Aristoteles's Categorieën

Inhoudsopgave:

Aristoteles's Categorieën
Aristoteles's Categorieën
Video: Aristoteles's Categorieën
Video: Aristotle, The Categories | The Ten Categories | Philosophy Core Concepts 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Aristoteles's Categorieën

Voor het eerst gepubliceerd op 7 september 2007

Aristoteles 'Categorieën is een bijzonder belangrijk filosofisch werk. Het vormt niet alleen de ruggengraat van Aristoteles 'eigen filosofische theorievorming, maar heeft ook een ongeëvenaarde invloed uitgeoefend op de systemen van veel van de grootste filosofen in de westerse traditie. Het geheel van doctrines in de Categorieën, dat ik voortaan categorialisme zal noemen, vormt het onderzoekskader voor een breed scala aan Aristoteles 'filosofische onderzoeken, gaande van zijn discussies over tijd en verandering in de natuurkunde, tot de wetenschap van zijn in de zijn. Metafysica, en zelfs tot zijn afwijzing van platonische ethiek in de Nicomacheaanse ethiek. Als hij verder kijkt dan zijn eigen werken, heeft het categorisme van Aristoteles de aandacht getrokken van uiteenlopende filosofen als Plotinus, Porphyry, Aquinas, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley,Hume, Kant, Hegel, Brentano en Heidegger (om er maar een paar te noemen), die hun centrale stellingen op verschillende manieren hebben omarmd, verdedigd, gewijzigd of verworpen. Allen hebben op hun verschillende manieren het nodig geacht om in het reine te komen met kenmerken van Aristoteles 'categoriale schema.

De door Aristoteles ingewijde onderneming van het categorisme zit duidelijk diep in de filosofische psyche. Desalniettemin stuit elke poging om categorisme te beschrijven, ondanks de verstrekkende invloed ervan - en zelfs dankzij die invloed - op een groot probleem: deskundigen zijn het oneens over veel van de belangrijkste en meest fundamentele aspecten ervan. Elk van de volgende vragen heeft duidelijk verschillende antwoorden gekregen van zeer gerespecteerde wetenschappers en filosofen. Wat classificeren de categorieën? Welke predicatietheorie ligt ten grondslag aan het schema van Aristoteles? Wat is de relatie tussen categorialisme en hylemorphisme, Aristoteles 'andere belangrijke ontologische theorie? Waar past materie, of helemaal niet, in het categoriale schema? Wanneer schreef Aristoteles de Categorieën? Heeft Aristoteles de categorieën geschreven? Is de lijst met soorten in de Categorieën Aristoteles 's overwogen lijst, of wijzigt hij zijn opvattingen elders? Komt Aristoteles 'opvatting van substantie in de Categorieën overeen met zijn opvatting van substantie in de metafysica? Is er een methode die Aristoteles heeft gebruikt om zijn lijst met categorieën te genereren? Is het categorisme van Aristoteles geheel of gedeeltelijk filosofisch verdedigbaar? Al is het maar gedeeltelijk, welk deel van het categorisme is filosofisch verdedigbaar?

Gezien de uiteenlopende meningen van experts over zelfs de meest elementaire aspecten van Aristoteles 'Categorieën, is het onvermijdelijk dat een poging om een ​​neutrale weergave te geven van de basisposities die het bevat, door een of andere geleerde als misschien wel drastisch wordt beschouwd. Men zou kunnen proberen dit probleem aan te pakken door commentaar te leveren op elk wetenschappelijk debat en elke mening; maar een dergelijk project zou de meest opvallende kenmerken van het aristotelische categorialisme niet tot leven brengen. In wat volgt, zal ik daarom een ​​andere route nemen. Ik presenteer eerst een natuurlijke, maar misschien al te vereenvoudigde interpretatie van de hoofdstructuren in Aristoteles 'categoriale schema, terwijl ik onderweg pauzeer om enkele bijzonder controversiële punten op te merken. Vervolgens bespreek ik een belangrijk wetenschappelijk en filosofisch debat over de categorieën,namelijk de vraag of er een systematische procedure is waarmee Aristoteles zijn beroemde lijst heeft gegenereerd. Het debat is voor een groot deel interessant omdat het een van de meest fundamentele metafysische onderwerpen betreft: wat is het juiste systeem van categorieën? Ik maak me uiteindelijk geen zorgen over de juiste interpretatie van Aristoteles 'Categorieën. Ik hoop alleen een nuttige introductie te geven op de inhoud van dit eindeloos fascinerende werk.Ik hoop alleen een nuttige introductie te geven op de inhoud van dit eindeloos fascinerende werk.Ik hoop alleen een nuttige introductie te geven op de inhoud van dit eindeloos fascinerende werk.

 • 1. De viervoudige divisie

  • 1.1 Niet gezegd en niet aanwezig
  • 1.2 Niet gezegd en aanwezig
  • 1.3 Gezegd en niet aanwezig
  • 1.4 Gezegd en aanwezig
  • 1.5 Een recent debat
 • 2. De tienvoudige divisie

  • 2.1 Algemene discussie
  • 2.2 Gedetailleerde discussie

   • 2.2.1 Ten gronde
   • 2.2.2 Hoeveelheid
   • 2.2.3 Familieleden
   • 2.2.4 Kwaliteit
 • 3. Waar komen de categorieën vandaan?
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. De viervoudige divisie

De Categorieën zijn van nature verdeeld in drie verschillende delen - wat bekend is komen te staan ​​als de Pre-Predicamenta (chs.1-4), de Predicamenta (chs. 5-9) en de Post-Predicamenta (chs. 10-15). (Deze sectietitels weerspiegelen de traditionele Latijnse titel van het hele werk, de Predicamenta.) In de Pre-Predicamenta bespreekt Aristoteles een aantal semantische relaties (1a1-16), geeft een verdeling van wezens (τἃ ὄντα), in vier soorten (1a20-1b9) en presenteert vervolgens zijn canonieke lijst van tien categorieën (1b25-2a4). In de Predicamenta bespreekt Aristoteles in detail de categorieën stof (2a12-4b19), kwantiteit (4b20-6a36), familieleden (6a37-8b24) en kwaliteit (8b25-11a39), en geeft een vluchtige behandeling van de andere categorieën (11b1-14). En tot slot, in de postpredicamenta,hij bespreekt een aantal concepten met betrekking tot oppositiemodi (11b15-14A25), prioriteit en gelijktijdigheid (14a26-15a13), beweging (15a14-15b17), en eindigt met een korte bespreking van hebben (15b18-31). Er is veel discussie over de vraag of Aristoteles dacht dat alle drie de delen tot een enkel werk behoren, en zo ja, waarom hij dacht dat ze allemaal nodig waren om het werk tot één geheel te maken. Desalniettemin is men het er in het algemeen over eens dat in het hart van de Categorieën twee classificatiesystemen staan, een gegeven in de Pre-Predicamenta en de andere in de Predicament a.waarom hij dacht dat ze allemaal nodig zijn om het werk tot één geheel te maken. Desalniettemin is men het er in het algemeen over eens dat in het hart van de Categorieën twee classificatiesystemen staan, een gegeven in de Pre-Predicamenta en de andere in de Predicament a.waarom hij dacht dat ze allemaal nodig zijn om het werk tot één geheel te maken. Desalniettemin is men het er in het algemeen over eens dat in het hart van de Categorieën twee classificatiesystemen staan, een gegeven in de Pre-Predicamenta en de andere in de Predicament a.

Aristoteles 'eerste classificatiesysteem is van wezens, (τἃ ὄντα) (1a20). De indeling verloopt via twee concepten: (1) gezegd en (2) aanwezig. Ieder wezen wordt volgens Aristoteles van een ander gezegd of niet van een ander. Evenzo is elk wezen ofwel aanwezig in een ander of niet aanwezig in een ander. Omdat dit technische begrippen zijn, zou je verwachten dat Aristoteles ze heeft gedefinieerd. Helaas definieert hij de genoemde relatie niet; en zijn definitie van de huidige-in relatie is ofwel circulair of berust op een ongedefinieerd concept van zijn. Hij zegt: 'Met' aanwezig in een onderwerp 'bedoel ik wat in iets zit, niet als onderdeel, en kan het niet los van bestaan wat het is '(1a24-5). Merk op dat het woord 'in' voorkomt in deze definitie van present-in. Dus ofwel 'in' betekent hetzelfde als 'aanwezig in',in dat geval is de definitie circulair; of 'in' heeft zelf een definitie nodig, die Aristoteles niet geeft. Daarom berust Aristoteles 'eerste classificatiesysteem op technische concepten waarvan de precieze karakterisering niet wordt bepaald door wat Aristoteles zegt.

Ondanks het ontbreken van bruikbare definities van deze twee concepten, is er een vrij eenvoudige, maar zeker niet onomstreden karakterisering ervan die veel geleerden hebben aangenomen. Door zich te concentreren op de illustraties van Aristoteles, concluderen de meeste geleerden dat wezens waarvan gezegd wordt - van anderen universelen zijn, terwijl degenen die niet worden gezegd - van anderen bijzonderheden zijn. Wezens die aanwezig zijn in anderen zijn toevallig, terwijl degenen die niet aanwezig zijn in anderen niet toevallig zijn. Nu worden niet-toevallige wezens die universeel zijn, het meest natuurlijk beschreven als essentieel, terwijl niet-toevallige wezens die bijzonderheden zijn, het best eenvoudigweg als niet-toevallig worden beschreven. Als we deze mogelijkheden samenvoegen, komen we tot het volgende viervoudige classificatiesysteem: (1) toevallige universalia; (2) essentiële universalia; (3) toevallige bijzonderheden;(4) niet-accidentele gegevens, of wat Aristoteles primaire stoffen noemt. Dit systeem past gemakkelijk in de eigen terminologie van Aristoteles, gegeven op 1a20: (1) Gezegd en aanwezig: toevallige universalia; (2) Gezegd en niet aanwezig: essentiële universalia; (3) Niet gezegd en aanwezig: accidentele bijzonderheden; en (4) Niet gezegd en niet aanwezig in: primaire stoffen. Een korte bespreking van elk van deze klassen zou voldoende moeten zijn om hun algemene karakter naar voren te brengen.Een korte bespreking van elk van deze klassen zou voldoende moeten zijn om hun algemene karakter naar voren te brengen.Een korte bespreking van elk van deze klassen zou voldoende moeten zijn om hun algemene karakter naar voren te brengen.

1.1 Niet gezegd en niet aanwezig

De ereplaats in dit classificatieschema gaat volgens Aristoteles naar die entiteiten die nergens over worden gezegd of aanwezig zijn. Dergelijke entiteiten zijn volgens Aristoteles primaire stoffen (2a11). Hoewel hij alleen een negatieve karakterisering van primaire stoffen in de categorieën geeft - ze worden niet gezegd en niet aanwezig - stellen de voorbeelden die hij geeft ons in staat een robuuster beeld te vormen van wat een primaire stof zou moeten zijn. Zijn favoriete voorbeelden zijn een individuele man en een paard (1a20, 2a11). Het is dus logisch om hem te interpreteren als denkend dat onder primaire stoffen concrete bijzonderheden zijn die tot natuurlijke soorten behoren.Of in de Categorieën Aristoteles bedoeld was om de klasse van primaire stoffen te beperken tot alleen natuurlijke leden, blijkt een van de meer controversiële onderwerpen in de Aristotelesbeurs te zijn. Maar op zijn minst lijkt hij te denken dat leden van natuurlijke soorten genoeg van een paradigmatische casus presenteren dat hij ze als voorbeelden kan gebruiken.

