn opvattingen niet speciaal gepromoot, en heeft ze inderdaad in twijfel getrokken. Hij ontkende dat psychoanalyse een wetenschap is en voerde aan dat er redenen zijn waarom sommige domeinen binnen de sociale wetenschappen geen lange periodes van puzzeloplossende normale wetenschap konden volhouden (1991b). Hoewel de natuurwetenschappen volgens hem interpretatie impliceren, net als de mens- en sociale wetenschappen, is één verschil dat hermeneutische herinterpretatie, de zoektocht naar nieuwe en diepere intepretaties, de essentie is van veel sociaalwetenschappelijke ondernemingen. Dit staat in contrast met de natuurwetenschappen waar een gevestigde en onveranderlijke interpretatie (bijv. Van de hemel) een voorwaarde is voor de normale wetenschap. Re-intepretatie is het resultaat van een wetenschappelijke revolutie en wordt doorgaans eerder weerstaan ​​dan actief gezocht.Een andere reden waarom regelmatige herinterpretatie deel uitmaakt van de menswetenschappen en niet van de natuurwetenschappen is dat sociale en politieke systemen zelf veranderen op manieren die om nieuwe interpretaties vragen, terwijl het onderwerp van de natuurwetenschappen constant is in de relevante opzichten, waardoor een puzzeloplossende traditie en een permanente bron van revolutionaire anomalieën.

Een nogal andere invloed op de sociale wetenschappen was Kuhn's invloed op de ontwikkeling van sociale wetenschappen zelf, in het bijzonder de 'Sociology of Scientific Knowledge'. Een centrale bewering van Kuhn's werk is dat wetenschappers hun oordeel niet geven als gevolg van het bewust of onbewust volgen van regels. Desalniettemin worden hun oordelen tijdens de normale wetenschap strak beperkt door het voorbeeld van het leidende paradigma. Tijdens een revolutie worden ze bevrijd van deze beperkingen (hoewel niet volledig). Er is dus nog een ruimte voor andere factoren om wetenschappelijke oordelen te verklaren. Kuhn zelf suggereert in The Structure of Scientific Revolutions dat de zonaanbidding Kepler tot Copernicus heeft gemaakt en dat in andere gevallen feiten over iemands levensgeschiedenis, persoonlijkheid of zelfs nationaliteit en reputatie een rol kunnen spelen (1962 / 70a,152-3). Later herhaalde Kuhn het punt, met de aanvullende voorbeelden van de Duitse romantiek, die bepaalde wetenschappers ertoe aanzette energiebesparing te erkennen en te accepteren, en het Britse sociale denken dat de acceptatie van het darwinisme mogelijk maakte (1977c, 325). Dergelijke suggesties werden opgevat als een kans voor een nieuw soort wetenschappelijke studie, waaruit bleek hoe sociale en politieke factoren buiten de wetenschap de uitkomst van wetenschappelijke debatten beïnvloeden. In wat bekend is geworden als sociaal constructivisme / constructionisme (bijv. Pickering 1984) wordt deze invloed centraal gesteld, niet marginaal, en strekt zich uit tot de inhoud van geaccepteerde theorieën. De bewering van Kuhn en de exploitatie ervan kan worden gezien als analoog aan of zelfs een voorbeeld van de exploitatie van de (vermeende) onderbepaling van theorie door bewijs (zie Kuhn 1992, 7).Feministen en sociaal-theoretici (bijv. Nelson 1993) hebben betoogd dat het feit dat het bewijs, of, in het geval van Kuhn, de gedeelde waarden van de wetenschap geen enkele theoretische keuze vaststelt, externe factoren in staat stelt het uiteindelijke resultaat te bepalen (zie Martin 1991 en Schiebinger 1999 voor feministisch sociaal constructivisme). Bovendien opent het feit dat Kuhn waarden identificeerde als leidend oordeel de mogelijkheid dat wetenschappers verschillende waarden zouden moeten hanteren, zoals door feministische en postkoloniale schrijvers is betoogd (bijv. Longino 1994).het feit dat Kuhn waarden identificeerde als leidend oordeel, opent de mogelijkheid dat wetenschappers verschillende waarden zouden moeten gebruiken, zoals door feministische en postkoloniale schrijvers is betoogd (bijv. Longino 1994).het feit dat Kuhn waarden identificeerde als leidend oordeel, opent de mogelijkheid dat wetenschappers verschillende waarden zouden moeten gebruiken, zoals door feministische en postkoloniale schrijvers is betoogd (bijv. Longino 1994).

