Louis Althusser

Inhoudsopgave:

Louis Althusser
Louis Althusser
Video: Louis Althusser
Video: Louis Althusser: Ideological State Apparatuses vs. Repressive State Apparatuses Pt. 1 of 2 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Louis Althusser

Voor het eerst gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2009

Louis Pierre Althusser (1918–1990) was een van de meest invloedrijke marxistische filosofen van de 20 steEeuw. Omdat ze een vernieuwing van het marxistische denken leken te bieden en het marxisme filosofisch respectabel maakten, werden de beweringen die hij in de jaren zestig over de marxistische filosofie naar voren bracht, wereldwijd besproken en bediscussieerd. Door kennelijke omkeringen in zijn theoretische posities, door de noodlottige feiten van zijn leven en door de historische fortuinen van het marxisme aan het eind van de twintigste eeuw, heeft deze intense belangstelling voor Althussers lezing van Marx de jaren zeventig niet overleefd. Ondanks de vergelijkende onverschilligheid die zijn werk als geheel na deze gebeurtenissen vertoonde, is de ideologie-theorie die Althusser erin ontwikkelde, breed ingezet in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen en heeft hij een basis gelegd voor veel 'post-marxistische' filosofie. Daarnaast aspecten van Althusser 's project heeft als inspiratie gediend voor zowel analytisch marxisme als voor kritisch realisme. Hoewel deze invloed niet altijd expliciet is, blijft Althussers werk en dat van zijn studenten de onderzoeksprogramma's van literaire studies, politieke filosofie, geschiedenis, economie en sociologie informeren. Bovendien heeft zijn autobiografie de afgelopen tien jaar veel kritische aandacht gekregen. Op dit moment ondergaat de filosofie van Althusser als geheel een kritische herwaardering door geleerden die hebben geprofiteerd van de anthologisering van moeilijk te vinden en niet eerder gepubliceerde teksten en die zich gaan bezighouden met de grote hoeveelheid geschriften die in zijn archieven zijn achtergebleven.politieke filosofie, geschiedenis, economie en sociologie. Bovendien heeft zijn autobiografie de afgelopen tien jaar veel kritische aandacht gekregen. Op dit moment ondergaat de filosofie van Althusser als geheel een kritische herwaardering door geleerden die hebben geprofiteerd van de anthologisering van moeilijk te vinden en niet eerder gepubliceerde teksten en die zich gaan bezighouden met de grote hoeveelheid geschriften die in zijn archieven zijn achtergebleven.politieke filosofie, geschiedenis, economie en sociologie. Bovendien heeft zijn autobiografie de afgelopen tien jaar veel kritische aandacht gekregen. Op dit moment ondergaat de filosofie van Althusser als geheel een kritische herwaardering door geleerden die hebben geprofiteerd van de anthologisering van moeilijk te vinden en niet eerder gepubliceerde teksten en die zich gaan bezighouden met de grote hoeveelheid geschriften die in zijn archieven zijn achtergebleven.

 • 1. Leven
 • 2. Vroeg werk (1946–60)

  • 2.1 Christendom en marxisme
  • 2.2 Hegeliaans marxisme
  • 2.3 Marx niet Hegel
  • 2.4 Historisch werk: Montesquieu en Feuerbach
 • 3. Klassiek werk (1961–1966)

  • 3.1 Hermeneutische theorie
  • 3.2 Wetenschapsleer en wetenschapsfilosofie
  • 3.3 De rol van de filosofie
  • 3.4 Marxistische filosofie
  • 3.5 Sociale en politieke filosofie, geschiedschrijving
 • 4. Herzieningen (1966-1978)

  • 4.1 De relatie tussen theorie en praktijk
  • 4.2 Theorie van de ideologie
  • 4.3 Marx's filosofie Redux
 • 5. Laat werk (1980–1986): Aleatory Materialism
 • Bibliografie

  • Primaire literatuur
  • Secundaire literatuur
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Leven

Louis Althusser werd geboren op 16 oktober th, 1918 in Birmandreis, een buitenwijk van Algiers. Afkomstig uit de Elzas aan de kant van zijn vader, waren zijn grootouders pieds noirs of Franse burgers die ervoor hadden gekozen zich in Algerije te vestigen. Ten tijde van zijn geboorte was de vader van Althusser luitenant bij het Franse leger. Nadat deze dienst voorbij was, keerde zijn vader terug naar Algiers en ging hij werken als bankier. Al met al, behalve de retrospectieve in zijn autobiografieën, was Althusser's vroege jeugd in Noord-Afrika een tevreden. Daar genoot hij van de gemakken van de mediterrane omgeving en die van een uitgebreide en stabiele kleinburgerlijke familie.

In 1930 verhuisde het werk van zijn vader het gezin naar Marseille. Altijd een goede leerling, Althusser blonk uit in zijn studies en werd actief in de scouts. In 1936 verhuisde het gezin opnieuw, dit keer naar Lyon. Daar werd Althusser ingeschreven in het prestigieuze Lycée de Parc. In het Lycée begon hij lessen te volgen om zich voor te bereiden op de competitieve toelatingsexamens voor de Franse grootse écoles. Althusser groeide op in een oplettende familie en werd vooral beïnvloed door professoren met een uitgesproken katholieke neiging. Deze omvatten de filosofen Jean Guitton en Jean Lacroix, evenals de historicus Joseph Hours. In 1937, terwijl hij nog in het Lycée was, sloot Althusser zich aan bij de katholieke jeugdgroep Jeunesse étudiantes chrêtiennes.Deze interesse in het katholicisme en zijn deelname aan katholieke organisaties zou blijven bestaan, zelfs nadat Althusser in 1948 lid werd van de Communistische Partij. Het gelijktijdige enthousiasme dat Althusser in Lyon toonde voor royalistische politiek duurde niet de oorlog.

In 1939 presteerde Althusser goed genoeg op de nationale toelatingsexamens om te worden toegelaten tot de École Normale Supérieure (ENS) in Parijs. Maar voordat het schooljaar begon, werd hij gemobiliseerd in het leger. Kort daarna werd hij samen met de rest van zijn artillerieregiment in Vannes gevangengenomen. Hij bracht de rest van de oorlog door als krijgsgevangene in een kamp in Noord-Duitsland. In zijn autobiografische geschriften crediteert Althusser de ervaringen van solidariteit, politieke actie en gemeenschap die hij in het kamp vond als een openstelling voor het idee van het communisme. Zijn gevangenisgeschriften, verzameld als Journal de captivité, Stalag XA 1940–1945, bewijzen deze ervaringen inderdaad. Ze leveren ook het bewijs van de cycli van diepe depressie die in 1938 voor Althusser begonnen en die hem de rest van zijn leven zullen bezighouden.

Aan het einde van de oorlog en na zijn vrijlating uit het krijgsgevangenenkamp in 1945, nam Althusser zijn plaats in bij de ENS. Nu 27 jaar oud, begon hij met het studieprogramma dat hem moest voorbereiden op de agrégation, het competitieve examen dat kwalificeert om filosofie te geven op Franse middelbare scholen en dat vaak de toegangspoort is tot doctorale studie en universitair werk. Misschien niet verrassend voor een jonge man die net een half decennium in een gevangenkamp had doorgebracht, gebeurde er veel gedurende de drie jaar die hij besteedde aan de voorbereiding op het examen en aan zijn masterscriptie. Hoewel hij nog steeds betrokken was bij katholieke groepen en zichzelf nog steeds als een christen zag, waren de bewegingen waarmee Althusser na de oorlog omging linkse in hun politiek en, intellectueel gezien, deed hij een poging om het christelijke en marxistische denken te omarmen en te synthetiseren.Deze synthese en zijn eerste gepubliceerde werken werden geïnformeerd door een lezing van 19e eeuw Duitse idealistische filosofie, in het bijzonder Hegel en Marx, evenals door progressieve christelijke denkers verbonden aan de groep Jeunesse de l'Église. Het was inderdaad 19 eEeuws Duits idealisme waarmee hij het meest bezig was tijdens zijn studie aan de ENS. In lijn met deze interesse (eentje die destijds met veel andere Franse intellectuelen werd gedeeld), behaalde Althusser in 1947 zijn diplôme d'études supèrieures voor een werk geregisseerd door Gaston Bachelard en getiteld 'On Content in the Thought of GWF Hegel'. In 1948 slaagde hij voor zijn opleiding, waarbij hij als eerste binnenkwam op het schriftelijke gedeelte van het examen en tweede op de mondelinge. Na deze vertoning werd Althusser aangeboden en aanvaardde hij de functie van agrégé répétiteur (opleidingsdirecteur) bij de ENS, wiens verantwoordelijkheid het was om studenten te helpen zich voor te bereiden op hun eigen agrégations. In deze hoedanigheid begon hij cursussen en tutorials aan te bieden over bepaalde onderwerpen in de filosofie en over bepaalde figuren uit de geschiedenis van de filosofie.Omdat hij deze verantwoordelijkheid meer dan dertig jaar behield en werkte met enkele van de slimste denkers die Frankrijk in die tijd produceerde (waaronder Alain Badiou, Pierre Bourdieu en Michel Foucault), liet Althusser door zijn leer een diepe en blijvende indruk achter op een generatie van Franse filosofen en over de Franse filosofie.

Naast het inhuldigen van zijn uitgebreide samenwerking met de ENS, zag Althusser de eerste paar jaar na de oorlog in Parijs een begin maken met drie andere langdurige relaties. De eerste was bij de Franse Communistische Partij, de tweede met zijn metgezel en eventuele vrouw, Helène Rytman, en de derde met de Franse psychiatrie. Begonnen met het behandelen van terugkerende periodes van depressie, bleef deze laatste aansluiting de rest van zijn leven bestaan ​​en omvatte frequente ziekenhuisopname en de meest agressieve behandelingen die de naoorlogse Franse psychiatrie te bieden had, zoals elektroconvulsietherapie, narco-analyse en psychoanalyse.