Gezien de bovenstaande interpretatie van de genoemde en aanwezige relatie, is een primaire stof een bepaalde die niet toevallig is. Ik moet toegeven dat het moeilijk is om precies te zeggen wat het betekent om te zeggen dat een bepaalde gebeurtenis niet toevallig is. Door te benadrukken dat primaire stoffen niet het soort wezens zijn dat ongelukken kunnen zijn, lijkt Aristoteles aan te geven dat ze niet per ongeluk van iets zijn afgeleid en dat het geen entiteiten zijn die duidelijk tijdelijk, per ongeluk gekarakteriseerd of kunstmatig verenigd zijn, zoals Socrates, zittend in een stoel. Evenzo vestigt Aristoteles, door ze als niets te beschouwen, de aandacht op het feit dat ook primaire stoffen nergens op berusten. Ze zijn veeleer zelf essentiële eenheden en zelfs helemaal niet voorspelbaar. Afgezien van deze paar opmerkingen,het is echter moeilijk precies te zeggen, gezien alleen wat expliciet wordt gemaakt in de pre-predicamenta wat een primaire stof is. Maar dit, zou je kunnen zeggen, is geschikt voor een metafysisch fundamentele entiteit - we kunnen erover zeggen wat het niet is, maar omdat het zo fundamenteel is, missen we de woordenschat om op informatieve wijze te zeggen wat het is. En inderdaad, Aristoteles denkt dat primaire stoffen op deze manier fundamenteel zijn, omdat hij denkt dat alle andere entiteiten een soort asymmetrische afhankelijkheidsrelatie hebben met primaire stoffen (2a34-2b6).het ontbreekt ons aan de woordenschat om op informatieve wijze te zeggen wat het is. En inderdaad, Aristoteles denkt dat primaire stoffen op deze manier fundamenteel zijn, omdat hij denkt dat alle andere entiteiten een soort asymmetrische afhankelijkheidsrelatie hebben met primaire stoffen (2a34-2b6).het ontbreekt ons aan de woordenschat om op informatieve wijze te zeggen wat het is. En inderdaad, Aristoteles denkt dat primaire stoffen op deze manier fundamenteel zijn, omdat hij denkt dat alle andere entiteiten een soort asymmetrische afhankelijkheidsrelatie hebben met primaire stoffen (2a34-2b6).

1.2 Niet gezegd en aanwezig

Als we het bovengenoemde en aanwezige onderscheid blijven begrijpen zoals ik ze heb gekarakteriseerd, zullen we ook ontdekken dat Aristoteles denkt dat er naast bijzonderheden in de categorie van stof accidentele, of wat we nu niet-substantiële kunnen noemen,, bijzonderheden. Aristoteles 'voorbeeld van zo'n entiteit is een individueel stukje grammaticale kennis (1a25). Misschien is een intuïtiever voorbeeld de specifieke witheid die een object heeft. Als er niet-substantiële bijzonderheden zijn, dan is de witheid van Socrates een numeriek onderscheidend kenmerk van de witheid van Plato. Hedendaagse metafysici zouden zulke entiteiten tropes kunnen noemen, en zo'n label is acceptabel zolang men ervoor oppast niet te verwachten dat de theorie van Aristoteles lijkt op te veel hedendaagse trope-theorieën. In eerste instantie,als Aristoteles het bestaan ​​van niet-substantiële gegevens accepteert, denkt hij zeker niet dat ze los van primaire stoffen kunnen bestaan ​​- het is inderdaad heel natuurlijk om Aristoteles op dit punt te interpreteren als te denken dat een niet-substantiële persoon een afhankelijke entiteit is, alleen geïndividualiseerd door verwijzing naar de primaire substantie waarin het aanwezig is. Daarom kan Socrates 'witheid niet bestaan ​​zonder Socrates. Bovendien is het denken van zulke entiteiten als een primitieve relatie van gelijkenis met elkaar heel vreemd aan Aristoteles 'manier van denken. Niettemin, als de huidige interpretatie correct is, heeft Aristoteles wel de zogeheten gespecificeerde eigenschappen aanvaard.het is heel natuurlijk om Aristoteles op dit punt te interpreteren als te denken dat een niet-substantieel bijzonder een afhankelijke entiteit is, alleen geïndividualiseerd door verwijzing naar de primaire substantie waarin het aanwezig is. Daarom kan Socrates 'witheid niet bestaan ​​zonder Socrates. Bovendien is het denken van zulke entiteiten als een primitieve relatie van gelijkenis met elkaar heel vreemd aan Aristoteles 'manier van denken. Niettemin, als de huidige interpretatie correct is, heeft Aristoteles wel de zogeheten gespecificeerde eigenschappen aanvaard.het is heel natuurlijk om Aristoteles op dit punt te interpreteren als te denken dat een niet-substantieel bijzonder een afhankelijke entiteit is, alleen geïndividualiseerd door verwijzing naar de primaire substantie waarin het aanwezig is. Daarom kan Socrates 'witheid niet bestaan ​​zonder Socrates. Bovendien is het denken van zulke entiteiten als een primitieve relatie van gelijkenis met elkaar heel vreemd aan Aristoteles 'manier van denken. Niettemin, als de huidige interpretatie correct is, heeft Aristoteles wel de zogeheten gespecificeerde eigenschappen aanvaard.het denken aan zulke entiteiten als in een primitieve relatie staan ​​die op elkaar lijkt, is heel vreemd voor Aristoteles 'manier van denken. Niettemin, als de huidige interpretatie correct is, heeft Aristoteles wel de zogeheten gespecificeerde eigenschappen aanvaard.het denken aan zulke entiteiten als in een primitieve relatie staan ​​die op elkaar lijkt, is heel vreemd voor Aristoteles 'manier van denken. Niettemin, als de huidige interpretatie correct is, heeft Aristoteles wel de zogeheten gespecificeerde eigenschappen aanvaard.

1.3 Gezegd en niet aanwezig

Terugkomend op die wezens die niet aanwezig zijn in andere wezens, denkt Aristoteles dat er naast primaire substanties, die bijzonderheden zijn, secundaire substanties zijn, die universeel zijn (2a11-a18). Zijn voorbeeld van een dergelijke entiteit is de mens (1a21), die volgens de huidige interpretatie universeel is in de categorie stof. Als we de betreffende verschillen opnieuw accepteren zoals ik ze heb getekend, moeten we secundaire stoffen interpreteren als essentiële kenmerken van primaire stoffen. Omdat primaire stoffen natuurlijk lijken te zijn, is het bovendien logisch om secundaire stoffen te interpreteren als de soorten waartoe primaire stoffen behoren. Als dat zo is,dan denkt Aristoteles dat niet alleen primaire substanties lid zijn van natuurlijke soorten, maar dat ze in wezen worden gekenmerkt door de soorten waartoe ze behoren.

1.4 Gezegd en aanwezig

Ten slotte is een wezen zowel gezegd als aanwezig in een primaire substantie als het een toevallige universele is. Aristoteles 'voorbeeld van zo'n entiteit is kennis; maar nogmaals, witheid geeft een wat intuïtiever voorbeeld. De universele witheid wordt van veel primaire stoffen gezegd, maar is slechts toevallig.

1.5 Een recent debat

De manier waarop ik de concepten van gezegd-en-aanwezig heb gekarakteriseerd, is, zoals ik al zei, natuurlijk en relatief eenvoudig. Bovendien was het verreweg de orthodoxe interpretatie onder de middeleeuwse tolken van Aristoteles. Ik zou echter nalaten als ik niet zou spreken van het recente debat dat GEL Owen op gang heeft gebracht over het onderscheid van het huidige / aanwezige (Owen, 1965a). Volgens Owen heeft Aristoteles het bestaan ​​van niet-wezenlijke gegevens niet aanvaard. In plaats daarvan, stelt Owen, is een wezen dat niet wordt genoemd, maar aanwezig is in primaire stoffen, een toevallige universele van de laagst mogelijke algemeenheid. Daarom ontkent Owen dat het onderscheid tussen niet-gezegd-niet-gezegd één is tussen universalia en bijzonderheden. Ik zal Owens interpretatie niet bespreken, maar ik zal alleen opmerken dat het veel wetenschappelijke aandacht heeft opgeleverd.De geïnteresseerde lezer kan hier een bespreking van deze kwesties vinden:

Supplement op niet-substantiële bijzonderheden voor Aristoteles metafysica

2. De tienvoudige divisie

2.1 Algemene discussie

Na het aanbieden van zijn eerste classificatiesysteem, wendt Aristoteles zich tot de hachelijke situatie en presenteert een tweede, die hem uiteindelijk voor een groot deel van de rest van de Categorieën bezet houdt. Aristoteles verdeelt wat hij ta legomena (τἃ λεγόμενα) noemt, dat wil zeggen dingen die worden gezegd, in tien verschillende soorten (1b25). Wat volgens Aristoteles wordt gezegd, zijn woorden (De Int 16a3), en dus is het logisch om zijn tweede systeem te interpreteren als een classificatie van woorden. En omdat het Engelse woord 'categorie' afkomstig is van het Griekse woord voor predikaat, zou men het tweede systeem natuurlijk kunnen beschouwen als een classificatie van verschillende soorten taalkundige predikaten. Er is echter veel discussie over het onderwerp van het tweede classificatiesysteem.

Er zijn drie redenen om te denken dat Aristoteles niet primair geïnteresseerd is in woorden, maar eerder in de objecten in de wereld waarmee woorden overeenkomen. Ten eerste is zijn locution ta legomena in feite dubbelzinnig, tussen 'dingen die gezegd worden' - waar dit al dan niet woorden zijn - en 'dingen waarover gesproken wordt' - waar dit van nature wordt opgevat als dingen waarnaar wordt verwezen door middel van woorden. Ten tweede zijn Aristoteles 'voorbeelden van items die tot de verschillende categorieën behoren over het algemeen extra-linguïstisch. Zijn voorbeelden van stoffen zijn bijvoorbeeld een individuele man en een paard. Ten derde accepteert Aristoteles expliciet een betekenisleer volgens welke woorden conventioneel concepten betekenen, en concepten van nature objecten in de wereld (De Int 16a3). Dus zelfs al classificeert hij in zekere zin woorden,het is normaal om zijn classificatie te zien als uiteindelijk gedreven door zorgen over objecten in de wereld waarmee onze woorden overeenkomen.