Kuhn zelf toonde echter slechts beperkte sympathie voor dergelijke ontwikkelingen. In zijn 'The Trouble with the Historical Philosophy of Science' (1992) bespot Kuhn degenen die van mening zijn dat in de 'onderhandelingen' die de geaccepteerde uitkomst van een experiment of de theoretische betekenis ervan bepalen, het enige dat telt, zijn de belangen en machtsverhoudingen onder de deelnemers. Kuhn richtte zich met dergelijke opmerkingen op de voorstanders van het sterke programma in de sociologie van wetenschappelijke kennis; en ook al is dit niet helemaal eerlijk voor het Strong-programma, het weerspiegelt Kuhn's eigen opvatting dat de primaire determinanten van de uitkomst van een wetenschappelijke episode in de wetenschap te vinden zijn. Externe wetenschapsgeschiedenis zoekt oorzaken van wetenschappelijke verandering in sociale, politieke, religieuze en andere wetenschappelijke ontwikkelingen.Kuhn ziet zijn werk als 'behoorlijk hetero internalistisch' (2000: 287). Ten eerste vormen de vijf waarden die Kuhn aan alle wetenschap toeschrijft, volgens hem de wetenschap. Een onderneming zou verschillende waarden kunnen hebben, maar het zou geen wetenschap zijn (1977c, 331; 1993, 338). Ten tweede, wanneer een wetenschapper wordt beïnvloed door individuele of andere factoren bij het toepassen van deze waarden of wanneer hij tot een oordeel komt wanneer deze waarden niet doorslaggevend zijn, zullen die beïnvloedende factoren typisch zelf afkomstig zijn uit de wetenschap (vooral in de moderne, geprofessionaliseerde wetenschap). Persoonlijkheid kan een rol spelen bij het accepteren van een theorie, omdat de ene wetenschapper bijvoorbeeld risicomijdender is dan de andere (1977c, 325), maar dat is nog steeds een relatie met het wetenschappelijke bewijs. Zelfs als reputatie een rol speelt,het is typisch een wetenschappelijke reputatie die de gemeenschap aanmoedigt om de mening van een vooraanstaande wetenschapper te steunen. Ten derde zullen dergelijke variabele factoren in een grote gemeenschap geneigd zijn op te heffen. Kuhn veronderstelt dat individuele verschillen normaal verdeeld zijn en dat een oordeel dat overeenkomt met het gemiddelde van de verdeling ook overeenkomt met het oordeel dat hypothetisch zou worden geëist door de regels van de wetenschappelijke methode, zoals traditioneel werd gedacht (1977c, 333). Bovendien is het bestaan ​​van verschillen in respons binnen de speelruimte die door gedeelde waarden wordt geboden, cruciaal voor de wetenschap, aangezien het 'rationele mannen het oneens' maakt (1977c, 332) en zich aldus kan committeren aan concurrerende theorieën. Dus de losheid van waarden en de verschillen die ze toestaan ​​“kunnen…een onmisbaar middel lijken om het risico te verspreiden dat de introductie of ondersteuning van nieuwigheid altijd met zich meebrengt”(Ibid.).