De tweede door Althusser begonnen relatie was weinig gelukkiger en niet minder afhankelijk dan de eerste. Althussers band met Helène Rytman werd in het begin bemoeilijkt door zijn bijna totale onervarenheid met vrouwen en doordat ze tien jaar ouder was dan hij. Het werd ook bemoeilijkt door de grote verschillen in hun beleving van de wereld en door haar relatie met de Communistische Partij. Terwijl Althusser alleen thuis, school en krijgsgevangenkamp kende, had Rytman veel gereisd en was hij al lang actief in literaire en radicale kringen. Op het moment dat de twee elkaar ontmoetten, raakte ze ook verwikkeld in een geschil met de partij over haar rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel Althusser nog geen partijlid was, zoals velen van zijn generatie, kwam hij uit de oorlog zeer sympathiek naar voren met zijn morele doelen. Zijn interesse in partijpolitiek en betrokkenheid bij partijleden groeide tijdens zijn tijd als student aan de ENS. Het vermoeden van de ENS van communisten en de problemen van Helène Rytman met de partij bemoeilijkten de relatie van Althusser met elk van deze instellingen. Niettemin werd Althusser kort nadat hij de post van agrégé répétiteur kreeg aangeboden (en dus veilig werd omzeild vanwege zijn lidmaatschap), lid van de Communistische Partij. De komende jaren probeerde Althusser de doelstellingen van de Communistische Partij te bevorderen, evenals het doel om Rytman er weer in te laten opnemen. Hij deed dat door een goede militant te zijn (naar celvergaderingen gaan, traktaten verspreiden, enz.),door een marxistische studiegroep aan de ENS (de Cercle Politzer) opnieuw op te starten en door navraag te doen naar Rytmans oorlogsactiviteiten in de hoop haar naam te zuiveren. Naar eigen zeggen was hij een verschrikkelijke activist en hij slaagde er ook niet in om de reputatie van Rytman te herstellen. Desalniettemin is zijn relatie met de partij en met Rytman in deze periode verdiept.

In de jaren vijftig leefde Althusser twee levens die slechts enigszins met elkaar verband hielden: het ene was dat van een succesvolle, zij het enigszins obscure academische filosoof en pedagoog en het andere dat van een loyaal lid van de Communistische Partij. Dit wil niet zeggen dat Althusser politiek inactief was op school of dat zijn communisme zijn filosofische werk niet beïnvloedde. Integendeel, Althusser rekruteerde collega's en studenten bij de partij en werkte nauw samen met de communistische cel van de ENS. Bovendien publiceerde hij halverwege het decennium enkele inleidingen over de marxistische filosofie. In zijn onderwijs en advisering vermeed hij echter meestal het inbrengen van de marxistische filosofie en de communistische politiek. In plaats daarvan,hij kwam tegemoet aan de interesse van studenten en aan de eisen van elke nieuwe agregatie door nauw samen te werken met klassieke filosofische teksten en met hedendaagse filosofie en sociale wetenschappen. Verder was het grootste deel van zijn beurs op 18de politieke filosofie van de eeuw. Het enige boeklengte-onderzoek dat Althusser tijdens zijn leven publiceerde, was inderdaad een werk over Montesquieu, dat aan het einde van het decennium verscheen. Bij de ENS werd Althusser's professionaliteit en zijn vermogen om institutioneel te denken in 1954 beloond met een promotie tot secrétaire de l'école litteraire, een functie waar hij enige verantwoordelijkheid had voor het management en de leiding van de school.

Het zou niemand hebben verbaasd als Althusser het Franse politieke en filosofische leven op subtiele wijze was blijven beïnvloeden, door de studenten die hij begeleidde, door zijn studie over de geschiedenis van de politieke filosofie, door de colloquia tussen filosofen, wetenschappers en historici die hij organiseerde, en door zijn routinewerk als partijlid. Echter, in 1961, met een essay getiteld "On the Young Marx", ging Althusser agressief een verhit debat aan over de continuïteit van Marx 'oeuvre en over wat de kern van de marxistische filosofie vormt. Verschenen in een tijd van crisis in de richting van de Franse Communistische Partij en schijnbaar een "wetenschappelijk" alternatief te bieden voor het stalinisme en de humanistische herzieningen van het marxisme die toen werden aangeboden, kreeg het theoretische standpunt van Althusser aanhangers.Gesterkt door deze erkenning en door de mogelijkheid dat theoretisch werk de praktijk van de Communistische Partij daadwerkelijk zou kunnen veranderen, begon Althusser regelmatig te publiceren over de marxistische filosofie. Deze essays leidden tot veel publieke discussie en filosofische activiteiten, zowel in Frankrijk als in het buitenland. Op het moment dat deze essays voor opschudding zorgden, veranderde Althusser zijn manier van lesgeven aan de ENS en begon hij samenwerkingsseminars aan te bieden waar hij en zijn studenten probeerden een 'terugkeer naar Marx' en naar de originele teksten van Marx. In 1965 werd de vrucht van een van deze seminars gepubliceerd als Reading Capital. Datzelfde jaar werden de essays over de marxistische theorie die zo'n sensatie hadden veroorzaakt, verzameld en gepubliceerd in het boek For Marx. Deze boeken versterken 'collectieve impact die veel verder reikte dan de discussie tussen partijen was de algemene trend in de literaire en sociaalwetenschappelijke theorie die als 'structuralisme' werd bestempeld en waarmee Althussers herlezing van Marx werd geïdentificeerd.

Halverwege het decennium greep Althusser de populariteit van deze werken en het feit dat zijn argumenten binnen de Franse Communistische Partij een factie hadden gecreëerd die voornamelijk bestond uit jonge intelligentsia om te proberen verandering binnen de partij te forceren. Deze gok om de partij te laten leiden door theoretici in plaats van door een centraal comité waarvan het stalinisme diepgeworteld bleef en die in de organische wijsheid van de arbeider geloofde, had weinig succes. Hij slaagde er hoogstens in enige autonomie te verwerven voor theoretische reflectie binnen de partij. Hoewel het zijn bekendste interventie was, was dit niet de eerste poging van Althusser om de partij te proberen te beïnvloeden (hij had halverwege de jaren vijftig al een keer geprobeerd vanuit zijn positie als celleider bij de ENS) en het zou niet zijn zijne zijn. laatste.Hoewel hij veel van de studentenondersteuning die zijn werk had gecreëerd, verloor toen hij bleef zwijgen tijdens de 'revolutionaire' gebeurtenissen van mei 1968 (hij bevond zich destijds in een psychiatrisch ziekenhuis en beoordeelde deze gebeurtenissen later als contrarevolutionair en burgerlijk), hij voerde opnieuw campagne om de partij halverwege de jaren zeventig te beïnvloeden. Deze interventie vond plaats als reactie op het besluit van de Franse Communistische Partij om de traditionele marxistisch-leninistische aspecten van haar platform op te geven om zichzelf beter te verenigen met de socialistische partij. Hoewel de positie van Althusser goed bekend werd gemaakt en zijn aanhangers vond, waren zijn argumenten uiteindelijk niet in staat de achterban van de partij zo te motiveren dat haar leiderschap haar beslissing zou heroverwegen.

Gedurende de decennia waarin hij internationaal bekend werd vanwege zijn heroverweging van de marxistische filosofie, zette Althusser zijn post bij de ENS voort. Daar nam hij de institutionele verantwoordelijkheid op zich terwijl hij bleef redigeren en, samen met François Maspero, zijn eigen werk en dat van anderen in de serie Théorie publiceerde. In 1975 verwierf Althusser het recht om onderzoek te leiden op basis van zijn eerder gepubliceerde werk. Kort na deze erkenning trouwde hij met zijn oude metgezel, Helène Rytman.

Na de electorale nederlagen van de Franse Linkse en de Communistische Partij bij de verkiezingen van 1978 werden Althussers depressieve periodes heviger en vaker. In november 1980, na een pijnlijke operatie en een bijzonder lange periode van geestesziekte, waarbij hij het grootste deel van de zomer in het ziekenhuis werd opgenomen en wiens symptomen aanhielden na zijn terugkeer in de herfst in de ENS, wurgde Althusser zijn vrouw. Voordat hij voor de moord kon worden gearresteerd, werd hij naar een psychiatrisch ziekenhuis gestuurd. Later, toen een rechter-commissaris hem kwam informeren over de misdaad waarvan hij werd beschuldigd, verkeerde Althusser in een zo fragiele mentale toestand dat hij de aanklachten of het proces waaraan hij zou worden onderworpen niet kon begrijpen en hij werd achtergelaten bij de ziekenhuis. Na een onderzoek,een panel van psychiaters concludeerde dat Althusser ten tijde van de moord leed aan ernstige depressie en iatrogene hallucinaties. Onder verwijzing naar een Franse wet (sindsdien gewijzigd), die stelt dat "er geen misdaad of delict is wanneer de verdachte ten tijde van de actie in een staat van dementie verkeerde", besloot de magistraat die verantwoordelijk was voor de zaak van Althusser dat er geen gronden waren voor om vervolging te vervolgen.

De laatste tien jaar van Althussers leven werden doorgebracht in en uit psychiatrische ziekenhuizen en in het appartement in Parijs '20 stearrondissement waar hij van plan was met pensioen te gaan. Gedurende deze periode werd hij bezocht door enkele trouwe vrienden en hield hij enige correspondentie bij. Gezien zijn mentale toestand, zijn veelvuldige institutionalisering, zijn anomie en de medicijnen die hem werden voorgeschreven, waren dit niet erg productieve jaren. Halverwege het decennium vond hij echter de energie om een ​​deel van zijn oude werk opnieuw te bezoeken en te proberen daaruit een expliciete metafysica te construeren. Hij slaagde er ook in een autobiografie te schrijven, een tekst waarvan hij de gemiddelde tekst had, bedoeld om een ​​verklaring te geven voor de moord op zijn vrouw die hij nooit voor de rechtbank kon verstrekken. Beide teksten verschenen alleen postuum. Toen zijn mentale en fysieke gezondheid in 1987 weer verslechterde, ging Althusser wonen in een psychiatrisch ziekenhuis in La Verrière, een dorp ten westen van Parijs. Daar, op de 22 ste van oktober 1990 stierf hij aan een hartaanval

2. Vroeg werk (1946–60)

Ondanks dat het halverwege de jaren negentig werd geantologiseerd en vertaald, is er relatief weinig kritische aandacht besteed aan de geschriften van Althusser vóór 1961. De reden voor dit gebrek aan interesse kan zijn dat de Althusser die in deze werken wordt gevonden, duidelijk niet de Althusser van For Marx is en Reading Capital. In zijn geschriften uit de jaren veertig lijkt hij bijvoorbeeld op de marxistische humanisten van wie hij later zo kritisch zou zijn, terwijl teksten uit de jaren vijftig zonder ironie de stalinistische shibboleths inzetten die hij later aan zo'n kastijding zou onderwerpen. Niettemin, aangezien deze teksten veel van Althussers eeuwige thema's aankondigen en omdat sommige van de tegenstellingen die deze werken bezitten, worden gedeeld met zijn klassieke teksten en opnieuw worden herhaald in zijn late werk, zijn deze vroege essays, boeken en vertalingen het onderzoeken waard.