Die geleerden die niet tevreden waren met de taalkundige interpretatie van Aristoteles 'tweede classificatiesysteem, zijn in een van de verschillende richtingen gegaan. Sommigen hebben Aristoteles geïnterpreteerd als classificerende concepten. De bezwaren tegen de taalinterpretatie kunnen echter ook weer tegen de conceptinterpretatie worden ingebracht. Andere geleerden hebben Aristoteles geïnterpreteerd als een classificatie van de extra-linguïstische en extra-conceptuele realiteit. Ten slotte hebben sommige geleerden de linguïstische en extra-linguïstische interpretaties gesynthetiseerd door Aristoteles te interpreteren als het classificeren van linguïstische predikaten voor zover ze op semantisch significante manieren verband houden met de wereld. Hoewel ik denk dat deze laatste interpretatie waarschijnlijk de tekst is die het best nauwkeurig tekstueel onderzoek doorstaat,het algemene karakter van het tweede classificatiesysteem is het gemakkelijkst te zien door te focussen op de extra-linguïstische interpretatie. Dus, in wat volgt, zal ik de zaken vereenvoudigen door te praten alsof Aristoteles 'eerste classificatiesysteem eigenlijk een classificatie is van extra-linguïstische items; en ik zal plaatsen noteren waar een dergelijke interpretatie moeilijkheden ondervindt.

Wat is dan het tweede classificatiesysteem van Aristoteles? Het is simpelweg een lijst met de hoogste soorten, die ook wel categorieën worden genoemd. Dat er de hoogste soorten zijn (of misschien is er één enkele hoogste soort) kan worden gemotiveerd door op te merken dat de gewone objecten van onze ervaring in klassen van toenemende algemeenheid vallen. Denk bijvoorbeeld aan een esdoorn. Het is in eerste instantie een esdoorn en hoort dus in een klasse bij alle en alleen andere esdoorns. Het is echter ook een boom en hoort dus in een bredere klasse, namelijk de klasse bomen, waarvan de extensie breder is dan de klasse esdoorns. Verdergaand is het ook een levend wezen en hoort het dus in een klasse waarvan de uitbreiding nog groter is dan de klasse van bomen. Enzovoort. Nu dit basispatroon voor ons ligt, kunnen we de volgende vraag stellen:gaat deze toename in algemeenheid tot in het oneindige door of eindigt ze in een klasse die zo algemeen mogelijk is? Eindigt het met andere woorden op het hoogste soort?

Het lijkt misschien dat het antwoord op deze vraag voor de hand ligt: ​​natuurlijk is er een hoogste soort - wezen. Iemand zou tenslotte kunnen beweren dat alles bestaat. Dus de klasse die alle en enige wezens bevat, moet de klasse zijn met de grootst mogelijke extensie. In de metafysica stelt Aristoteles echter dat zijn geen geslacht is (998b23, 1059b31). Volgens Aristoteles moet elk geslacht worden gedifferentieerd door een of ander onderscheid dat buiten dat geslacht valt. Dus als het een geslacht zou zijn, zou het gedifferentieerd moeten worden door een differentia dat daarbuiten viel. Met andere woorden, zijn zou moeten worden onderscheiden door een niet-zijn, wat volgens Aristoteles een metafysische absurditeit is. Hoewel hij deze bewering niet expliciet doet, zou het argument van Aristoteles, indien overtuigend, generaliseren naar elk voorstel voor een enkele hoogste soort. Vandaar,hij denkt niet dat er één hoogste soort is. In plaats daarvan denkt hij dat er tien zijn: (1) substantie; (2) hoeveelheid; (3) kwaliteit; (4) familieleden; (5) ergens; (6) soms; (7) in een positie zijn; (8) hebben; (9) handelen; en (10) wordt gehandeld (1b25-2a4). Ik zal de eerste vier van deze soorten straks in detail bespreken. Maar als we dat doen, komen we in zaken die weliswaar interessant zijn, maar toch afleiden van de algemene aard van de regeling. Dus zal ik eerst enkele van de algemene structuren bespreken die inherent zijn aan Aristoteles 'tweede classificatiesysteem, en dan verder gaan met een meer gedetailleerde bespreking.en (10) wordt gehandeld (1b25-2a4). Ik zal de eerste vier van deze soorten straks in detail bespreken. Maar als we dat doen, komen we in zaken die weliswaar interessant zijn, maar toch afleiden van de algemene aard van de regeling. Dus zal ik eerst enkele van de algemene structuren bespreken die inherent zijn aan Aristoteles 'tweede classificatiesysteem, en dan verder gaan met een meer gedetailleerde bespreking.en (10) wordt gehandeld (1b25-2a4). Ik zal de eerste vier van deze soorten straks in detail bespreken. Maar als we dat doen, komen we in zaken die weliswaar interessant zijn, maar toch afleiden van de algemene aard van de regeling. Dus zal ik eerst enkele van de algemene structuren bespreken die inherent zijn aan Aristoteles 'tweede classificatiesysteem, en dan verder gaan met een meer gedetailleerde bespreking.

Naast de tien hoogste soorten heeft Aristoteles ook opvattingen over de structuur van dergelijke soorten. Elke soort wordt onderscheiden in soorten door een aantal differentiae. In feite bestaat de essentie van elke soort volgens Aristoteles in zijn geslacht en de differentia die samen met dat geslacht de soort definiëren. (Het is om deze reden dat de hoogste soorten strikt genomen ondefinieerbaar zijn - omdat er geen genus is boven een hoogste soort, kan men het niet definiëren in termen van zijn geslacht en differentia.) Sommige soorten in verschillende categorieën zijn ook geslachten - ze zijn met andere woorden gedifferentieerd in andere soorten. Maar op een gegeven moment is er een laagste soort die niet verder gedifferentieerd is. We kunnen veronderstellen dat onder deze soorten de bijzonderheden vallen die bij die soort horen.

Als we nu de karakterisering van gezegd-van-aanwezig-in accepteren die ik heb gegeven, kunnen we zien dat Aristoteles 'twee classificatiesystemen als het ware op elkaar kunnen worden gelegd. De resulterende structuur zou er ongeveer als volgt uitzien.

Stof Kwantiteit Verwanten Kwaliteit …
Said-of

Not Present-In

Zei

Present-In

Niet gezegd-

niet aanwezig

Niet gezegd van

Present-In

Sommige kenmerken van dit systeem zijn het vermelden waard. Ten eerste, zoals ik al heb opgemerkt, geeft Aristoteles in dit schema een prominente plaats aan primaire stoffen. Hij zegt dat als er geen primaire stoffen zouden bestaan, er geen andere entiteit zou zijn (2b6). Dientengevolge is het categorisme van Aristoteles stevig anti-platonisch. Terwijl Plato het abstract als meer reëel beschouwde dan materiële bijzonderheden, beschouwt Aristoteles in de Categorieën materiële bijzonderheden als ontologisch fundament - in de mate dat het zijn van een primaire substantie iets realistischer maakt dan wat dan ook, zijn entiteiten zoals Socrates en een paard het meest reëel entiteiten in het wereldbeeld van Aristoteles. Bovendien zijn onder secundaire stoffen die met een lager niveau van algemeenheid wat Aristoteles 'prior in substantie' noemt dan die op een hoger niveau (2b7). Dus bijvoorbeeldde mens heeft in wezen voorrang op het lichaam. Of dit moet worden geïnterpreteerd in termen van de grotere realiteit van de vriendelijke mens, is een open vraag. Desalniettemin is Aristoteles het gelijkstellen van een toename in algemeenheid met een afname in substantieel in ieder geval in de geest sterk anti-platonisch.

Er is nog een ander interessant algemeen kenmerk van dit schema dat de moeite van het vermelden waard is voordat we naar de details ervan kijken. Aristoteles 'afwijzing van de opvatting dat het zijn een geslacht is en zijn daaropvolgende aanvaarding van tien verschillende hoogste soorten leidt tot een doctrine over het zijn zelf die centraal staat in Aristoteles' metafysica. (Er moet echter worden opgemerkt dat er oprecht onenigheid bestaat over de mate waarin Aristoteles de zijnsleer accepteerde die in de metafysica voorkomt toen hij de categorieën schreef.) Volgens Aristoteles drukken sommige woorden geen geslacht uit, maar zijn ze in plaats daarvan wat hij pro-hen-homoniemen noemt - dat wil zeggen homoniemen die met één ding verband houden (pro-hen), in de literatuur over dit onderwerp in de literatuur over dit onderwerp verschillende gevallen van 'focale betekenis' of 'focale connectie' of 'kernafhankelijke homonymie' genoemd (1003a35 ff.).Dergelijke woorden zijn van toepassing op verschillende items in de wereld omdat ze allemaal een bepaalde relatie hebben met een bepaald ding of een soort ding. Een voorbeeld van zo'n homoniem is volgens Aristoteles 'gezond'. Een regime, zegt hij, is gezond omdat het productief is voor de gezondheid; urine is gezond omdat het indicatief is voor de gezondheid; en Socrates is gezond omdat hij gezondheid heeft. In dit geval worden een regime, urine en Socrates allemaal 'gezond' genoemd, niet omdat ze onder een bepaald geslacht vallen, namelijk gezonde dingen, maar omdat ze allemaal een relatie hebben met gezondheid. Evenzo zijn volgens Aristoteles dingen in de wereld geen wezens omdat ze onder een bepaald geslacht staan, zijnde, maar eerder omdat ze allemaal in een relatie staan ​​tot het primaire wezen, dat in de Categorieën die hij zegt substantie is.Dit verklaart gedeeltelijk waarom hij in de metafysica zegt dat men om stof te bestuderen, stof moet bestuderen (1004a32, 1028a10-1028b8).

2.2 Gedetailleerde discussie

Ik moet toegeven dat ik denk dat, wanneer het in abstracto wordt vermeld, er een zekere schoonheid is aan de structuur van Aristoteles 'twee classificatieschema's. Het systeem van Aristoteles begint echter wat ongemakkelijk te lijken wanneer zijn lijst van de hoogste soorten wordt onderzocht. Sommige categorieën zijn natuurlijk, maar andere lijken veel minder. Dientengevolge hebben filosofen wijzigingen in de lijst van Aristoteles voorgesteld, met het argument dat verschillende categorieën moeten worden geëlimineerd, en wetenschappers hebben gesuggereerd dat de categorieën van Aristoteles niet alleen de hoogste soorten zijn, maar eerder verschillende complexe relaties tussen woorden en verschillende aspecten van de wereld vertegenwoordigen. Een korte bespreking van de eerste vier categorieën, de enige die Aristoteles uitvoerig bespreekt, zou zowel het belang van de lijst van Aristoteles als enkele bijzonderheden naar voren moeten brengen.

2.2.1 Ten gronde

De meest fundamentele categorie is inhoud. We hebben al gezien dat stoffen volgens Aristoteles opdelen in primaire en secundaire stoffen. Hoewel Aristoteles de verschillende soorten secundaire stoffen in de Categorieën niet bespreekt, suggereren verschillende opmerkingen die hij in zijn hele corpus maakt dat hij secundaire stoffen zou verdelen in ten minste de volgende soorten (DA 412a17, 413a21, 414a35, Meta. 1069a30, NE 1098a4):

 • Stof

  • Immobiele stoffen - Onbewogen verhuizer (s)
  • Mobiele stoffen - lichaam

   • Eeuwige mobiele stoffen - hemel
   • Vernietigbare mobiele stoffen - ondergeschikte instanties

    • Niet-ontgonnen vernietigbare mobiele stoffen - elementen
    • Ensouled vernietigbare mobiele stoffen - levende wezens

     • Niet in staat tot waarneming - Planten
     • Geschikt voor perceptie - dieren

      • Irrationeel - niet-menselijke dieren
      • Rationeel - mensen

Deze geslachts- / soorthiërarchie is verre van volledig - Aristoteles 'biologische verhandelingen bevatten een opmerkelijk rijke taxonomie van dieren die niet is vastgelegd en ook niet duidelijk in verhouding staat tot de indeling in irrationele en rationele dieren - maar het illustreert mooi de algemene structuur van de categorieën van Aristoteles. De laagste soorten in deze taxonomie maken plaats voor soorten van toenemende algemeenheid totdat de hoogste soort, substantie, is bereikt. Bovendien is er iets tamelijk intuïtief aan het idee dat leden van natuurlijke soorten een fundamenteel type entiteit in de wereld zijn en dat er dus een systeem is van soorten toenemende algemeenheid waartoe elk van deze entiteiten behoort. Natuurlijk zou iemand kunnen denken dat een soort boven inhoud staat. Maar het is niet duidelijk wat zo'n soort zou zijn behalve zijn,of misschien zelfs het algemenere soort; en zoals ik al zei, verwerpt Aristoteles niet alleen het idee dat zijn een geslacht is, maar het is moeilijk te zien wat de relevante betekenis van de zaak is, als dit niet gewoon een ander woord voor inhoud is.