6.4 Recente ontwikkelingen

Ook al is het werk van Kuhn niet het middelpunt van de wetenschapsfilosofie gebleven, toch hebben een aantal filosofen het vruchtbaar gevonden en geprobeerd het in een aantal richtingen te ontwikkelen. Paul Hoyningen-Huene (1989/1993) ontwikkelde als resultaat van zijn samenwerking met Kuhn een belangrijke neokantiaanse interpretatie van zijn discussie over perceptie en wereldverandering. We kunnen onderscheid maken tussen de wereld op zich en de 'wereld' van onze perceptuele en gerelateerde ervaringen (de fenomenale wereld). Dit komt overeen met het Kantiaanse onderscheid tussen noumena en fenomenen. Het belangrijke verschil tussen Kant en Kuhn is dat Kuhn de algemene vorm aanneemt van niet vast te stellen maar veranderlijke verschijnselen. Een verschuiving in het paradigma kan, via de theorie-afhankelijkheid van observatie, leidentot een verschil in je ervaringen van dingen en dus tot een verandering in je fenomenale wereld. Deze verandering in een fenomenale wereld verwoordt de zin waarin de wereld verandert als gevolg van een wetenschappelijke revolutie, terwijl het ook de beweringen van Kuhn over de theorie-afhankelijkheid van observatie en daaruit voortvloeiende onvergelijkbaarheid vastlegt (Hoyningen-Huene 1990).

Een nogal andere richting waarin Kuhn's gedachte is ontwikkeld, stelt voor dat zijn ideeën zouden kunnen worden verlicht door vooruitgang in de cognitieve psychologie. Enerzijds kan het werken aan conceptuele structuren helpen om te begrijpen wat correct zou kunnen zijn in het proefschrift over onvergelijkbaarheid (Nersessian 1987, 2003). Verschillende auteurs hebben op verschillende manieren geprobeerd te benadrukken wat volgens hen het Wittgensteiniaanse element in Kuhn's gedachte is (bijvoorbeeld Kindi 1995, Sharrock en Read 2002). Andersen, Barker en Chen (1996, 1998, 2006) putten in het bijzonder uit Kuhn's versie van Wittgensteins idee van familiegelijkenis. Kuhn verwoordt een visie waarbij de uitbreiding van een concept wordt bepaald door overeenkomst met een reeks voorbeeldgevallen in plaats van door een intentie. Andersen, Barker en Chen stellen dat de visie van Kuhn wordt ondersteund door het werk van Rosch (1972;Rosch en Mervis 1975) over prototypes; bovendien kan deze benadering worden ontwikkeld in de context van dynamische frames (Barsalou 1992), die dan het fenomeen van (semantische) onvergelijkbaarheid kunnen verklaren.

Aan de andere kant kan de psychologie van analoog denken en cognitieve gewoonten ook ons ​​begrip van het concept van een paradigma informeren. Kuhn zelf vertelt ons dat "Het paradigma als gedeeld voorbeeld het centrale element is van wat ik nu beschouw als het meest nieuwe en minst begrepen aspect van [De structuur van wetenschappelijke revoluties]" (1970a, 187). Kuhn slaagde er echter niet in het paradigma-concept in zijn latere werk verder te ontwikkelen dan een vroege toepassing van de semantische aspecten ervan op de verklaring van onvergelijkbaarheid. Niettemin hebben andere filosofen, voornamelijk Howard Margolis (1987, 1993), het idee ontwikkeld dat denkgewoonten gevormd door training met paradigma's als voorbeelden een belangrijk onderdeel zijn bij het begrijpen van de aard van wetenschappelijke ontwikkeling. Zoals uitgelegd door Nickles (2003b) en Bird (2005),dit wordt bevestigd door recent werk van psychologen over modelgebaseerd en analoog denken.

6.5 Beoordeling

Het beoordelen van de betekenis van Kuhn vormt een raadsel. Hij was ongetwijfeld een van de meest invloedrijke filosofen en wetenschapshistorici van de twintigste eeuw. Zijn meest voor de hand liggende prestatie was dat hij een grote kracht was geweest in het tot stand brengen van de definitieve ondergang van logisch positivisme. Desalniettemin is er geen karakteristieke Kuhniaanse school die zijn positieve werk voortzet. Het is alsof hij zelf een revolutie teweegbracht, maar niet voor het vervangingsparadigma zorgde. Gedurende een periode in de jaren zestig en zeventig leek het erop dat er een Kuhniaans paradigma 'historische wetenschapsfilosofie' bestond, dat vooral floreerde in nieuw gevormde afdelingen geschiedenis en wetenschapsfilosofie. Maar wat betreft de geschiedenis van wetenschap en natuurwetenschappelijke studies in het algemeen, verwierp Kuhn op zijn minst de meer radicale ontwikkelingen die in zijn naam werden gedaan.Een deel van de bekendheid van Kuhn moet inderdaad te danken zijn aan het feit dat zowel zijn aanhangers als zijn tegenstanders zijn werk als revolutionairer beschouwden (antirationalistisch, relativistisch) dan het in werkelijkheid was.