2.1 Christendom en marxisme

De filosofische output van Althusser tussen 1946 en 1961 kan grofweg in vier categorieën worden verdeeld. De eerste categorie omvat die essays, meestal geschreven tussen 1946 en 1951, waarin Althusser mogelijke verbanden tussen christendom en marxisme onderzoekt. In het eerste van deze essays, "The International of Decent Feelings", betoogt Althusser vanuit wat hij beschouwt als "de waarheid van het christendom" tegen de populaire naoorlogse opvatting dat de ellende, schuld en vervreemding van de menselijke toestand in het atoom leeftijd wordt door alle proefpersonen even ervaren. Voor hem is deze existentialistische diagnose een soort afgoderij: het vervangt de erkenning van onze gelijkheid voor God door onze gelijkheid vóór de angst voor de dood. In die zin is het tweemaal antichristelijk. Want naast de zonde van afgoderij (dood is gelijk aan God),het erkent niet het bestaan ​​van een bepaalde klasse, het proletariaat, voor wie de angst niet groot is en die feitelijk in staat is de emancipatie van angst te bewerkstelligen door zich de producten van de menselijke productie, waaronder de atoombom, opnieuw toe te eigenen. Een volgend essay uit 1947, 'A Matter of Fact', gaat in deze geest door en suggereert de noodzaak van socialistische middelen om christelijke doelen te verwezenlijken. Het bevat ook een hegeliaanse kritiek op de bestaande katholieke kerk, die suggereert dat de kerk zonder een theologische revolutie niet in staat is tot een dergelijke alliantie. Elk van deze essays bevat de suggestie dat kritiek en hervorming een betere kerk en een waarachtiger christendom zullen opleveren. Tegen 1949 was Althusser echter volledig pessimistisch over deze mogelijkheid en, in een brief aan zijn mentor Jean Lacroix,hij betoogde dat de enige mogelijkheid om christelijke waarden te realiseren is door middel van communistische actie. Hoewel sommige critici hebben beweerd dat christelijke en katholieke waarden en redeneringen de hele filosofie van Althusser informeren, werd elke expliciete overweging van een praktische en theoretische verzoening tussen de twee op dit punt in de ontwikkeling van Althusser opgegeven.

2.2 Hegeliaans marxisme

De tweede categorie van Althussers vroege werk, een nauw verwant aan de eerste, zijn die teksten die over Hegel gaan. Ze zijn in de eerste plaats geschreven voor een academisch publiek en benaderen Hegels filosofie ofwel kritisch, in termen van de geschiedenis van de ontvangst en het gebruik ervan, of exegetisch, in termen van het onderzoeken van welke mogelijkheid Hegels metafysica, logica, politiek, epistemologie en begrip van subjectiviteit biedt aan degenen geïnteresseerd in het begrijpen en aanmoedigen van maatschappelijke transformatie. Tussen 1946 en 1950 waren de resultaten van Althussers exegeses positief: Hegel had inderdaad iets te bieden. Dit oordeel vindt zijn meest gedetailleerde verklaring in Althussers proefschrift uit 1947 'On Content in the thought of GWF Hegel'. Naast detaillering Hegel 's relatie met Kant en kritiek op de vereenvoudiging van de dialectiek door de commentatoren van Hegel, stelt Althusser in dit werk dat de dialectiek "niet kan worden aangevallen vanwege zijn vorm" (1947, 116). In plaats daarvan kan Hegel alleen worden bekritiseerd omdat de inhoud van de vorm (zoals deze inhoud wordt gespecificeerd in de historische en politieke werken van Hegel) niet heeft voldaan aan de absolute idee. In navolging van de jonge hegelianen gebruikt Althusser Hegels dialectiek tegen zichzelf om beweringen zoals die in The Philosophy of Right dat de Pruisische staat de vervulling van de dialectiek is, te bekritiseren. Hoewel hij Marx's kritiek op de rechtsfilosofie van Hegel gebruikt om zijn opmerkingen te maken en hoewel hij het met Marx eens is dat het in gedachten gerealiseerde Hegeliaanse concept nu in de wereld moet worden gerealiseerd,Althusser suggereert in zijn proefschrift niet dat Marx 'filosofie Hegels inzichten over, geschiedenis, logica en het onderwerp achter zich laat. In plaats daarvan stelt hij dat Marx zich schuldig heeft gemaakt aan het begaan van dezelfde fout als Hegel door historische inhoud te verwarren met de vervulling van de dialectiek. Omdat alle kennis historisch is, stelt Althusser, kunnen marxisten deze fout alleen corrigeren door een beroep te doen op het idee van de dialectiek en op het einde ervan in het absolute en het eeuwige, op een tijd 'waarin de menselijke totaliteit verzoend zal worden met zijn eigen structuur '(1947, 156). Zoiets als dit argument zal in zijn klassieke werk opnieuw verschijnen als kritiek op de empiristische tendens in de marxistische filosofie.hij stelt dat Marx schuldig is aan het begaan van dezelfde fout als Hegel door historische inhoud te verwarren met de vervulling van de dialectiek. Omdat alle kennis historisch is, stelt Althusser, kunnen marxisten deze fout alleen corrigeren door een beroep te doen op het idee van de dialectiek en op het einde ervan in het absolute en het eeuwige, op een tijd 'waarin de menselijke totaliteit verzoend zal worden met zijn eigen structuur '(1947, 156). Zoiets als dit argument zal in zijn klassieke werk opnieuw verschijnen als kritiek op de empiristische tendens in de marxistische filosofie.hij stelt dat Marx schuldig is aan het begaan van dezelfde fout als Hegel door historische inhoud te verwarren met de vervulling van de dialectiek. Omdat alle kennis historisch is, stelt Althusser, kunnen marxisten deze fout alleen corrigeren door een beroep te doen op het idee van de dialectiek en op het einde ervan in het absolute en het eeuwige, op een tijd 'waarin de menselijke totaliteit verzoend zal worden met zijn eigen structuur '(1947, 156). Zoiets als dit argument zal in zijn klassieke werk opnieuw verschijnen als kritiek op de empiristische tendens in de marxistische filosofie.naar een tijd 'waarin de menselijke totaliteit verzoend zal worden met zijn eigen structuur' (1947, 156). Zoiets als dit argument zal in zijn klassieke werk opnieuw verschijnen als kritiek op de empiristische tendens in de marxistische filosofie.naar een tijd 'waarin de menselijke totaliteit verzoend zal worden met zijn eigen structuur' (1947, 156). Zoiets als dit argument zal in zijn klassieke werk opnieuw verschijnen als kritiek op de empiristische tendens in de marxistische filosofie.

2.3 Marx niet Hegel

Aan het begin van de jaren vijftig werd Althussers oordeel dat het marxisme noodzakelijkerwijs Hegeliaans was en dat het gericht was op menselijke vervulling, herzien. Deze overgang naar het denken over Marx als de bedenker van een filosofie die totaal verschilt van die van Hegel, werd gesignaleerd in een recensie-essay uit 1950, waarin werd gesteld dat de naoorlogse manie voor Hegel in Frankrijk slechts een burgerlijke poging was om Marx te bestrijden. In twee korte essays uit 1953 over de marxistische filosofie is deze omschakeling duidelijk te zien. In deze teksten sluit Althusser zich aan bij de stellingname van Mehring en Lenin dat Hegel op een bepaald moment in Marx 'ontwikkeling achterblijft en dat Marx nadien zijn eigen originele concepten en methodologie smeedde. In zijn beschrijving van wat deze concepten en methodologie zijn, volgt Althusser vrijwel de partijlijn,erop aandringen dat Marx de hegeliaanse dialectiek omkeerde, dat historisch materialisme een wetenschap is, dat de wetenschappen het dialectisch materialisme verifiëren, en dat het proletariaat van bovenaf de marxistische wetenschap moet worden onderwezen. Hoewel deze essays de partijfilosofie herhalen zoals geformuleerd door Lenin, Stalin en Zhdanov, bevatten ze ook herkenbare Althusseriaanse thema's en laten zijn denken over deze thema's in transitie zien. Zo behouden beide essays het idee van Althussers proefschrift uit 1957 over de quasi-transcendentale status van de huidige wetenschappelijke kennis. Beiden anticiperen ook op toekomstige zorgen in hun speculaties over het ideologische karakter van de huidige wetenschappelijke kennis en in hun incorporatie van ideeën van Mao over de relatie tussen theorie en praktijk.Geschreven als antwoord op Paul Ricoeur en het laatste voorbeeld van deze derde categorie van Althussers vroege werk, pleit een tekst uit 1955 voor de objectiviteit van de historische wetenschap. Dit is een thema waarnaar hij zou terugkeren. Opvallend afwezig in dit oeuvre zijn echter de gedetailleerde en originele beweringen die Althusser begin jaren zestig zou maken over de filosofie van Marx.