2.2.2 Hoeveelheid

De tweede categorie die Aristoteles in de Categorieën bespreekt, is kwantiteit; en in het hoofdstuk gewijd aan kwantiteit verdeelt Aristoteles in feite de hoeveelheid in verschillende soorten. In feite geeft hij twee divisies; maar om de algemene aard van de categorie te illustreren, zou het voldoende moeten zijn om de eerste indeling die hij geeft te bespreken. Volgens Aristoteles verdeelt de hoeveelheid zich in continue en discrete hoeveelheden; continue hoeveelheid verdeelt in lijn, oppervlak, lichaam, tijd en plaats; en de discrete hoeveelheid verdeelt zich in aantal en spraak (4b20-23). Daarom hebben we de volgende structuur van geslacht / soort:

 • Aantal stuks

  • Continue hoeveelheden

   • lijn
   • oppervlakte
   • lichaam
   • tijd
   • plaats
  • Discrete hoeveelheden

   • aantal
   • toespraak

Net als inhoud lijkt kwantiteit een redelijke kandidaat voor de hoogste soort - hoeveelheden bestaan; hoeveelheden zijn geen stoffen; stoffen zijn geen hoeveelheden; en het is niet duidelijk welke soort boven de hoeveelheid zou staan. Het besluit van Aristoteles om van kwantiteit een hoogste soort te maken, lijkt dus goed gemotiveerd. Aristoteles 'behandeling van kwantiteit roept echter enkele moeilijke vragen op.

Misschien wel de meest interessante vraag betreft het feit dat sommige soorten in kwantiteit eerder gekwantificeerde dingen lijken te zijn dan hoeveelheden zelf. Denk bijvoorbeeld aan lichaam. In de meest natuurlijke zin betekent 'lichaam' lichamen, die geen hoeveelheden zijn, maar eerder dingen met hoeveelheden. Hetzelfde geldt voor lijn, oppervlak, plaats en misschien wel spraak. Natuurlijk zijn er hoeveelheden die van nature met sommige van deze soorten worden geassocieerd. Zo worden lengte, breedte en diepte geassocieerd met lijn, lichaam en oppervlak. Maar Aristoteles noemt deze niet als soort onder kwantiteit. Dus in eerste instantie kunnen we ons afvragen: is Aristoteles van plan dat zijn verdeling van kwantiteit een verdeling van hoeveelheden of gekwantificeerde dingen is?

De moeilijkheden die Aristoteles 'lijst van soorten in de categorie van hoeveelheid met zich meebrengt, kunnen preciezer worden gemaakt door op te merken dat hij zich op verschillende plaatsen lijkt toe te leggen dat het lichaam een ​​soort is in de categorie van stof (Top. 130b2, DC 2681- 3, DA 434b12, Meta. 1079a31, 1069b38). En aangezien ik de soort-soortstructuur heb getekend in de categorie van de stof hierboven, is het lichaam een ​​van de twee soorten die onmiddellijk onder de stof vallen. Maar lichaam verschijnt ook als soort onder de soort Continuous Quantity. De moeilijkheid doet zich voor omdat Aristoteles zich op het standpunt stelt dat er geen soorten kunnen voorkomen in zowel de stofcategorie als in een andere categorie. Hij meent namelijk dat een soort in stof wordt genoemd van primaire stoffen en soorten in de andere categorieën niet van primaire stoffen. Vandaar,alle soorten in zowel de stof als een bepaalde categorie zouden van de primaire stof worden genoemd en niet van die. Aristoteles 'lijst van soorten in de categorie van hoeveelheid is dus niet alleen een raadsel, maar lijkt Aristoteles tot een tegenstrijdigheid te verplichten. Dus een tweede vraag over de hoeveelheidscategorie van Aristoteles suggereert natuurlijk: hoe kan het lichaam een ​​soort zijn in zowel de categorie van de hoeveelheid als de categorie van de stof?

Er kunnen nog een aantal andere vragen over kwantiteit worden gesteld. Aristoteles 'behandeling van kwantiteit in de metafysica omvat bijvoorbeeld soorten die niet voorkomen in zijn behandeling in de categorieën (Meta. 1020a7-34), wat vragen doet rijzen in hoeverre de reeks doctrines in de categorieën samenhangt met de doctrines in zijn andere fysieke en metafysische werken. Bovendien ontstaan ​​er vragen over de opvattingen van Aristoteles over de aard van sommige soorten in kwantiteit. Waarmee denkt Aristoteles bijvoorbeeld dat het soortnummer overeenkomt? Hij denkt zeker niet dat getallen bestaan ​​buiten de materiële wereld. Maar wat denkt Aristoteles dan precies dat een nummer is? Alles wat we krijgen voor een antwoord van de Categorieën is dat het getal een discrete hoeveelheid is.Maar zo'n antwoord geeft nauwelijks inzicht in wat Aristoteles precies in gedachten heeft. Waarom neemt Aristoteles bovendien spraak als een soort op in de categorie kwantiteit? Spraak lijkt nauwelijks een natuurlijke kandidaat voor deze categorie. Misschien denkt Aristoteles aan de hoeveelheden klinkers en lettergrepen van Griekse woorden. Maar in elk geval lijkt spraak een soort vocaal geluid te zijn, wat aantoonbaar een soort genegenheid is. Elk van deze vragen is interessant en de moeite waard. Ik zal ze hier echter geen antwoord geven. Ik hoop eerder alleen te hebben geïllustreerd hoe diep intrigerend en toch moeilijk om de categorieën van Aristoteles volledig vast te stellen is.waarom neemt Aristoteles spraak op als soort in de categorie van hoeveelheid? Spraak lijkt nauwelijks een natuurlijke kandidaat voor deze categorie. Misschien denkt Aristoteles aan de hoeveelheden klinkers en lettergrepen van Griekse woorden. Maar in elk geval lijkt spraak een soort vocaal geluid te zijn, wat aantoonbaar een soort genegenheid is. Elk van deze vragen is interessant en de moeite waard. Ik zal ze hier echter geen antwoord geven. Ik hoop eerder alleen te hebben geïllustreerd hoe diep intrigerend en toch moeilijk om de categorieën van Aristoteles volledig vast te stellen is.waarom neemt Aristoteles spraak op als soort in de categorie van hoeveelheid? Spraak lijkt nauwelijks een natuurlijke kandidaat voor deze categorie. Misschien denkt Aristoteles aan de hoeveelheden klinkers en lettergrepen van Griekse woorden. Maar in elk geval lijkt spraak een soort vocaal geluid te zijn, wat aantoonbaar een soort genegenheid is. Elk van deze vragen is interessant en de moeite waard. Ik zal ze hier echter geen antwoord geven. Ik hoop eerder alleen te hebben geïllustreerd hoe diep intrigerend en toch moeilijk om de categorieën van Aristoteles volledig vast te stellen is.bied hier eventuele antwoorden aan. Ik hoop eerder alleen te hebben geïllustreerd hoe diep intrigerend en toch moeilijk om de categorieën van Aristoteles volledig vast te stellen is.bied hier eventuele antwoorden aan. Ik hoop eerder alleen te hebben geïllustreerd hoe diep intrigerend en toch moeilijk om de categorieën van Aristoteles volledig vast te stellen is.

2.2.3 Familieleden

Na kwantiteit bespreekt Aristoteles de categorie van familieleden, die zowel interpretatief als filosofisch nog meer moeilijkheden oproept dan zijn bespreking van kwantiteit. Een hedendaagse filosoof zou natuurlijk kunnen denken dat deze categorie bevat wat we tegenwoordig 'relaties' zouden noemen. Maar dit zou een vergissing zijn. De naam voor de categorie is ta pros ti (τἃ πρὃς τι), wat letterlijk 'dingen naar iets' betekent. Met andere woorden, Aristoteles lijkt relaties niet maar zaken in de wereld te classificeren voor zover ze op iets anders gericht zijn. Het lijkt er echter op dat voor Aristoteles de zaken naar iets anders gaan, voor zover er een relationeel predikaat op van toepassing is. Aristoteles zegt: Dingen worden 'relatief' genoemd als ze als zodanig van iets anders worden gezegd of op de een of andere manier naar iets anders worden verwezen. Dus hoe groter,als zodanig zou het van iets anders zijn, want het zou groter zijn dan iets (6a36).

Misschien wel de meest eenvoudige lezing van Aristoteles 'discussie is de volgende. Hij merkte op dat bepaalde taalpredikaten logisch onvolledig zijn - ze worden niet gebruikt in eenvoudige onderwerp / predikaatzinnen met de vorm 'a is F', maar vereisen eerder een vorm van aanvulling. 'Drie is groter' zeggen, betekent iets dat onvolledig is - om te voltooien moet je zeggen wat drie groter is dan. Desalniettemin accepteerde Aristoteles een doctrine volgens welke eigenschappen in de wereld altijd binnen één onderwerp vallen. Met andere woorden, hoewel Aristoteles relationele predikaten overweegt, en hoewel hij zeker dacht dat objecten in de wereld gerelateerd zijn aan andere objecten, accepteerde hij relaties niet als een echt type entiteit. Aristoteles 'categorie van familieleden is dus een soort tussenwoning tussen de taalkundige kant van relaties,namelijk relationele predikaten, en de ontologische kant, namelijk relaties zelf.

Voor onze doeleinden hoeven we niet te bepalen hoe Aristoteles 'theorie van familieleden het beste kan worden geïnterpreteerd, maar we kunnen eerder enkele kwesties overwegen die Aristoteles' discussie oproept. Ten eerste zal iedereen die vertrouwd is met relationele eigenschappen ongetwijfeld de discussie van Aristoteles enigszins verward vinden. Hoewel Aristoteles wel belangrijke kenmerken van relationele predikaten bespreekt, bijvoorbeeld dat relationele predikaten een soort wederzijdse referentie inhouden (6b28), zal zijn fundamentele standpunt, volgens welke alle eigenschappen in de wereld niet-relationeel zijn, er verkeerd uitzien. Ten tweede roept de categorie familieleden van Aristoteles interpretatieve problemen op, met name de vraag wat precies zijn categorische schema moet classificeren. Net als bij de hoeveelheid,Aristoteles lijkt zich te concentreren op dingen die verwant zijn in plaats van op relaties zelf. Dit blijkt inderdaad uit de naam van de categorie.