Wat de wetenschapsfilosofie betreft, was het tegen het einde van de jaren tachtig duidelijk dat de middenregio nu werd bezet door een nieuw realisme, dat lessen volgde uit de algemene filosofie van taal en epistemologie, in het bijzonder referentialistische semantiek en een geloof in de mogelijkheid van objectieve kennis en rechtvaardiging. Er is dus enige ironie in het feit dat het de ondergang van logisch positivisme / empirisme was dat leidde tot de wedergeboorte van wetenschappelijk realisme samen met causale en externalistische semantiek en epistemologie, posities die Kuhn verwierp.

Een manier om deze uitkomst te begrijpen is te zien dat Kuhn's relatie met enerzijds positivisme en anderzijds met realisme hem in een interessante positie plaatst. Kuhn's proefschrift over de theorie-afhankelijkheid van observatie loopt parallel met beweringen van realisten. In de handen van realisten wordt de stelling genomen om de theorie-observatiedichotomie te ondermijnen waardoor positivisten een antirealistische houding tegenover theorieën konden aannemen. In de handen van Kuhn wordt het proefschrift echter in feite genomen om het antirealisme van theorieën naar observatie uit te breiden. Dit voedt op zijn beurt de stelling van onvergelijkbaarheid. Het feit dat onvergelijkbaarheid is gebaseerd op een reactie op het positivisme, diametraal in tegenstelling tot de realistische reactie, verklaart waarom veel van Kuhns latere filosofische werk, dat de onvergelijkbaarheidsthesis ontwikkelde,heeft weinig invloed gehad op de meerderheid van de wetenschapsfilosofen.

De verklaring van wetenschappelijke ontwikkeling in termen van paradigma's was niet alleen nieuw maar ook radicaal, voor zover het een naturalistische verklaring geeft voor geloofsverandering. Naturalisme was begin jaren zestig niet het bekende deel van het filosofische landschap dat het later is geworden. De verklaring van Kuhn stond in contrast met verklaringen in termen van methoderegels (of bevestiging, vervalsing enz.) Die volgens de meeste wetenschapsfilosofen rationaliteit vormden. Bovendien waren de relevante disciplines (psychologie, cognitieve wetenschap, kunstmatige intelligentie) toen niet ver genoeg gevorderd om de stellingen van Kuhn over paradigma's te ondersteunen, of waren deze disciplines in tegenspraak met de opvattingen van Kuhn (in het geval van klassieke AI). Nu naturalisme een geaccepteerd onderdeel van filosofie is geworden,er is recent belangstelling geweest voor een herbeoordeling van Kuhns werk in het licht van de ontwikkelingen in de relevante wetenschappen, waarvan vele de stelling van Kuhn bevestigen dat wetenschap wordt gedreven door relaties van waargenomen gelijkenis en analogie. Het kan toch zijn dat een karakteristieke Kuhniaanse stelling een prominente rol zal spelen in ons begrip van de wetenschap.

Bibliografie

Boeken van Thomas Kuhn

 • 1957, The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought, Cambridge Mass: Harvard University Press.
 • 1962 / 1970a, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press (1970, 2e editie, met naschrift).
 • 1977a, The Essential Tension. Geselecteerde studies in wetenschappelijke traditie en verandering, Chicago: University of Chicago Press.
 • 1978, Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, Oxford: Clarendon Press (2e editie, Chicago: University of Chicago Press).
 • 2000, The Road Since Structure, onder redactie van James Conant en John Haugeland, Chicago: University of Chicago Press.