2.4 Historisch werk: Montesquieu en Feuerbach

Twee essays die Althusser halverwege de jaren vijftig schreef, waren de eerste die zich uitsluitend op de marxistische filosofie concentreerden en zijn interessant omdat ze getuigen van zijn afwijzing van Hegel en zijn omhelzing van het marxisme-leninisme van de partij. Bovendien suggereren deze teksten de noodzaak van een grondige studie van Marx. Deze studie zou echter wachten tot het begin van het volgende decennium. De rest van de jaren vijftig betrof het grootste deel van Althussers gepubliceerde werk de studie van filosofische figuren die Marx voorafgingen. Deze cijfers omvatten Montesquieu, over wiens politieke filosofie en theorie van de geschiedenis hij een boekstudie schreef, en Feuerbach, wiens geschriften hij vertaalde en becommentarieerde. De dubbele stelling van Althusser's Montesquieu-boek: dat,voor zover Montesquieu het 'concrete gedrag van mannen' bestudeert, verzet hij zich tegen idealisme en inhuldigt hij de studie van geschiedenis als wetenschap en dat, voor zover Montesquieu vroegere en huidige politieke formaties accepteert als een beperking van de mogelijkheden voor het politieke leven, hij een idealist blijft, is één dat zal in het onderzoek van Althusser naar Marx de komende tien jaar weerklank vinden. Evenzo, voor zover hij in een commentaar (1960) betoogt dat een deel van zijn bedoeling bij het vertalen van Feuerbach is om te laten zien wat Marx in zijn vroege geschriften verschuldigd is aan de auteur van The Essence of Christianity, zodat deze beter als afwezig kunnen worden beschouwd uit Marx 'volwassen werk kunnen deze studies van Feuerbach ook worden gezien als propedeutisch voor de studie van Marx, die Althusser in 1961 opende met zijn artikel' On the Young Marx.voor zover Montesquieu politieke en politieke formaties uit het verleden en het heden accepteert als een beperking van de mogelijkheden voor het politieke leven, blijft hij een idealist, die er een zal zijn in Althussers studie van Marx in het komende decennium. Evenzo, voor zover hij in een commentaar (1960) betoogt dat een deel van zijn bedoeling bij het vertalen van Feuerbach is om te laten zien wat Marx in zijn vroege geschriften verschuldigd is aan de auteur van The Essence of Christianity, zodat deze beter als afwezig kunnen worden beschouwd uit Marx 'volwassen werk kunnen deze studies van Feuerbach ook worden gezien als propedeutisch voor de studie van Marx, die Althusser in 1961 opende met zijn artikel' On the Young Marx.voor zover Montesquieu politieke en politieke formaties uit het verleden en het heden accepteert als een beperking van de mogelijkheden voor het politieke leven, blijft hij een idealist, die er een zal zijn in Althussers studie van Marx in het komende decennium. Evenzo, voor zover hij in een commentaar (1960) betoogt dat een deel van zijn bedoeling bij het vertalen van Feuerbach is om te laten zien wat Marx in zijn vroege geschriften verschuldigd is aan de auteur van The Essence of Christianity, zodat deze beter als afwezig kunnen worden beschouwd uit Marx 'volwassen werk kunnen deze studies van Feuerbach ook worden gezien als propedeutisch voor de studie van Marx, die Althusser in 1961 opende met zijn artikel' On the Young Marx.s studie van Marx in het volgende decennium. Evenzo, voor zover hij in een commentaar (1960) betoogt dat een deel van zijn bedoeling bij het vertalen van Feuerbach is om te laten zien wat Marx in zijn vroege geschriften verschuldigd is aan de auteur van The Essence of Christianity, zodat deze beter als afwezig kunnen worden beschouwd uit Marx 'volwassen werk kunnen deze studies van Feuerbach ook worden gezien als propedeutisch voor de studie van Marx, die Althusser in 1961 opende met zijn artikel' On the Young Marx.s studie van Marx in het volgende decennium. Evenzo, voor zover hij in een commentaar (1960) betoogt dat een deel van zijn bedoeling bij het vertalen van Feuerbach is om te laten zien wat Marx in zijn vroege geschriften verschuldigd is aan de auteur van The Essence of Christianity, zodat deze beter als afwezig kunnen worden beschouwd uit Marx 'volwassen werk kunnen deze studies van Feuerbach ook worden gezien als propedeutisch voor de studie van Marx, die Althusser in 1961 opende met zijn artikel' On the Young Marx.deze studies van Feuerbach kunnen ook worden gezien als propedeutisch voor de studie van Marx die Althusser in 1961 opende met zijn artikel “On the Young Marx.deze studies van Feuerbach kunnen ook worden gezien als propedeutisch voor de studie van Marx die Althusser in 1961 opende met zijn artikel “On the Young Marx.

3. Klassiek werk (1961–1966)

Met het perspectief dat wordt geboden door de massa postume geschriften die sinds de jaren negentig is gepubliceerd, is het duidelijk geworden dat Althusser zich voortdurend bezighield met belangrijke kwesties in de metafysica, epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving, hermeneutiek en politieke filosofie. Het is echter ook waar dat het belangrijkste medium dat Althusser gebruikte om problemen op deze gebieden door te denken de marxistische filosofie was. Dit geldt in het bijzonder voor de periode tussen 1961 en 1966, toen het merendeel van zijn gepubliceerde en niet-gepubliceerde werk zich bezighield met het lezen van Marx, de definitie van de marxistische filosofie en het begrijpen en toepassen van Marxiaanse concepten. Bovendien, als we Althussers retrospectieve woord ervoor willen nemen, waren de stukken die hij in deze periode publiceerde bedoeld als politiek-theoretische daden,polemieken waren bedoeld om te reageren op hedendaagse opvattingen en beleidslijnen en om de termen van deze argumenten te verschuiven, evenals de acties die hun resultaten waren. Om deze redenen is het logisch om bij het bespreken van deze teksten te focussen op de contexten die ze hebben veroorzaakt en op de posities binnen de marxistische filosofie die Althusser met hun middelen naar voren brengt. Als alternatief, zoals Althusser in veel van deze stukken aangeeft dat hij schulden heeft aan hedendaagse theoretici en aan filosofische voorgangers zoals Spinoza, is er de verleiding om zijn gedachte te begrijpen als een combinatie van de inzichten die deze denkers hebben bijgedragen met de marxistische filosofie. Hoewel elk een nuttige benadering is om de filosofie van Althusser te begrijpen en uit te leggen, wanneer er teveel aandacht wordt besteed aan een van hen,men riskeert zijn bijdragen te historiseren of te suggereren dat ze slechts afgeleid zijn. Op zoek naar een van beide resultaten, hoewel de volgende discussie de context voor Althusser's werk, de relatie met de marxistische filosofie en de niet-marxistische filosofische inzichten die bijdragen aan de methode en conclusies ervan zal opmerken, zal dit verslag ook het unieke karakter van zijn bijdragen suggereren tot hermeneutiek, metafysica, epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving en politieke filosofie.dit verslag suggereert ook het unieke karakter van zijn bijdragen aan hermeneutiek, metafysica, epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving en politieke filosofie.dit verslag suggereert ook het unieke karakter van zijn bijdragen aan hermeneutiek, metafysica, epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving en politieke filosofie.

Om meerdere, overlappende en gecompliceerde redenen, waarvan de meest relevante wellicht het in diskrediet brengen van Stalins persoonlijkheid, beleid en versie van de marxistische filosofie was die Chroesjtsjovs 'geheime toespraak' volgde, zag Europa eind jaren vijftig een opbloei van politieke en filosofische alternatieven voor de versie van het marxisme-leninisme die door de Sovjet-Unie is afgekondigd. Deze versie van de marxistische filosofie domineerde het Europese linkse denken en handelen sinds het begin van de Koude Oorlog in 1947 en werd in Frankrijk op grote schaal verspreid via scholen en literatuur van de Communistische Partij. Terwijl de politieke en filosofische verandering zich traag voordeed in de Franse Communistische Partij, begonnen tegen het eind van de jaren vijftig veel intellectuelen die met de Partij verbonden waren, vragen te stellen over wat de kern van Marx 'filosofie vormt en over hoe deze filosofie leidt,betrekking heeft op of politieke actie mogelijk maakt.

Voor veel van deze intellectuelen betekende het beantwoorden van deze vraag een terugkeer naar Marx 'vroege werk (die teksten geschreven vóór 1845) in de hoop de' sleutel 'tot zijn filosofie te vinden. In stukken als 'Bijdrage aan de kritiek op Hegels rechtsfilosofie' (1844) en de economische en filosofische manuscripten (1844), vonden en verdedigden deze denkers een marx die duidelijk in het krijt stond bij een hegeliaans dialectisch begrip van subjectiviteit en historische ontwikkeling en diep bezorgd over het beëindigen van menselijke vervreemding. Het is voor dit project - dat van het vinden van de ware methode, het doel en de intentie van Marx 'filosofie in de nadruk van zijn vroege werk op het realiseren van volledige menselijke vrijheid en mogelijkheden door middel van dialectische historische verandering - dat Althusser de eerste van zijn openbare' interventies 'maakte in de marxistische filosofie.Hij opende deze inspanning met het essay 'On the Young Marx' (1961), dat probeerde aan te tonen dat deze methode om naar Marx 'vroege werk te zoeken voor de sleutel tot zijn filosofie methodologisch verdacht en ideologisch gedreven was. Verder ontwikkelde hij in dit essay en in daaropvolgend werk een alternatieve onderzoeksmethode of "lezing" waarmee Marx 'ware filosofie in haar puurheid zou worden onthuld.

Uit de resultaten van deze nieuwe manier van lezen beweerde Althusser dat Marx niet alleen de grondlegger was van een nieuwe filosofie, het dialectisch materialisme, die niets te maken had met zijn Hegeliaanse en Feuerbachiaanse voorgangers, maar dat hij ook een nieuwe wetenschap stichtte, historisch materialisme., die brak met en in de plaats kwam van ideologische en pre-wetenschappelijke voorlopers als de politieke economie van Smith en Ricardo. Voor het grootste deel ontwikkelen en gebruiken de essays die zijn verzameld in For Marx (1965) en de seminar papers die zijn uitgegeven als Reading Capital (1965) deze leesmethode om de marxistische filosofie en de marxistische wetenschap te rechtvaardigen en te beschrijven, en om onderscheid te maken tussen deze twee theoretische activiteiten. Althusser zegt daarbij nogal wat over de aard van kennis en de algemene relaties tussen filosofie, wetenschap, politiek en ideologie.Verder past Althusser deze hermeneutische methode toe om te argumenteren tegen wat hij 'empiristische' opvattingen over Marx noemde. Deze omvatten de humanistische interpretaties van Marx hierboven beschreven, evenals variaties op de orthodoxe marxistisch-leninistische theorie, die de strikte bepaling van cultuur en geschiedenis specificeerde door de bestaande vormen van economische uitwisseling en resulterende klassenstrijd. In de volgende paragrafen wordt deze leestheorie besproken, hoe deze een ander begrip van Marx 'filosofie oplevert dan die welke is afgeleid van humanistische en econoomlezingen, en hoe deze zijn epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving en politieke filosofie informeert.Deze omvatten de humanistische interpretaties van Marx hierboven beschreven, evenals variaties op de orthodoxe marxistisch-leninistische theorie, die de strikte bepaling van cultuur en geschiedenis specificeerde door de bestaande vormen van economische uitwisseling en resulterende klassenstrijd. In de volgende paragrafen wordt deze leestheorie besproken, hoe deze een ander begrip van Marx 'filosofie oplevert dan die welke is afgeleid van humanistische en econoomlezingen, en hoe deze zijn epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving en politieke filosofie informeert.Deze omvatten de humanistische interpretaties van Marx hierboven beschreven, evenals variaties op de orthodoxe marxistisch-leninistische theorie, die de strikte bepaling van cultuur en geschiedenis specificeerde door de bestaande vormen van economische uitwisseling en resulterende klassenstrijd. In de volgende paragrafen wordt deze leestheorie besproken, hoe deze een ander begrip van Marx 'filosofie oplevert dan die welke is afgeleid van humanistische en econoomlezingen, en hoe deze zijn epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving en politieke filosofie informeert.hoe het een ander begrip van Marx 'filosofie voortbrengt dan dat wat is afgeleid van humanistische en econoomlezingen, en hoe het zijn epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving en politieke filosofie informeert.hoe het een ander begrip van Marx 'filosofie voortbrengt dan dat wat is afgeleid van humanistische en econoomlezingen, en hoe het zijn epistemologie, wetenschapsfilosofie, geschiedschrijving en politieke filosofie informeert.