Dit laatste feit, namelijk dat Aristoteles in zijn bespreking van familieleden meer op verwante zaken dan op relaties lijkt gericht, zet de gemakkelijke karakterisering van de categorieën die ik eerder besprak onder druk, namelijk dat elke categorie een apart type extra-linguïstische entiteit is. Als die gemakkelijke karakterisering correct was, had Aristoteles een soort entiteit moeten hebben geraadpleegd die overeenkomt met familieleden als een hoogste soort. Maar hij deed het niet. Daarom is het verleidelijk om over te stappen op een interpretatie volgens welke Aristoteles zich immers richt op taalkundig gekarakteriseerde items. En misschien denkt hij dat de wereld slechts enkele basistypen entiteit bevat en dat verschillende soorten predikaten op de wereld van toepassing zijn vanwege complexe semantische relaties met alleen die typen entiteiten. Zoals het blijkt,veel commentatoren hebben hem op deze manier geïnterpreteerd. Maar hun interpretaties staan ​​voor hun eigen moeilijkheden. Om er maar één te noemen, kunnen we ons afvragen: wat zijn de basisentiteiten in de wereld, zo niet alleen die onder de verschillende categorieën vallen? Misschien is er een manier om deze vraag namens Aristoteles te beantwoorden, maar het antwoord staat niet duidelijk in zijn teksten. Dus opnieuw moeten we toegeven hoe moeilijk het is om een ​​nauwkeurige interpretatie van Aristoteles 'werk vast te leggen.Dus opnieuw moeten we toegeven hoe moeilijk het is om een ​​nauwkeurige interpretatie van Aristoteles 'werk vast te leggen.Dus opnieuw moeten we toegeven hoe moeilijk het is om een ​​nauwkeurige interpretatie van Aristoteles 'werk vast te leggen.

2.2.4 Kwaliteit

Na familieleden bespreekt Aristoteles de categorie kwaliteit. In tegenstelling tot kwantiteit en familieleden, levert kwaliteit geen duidelijke moeilijkheden op voor de interpretatie volgens welke de categorieën basistypen van entiteiten classificeren. Aristoteles verdeelt de kwaliteit als volgt (8b26-10a11):

 • Kwaliteit

  • Gewoonten en disposities
  • Natuurlijke vermogens en arbeidsongeschiktheid
  • Affectieve eigenschappen en affecties
  • Vorm

Elk van deze soorten ziet eruit als een extra-linguïstisch type entiteit; en geen van de soorten lijkt een soort in een andere categorie te zijn. Daarom hebben eventuele moeilijkheden met de kwaliteitsbehandeling van Aristoteles betrekking op de geschiktheid van de divisies die hij maakt, en niet op de mate waarin de categorie past in een ruimere interpretatie van het categoriale schema. Maar, zoals met zowat alles in het plan van Aristoteles, is de verdeeldheid die hij maakt tussen kwaliteiten ernstig bekritiseerd. JL Ackrill, bijvoorbeeld, bekritiseert Aristoteles als volgt:

Hij [Aristoteles] geeft geen speciaal argument om aan te tonen dat [gewoonten en disposities] eigenschappen zijn. Evenmin geeft hij enig criterium om te beslissen dat een bepaalde kwaliteit al dan niet een [gewoonte of aanleg] is; waarom zouden affectieve eigenschappen bijvoorbeeld behandeld moeten worden als een klasse die heel anders is dan [gewoonten en disposities]? (Ackrill 1963)

Ackrill vindt de kwaliteitsverdeling van Aristoteles op zijn best ongemotiveerd. En het lijkt erop dat Ackrill beleefd is. Montgomery Furth heeft gezegd: 'Ik zal grotendeels afzien van vragen als … de grondgedachte (als die er is) om de monsterlijke bonte horde yclept Quality in één categorie te vatten' (Furth 1988).

Toegegeven, Aristoteles 'lijst van de soorten in kwaliteit is in eerste instantie een beetje vreemd. Waarom zouden we bijvoorbeeld beschouwen dat een van de vermelde soorten direct onder kwaliteit valt? Inderdaad, wanneer Aristoteles de soort opsomt, volgt hij niet zijn gebruikelijke procedure en verschaft hij de differentiae die ze onderscheiden. Als er zulke verschillen zijn, mogen we verwachten dat gewoonten en disposities bijvoorbeeld als zodanig en als een dergelijke kwaliteit kunnen worden gedefinieerd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere kwaliteiten. Maar Aristoteles biedt niet alleen deze differentiae niet, het is moeilijk te zien wat ze zouden kunnen zijn. Om de moeilijkheid te begrijpen, hoeft men zich alleen maar af te vragen: welke differentia kan aan kwaliteit worden toegevoegd om vorm te definiëren?

Om eerlijk te zijn, heeft de kwaliteitscategorie van Aristoteles zijn verdedigers gehad. Sommige van die verdedigers zijn zelfs zover gegaan dat ze de soort in de categorie enigszins afleiden van verschillende metafysische principes. Aquinas zegt bijvoorbeeld het volgende over de categorie in zijn Summa Theologiae:

Nu kan de wijze van bepaling van het subject dat per ongeluk wordt bepaald, worden genomen met betrekking tot de aard zelf van het subject, of met betrekking tot actie, en hartstocht als gevolg van zijn natuurlijke principes, die materie en vorm zijn; of opnieuw met betrekking tot de hoeveelheid. Als we de modus of bepaling van het onderwerp met betrekking tot kwantiteit nemen, hebben we dan de vierde soort kwaliteit. En omdat kwantiteit, op zichzelf beschouwd, vrij is van beweging en niet het idee van goed of kwaad impliceert, heeft het dus geen betrekking op de vierde soort kwaliteit, of iets nu goed of slecht is, noch snel of langzaam voorbijgaand.

Maar de wijze van bepaling van het onderwerp, met betrekking tot actie of passie, wordt overwogen in de tweede en derde kwaliteitssoort. En daarom houden we er in beide rekening mee of iets gemakkelijk of moeilijk kan worden gedaan; of het tijdelijk of blijvend is. Maar daarin beschouwen we niets dat betrekking heeft op het idee van goed of kwaad: omdat bewegingen en passies niet het aspect van een doel hebben, terwijl goed en kwaad worden gezegd over een doel.

Aan de andere kant behoort de hoedanigheid of bepaling van het onderwerp, met betrekking tot de aard van het ding, tot de eerste soort kwaliteit, die gewoonte en aanleg is: voor de filosoof zegt (Phys. Vii, tekst. 17), wanneer ze het hebben over gewoonten van de ziel en van het lichaam, dat het 'disposities van de volmaakte naar de beste' zijn; en volmaakt bedoel ik datgene wat in overeenstemming met zijn aard is verwijderd. ' En aangezien de vorm zelf en de aard van een ding het einde en de oorzaak is waarom een ​​ding wordt gemaakt (Phys. Ii, tekst. 25), beschouwen we daarom in de eerste soort zowel kwaad als goed, en ook veranderlijkheid, of gemakkelijk of moeilijk; voor zover een bepaalde natuur het einde is van generatie en beweging. (Aquinas, Summa Theologica, deel I, tweede artikel, Q. 49, art. 2))

Thomas lijkt de soort in de categorie kwaliteit te zien als een systematische ontplooiing vanuit een aantal fundamentele metafysische principes. Natuurlijk hangt de plausibiliteit van Aquinas afleiding van de soort ervan af of Aristoteles de principes aanvaardde die Aquinas gebruikt. Ook dit is een rijk en belangrijk onderwerp, maar niet een dat ik hier zal behandelen.

Het lijkt misschien vreemd om Aquinas zo lang te citeren in een essay gewijd aan de categorieën van Aristoteles, maar ik heb dat om twee redenen gedaan. Ten eerste, zoals de opmerkingen van Ackrill en Furth illustreren, is het plan van Aristoteles zwaar bekritiseerd door zowel geleerden als filosofen. Aquinas opmerkingen over kwaliteit laten echter zien dat in de handen van een werkelijk getalenteerde tolk - en er is zeker geen tolk van Aristoteles geweest die groter is dan Aquinas - op veel van de kritiek kan worden gereageerd. Ten tweede, en nog belangrijker, is de aandacht die Aquinas aan de kwaliteitscategorie geeft, een indicatie van een van de belangrijkste feiten over de categorieën van Aristoteles, namelijk het diepgaande historische belang ervan bij de ontwikkeling van metafysische speculatie. Of filosofen het eens of oneens waren met het categoriale schema van Aristoteles,zijn categorialisme heeft een belangrijke instrumentele rol gespeeld - het heeft in de millennia sinds zijn verschijning het startpunt gegeven voor veel metafysisch onderzoek. In dit opzicht kan het worden vergeleken met de kwantor in de twintigste-eeuwse metafysica. Of de kwantificator uiteindelijk wel of niet van filosofisch belang is, het is moeilijk voor te stellen dat de analytische metafysica van de twintigste eeuw er zonder zou zijn. Dus, voor zover de interesse in de geschiedenis van de filosofie ligt in de manier waarop ideeën van generatie op generatie zijn beïnvloed, is het categoriale schema van Aristoteles het bestuderen waard, niet alleen voor de doctrines die het bevat, maar ook voor het belang dat andere filosofen hebben het overgenomen en de filosofie die ze hebben geproduceerd door het als springplank te gebruiken.

Na kwaliteit wordt Aristoteles 'bespreking van individuele categorieën zeer schaars. Hij wijdt een paar opmerkingen aan de categorieën actie en passie (11b1) en heeft vervolgens een korte bespreking van een van de andere categorieën, aan het einde van het werk (15b17-35).

Het grootste deel van de resterende discussie, die bekend staat als de Post-Predicamenta, is gericht op concepten die een vorm van oppositie met zich meebrengen, de concepten van prioriteit, posterioriteit, gelijktijdigheid en verandering. Hoewel het laatste deel van de categorieën interessant is, is het niet duidelijk of het een integraal onderdeel is van een van de classificatieschema's van Aristoteles. Bovendien wordt zijn discussie daar grotendeels vervangen door zijn discussie over dezelfde concepten in de metafysica. Daarom zal ik, in plaats van de Post-Predicamenta in detail te bespreken, op dit punt een onderwerp bespreken over de categorieën van Aristoteles dat van fundamenteel filosofisch en interpretatief belang is: hoe kwam Aristoteles tot zijn lijst van categorieën?

3. Waar komen de categorieën vandaan?

Het probleem met betrekking tot de oorsprong van de categorieën kan aan de orde worden gesteld door de moeilijkste vraag te stellen die er is over een filosofische positie: waarom zou u denken dat het correct is? Waarom zouden we met andere woorden denken dat Aristoteles 'lijst van de hoogste soorten alle en alleen de hoogste soorten bevat die er zijn?