Geselecteerde papers van Thomas Kuhn

 • 1959, "The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research", in The Third (1959) University of Utah Research Conference on the Identification of Scientific Talent C. Taylor, Salt Lake City: University of Utah Press: 162–74.
 • 1963, 'The Function of Dogma in Scientific Research', in Scientific Change, A. Crombie (red.), Londen: Heinemann: 347–69.
 • 1970b, "Logic of Discovery or Psychology of Research?", In Criticism and the Growth of Knowledge, onder redactie van I. Lakatos en A. Musgrave, Londen: Cambridge University Press: 1–23.
 • 1970c, "Reflections on my Critics", in Criticism and the Growth of Knowledge, I. Lakatos en A. Musgrave (red.), Londen: Cambridge University Press: 231–78.
 • 1974, "Second Thoughts on Paradigms", in The Structure of Scientific Theories F. Suppe (red.), Urbana IL: University of Illinois Press: 459–82.
 • 1976, "Theorie-verandering als structuur-verandering: opmerkingen over het Sneed-formalisme" Erkenntnis 10: 179–99.
 • 1977b, "The Relations between the History and the Philosophy of Science", in zijn The Essential Tension, Chicago: University of Chicago Press: 3–20.
 • 1977c, "Objectivity, Value Judgement, and Theory Choice", in zijn The Essential Tension, Chicago: University of Chicago Press: 320–39.
 • 1979, “Metaphor in Science”, in Metaphor and Thought, onder redactie van A. Ortony Cambridge: Cambridge University Press: 409–19.
 • 1980, "The Halt and the Blind: Philosophy and History of Science", (overzicht van Howson Method and Appraisal in the Physical Sciences, Cambridge: Cambridge University Press) British Journal for the Philosophy of Science 31: 181–92.
 • 1983a, "Commensurability, Comparability, Communicability", PSA 198: Proceedings of the 1982 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, onder redactie van P. Asquith. en T. Nickles, East Lansing MI: Philosophy of Science Association: 669–88.
 • 1983b, "Rationality and Theory Choice", Journal of Philosophy 80: 563–70.
 • 1987, "What are Scientific Revolutions?", In The Probabilistic Revolution onder redactie van L. Krüger, L. Daston en M. Heidelberger, Cambridge: Cambridge University Press: 7–22. Herdrukt in Kuhn 2000: 13–32.
 • 1990, "Dubbing and Redubbing: The Vulnerability of Rigid Designation", in wetenschappelijke theorieën onder redactie van C. Savage, Minnesota Studies in Philosophy of Science 14, Minneapolis MN: University of Minnesota Press: 298–318.
 • 1991a, "The Road Since Structure", PSA 1990. Proceedings of the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association vol.2, onder redactie van A. Fine, M. Forbes en L. Wessels., East Lansing MI: Philosophy of Wetenschappelijke Vereniging: 3-13.
 • 1991b, "The Natural and the Human Sciences", in The Interpretative Turn: Philosophy, Science, Culture, onder redactie van D. Hiley, J. Bohman en R. Shusterman, Ithaca NY: Cornell University Press: 17–24.
 • 1992, "The Trouble with the Historical Philosophy of Science", Robert en Maurine Rothschild Distinguished Lecture, 19 november 1991, een incidentele publicatie van het Department of the History of Science, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • 1993, "Afterwords" in World Changes. Thomas Kuhn and the Nature of Science, onder redactie van P. Horwich, Cambridge MA: MIT Press: 311–41.