3.1 Hermeneutische theorie

Het label dat Althusser gaf aan de methode waarmee hij Marx 'teksten benaderde, was dat van een' symptomatische lezing '. In plaats van terug te kijken naar het vroege werk van Marx om de 'essentie' van zijn filosofie te vinden, was een van de uitdrukkingen ervan Capital, en ook in plaats van te proberen een ware of consistente theorie uit het oeuvre van Marx te bouwen door tegenstellingen erin weg te verklaren en Althusser beschouwde bepaalde passages als de sleutel en voerde aan dat de ware filosofie van Marx grotendeels afwezig was in zijn werk van vóór 1845. Zelfs in volwassen teksten zoals Capital beweerde Althusser dat de filosofie van Marx grotendeels impliciet bleef, als het achtergrondsysteem van concepten die het wetenschappelijke werk mogelijk maakten Marx was betrokken bij het genereren om plaats te vinden.De symptomatische leesmethode was ontworpen om deze concepten expliciet te maken en 'het onmisbare minimum vast te stellen voor het consistente bestaan ​​van de marxistische filosofie' (1965a [2005], 35).

De drie inspiratiebronnen die Althusser voor deze interpretatieve methode gaf, waren die van Spinoza, Freud via Lacan, en die van Marx zelf. Daarnaast voegde hij aan deze voorbeelden inzichten toe uit de Franse traditie van historische epistemologie over de manier waarop wetenschappen tot stand komen. Een van de ideeën die Spinoza ontleende, was de bewering dat teksten en auteurs de producten van hun tijd zijn en dat de gedachten die auteurs op de pagina zetten niet anders kan dan deel uitmaken van en beïnvloed worden door de ideologische stromingen die gepaard gaan en toestaan voor het bevredigen van behoeften in een specifiek tijdperk. Dus dan,vergelijkbaar met de manier waarop Spinoza in de theologische politieke verhandeling betoogde dat men, door deel te nemen aan een materialistische historische studie van de bijbel, die profetische wetten en geboden kon ontwarren die slechts het resultaat waren van tijdelijke eisen en de verbeelding van de profeet van degenen die de waar woord van God, dus betoogde Althusser dat men die begrippen die in de teksten van Marx louter ideologisch waren, kon ontrafelen van de begrippen die zijn ware filosofie omvatten.

Hoewel deze theorie later ingewikkeld en herzien zou worden, betoogde Althusser in deze periode consequent dat het werk van Marx vóór 1845 ideologisch was en dat het doordrenkt was met niet-marxistische concepten die ontleend waren aan de filosofische antropologieën van Hegel en Feuerbach. Althusser erkende wel dat een deel van het vroege werk van Marx wordt gekenmerkt door de afwijzing van idealistische premissen en concepten. Aangezien dit vroege werk echter werd gezien als een telische kijk op de mensheid waarin het individu en de samenleving een noodzakelijke historisch-dialectische ontwikkeling zouden ondergaan, identificeerde Althusser het als fundamenteel Hegeliaans. Dat er een materialistische correctie was in dit fundamentele verhaal met Marx 'omhelzing van Feuerbach, gaf Althusser ook toe. Echter,de vervanging door Marx van een speculatieve antropologie die de historische ontwikkeling van de samenleving zag als de zelfontplooiing van de menselijke vrijheid door een materialistische antropologie die dezelfde logica van ontwikkeling aanhaalde, maar die specificeerde dat de motor van deze ontwikkeling menselijke wezens waren in hun 'zinnelijke' levensactiviteit ', meende Althusser weinig conceptueel en geen logische vooruitgang van Hegel.

Deze 'theorie van de breuk', die stelde dat Marx 'vroege werk Hegeliaans en ideologisch was en dat zijn werk na een beslissende breuk in 1845 en vervolgens een lange overgangsperiode tussen 1845–1857 herkenbaar marxistisch en wetenschappelijk werd, lijkt aangeven dat alles wat men hoeft te doen om de filosofie van Marx te begrijpen, is dit volwassen werk te lezen. Het eigenlijke geval is echter niet zo eenvoudig. Hoewel het lezen van Capital en ander laat werk noodzakelijk is om Marx 'filosofie te begrijpen, is het niet voldoende. Het is niet voldoende, betoogde Althusser, want zelfs in zijn geschriften na 1857 geeft Marx geen systematische uiteenzetting van zijn epistemologie of zijn ideeën over sociale structuur, geschiedenis en menselijke aard, die allemaal nodig waren voor de consistente en voortdurende marxistische filosofie bestaan.

Veel tolken van Marx, en niet alleen die waarmee Althusser in de vroege jaren zestig rechtstreeks contact had, hebben volgehouden dat teksten als het voorwoord van 1859 en de manuscripten van 1844 sleutels vormen om Marx 'filosofie te begrijpen. Althusser stelde echter dat deze teksten tegenstrijdig en onvoldoende waren voor dit doel. Het is met deze bewering dat de modellen die door de psychoanalyse en door Marx 'eigen kritiek op de klassieke politieke economie worden geleverd, Althussers algemene hermeneutische strategie gaan informeren. Een deel van deze strategie, stelt Althusser, komt rechtstreeks uit de eigen methode van Marx. Dus op een manier die parallel loopt aan Marx, wijzend in Capital V.II (1885) dat Adam Smith het concept van de "waarde van arbeid" nodig had voor zijn uitleg van de kapitalistische economische activiteit, maar het niet volledig kon genereren uit de systemen van ideeën waarover hij beschikte, betoogde Althusser dat, hoewel Marx er wel herkenbaar mee bezig was het werk van het historisch materialisme in kapitaal, de filosofische theorie of het conceptuele achtergrondkader dat dit onderzoek mogelijk maakte, was niet volledig gearticuleerd.

Het expliciete project van Reading Capital en van veel van de essays in For Marx was om deze fundamentele concepten expliciet te maken. Het was om dit te doen door aandacht te besteden aan het theoretische 'problematische' of achtergrondideologische kader waarin het werk werd gegenereerd, door de passages te analyseren waar een filosofisch concept in gebruik had moeten zijn maar niet expliciet was gemaakt, en door op te merken en uitleggen waar en waarom een ​​theoretische uitspraak in tegenspraak is met zichzelf of met een andere passage. Voor Althusser zijn dergelijke gebieden van Marx 'tekst' symptomen ', in de psychoanalytische zin van het woord, van het noodzakelijke maar niet gearticuleerde filosofische raamwerk dat zijn wetenschappelijk onderzoek onderschrijft en toelaat. Van deze kaders was Marx zich niet volledig bewust. Echter,zij waren het wat hem in staat stelde dergelijke sociaaleconomische gebeurtenissen als de transformatie van geld in kapitaal te onderzoeken en te beschrijven zonder een beroep te doen op Hegeliaanse logica en concepten. Althusser stelt dat een aandachtige lezer, door aandacht te schenken aan deze passages in de tekst van Marx en door marxistische concepten op te zoeken, zoals deze in de loop van de praktische marxistische activiteit zijn ontwikkeld door theoretici zoals Lenin en Mao, de filosofie van Marx expliciet kan maken.s filosofie.s filosofie.

Dat de concepten die Althusser ontleende aan zijn symptomatische lezing van Marx, Lenin en Mao, marxistische concepten waren, werd erkend. Niettemin erkende Althusser ook dat sommige van de in deze teksten latente concepten waren afgeleid van en consistent met zijn filosofische en sociaalwetenschappelijke tijdgenoten en met die van Spinoza. Dit is natuurlijk niet in strijd met de theorie van lezen en auteurschap die een symptomatische lezing van een tekst onderschrijft. Aangezien auteurs en lezers altijd denken te denken met concepten die zijn ontleend aan of geleverd door de problematiek die ze bewonen, bestaat er niet zoiets als een onschuldige of objectieve lezing: we begrijpen dingen met en door de concepten die ons ter beschikking staan. Misschien is dit lenen nergens zo duidelijk als in Althusser 's ideeën over hoe wetenschappelijke en filosofische kennis wordt gegenereerd. Hoewel Althusser zeer zorgvuldig zijn argumenten over Marx 'epistemologie ondersteunt met nauwkeurige analyses van het werk van Marx, is het duidelijk dat het in Reading Capital ontwikkelde model voor kennisverwerving veel te danken heeft aan Spinoza en aan de Franse traditie van historische epistemologie.