Je zou natuurlijk het idee kunnen verwerpen dat er een aantal metafysisch bevoorrechte soorten in de wereld zijn. Maar hier is het belangrijk onderscheid te maken tussen interne en externe vragen over een systeem van categorieën. We kunnen de categorietheorie extern benaderen, in welk geval we vragen zouden stellen over de status van welk systeem van categorieën dan ook. Dus we kunnen ons bijvoorbeeld afvragen of een systeem van categorieën een bepaalde afhankelijkheid van de geest, taal, conceptuele schema's of wat dan ook moet vertonen. Realisten zullen deze vraag ontkennend beantwoorden, en idealisten van de ene of de andere streep bevestigend. Daarnaast kunnen we vragen stellen over onze epistemische toegang tot de ultieme categorieën ter wereld. En we kunnen standpunten innemen, variërend van een radicale scepsis over onze toegang tot categorieën tot een soort infallibilisme over dergelijke toegang.

Als we de categorietheorie daarentegen vanuit een intern perspectief benaderen, gaan we uit van een antwoord op de externe vragen en vragen we vervolgens naar de juistheid van het systeem van categorieën onder die veronderstellingen. We zouden dus bijvoorbeeld een realistisch perspectief kunnen aannemen en daarom kunnen aannemen dat er een juiste metafysisch bevoorrechte lijst is van geest- en taalonafhankelijke hoogste soorten, evenals een correct verslag van de relaties tussen hen. En we kunnen dan proberen vast te stellen wat die lijst is. Nu behoort Aristoteles zeker tot deze laatste traditie van speculatie over categorieën: hij neemt eerder een realistische houding aan dan dat hij deze verdedigt ten opzichte van de metafysische structuren in de wereld. Het is dus passend om samen met hem realisme aan te nemen en vervolgens te onderzoeken welke categorieën er mogelijk zijn.

Een manier om deze vraag te benaderen, is door te vragen of er een principiële procedure is waarmee Aristoteles zijn lijst met categorieën heeft gegenereerd. Als dat zo is, zou men vermoedelijk zijn lijst van de hoogste soorten kunnen beoordelen door de procedure te beoordelen waarmee hij deze heeft gegenereerd. Helaas geeft Aristoteles, met uitzondering van enkele suggestieve opmerkingen in de Onderwerpen, niet aan hoe hij zijn schema heeft gegenereerd. Zonder een of andere procedure waarmee men zijn lijst kan genereren, missen de categorieën van Aristoteles aantoonbaar enige rechtvaardiging. Het probleem wordt natuurlijk gecompliceerd door het feit dat zijn lijst kan worden gerechtvaardigd zonder een of andere procedure om deze te genereren - misschien kunnen we een combinatie van metafysische intuïtie en filosofische argumentatie gebruiken om onszelf ervan te overtuigen dat de lijst van Aristoteles compleet is. Niettemin,zonder enige procedure van generatie verschijnen de categorieën van Aristoteles op zijn minst in een ongemakkelijk licht. En historisch gezien is het ontbreken van enige rechtvaardiging voor zijn lijst van de hoogste soorten de oorzaak geweest van enkele beroemde kritiek. Kant zegt bijvoorbeeld vlak voor de articulatie van zijn eigen categoriale schema:

Het was een onderneming die een acute denker als Aristoteles waardig was om te proberen deze fundamentele concepten te ontdekken; maar omdat hij geen leidend principe had, pakte hij ze alleen op toen ze bij hem opkwamen, en verzamelde er eerst tien, die hij categorieën of hachelijke situaties noemde. Nadien meende hij er nog vijf te hebben ontdekt, die hij onder de naam postpredicamenten had toegevoegd. Maar zijn tafel bleef voor dat alles onvolmaakt … (Kant, Critique of Pure Reason, Transcendental Doctrine of Elements, Second Part, First Division, Book I, Chapter 1, Section 3, 10)

Volgens Kant was Aristoteles 'lijst met categorieën het resultaat van een onsystematisch, zij het briljant, stukje filosofisch brainstormen. Daarom kan het niet standhouden als een juiste set categorieën.

Het blijkt dat, hoewel Kant geen procedure kende waardoor Aristoteles zijn lijst van categorieën had kunnen genereren, wetenschappers een aantal voorstellen hebben gedaan. De voorstellen kunnen worden onderverdeeld in vier typen, die ik zal noemen: (1) de vraagbenadering; (2) de grammaticale aanpak; (3) de modale aanpak; (4) De middeleeuwse afgeleide benadering.

JL Ackrill (1963) is de meest prominente verdediger van de Question Approach. Hij neemt Aristoteles 'opmerkingen in Onderwerpen I 9 als bewijs voor zijn interpretatie. Ackrill beweert dat er twee verschillende manieren zijn om de categorieën te genereren, die elk vragen bevatten. Volgens de eerste methode moeten we één enkele vraag stellen - wat is dat? - van zoveel mogelijk dingen. Dus we kunnen bijvoorbeeld aan Socrates vragen, wat is Socrates? En we kunnen antwoorden - Socrates is een mens. We kunnen dan dezelfde vraag stellen op het antwoord dat we hebben gegeven: wat is een mens? En we kunnen antwoorden: een mens is een dier. Uiteindelijk zal dit proces van het stellen van vragen ons naar de hoogste soort leiden, in dit geval Substantie. Als we aan de andere kant dezelfde vraag begonnen te stellen over de kleur van Socrates, zeg dan zijn witheid,we zouden uiteindelijk zijn geëindigd met de hoogste soort kwaliteit. Als deze procedure volledig wordt uitgevoerd, beweert Ackrill, levert deze procedure de tien verschillende en onherleidbare soorten op die Aristoteles 'categorieën zijn. Volgens de tweede manier van ondervragen moeten we zoveel mogelijk verschillende vragen stellen over één enkele primaire stof. Dus we kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: hoe groot is Socrates? Waar is Socrates? Wat is Socrates? En bij het beantwoorden van deze vragen zullen we antwoorden: vijf voet; in de Agora; Mens. We zullen ons dan realiseren dat onze antwoorden op onze verschillende vragen in tien onherleidbare soorten zijn onderverdeeld.we moeten zoveel mogelijk verschillende vragen stellen over één enkele primaire stof. Dus we kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: hoe groot is Socrates? Waar is Socrates? Wat is Socrates? En bij het beantwoorden van deze vragen zullen we antwoorden: vijf voet; in de Agora; Mens. We zullen ons dan realiseren dat onze antwoorden op onze verschillende vragen in tien onherleidbare soorten zijn onderverdeeld.we moeten zoveel mogelijk verschillende vragen stellen over één enkele primaire stof. Dus we kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: hoe groot is Socrates? Waar is Socrates? Wat is Socrates? En bij het beantwoorden van deze vragen zullen we antwoorden: vijf voet; in de Agora; Mens. We zullen ons dan realiseren dat onze antwoorden op onze verschillende vragen in tien onherleidbare soorten zijn onderverdeeld.

Van alle voorstellen die wetenschappers hebben gedaan, wordt die van Ackrill het meest ondersteund door de teksten van Aristoteles, hoewel het door hem aangehaalde bewijs verre van overtuigend is. Maar vanuit filosofisch oogpunt lijdt de vraagmethode aan enkele ernstige problemen. Ten eerste is het verre van duidelijk dat beide methoden de lijst van Aristoteles daadwerkelijk opleveren. Stel dat ik bijvoorbeeld de tweede methode gebruik en vraag: houdt Socrates van Plato? Het antwoord, laten we toegeven, is 'ja'. Maar waar hoort dat antwoord in het categorische schema? Ackrill zou kunnen reageren door de vraag te dwingen een vraag te zijn die niet met 'ja' of 'nee' wordt beantwoord. Maar we kunnen nog steeds de vraag stellen: is Socrates wel of niet aanwezig in iets anders? Het antwoord is natuurlijk: niet aanwezig; maar waar hoort Aristoteles 'lijst van categorieën niet thuis? Het is inderdaad moeilijk te zien.Soortgelijke problemen worden geconfronteerd met de eerste methode. Stel dat ik zou vragen: wat is de witheid van Socrates? Ik zou kunnen reageren door 'een bepaald' te zeggen. Nogmaals, waar hoort een bepaald zijn in de lijst met categorieën van Aristoteles. Natuurlijk maken bijzonderheden deel uit van het viervoudige classificatiesysteem dat Aristoteles verwoordt. Maar we zijn op dit moment niet bezig met die regeling. In de huidige context reclame maken voor dat schema, betekent immers simpelweg de kwestie van de relaties tussen de twee belangrijkste classificatiesystemen in de categorieën opnieuw openen.bijzonderheden maken deel uit van het viervoudige classificatiesysteem dat Aristoteles formuleert. Maar we zijn op dit moment niet bezig met die regeling. In de huidige context reclame maken voor dat schema, betekent immers simpelweg de kwestie van de relaties tussen de twee belangrijkste classificatiesystemen in de categorieën opnieuw openen.bijzonderheden maken deel uit van het viervoudige classificatiesysteem dat Aristoteles formuleert. Maar we zijn op dit moment niet bezig met die regeling. In de huidige context reclame maken voor dat schema, betekent immers simpelweg de kwestie van de relaties tussen de twee belangrijkste classificatiesystemen in de categorieën opnieuw openen.

Zelfs als Ackrill een plausibele route kan vinden van vragen naar de categorieën van Aristoteles, lijken de methoden die hij voorstelt nog steeds onbevredigend om de simpele reden dat ze veel te veel afhangen van onze vraagstellende neigingen. Het kan zijn dat de vragen die we in feite stellen de categorieën van Aristoteles opleveren; maar wat we moeten weten is of we de juiste vragen stellen. Tenzij we erop kunnen vertrouwen dat onze vragen de metafysische structuren van de wereld volgen, moeten we niet onder de indruk zijn van het feit dat ze een reeks categorieën opleveren. Maar om te weten of onze vragen de metafysische structuren van de wereld volgen, moeten we een manier hebben om de juistheid van het categoriale schema vast te stellen. Het is duidelijk dat we ons op dit moment in een cirkel bevinden die te klein is om veel te helpen.Misschien is alle metafysische theorievorming op een bepaald niveau beladen met circulariteit; maar kleine cirkels zijn over het algemeen onaanvaardbaar voor een metafysicus.