Andere referenties en secundaire literatuur

 • Andersen, H., 2001, On Kuhn, Belmont CA: Wadsworth.
 • Andersen, H., P. Barker en X. Chen, 1996, "Kuhn's volwassen wetenschapsfilosofie en cognitieve psychologie", Philosophical Psychology, 9: 347–63.
 • Andersen, H., P. Barker en X. Chen, 1998, "Kuhn's theorie van wetenschappelijke revoluties en cognitieve psychologie", Philosophical Psychology, 11: 5–28.
 • Andersen, H., P. Barker en X. Chen, 2006, The Cognitive Structure of Scientific Revolutions, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Barnes, B., 1982, TSKuhn and Social Science, London: Macmillan.
 • Barsalou, LW. 1992, "Frames, concepten en conceptuele velden", in A. Lehrer en EF Kittay, (red.) Frames, Fields, and Contrasts: New Essays in Semantic and Lexical Organization, Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 21–74
 • Bird, A., 2000, Thomas Kuhn, Chesham: Acumen and Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Bird, A., 2005, "Naturalizing Kuhn", Proceedings of the Aristotelian Society, 105: 109–27.
 • Bird, A., 2007, "Incommensurability naturalized", in L. Soler, H. Sankey en P. Hoyningen-Huene (red.), Rethinking Scientific Change and Theory Comparison (Boston Studies in the Philosophy of Science 255), Dordrecht: Springer, 21–39.
 • Bruner, J. en Postman, L., 1949, "On the Perception of incongruity: A paradigm", Journal of Personality, 18: 206–23.
 • Cohen, IB, 1985, Revolution in Science, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Devitt, M., 1979, "Tegen onvergelijkbaarheid", Australasian Journal of Philosophy, 57: 29–50.
 • Doppelt, G., 1978, "Kuhn's epistemologisch relativisme: een interpretatie en verdediging", onderzoek, 21: 33–86;
 • Enç, B. 1976, "Referentie- en theoretische termen", Noûs, 10: 261–82.
 • Evans, G. 1973 'The causal theory of names', Proceedings of the Aristotelian Society (Supplementary Volume), 47: 187–208.
 • Fuller, S. 2000, Thomas Kuhn: A Philosophical History for our Times, Chicago: University of Chicago Press.
 • Gutting, G., 1980, Paradigms and Revolutions, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
 • Hacking, I. (red.), 1981, Scientific Revolutions, Oxford: Oxford University Press.
 • Hacking, I. (red.), 1993, "Werken in een nieuwe wereld: de taxonomische oplossing", in Horwich 1993, 275–310.
 • Hanson, NR, 1958, Patterns of Discovery, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Horwich, P. (red.), 1993, World Changes. Thomas Kuhn en de aard van wetenschap, Cambridge MA: MIT Press.
 • Hoyningen-Huene, P., 1989, Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns: Rekonstruktion und Grundlagenprobleme, vertaald als Hoyningen-Huene, P., 1993, Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science, Chicago: University of Chicago Press.
 • Hoyningen-Huene, P., 1990, "Kuhn's conception of incommensurability" Studies in History and Philosophy of Science Part A, 21: 481–92.
 • Hung, EH-C., 2006, Beyond Kuhn. Wetenschappelijke uitleg, theoretische structuur, onvergelijkbaarheid en fysieke noodzaak, Aldershot: Ashgate.
 • Kindi, V., 1995, Kuhn en Wittgenstein: Philosophical Investigation of the Structure of Scientific Revolutions, Athens: Smili editions.
 • Kripke, S., 1980, Naming and Necessity, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Kroon, F. 1985, "Theoretische termen en het causale standpunt van referentie", Australasian Journal of Philosophy, 63: 143–66.
 • Lakatos, I. en Musgrave, A. (red.), 1970, Criticism and the Growth of Knowledge, London: Cambridge University Press.
 • Longino, H., 1994, 'Op zoek naar feministische epistemologie', Monist, 77: 472–85.
 • Margolis, H., 1987, Patterns, Thinking, and Cognition: A Theory of Judgement, Chicago: University of Chicago Press.
 • Margolis, H., 1993, Paradigms and Barriers: How Habits of Mind Govern Scientific Scientific Beliefs, Chicago: University of Chicago Press.
 • Martin, E., 1991, "Het ei en het sperma: hoe de wetenschap een romance heeft opgebouwd op basis van stereotiepe man-vrouw-seksrollen", Signs, 16: 485–501. Herdrukt in E. Keller en H. Longino (red.), 1996, Feminism and Science, Oxford: Oxford University Press.