3.2 Wetenschapsleer en wetenschapsfilosofie

Met zijn herlezing van Marx wilde Althusser een alternatief bieden voor de twee toen dominante opvattingen van Marx 'filosofie. Beide afspraken werden beschuldigd van dezelfde fout. Deze fout was in wezen een epistemologische fout: elk castte Marx als een empirist. Op het eerste gezicht lijkt deze beschuldiging misschien belachelijk. Dit is vooral het geval omdat, volgens Althussers eigen kritiek, beide inzichten van Marx varianten van de Hegeliaanse bewering boden dat er een reden is voor de geschiedenis. Voor Althusser waren beide lezingen echter 'empirisch' omdat ze elk aan Marx een kennistheorie toeschreven waarin het onderwerp door middel van een proces van observatie en abstractie te weten komt wat een object werkelijk en echt is, volgens zijn essence. Dit is een definitie van empirisme, bedoeld om filosofen zo divers als Locke op te nemen,Kant en Hegel en tradities zo uiteenlopend als het Britse empirisme, het Duitse idealisme, het positivisme en het pragmatisme. In het geval van het humanistisch marxisme is het object dat door zijn essentie bekend wordt, het menselijke subject in zijn volledige vrijheid. Het doet dit door middel van kritiek en door creatief te overwinnen wat haar vreemd is of 'louter historisch'. In het geval van orthodox marxisme-leninisme is dit object de economie, de realiteit die aan alle historische structuren en transformaties ten grondslag ligt, deze veroorzaakt en kan verklaren. De economie komt bekend te staan ​​zoals ze werkelijk alleen is door het proletariaat, door degenen aan wie het historische proces een objectieve blik heeft gegeven en die het vermogen bezitten om deze waarheid objectief te maken.het object dat door zijn essentie bekend wordt, is het menselijke subject in zijn volledige vrijheid. Het doet dit door middel van kritiek en door creatief te overwinnen wat haar vreemd is of 'louter historisch'. In het geval van orthodox marxisme-leninisme is dit object de economie, de realiteit die aan alle historische structuren en transformaties ten grondslag ligt, deze veroorzaakt en kan verklaren. De economie komt bekend te staan ​​zoals ze werkelijk alleen is door het proletariaat, door degenen aan wie het historische proces een objectieve blik heeft gegeven en die het vermogen bezitten om deze waarheid objectief te maken.het object dat door zijn essentie bekend wordt, is het menselijke subject in zijn volledige vrijheid. Het doet dit door middel van kritiek en door creatief te overwinnen wat haar vreemd is of 'louter historisch'. In het geval van orthodox marxisme-leninisme is dit object de economie, de realiteit die aan alle historische structuren en transformaties ten grondslag ligt, deze veroorzaakt en kan verklaren. De economie komt bekend te staan ​​zoals ze werkelijk alleen is door het proletariaat, door degenen aan wie het historische proces een objectieve blik heeft gegeven en die het vermogen bezitten om deze waarheid objectief te maken.de realiteit die aan alle historische structuren en transformaties ten grondslag ligt, deze veroorzaakt en kan verklaren. De economie komt bekend te staan ​​zoals ze werkelijk alleen is door het proletariaat, door degenen aan wie het historische proces een objectieve blik heeft gegeven en die het vermogen bezitten om deze waarheid objectief te maken.de realiteit die aan alle historische structuren en transformaties ten grondslag ligt, deze veroorzaakt en kan verklaren. De economie komt bekend te staan ​​zoals ze werkelijk alleen is door het proletariaat, door degenen aan wie het historische proces een objectieve blik heeft gegeven en die het vermogen bezitten om deze waarheid objectief te maken.

In tegenstelling tot het empirische model van kennisproductie stelt Althusser dat ware of wetenschappelijke kennis zich onderscheidt van ideologie of mening, niet doordat een historisch onderwerp de essentie van een object heeft geabstraheerd van zijn uiterlijk. In plaats daarvan wordt deze kennis geacht te zijn voortgebracht door een proces dat intern is in de wetenschappelijke kennis zelf. Hoewel deze transformatie volledig in gedachten plaatsvindt, stelt Althusser niet dat wetenschappelijke kennis geen gebruik maakt van feiten. Deze feiten of materialen zijn echter nooit bruut. Integendeel, specifieke wetenschappen beginnen met reeds bestaande concepten of geslachten zoals "humor", "werkloosheid", "quasars" of "irrationele getallen". Deze geslachten kunnen geheel of gedeeltelijk ideologisch zijn. Het is de taak van de wetenschap om deze concepten wetenschappelijk te maken.Deze arbeid is wat Althusser 'theoretische praktijk' noemt. Het resultaat van deze praktijk is wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijke kennis wordt verkregen door op deze geslachten het geheel van concepten of 'theorie' toe te passen waarover de wetenschap beschikt om ze te begrijpen. Dit geheel van concepten kan min of meer verenigd en consistent zijn en het kan min of meer bewust gearticuleerd zijn. Verder is de som van de individuele concepten waaruit deze theorie bestaat, begrenst de mogelijke manieren waarop de geslachten waarmee een wetenschap begint kunnen worden begrepen.Dit geheel van concepten kan min of meer verenigd en consistent zijn en het kan min of meer bewust gearticuleerd zijn. Verder is de som van de individuele concepten waaruit deze theorie bestaat, begrenst de mogelijke manieren waarop de geslachten waarmee een wetenschap begint kunnen worden begrepen.Dit geheel van concepten kan min of meer verenigd en consistent zijn en het kan min of meer bewust gearticuleerd zijn. Verder is de som van de individuele concepten waaruit deze theorie bestaat, begrenst de mogelijke manieren waarop de geslachten waarmee een wetenschap begint kunnen worden begrepen.

Wanneer toegepast, verwijdert een wetenschapstheorie ideologische begrippen die verband houden met het oorspronkelijke concept of de geslachten. Het resultaat van deze toepassing van theorie op geslachten is de transformatie van de 'ideologische algemeenheid in een wetenschappelijke algemeenheid' (1963b [2005], 185). Een voorbeeld van een dergelijk proces is de transformatie in de medische wetenschap van een concept als "flegmatische humoren" in het idee van door bloed overgedragen pathogenen door middel van de theorie van circulatie en infectieziekten. Eenmaal gegenereerd, informeren dergelijke wetenschappelijke concepten de reguliere wetenschappelijke praktijk, waardoor specifieke onderzoeksprogramma's binnen een individuele wetenschap kunnen worden voortgezet. Althusser geeft zelf voorbeelden van drie van zulke grote transformaties. De eerste is de grondslag van de moderne fysica door Galileo, de andere die van de Griekse wiskunde, en de derde die van Marx 's oprichting van de wetenschap van het historisch materialisme uit de klassieke politieke economie. Elk van deze grondslagen wordt gekenmerkt door wat Althusser een 'epistemologische breuk' noemt, of een periode waarin ideologische concepten worden vervangen door wetenschappelijke. Elke gelijkenis hier met Kuhniaanse ideeën over revolutionaire en normale wetenschap is niet verrassend. Zowel Canguilhem als Bachelard, van wie Althusser inspiratie putte voor zijn theorie, maakten deel uit van een dialoog die het werk van Alexander Koyré over wetenschappelijke revoluties omvatte, een denker van wie Kuhn op zijn beurt zijn inspiratie putte.Elke gelijkenis hier met Kuhniaanse ideeën over revolutionaire en normale wetenschap is niet verrassend. Zowel Canguilhem als Bachelard, van wie Althusser inspiratie putte voor zijn theorie, maakten deel uit van een dialoog die het werk van Alexander Koyré over wetenschappelijke revoluties omvatte, een denker van wie Kuhn op zijn beurt zijn inspiratie putte.Elke gelijkenis hier met Kuhniaanse ideeën over revolutionaire en normale wetenschap is niet verrassend. Zowel Canguilhem als Bachelard, van wie Althusser inspiratie putte voor zijn theorie, maakten deel uit van een dialoog die het werk van Alexander Koyré over wetenschappelijke revoluties omvatte, een denker van wie Kuhn op zijn beurt zijn inspiratie putte.

Althusser's schuld aan de traditie van de Franse historische epistemologie in dit verslag van kennisproductie en wetenschapsfilosofie zou nu duidelijk moeten zijn. De marxistische en spinozistische elementen van deze epistemologie zijn echter mogelijk minder uitgesproken. De woordenschat die hierboven is aangenomen om deze theorie uit te drukken, wijst echter op beide invloeden. Voor Althusser is Marx 'oprichting van de wetenschap van de geschiedenis niet alleen cruciaal voor de politiek (zoals hieronder zal worden besproken), maar ook voor het begrijpen van alle menselijke activiteiten, inclusief wetenschappelijke activiteiten. Dat deze epistemologische theorie een circulaire logica heeft, geeft Althusser graag toe, want alleen de wetenschap van het historisch materialisme stelt ons in staat de wetenschappelijke praktijk in het algemeen te begrijpen. Althusser voelt zich echter op zijn gemak bij deze circulariteit. Dit is zo omdat,voor zover dit begrip van de wetenschappelijke praktijk in het algemeen ons in staat stelt te begrijpen hoe individuele wetenschappen hun kennis voortbrengen, is historisch materialisme een wetenschap die functioneert als elke andere.

Voor Althusser is het concept dat helpt om dit begrip van wetenschappelijke praktijken te verkrijgen, dat van de 'productiewijze'. Daarmee, zo betoogt hij, heeft Marx theoretici een idee gegeven dat voldoende is om de manier te begrijpen waarop we ons zelf, onze omgevingen, onze kennis en onze geschiedenis materieel produceren. Dit concept maakt het inderdaad mogelijk om al onze activiteiten in hun specificiteit te analyseren en te begrijpen in hun relatie tot het geheel waarvan ze deel uitmaken. Als we de wetenschappelijke praktijk als een aspect van de totale productiewijze willen begrijpen, moet er veel meer zijn dan de activiteit van economische productie in deze totaliteit van productieve praktijken. Althusser heeft aan deze twee aspecten van de productiewijze onder meer die van ideologische, politieke en filosofische productie toegevoegd.

In elk van de praktijken die samen op een bepaald moment een specifieke productiewijze omvatten, gebruikt een of andere vorm van arbeid de bestaande productiemiddelen om bestaande materialen om te zetten in nieuwe producten. Dit besef is volgens Althusser het basisinzicht van Marx. In wetenschappelijke productie gebruiken denkers bijvoorbeeld bestaande theorieën om bestaande concepten om te zetten in nieuwe, wetenschappelijke concepten. Echter, en dit is waar Althussers Spinozisme duidelijk wordt en ook waar hij breekt met de economische opvattingen van Marx, het is niet zo dat de analyse van een productiewijze binnen het geheel van productieve praktijken in staat is om inzicht te krijgen in de manier waarop waarin alle overige productieve processen causaal worden bepaald. Liever,en in lijn met het parallellisme dat door Leibniz aan Spinoza wordt toegeschreven, aangezien elk productief proces een uniek materiaal transformeert (concepten in de wetenschap, goederen in de economie, sociale relaties in de politiek), kan elk proces alleen worden begrepen in termen van zijn unieke causale structuur. Bovendien, en ook weer op een manier die vergelijkbaar is met Spinoza's inhoudelijke uiteenzetting, gezien vanuit verschillende aspecten, wordt elk productief proces geacht in relatie te staan ​​tot en een rol te spelen in een complex gestructureerd geheel, waarvan geen enkele herleid kan worden tot het simpele of essentiële oorzaak van de anderen.s inhoudelijke uiteenzetting gezien vanuit verschillende aspecten, wordt elk productief proces geacht in relatie te staan ​​tot en deel uit te maken van een complex gestructureerd geheel, waarvan geen enkele herleid kan worden tot de eenvoudige of essentiële oorzaak van de andere.s inhoudelijke uiteenzetting gezien vanuit verschillende aspecten, wordt elk productief proces geacht in relatie te staan ​​tot en deel uit te maken van een complex gestructureerd geheel, waarvan geen enkele herleid kan worden tot de eenvoudige of essentiële oorzaak van de andere.