Volgens de grammaticale benadering, die teruggaat tot Trendelenburg (1846) en voor het laatst werd verdedigd door Michael Baumer (1993), genereerde Aristoteles zijn lijst door aandacht te besteden aan de structuren die inherent zijn aan taal. In de veronderstelling dat de metafysische structuur van de wereld de structuren in taal weerspiegelt, zouden we in staat moeten zijn om de fundamentele metafysische structuren te vinden door onze taal te onderzoeken. Deze aanpak is behoorlijk ingewikkeld, maar kan voor onze doeleinden worden geïllustreerd met een paar voorbeelden. Het onderscheid tussen substantie en de rest van de categorieën is bijvoorbeeld ingebouwd in de subject-predicaatstructuur van onze taal. Beschouw bijvoorbeeld de twee zinnen: (1) Socrates is een mens; en (2) Socrates is wit. Ten eerste zien we dat elke zin een onderwerp heeft, namelijk 'Socrates'. Overeenkomstig dat onderwerp zou je kunnen denken,is een soort entiteit, namelijk een primaire stof. Bovendien bevat de eerste zin een zogenaamd individualiserend predikaat - het is een predikaat van de vorm, een dergelijke en dergelijke, en niet van de vorm, dergelijke en dergelijke. Men zou dus kunnen denken dat er predikaten zijn die toeschrijven aan eigenschappen van primaire stoffen, waarvan het voldoende is dat die stof een soort individu is. Anderzijds bevat de tweede zin een niet-persoonsgebonden predikaat. Dus door de details van de predikaten in onze taal te onderzoeken, hebben we een aantal redenen om onderscheid te maken tussen de categorie van stof en de accidentele categorieën.in plaats van de vorm, dat en dat. Men zou dus kunnen denken dat er predikaten zijn die toeschrijven aan eigenschappen van primaire stoffen, waarvan het voldoende is dat die stof een soort individu is. Anderzijds bevat de tweede zin een niet-persoonsgebonden predikaat. Dus door de details van de predikaten in onze taal te onderzoeken, hebben we een aantal redenen om onderscheid te maken tussen de categorie van stof en de accidentele categorieën.in plaats van de vorm, dat en dat. Men zou dus kunnen denken dat er predikaten zijn die toeschrijven aan eigenschappen van primaire stoffen, waarvan het voldoende is dat die stof een soort individu is. Anderzijds bevat de tweede zin een niet-persoonsgebonden predikaat. Dus door de details van de predikaten in onze taal te onderzoeken, hebben we een aantal redenen om onderscheid te maken tussen de categorie van stof en de accidentele categorieën.we hebben een aantal redenen om onderscheid te maken tussen de categorie van de stof en de accidentele categorieën.we hebben een aantal redenen om onderscheid te maken tussen de categorie van de stof en de accidentele categorieën.

De grammaticale benadering heeft zeker enkele deugden. Ten eerste hebben we voldoende bewijs dat Aristoteles gevoelig was voor taal en de inherente structuren. Het zou dus niet zo verwonderlijk zijn als hij zich door zijn gevoeligheid voor taalstructuren liet leiden naar zijn lijst van categorieën. Bovendien worden enkele bijzonderheden van zijn lijst op deze manier mooi uitgelegd. Twee van de hoogste soorten zijn actie en passie. In Physics III 3 stelt Aristoteles echter dat er in de wereld alleen beweging is en dat het onderscheid tussen actie en passie ligt in de manier waarop men de beweging beschouwt. Dus waarom zouden er twee verschillende categorieën zijn, namelijk actie en passie, en niet slechts één, namelijk beweging? Welnu, de grammaticale benadering biedt een verklaring: in taal maken we onderscheid tussen actieve en passieve werkwoorden. Vandaar,er zijn twee verschillende categorieën, niet slechts één.

Ondanks deze deugden staat de grammaticale benadering voor een moeilijke vraag: waarom denken dat de structuren die we in taal vinden de metafysische structuren van de wereld weerspiegelen? Het kan bijvoorbeeld gewoon een historisch ongeluk zijn dat onze taal individuele en niet-individuele predikaten bevat. Evenzo kan het een historisch ongeluk zijn dat er actieve en passieve werkwoorden zijn in onze taal. Natuurlijk leidt dit soort bezwaar, wanneer het tot het uiterste wordt opgedreven, tot een van de moeilijkere filosofische vragen,hoe kunnen we er zeker van zijn dat de structuren van onze representaties op enigerlei wijze verband houden met wat sommigen de fundamentele metafysische structuren zouden kunnen noemen en met wat anderen de dingen in zichzelf zouden kunnen noemen? Maar men zou de hoop kunnen koesteren dat er enige rechtvaardiging zou kunnen worden gegeven voor een categorisch schema dat niet volledig berustte op de ongerechtvaardigde bewering van een diepe overeenkomst tussen taalkundige en metafysische structuren.

De Modal Approach, die teruggaat tot Bonitz (1853) en voor het laatst werd verdedigd door Julius Moravscik (1967), vermijdt de gebreken van beide voorgaande twee benaderingen. Zoals Moravscik deze opvatting formuleert, zijn de categorieën die typen entiteiten waaraan een zinnig bijzonder moet worden gerelateerd. Hij zegt:

Volgens deze interpretatie is het constitutieve principe van de lijst met categorieën dat ze die klassen van items vormen waaraan elk zinnig bijzonder - al dan niet substantieel - moet worden gerelateerd. Elke zinvolle stof, gebeurtenis, geluid, enz. Moet verband houden met een bepaalde stof; het moet enige kwaliteit en kwantiteit hebben; het moet relationele eigenschappen hebben, het moet gerelateerd zijn aan tijden en plaatsen; en het is geplaatst binnen een netwerk van causale ketens en wetten, en is dus gerelateerd aan de categorieën van beïnvloeden en worden beïnvloed.

Vanwege zijn expliciet modale karakter vermijdt de modale benadering de gebreken van de vorige twee benaderingen. Terwijl de eerste twee benaderingen uiteindelijk berusten op een verband tussen metafysische structuren en wat slechts voorwaardelijke kenmerken lijken te zijn van ofwel onze vraag die neigingen stelt, ofwel de structuren die inherent zijn aan onze taal, elimineert de modale benadering contingentie helemaal.

Ondanks het expliciet modale karakter ervan, wordt de modale aanpak geconfronteerd met een moeilijkheid die vergelijkbaar is met die van de vraagbenadering. Het zou kunnen blijken dat het gebruik van de aanpak precies de lijst van Aristoteles 'categorieën oplevert, maar misschien ook niet. Zo moet bijvoorbeeld elk materieel bijzonder aan een bepaald zijn gerelateerd. Maar er is geen categorie van bijzonderheden. Er zijn natuurlijk wezens die niet worden gezegd - van andere wezens. Maar niet gezegd worden is niet een van de categorieën van Aristoteles. Moet bovendien niet alle materiële stof verband houden met materie? Maar materie is niet de hoogste soort. Het is immers verre van duidelijk waar materie thuishoort in de categorieën. Dus zelfs als de modale benadering een goede is om een ​​lijst met soorten te genereren, is het niet duidelijk dat het een goede aanpak is voor het genereren van de lijst met soorten van Aristoteles.Dit probleem zou natuurlijk enigszins kunnen worden verlicht als in plaats van alleen een beroep te doen op modale structuren als zodanig, men zich zou kunnen beroepen op modale structuren waarvan Aristoteles zou hebben gedacht dat ze deel uitmaken van het weefsel van de wereld zelf. Dan zou men in ieder geval kunnen uitleggen waarom Aristoteles de lijst heeft afgeleid die hij in feite heeft afgeleid, ook al is men geneigd de lijst van Aristoteles af te wijzen.

De laatste benadering van de categorieën, namelijk de middeleeuwse afgeleide benadering, gaat enigszins in de richting die wordt voorgesteld maar niet wordt gevolgd door Moravscik's modale benadering. Er is een rijke traditie van commentatoren, waaronder Radulphus Brito, Albert de Grote, Thomas Aquinas en meest recentelijk hun moderne erfgenaam Franz Brentano, die precies het soort afleiding bieden voor het categoriale schema van Aristoteles dat Kant zoekt. Volgens de commentatoren in deze traditie zijn de hoogste soorten van Aristoteles in staat tot een systematische en aantoonbaar volledig a priori afleiding. Het volgende citaat van Brentano geeft de filosofische betekenis van dergelijke afleidingen mooi weer.

Integendeel, het lijkt mij dat er geen twijfel over bestaat dat Aristoteles tot een bepaald a priori bewijs had kunnen komen, een deductief argument voor de volledigheid van het onderscheid tussen categorieën … (Over de verschillende zintuigen van zijn in Aristoteles, hoofdstuk 5 sectie 12)

Het enthousiasme van Brentano over de mogelijkheid om de categorieën van Aristoteles af te leiden, is misschien ongerechtvaardigd; maar het idee dat een a priori bewijs van de volledigheid van de categorieën van Aristoteles zeker intrigerend is.

Misschien komt de beste vertegenwoordiger van dit type interpretatie voor in Aquinas 'commentaren op Aristoteles' Metafysica. Alle afleiding van Aquinas verdient veel aandacht; maar voor onze doeleinden is het voldoende om slechts een deel ervan te citeren om het algemene karakter en een van de interessantere aspecten naar voren te brengen.

Een predikaat wordt op een tweede manier naar een subject verwezen wanneer het predikaat wordt beschouwd als zijnde in het subject, en dit predikaat is in wezen en absoluut in het subject en als iets dat uit zijn materie vloeit, en dan is het kwantiteit; of als iets dat uit zijn vorm vloeit, en dan is het kwaliteit; of het is niet absoluut aanwezig in het onderwerp maar met verwijzing naar iets anders, en dan is het een relatie. (Commentaar op Aristoteles 'metafysica, boek V, les 9, sectie 890)

Deze passage illustreert de teneur van de middeleeuwse afgeleide benadering. Thomas noemt wat ogenschijnlijk principiële metafysische principes lijken te zijn over de manier waarop een predikaat volgens hem 'opgevat kan worden als een subject'. Er zijn twee manieren: (1) in wezen en absoluut; of (2) in wezen en niet absoluut maar met verwijzing naar iets anders. Deze laatste manier komt overeen met de categorie familieleden; de eerste naar de categorieën kwaliteit en kwantiteit. Thomas verdeelt de vroegere manier van zijn in een onderwerp dan in termen van vorm en materie. Opvallend is volgens hem dat de categorie kwaliteit uit vorm vloeit en dat de categorie kwantiteit uit materie vloeit.

Inspectie van alle afgeleiden van Aquinas om de warmtekracht te bepalen, is een veel te groot project om hier uit te voeren. Ik heb het bovenstaande gedeelte aangehaald om te laten zien op welke manier de middeleeuwse afgeleide benadering op een interessante manier Moravsciks Modale Aanpak vergroot. Ik meende dat de modale benadering enigszins aannemelijk zou worden als er een manier was om Aristoteles 'eigen houding ten opzichte van de modale structuren in de materiële wereld te zien, op een of andere manier die de generatie van de categorieën zou bepalen. Door een combinatie op te roepen van a priori klinkende semantische principes en stellingen over de relatie tussen vorm en kwaliteit en materie en kwantiteit, heeft Aquinas een zekere richting in de richting van dit gedaan. Aristoteles zet zich zeker in voor de bewering dat vorm en materie twee van de absoluut fundamentele aspecten van de materiële wereld zijn. Inderdaad,hij stelt in de natuurkunde dat vorm en materie noodzakelijk zijn voor het bestaan ​​van beweging, die volgens hem in wezen lichamen kenmerkt.

Als de middeleeuwse afgeleide benadering correct is, gaan de categorieën van Aristoteles uiteindelijk over op de manieren waarop vorm, materie en misschien beweging verband houden met stoffen en de predikaten die erop van toepassing zijn. Of de afleidingen bestand zijn tegen filosofisch onderzoek is natuurlijk een belangrijke vraag die ik hier niet zal beantwoorden, hoewel ik zal zeggen dat Brentano waarschijnlijk iets te enthousiast was over de vooruitzichten voor een volledig bevredigend a priori bewijs van de volledigheid van de categorieën van Aristoteles. Bovendien worden de middeleeuwse interpretaties geconfronteerd met de beschuldiging dat ze een overinterpretatie zijn van Aristoteles. Aristoteles biedt in zijn overgebleven geschriften eenvoudigweg niet het soort conceptuele verbindingen dat ten grondslag ligt aan de middeleeuwse afleidingen. Dus misschien zijn de Middeleeuwen bezweken voor de verleiding om Aristoteles in te lezen 's systeemverbindingen die Aristoteles niet accepteerde. Inderdaad, vanuit een twintigste-eeuws perspectief zien de middeleeuwse afleidingen er heel vreemd uit. In de hedendaagse Aristotelesbeurs is het gebruikelijk om de Categorieën als een vroeg werk te beschouwen en te denken dat Aristoteles zijn theorie van vorm en materie pas later in zijn carrière had ontwikkeld. Als deze algemene benadering juist is, lijkt de bewering dat het categoriale schema op de een of andere manier ten minste gedeeltelijk kan worden afgeleid van vorm en materie onwaarschijnlijk.de bewering dat het categoriale schema op de een of andere manier op zijn minst gedeeltelijk kan worden afgeleid van vorm en materie, lijkt onaannemelijk.de bewering dat het categoriale schema op de een of andere manier op zijn minst gedeeltelijk kan worden afgeleid van vorm en materie, lijkt onaannemelijk.