 • Masterman, M., 1970. "The nature of a paradigm", in Lakatos en Musgrave 1970, 59–89.
 • Mizrahi, M. (red.), 2018, The Kuhnian Image of Science, Londen: Rowman en Littlefield.
 • Musgrave, A., 1971, "Kuhn's tweede gedachten", British Journal of the Philosophy of Science, 22: 287–97.
 • Nagel, E. 1961, The Structure of Science, London: Routledge en Kegan Paul.
 • Nelson, LH, 1993, "Epistemological communities", in L. Alcoff en E. Potter (red.), Feminist Epistemologies, New York: Routledge.
 • Nersessian, N., 1987, "Een cognitief-historische benadering van betekenis in wetenschappelijke theorieën", in N. Nersessian (red.) The Process of Science, Dordrecht: Kluwer, 161–77.
 • Nersessian, N., 2003, "Kuhn, conceptuele verandering en cognitieve wetenschap", in Nickles 2003a, 178–211.
 • Newton-Smith, W., 1981, The Rationality of Science, Londen: Routledge.
 • Nickles, T., 2003a (red.), Thomas Kuhn, Cambridge: University of Cambridge Press.
 • Nickles, T., 2003b, "Normale wetenschap: van logica naar case-based en model-based redeneren", in Nickles 2003a, 142–77.
 • Nola, R., 1980, 'Fixing the Reference of Theoretical Terms', Philosophy of Science, 47: 505–31.
 • Pickering, A., 1984, Contructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics, Chicago: University of Chicago Press.
 • Popper, K., 1959, The Logic of Scientific Discovery, London: Hutchinson.
 • Putnam, H., 1975a, Mind, Language, and Reality: Philosophical Papers Vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Putnam, H., 1975b, "De betekenis van 'betekenis'" in Putnam 1975a.
 • Renzi, BG, 2009, "Kuhn's evolutionaire epistemologie en haar ondermijning door ontoereikende biologische concepten", Philosophy of Science, 58: 143–59.
 • Rosch, E., 1973, "Over de interne structuur van perceptuele en semantische categorieën", in TE Moore (red.) Cognitive Development and the Acquisition of Language, New York NY: Academic, 111–44.
 • Rosch, E. en Mervis CB, 1975, 'Familie-overeenkomsten: studies in de interne structuren van categorieën', Cognitive Psychology, 7: 573–605.
 • Sankey, H., 1993, "Kuhn's veranderende concept van onvergelijkbaarheid", British Journal of the Philosophy of Science, 44: 759–74.
 • Sankey, H., 1994, The Incommensurability Thesis, Aldershot: Avebury.
 • Scheffler, I., 1967, Science and Subjectivity, Indianapolis: Bobbs-Merrill.
 • Schiebinger, L., 1999, heeft het feminisme de wetenschap veranderd?, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Shapere, D., 1964, "The Structure of Scientific Revolutions", Philosophical Review, 73: 383–94.
 • Sharrock, W. en Read, R., 2002, Kuhn: Philosopher of Scientific Revolution, Cambridge: Polity.
 • Siegel, H., 1980 'Objectivity, rationality, incommensurability and more', British Journal of the Philosophy of Science, 31: 359–84.
 • Toulmin, S., 1970 'Geldt het onderscheid tussen normale en revolutionaire wetenschap?', In Lakatos en Musgrave 1970, 39–5.
 • Wray, KB, 2011, Kuhn's Evolutionary Social Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press.

Academische hulpmiddelen

sep man pictogram
sep man pictogram
Hoe deze vermelding te citeren.
sep man pictogram
sep man pictogram
Bekijk een voorbeeld van de PDF-versie van dit item bij de Vrienden van de SEP Society.
inpho icoon
inpho icoon
Zoek dit itemonderwerp op bij het Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
phil papieren pictogram
phil papieren pictogram
Verbeterde bibliografie voor dit item op PhilPapers, met links naar de database.

Andere internetbronnen

 • Thomas Kuhn-A Snapshot van Frank Pajares
 • De structuur van wetenschappelijke revoluties - een overzicht en studiegids door Frank Pajares
 • Gids voor De structuur van wetenschappelijke revoluties van Thomas Kuhn door Malcolm R. Forster
 • Thomas Kuhn (Wikipedia)
 • De structuur van wetenschappelijke revoluties (Wikipedia)
 • Doodsbrief in The New York Times door Lawrence Van Gelder

Populair per onderwerp