Dat Althusser de meeste, zo niet alle, menselijke activiteit beschouwt als bestaande uit materiële productie- en reproductieprocessen, kan als sleutel worden gebruikt om andere delen van zijn filosofie te begrijpen. Deze omvatten zijn gedachten over de structuur van de sociale en politieke wereld, het historische proces en de filosofie. Omdat filosofie nauw verwant is aan wetenschap en omdat ze is belast met een taak waarmee kennis over de andere sociaaleconomische praktijken kan worden gegenereerd, is het waarschijnlijk het beste om te beginnen met Althussers begrip van filosofie als een materiële productiepraktijk voordat verder te gaan met hoe Althusser de andere hierboven genoemde praktijken begrijpt.

3.3 De rol van de filosofie

Volgens Althusser is de meeste activiteit met het label 'filosofie' eigenlijk een soort ideologische productie. Hiermee bedoelt hij dat de meeste filosofie in zeer abstracte vorm ideeën over de wereld reproduceert waarvan het effect is dat ze bestaande sociaaleconomische relaties onderhouden. Als zodanig weerspiegelt de filosofie alleen de achtergrondwaarden, attitudes en ideeën die de sociaal-economische wereld laten functioneren. Voor Althusser functioneert echte filosofie echter als een "theorie van de theoretische praktijk" (1965b). In deze modus werkt het om een ​​hulpmiddel te bieden aan de wetenschappelijke praktijk door onderscheid te maken tussen ideologische concepten en wetenschappelijke concepten en door de wetenschappelijke concepten te verduidelijken en consistent te maken die een wetenschap in staat stellen bestaande ideeën om te zetten in wetenschappelijke kennis.

Voor Althusser is het niet nodig dat dit proces van onderscheid en verduidelijking wordt bereikt voordat een specifieke theoretische praktijk wetenschappelijke kennis kan genereren. Sterker nog, wetenschappelijke activiteiten verlopen vaak zonder een duidelijk begrip van de concepten die haar in staat stellen kennis te produceren. Althusser beweerde inderdaad dat dit het lot van Marx was toen hij Capital schreef: wetenschappelijke kennis van het kapitalistische economische systeem werd geproduceerd, maar Marx was niet volledig op de hoogte van de concepten die deze productie mogelijk maakten. Volgens deze definitie van filosofie als de theorie van de theoretische praktijk, was Althussers herlezing van kapitaal en andere teksten filosofisch voor zover het de concepten kon benoemen en onderscheiden die Marx 'wetenschappelijke analyse van de geschiedenis mogelijk maakten.

3.4 Marxistische filosofie

Althusser zei dat de latente concepten die door de praktijk van symptomatisch lezen expliciet werden weergegeven, de theorie van het dialectisch materialisme vormden, of wat hetzelfde is, de filosofie van Marx. Met deze concepten expliciet gemaakt, geloofde Althusser dat de marxistische wetenschap, of het historisch materialisme, ze zou kunnen gebruiken om betere analyses van specifieke productiewijzen te maken en een beter begrip te krijgen van de kansen die specifieke productiewijzen bieden voor politieke verandering. Sommige van deze concepten zijn al verwoord in de bespreking van de productiewijze hierboven, maar zonder te worden genoemd. Om deze concepten te labelen en er vervolgens nog wat aan toe te voegen, het idee dat elk individueel productief proces of element staat in relatie tot en een deel uitmaakt van een complex gestructureerd geheel,geen van deze is herleidbaar tot de simpele of essentiële oorzaak van de andere, is wat Althusser het idee van 'structurele causaliteit' noemt. Dit concept hangt op zijn beurt nauw samen met het idee van 'overdeterminatie' of de theorie dat elk element in het totale productieve proces dat een historisch moment vormt, wordt bepaald door alle andere.

Een ander marxistisch filosofisch concept dat de historisch materialistische wetenschapper in staat stelt de logica van een specifieke productiewijze te begrijpen, is die van 'contradictie'. Dit is het idee dat er in een bepaalde periode meerdere, concrete en definitieve praktijken plaatsvinden binnen een productiewijze. Onder en binnen deze specifieke praktijken kunnen er al dan niet spanningen zijn. Om een ​​voorbeeld te nemen uit het hoofdstuk van Marx over "Primitieve accumulatie" in Kapitaal VI, terwijl de boerenbedrijven eind 15 e en begin 16 e onteigend werdeneeuwen door een ontluikende bourgeoisie keurden de kerk en de aristocratie wetten goed tegen deze toe-eigening. Elk isoleerbaar element van de totale structuur, of het nu een persoon, een sociale klasse, een instelling of de staat is, weerspiegelt en belichaamt op een of andere manier deze praktijken en deze antagonismen en als zodanig wordt elk 'overdeterminaal' genoemd. Verder specificeert Althusser dat de ontwikkeling van productieve praktijken binnen een specifieke productiewijze vaak "ongelijk" is, naast mogelijk antagonistisch. Dit betekent bijvoorbeeld dat sommige economische elementen binnen een geheel min of meer kapitalistisch kunnen zijn, terwijl andere tegelijkertijd opereren volgens socialistische normen. De ontwikkeling binnen een productiewijze van de specifieke praktijken is dus niet noodzakelijk homogeen of lineair.

Toegevoegd aan de marxistische concepten van structurele causaliteit, contradictie, ongelijke ontwikkeling en overdeterminatie is die van de 'structuur in dominantie'. Dit concept duidt dat belangrijke element aan in een structureel geheel dat de neiging heeft om alle andere praktijken te organiseren. In een groot deel van de hedendaagse wereld en voor zover het de productie van morele waarden, wetenschappelijke kennis, het gezin, kunst enz. Organiseert, is deze structuur de economische praktijk van de productie en consumptie van goederen. In een ander tijdperk en op andere plaatsen kan het echter de productie en verspreiding van religieuze overtuigingen en praktijken zijn die de sociaal-economische structuur domineert en organiseert.

3.5 Sociale en politieke filosofie, geschiedschrijving

Met dit begrip van de elementen waaruit elke sociaal-economische structuur bestaat en hun relaties expliciet gemaakt, kan nu iets worden gezegd over de sociale en politieke filosofieën die daaruit volgen. Ten eerste, met het idee dat menselijke individuen slechts een van de locaties zijn waar de tegenstrijdige productiekrachten die een tijdperk kenmerken, worden uitgevoerd, signaleert Althusser dat het primaire object van sociale filosofie niet het menselijke individu is. Ten tweede signaleert Althusser, met het idee dat de staat die wordt geproduceerd door politieke activiteit slechts één productief proces is, dat het primaire element in de politieke filosofie niet de staat is. Hoewel zowel staten als individuen belangrijke elementen zijn van het sociaal-economische geheel,niets filosofisch wordt geleerd door de essentie van het individu te onderzoeken of de manier waarop rechtvaardigheid door de staat wordt belichaamd.

Zoals Althusser ze begrijpt, worden alle opvattingen die we hebben over de aard van de mens of over de goede functie van de staat historisch gegenereerd en dienen ze om bestaande sociale relaties te reproduceren. Met andere woorden, ze zijn ideologisch. Afgezien van de noodzaak van menselijke wezens om productieve relaties aan te gaan met andere mensen en met hun omgeving om hun bestaansmiddelen te produceren, is er geen menselijke natuur of essentie. Dit is de kern van Althussers 'anti-humanistische' positie. Bovendien, hoewel er enige orde moet zijn om de productie en reproductie van het sociale leven mogelijk te maken, is er geen essentiële of beste vorm die deze orde moet aannemen.Dit wil niet zeggen dat mensen niet denken aan of streven naar de beste orde in het sociale leven of dat ze niet geloven dat ze in wezen vrij of gelijk zijn en rechten verdienen. Het betekent ook niet dat al onze ideeën homogeen zijn en dat heterogene ideeën over wat het beste is niet naast elkaar in hetzelfde systeem kunnen bestaan ​​zonder tot conflicten te leiden (hoewel ze dat soms wel doen). De wetenschap van het historisch materialisme heeft echter de wens geopenbaard dat dergelijke orden historisch worden gegenereerd, samen met de ideeën over de menselijke natuur die ze rechtvaardigen.de wetenschap van het historisch materialisme heeft de wens geopenbaard dat dergelijke orden historisch worden gegenereerd samen met de ideeën over de menselijke natuur die ze rechtvaardigen.de wetenschap van het historisch materialisme heeft de wens geopenbaard dat dergelijke orden historisch worden gegenereerd samen met de ideeën over de menselijke natuur die ze rechtvaardigen.

Dit verslag van de ideologische rol van onze opvattingen over de menselijke natuur en van de beste politieke opstelling toont aan dat Althusser weinig verschilt van de interpretaties van Marx die stellen dat politieke ideologieën het product zijn van en dienen voor bestaande economische betrekkingen. Maar, zoals hierboven is uiteengezet, verwerpt Althusser het eenvoudige begrip van causaliteit dat wordt geboden door dit model waarin economische praktijken bewustzijn en onze culturele praktijken ordenen. Hij verwerpt ook de geschiedenisfilosofie die vaak bij dit model hoort. Deze filosofie is van mening dat bepaalde economische praktijken niet alleen overeenkomstige culturele praktijken genereren, maar dat er een patroon is in de economische ontwikkeling waarin elke economische orde onverbiddelijk leidt tot haar eigen ondergang en vervanging door een ander economisch systeem. In dit begrip van geschiedenis,feodalisme moet leiden tot kapitalisme en kapitalisme tot socialisme. Althusser is echter tegen het idee dat de geschiedenis een onderwerp heeft (zoals de economie of de menselijke keuzevrijheid) en dat de geschiedenis een doel heeft (zoals het communisme of de menselijke vrijheid). Geschiedenis is voor Althusser een proces zonder onderwerp. Er zijn patronen en ordeningen in het historische leven en er is historische verandering. Er is echter geen noodzaak voor een van deze transformaties en de geschiedenis vordert niet noodzakelijkerwijs. Er vinden transformaties plaats. Ze doen dit echter alleen wanneer de tegenstellingen en ontwikkelingsniveaus die inherent zijn aan een productiewijze een dergelijke verandering mogelijk maken.Geschiedenis is voor Althusser een proces zonder onderwerp. Er zijn patronen en ordeningen in het historische leven en er is historische verandering. Er is echter geen noodzaak voor een van deze transformaties en de geschiedenis vordert niet noodzakelijkerwijs. Er vinden transformaties plaats. Ze doen dit echter alleen wanneer de tegenstellingen en ontwikkelingsniveaus die inherent zijn aan een productiewijze een dergelijke verandering mogelijk maken.Geschiedenis is voor Althusser een proces zonder onderwerp. Er zijn patronen en ordeningen in het historische leven en er is historische verandering. Er is echter geen noodzaak voor een van deze transformaties en de geschiedenis vordert niet noodzakelijkerwijs. Er vinden transformaties plaats. Ze doen dit echter alleen wanneer de tegenstellingen en ontwikkelingsniveaus die inherent zijn aan een productiewijze een dergelijke verandering mogelijk maken.