Zoals uit deze korte bespreking duidelijk zal zijn, zou het een moeilijke, en misschien zelfs onmogelijke taak zijn om een ​​volledige afleiding van Aristoteles 'categorische schema te geven. Iemand zou immers kunnen concluderen dat het categoriale schema van Aristoteles gedeeltelijk of geheel verkeerd was. Minimaal is de taak een hele uitdaging. Maar natuurlijk is de moeilijkheid om de uiteindelijke correctheid vast te stellen niet eigen aan het categoriale schema van Aristoteles. Het zou inderdaad helemaal niet verrassend moeten zijn dat de moeilijkheden waarmee de metafysische speculatie in de westerse traditie gepaard gaat, op zo'n grimmige en provocerende manier worden gezien in een van de grote grondleggers van diezelfde traditie. Mede door zulke moeilijkheden ontstaan ​​in feite externe vragen over categorische en andere metafysische structuren.Dergelijke moeilijkheden leiden begrijpelijkerwijs tot vragen over de legitimiteit van categorietheorie en metafysische speculatie in het algemeen. Helaas heeft de geschiedenis van metafysische speculatie aangetoond dat het niet minder moeilijk is om antwoorden te vinden op externe dan op interne vragen over categorietheorie. Dat gezegd hebbende, is het opmerkelijk dat beide soorten vragen hun eerste formuleringen uiteindelijk te danken hebben aan het categorisme van Aristoteles 'baanbrekende werk, de Categorieën.uiteindelijk naar het categorisme van Aristoteles 'baanbrekende werk, de Categorieën.uiteindelijk naar het categorisme van Aristoteles 'baanbrekende werk, de Categorieën.

Bibliografie

 • Ackrill, JL 1963. Aristoteles: Categorieën en De Interpretatione. Oxford: Clarendon Press.
 • Allen, RE 1969. "Individuele eigendommen in de categorieën van Aristoteles." Phronesis 14: 31-39.
 • Ammonius. Op Aristoteles Categorieën. SM Cohen en GB Matthews, (trans.), Londen / Ithaca: New York, 1991.
 • Annas, J. 1974. 'Personen in de categorieën van Aristoteles: twee vragen', Phronesis 19: 146-152.
 • Thomas, Thomas. Summa Theologica, vertaald door de vaders van de Engelse Dominicaanse Republiek, New York, NY: Benzinger Bros, 1948.
 • Thomas, Thomas. Commentaar op Aristoteles 'metafysica, Rowan, JP (trans.), Notre Dame: Dumb Ox Press, 1961.
 • Thomas, Thomas. Verhandeling over de deugden, John A. Oesterle, (vert.), Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1984.
 • Brentano, Franz. Over de verschillende zintuigen van zijn in Aristoteles, George, R. (trans. En red.), Berkeley: University of California Press, 1975.
 • Baumer Michael 1993. "De categorieën van Aristoteles achtervolgen in de grammatica." Journal of Philosophical Research XVIII: 341-449.
 • Bonitz, J. 1853 "Ueber die Kategorien des Aristoteles", Sitzungsberichte der Wiener Akademie 10: 591-645.
 • Code, Alan. 1985. "Over de oorsprong van enkele aristotelische stellingen over predicatie." In J. Bogen en JE McGuire (red.), How Things Are Are: Studies in Predication and the History of Philosophy. Dordrecht: Reidel. 101-131.
 • Cresswell, MJ 1975. "Wat is Aristoteles 'theorie van de universa?" Australasian Journal of Philosophy 53: 238-247.
 • Dancy, R. 1975. "Over enkele van Aristoteles 'eerste gedachten over stoffen." Philosophical Review 84: 338-373.
 • Dancy, R. 1978. "Over enkele van Aristoteles 'tweede gedachten over stoffen: materie." Philosophical Review 87: 372-413.
 • Dancy, R. 1983. "Aristoteles over het bestaan." Synthèse 54: 409-442.
 • Devereux, Daniel T. 1992. "Inherentie en primaire stof in de categorieën van Aristoteles." Oude filosofie 12: 113-131.
 • De Vogel, CJ 1960. "The Legend of the Platonizing Aristotle", in Aristoteles en Plato in het midden van de vierde eeuw. Düring (red.), Goteborg. 248-256.
 • Dexippus. On Aristotle Categories, John Dillon (trans.), London / Ithaca: New York, 1990.
 • Driscoll, J. 1981. "Eidê in Aristoteles 'eerdere en latere stoftheorieën." In DJ O'Meara (red.), Studies in Aristoteles. Washington: Catholic University Press. 129-159.
 • Düring, I. 1960. "Aristoteles over ultieme principes uit 'natuur en werkelijkheid'," In Aristoteles en Plato in het midden van de vierde eeuw. Düring (red.), Goteborg. 35-55.
 • Duerlinger, J. 1970. "Predicatie en overerving in de categorieën van Aristoteles." Phronesis 15: 179-203.
 • Engmann, J. 1973. "Aristoteles 'onderscheid tussen stof en universeel." Phronesis 18: 139-155.
 • Ferejohn, MT 1980. "Aristoteles over focale betekenis en de eenheid van wetenschap." Phronesis 25: 117-128.
 • Verderop, Montgomery. 1978. "Trans-temporele stabiliteit in aristotelische stoffen", Journal of Philosophy 75: 627-32.
 • Verderop, Montgomery. 1988. Substance, Form and Psyche: an Aristotelian Metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Graham, DW 1987. Aristoteles 'twee systemen. Oxford: Oxford University Press.
 • Granger, H. 1980. "Een verdediging van de traditionele positie met betrekking tot Aristoteles 'niet-substantiële bijzonderheden." Canadian Journal of Philosophy 10: 593-606.
 • Granger, H. 1984. "Aristoteles over geslacht en differentia." Journal of the History of Philosophy 22: 1-24.
 • Granger, H. 1989. "Aristoteles 'natuurlijke soorten." Filosofie 64: 245-247.
 • Heinaman, R. 1981a. 'Niet-substantiële individuen in de categorieën.' Phronesis 26: 295-307.
 • Irwin, TH 1988. Aristoteles 'eerste principes. Oxford: Clarendon Press.
 • Jones, B. 1972. 'Personen in de categorieën van Aristoteles', Phronesis 17: 107-123.
 • Jones, B. 1975. "Een inleiding tot de eerste vijf hoofdstukken van Aristoteles's Categorieën." Phronesis 20: 146-172.
 • Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason, N. Kemp Smith (trans.), Londen: St. Martin's Press, 1965.
 • Matthews, Gareth B. 1989. "The Enigma of Categories la20ff and Why it Matters." Apeiron 22: 91-104.
 • McMahon, William, 1987a, "Radulphus Brito over de toereikendheid van de categorieën." Cahiers de l'Institut du Moyen-Age Grec et Latin 39: pp.81-96
 • McMahon, William 1987b, "Aristotelische categoriale theorie beschouwd als een theorie van de componenten van semantiek." In Hans Aarsleff, Louis G. Kelly en Hans Josef Niederhe (red.), Studies in de geschiedenis van de taalwetenschappen vol. XXXVIII: 53-64.
 • Moravcsik, JME 1967a. 'Aristoteles over predicatie.' Philosophical Review 76: 80-96.
 • Moravscik, JME, 1967b. 'Aristoteles' theorie van categorieën. ' In Aristoteles: A Collection of Critical Essays, Garden City: Doubleday & Co.: 125-148.
 • Owen, GEL 1960. "Logica en metafysica in enkele vroege werken van Aristoteles." In Aristoteles en Plato in het midden van de vierde eeuw. Gedurende. (red.) Gotenborg. 163-190.
 • Owen, GEL 1965a. 'Inherentie.' Phronesis 10: 97-105.
 • Owen, GEL 1965b. 'Aristoteles over de strikken van de ontologie.' In R. Bambrough (red.), New Essays over Plato en Aristoteles. Londen: Routledge en Kegan Paul. 69-95.
 • Owen, GEL 1965c. 'Het platonisme van Aristoteles.' Proceedings of the British Academy 50 125-150. Herdrukt in J. Barnes, M.
 • Owen, GEL 1978. "Bijzonder en algemeen." Proceedings of the Aristotelian Society 79: 1-21.
 • Owens, Joseph. 1978. De leer van het zijn in de aristotelische metafysica. 3d ed., Rev. Toronto: Pauselijk Instituut voor Middeleeuwse Studies.
 • Porfier. Over Aristoteles's Categorieën, Steven K. Strange, (vert.). Ithaca: Cornell University Press, 1992.
 • Porfier. Isagoge, In Five Texts on the Medieval Problem of Universals, Paul Vincent Spade (trans. En red.) Indianapolis: Hackett, 1994.
 • Ross, David. 1960. "De ontwikkeling van Aristoteles 'gedachte." in Aristoteles en Plato in het midden van de vierde eeuw, Ingemar Düring (red.), Goteborg. 1-17.
 • Schofield en RRK Sorabji (red.), Artikelen over Aristoteles, Vol 1. Science. Londen: Duckworth (1975). 14-34.
 • Simplicius. Over Aristoteles's Categorieën 9-15. R. Gaskin (trans.), Londen / Ithaca: New York, 2000.
 • Simplicius. Over Aristoteles's Categorieën 5-6. Frans De Haas en B. Fleet (trans.), London / Ithaca: New York, 2001.
 • Simplicius. Over de categorieën 7-8 van Aristoteles. B. Fleet (trans.), Londen / Ithaca: New York, 2002.
 • Simplicius, 2003. Over Aristoteles's Categorieën 1-4. M. Chase (trans.), Londen / Ithaca: New York.
 • Stough, CL 1972. "Taal en ontologie in de categorieën van Aristoteles." Tijdschrift voor de geschiedenis van de filosofie 10: 261-272.
 • Thorp, JW 1974. "Aristoteles 'gebruik van categorieën." Phronesis 19: 238-256.
 • Trendelenburg, Adolf. 1846. Geschichte der Kategorienlehre, Berlijn: Verlag von G. Bethge.
 • Wedin, Michael V. 1993. "Niet-substantiële individuen." Phronesis 38: 137-165.

Andere internetbronnen

Aquinas, Thomas, Summa Theologica, eerdere editie van de vertaling geciteerd in de bibliografie

[Neem contact op met de auteur voor andere suggesties.]

Populair per onderwerp