4. Herzieningen (1966-1978)

Althussers herlezing van Marx werd vanaf de eerste verspreiding bijna evenveel enthousiasme en tuchtiging ontvangen. Voor elke lezer die in zijn proza ​​een verklaring vond van Marx 'filosofie en wetenschap die Marx filosofisch respectabel maakte en hernieuwde hoop bood voor de marxistische theorie, waren er critici die zijn werk beoordeelden als idealistisch, stalinistisch, dogmatistisch of overdreven structuralistisch, onder talloze andere kosten. Hoewel veel van de eerste reacties tegenstrijdig waren en blijk gaven van misverstanden over wat Althusser van plan was, werd er ook dwingende kritiek geuit. Een daarvan was dat Althusser zijn lezing alleen kon aanbieden door veel te negeren van wat Marx eigenlijk schreef over zijn logica en over de concepten die belangrijk waren voor zijn analyse. Nog een kritiek,en een van de stemmen van leiders van de Franse Communistische Partij tegen Althusser was dat Althussers lezing van Marx weinig bood over de relatie tussen de marxistische theorie en de marxistische politieke praktijk.

Het duurde lang voordat Althusser expliciet de beschuldiging behandelde dat hij veel van wat Marx te zeggen had over zijn eigen logica en concepten had genegeerd. Althusser begon echter eind jaren zestig en zeventig, gecorrigeerd door deze kritiek en met het gevoel dat er idealistische of 'theoreticus'-neigingen in zijn lezing van Marx waren en dat de relatie tussen theorie en praktijk inderdaad onderontwikkeld was. zijn kijk op de relaties tussen filosofie, wetenschap, ideologie en politiek herzien. Voor sommige lezers betekenden deze herzieningen een politiek gemotiveerd verraad aan zijn theoretische prestaties. Voor anderen toonden ze eenvoudigweg dat zijn project als geheel onhoudbaar en tegenstrijdig was. Enkele recente critici echterhebben gesteld dat deze herzieningen consistent zijn met en noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van wat zij beschouwen als het algemene doel van Althussers werk: de ontwikkeling van een materialistische politieke filosofie die geschikt is voor de politieke praktijk.

4.1 De relatie tussen theorie en praktijk

Althusser's eerste herzieningen van zijn begrip van de sociale structuur en kennisproductie werden geïnformeerd door een hernieuwde aandacht voor de werken van Lenin en door een seminar dat hij in 1967 in het ENS bijeenriep voor bètastudenten. Deze cursus resulteerde in een reeks artikelen, verzameld als Filosofie en de Spontane Filosofie van de Wetenschappers (1967a), waarin Althusser de relaties tussen filosofie, wetenschap, ideologie en politiek begon te heroverwegen. Hoewel deze herziening later explicieter zou worden gemaakt, was een van de meest opvallende aspecten van deze artikelen dat Althusser afstand deed van de Spinozistische bewering dat de verschillende niveaus van de theoretische praktijk autonoom waren.Hij beweerde nu dat er geen criterium was dat voldoende was om wetenschappelijke van ideologische concepten af ​​te bakenen en dat alle theoretische concepten door ideologie werden gekenmerkt. Dit betekende echter niet dat elk concept zo goed was als elk ander. Wetenschappers hadden door hun werk aan de materiële werkelijkheid de neiging om een ​​beter begrip van dingen te genereren dan intuïtief beschikbaar was. Verder betoogde hij dat filosofie nog steeds een rol speelde bij de verduidelijking van wetenschappelijke concepten. Dit is het geval omdat, ongeacht hoeveel werk wetenschappers doen om de materiële werkelijkheid te begrijpen en om betere concepten te genereren, ze altijd ideologische concepten moeten gebruiken om hun onderzoeken en de resultaten ervan te kaderen. Marxistische filosofen, meende hij, zouden nuttig kunnen zijn voor wetenschappers door erop te wijzen, vanuit het standpunt van de politiek en door de methode van historische kritiek,waar en hoe sommige van de concepten die wetenschappers gebruikten ideologisch waren. Het resultaat van deze interventie van filosofie in de politiek zouden geen 'waardere' concepten zijn, maar ideeën die meer 'correct' of 'juist' waren in zowel de normatieve als de positieve betekenis van deze woorden.

Parallel aan deze beweging, en ingegeven door de noodzaak om de link te leggen tussen filosofische theorie en politieke praktijk die grotendeels ontbrak in zijn klassieke werk, betoogde Althusser nu dat filosofie een nuttige rol speelde tussen politiek en wetenschap. Volgens Althusser was de politieke praktijk vooral ingegeven door ideologische inzichten in wat het goede is en hoe het te bereiken. Hoewel hij niet beweerde dat er een manier was om de ideologie achter zich te laten en het goede op zich te onthullen, hield hij vol dat de wetenschap het ideologische denken over politieke middelen en doelen zou kunnen corrigeren. Vooral de sociale wetenschappen zouden dit kunnen doen door te laten zien hoe bepaalde doelen onmogelijk of misplaatst waren gezien de huidige sociaal-economische relaties en door te suggereren dat, op een bepaald moment en op een bepaalde plaats,andere middelen en andere doeleinden zouden vruchtbaarder kunnen worden aangenomen en nagestreefd. Omdat wetenschappelijke kennis niet rechtstreeks tot het publiek of politici spreekt, heeft Althusser materialistische filosofen de taak gegeven om wetenschappelijke kennis van de materiële werkelijkheid, de voorwaarden en de mogelijkheden ervan aan politici en het publiek te communiceren. Als deze communicatie succesvol is, meende Althusser, mag niet worden verwacht dat alle politieke activiteiten succesvol zullen zijn. In plaats daarvan zou men een bescheiden verschuiving moeten verwachten van een idealistische ideologie naar een materialistische en meer wetenschappelijke en die een grotere kans heeft om haar doelen te bereiken.en de mogelijkheden ervan voor politici en het publiek. Als deze communicatie succesvol is, meende Althusser, mag niet worden verwacht dat alle politieke activiteiten succesvol zullen zijn. In plaats daarvan zou men een bescheiden verschuiving moeten verwachten van een idealistische ideologie naar een materialistische en meer wetenschappelijke en die een grotere kans heeft om haar doelen te bereiken.en de mogelijkheden ervan voor politici en het publiek. Als deze communicatie succesvol is, meende Althusser, mag niet worden verwacht dat alle politieke activiteiten succesvol zullen zijn. In plaats daarvan zou men een bescheiden verschuiving moeten verwachten van een idealistische ideologie naar een materialistische en meer wetenschappelijke en die een grotere kans heeft om haar doelen te bereiken.

4.2 Theorie van de ideologie

In de jaren zeventig zette Althusser de in 1967 begonnen herzieningen voort en werkte hij andere Marxiaanse concepten uit waarvan hij dacht dat ze onderontwikkeld waren. Misschien wel de bekendste van de ideeën die uit deze inspanningen voortkomen, is die van 'ideologische interpellatie'. Dit verslag over hoe een mens een zelfbewust onderwerp wordt, werd gepubliceerd in een essay getiteld "Ideology and Ideological State Apparatuses" (1970). Het was een uittreksel uit een groter essay over de aard van de staat en waarom de Communistische Partij haar standpunt dat een dictatuur van het proletariaat noodzakelijk is voor een succesvolle overgang naar het communisme niet mag opgeven. Dit subjectiveringsverhaal was bedoeld om Althussers argument te bevorderen dat regimes of staten de controle kunnen behouden door proefpersonen te reproduceren die geloven dat hun positie binnen de sociale structuur een natuurlijke is.Ideologie, of de achtergrondideeën die we bezitten over de manier waarop de wereld moet functioneren en van hoe we daarin functioneren, wordt in dit verslag geacht altijd aanwezig te zijn. Voor specifieke sociaal-economische structuren zijn echter bepaalde ideologieën vereist. Deze ideologieën worden geïnstantieerd door instellingen of 'ideologische staatsapparaten' zoals familie, scholen, kerk, enz., Die het ontwikkelende onderwerp voorzien van categorieën waarin ze zichzelf kan herkennen. Voor zover een persoon dit doet en de praktijken die met die instellingen verband houden, omarmt, is ze met succes 'geprezen' of 'geïnterpelleerd' en heeft ze zichzelf erkend als dat onderwerp dat dat soort dingen doet. Aangezien het effect van deze erkenningen de bestaande sociale relaties voortzet,Althusser betoogde dat een dictatuur van het proletariaat noodzakelijk is, zodat ideologische staatsapparaten die het burgerlijke subject voortbrengen, kunnen worden vervangen door die van proletarische of communistische subjecten.

4.3 Marx's filosofie Redux

In 1978, en als antwoord op wat hij zag, nogmaals, als de theoretische en politieke misleiding van de communistische beweging, schreef Althusser een stuk, "Marx in his Limits", dat bedoeld was om het goede van het slechte te scheiden in Marx 'filosofie. In zijn klassieke werk had Althusser geprobeerd dit doel te bereiken door ideologische concepten te scheiden en de wetenschappelijke naar voren te brengen. In 'Marx in his Limits' betoogde hij nu echter dat zo'n methode van scheiding niet kan werken omdat - binnen Marx 'geschriften en in zijn hele oeuvre - zowel goede als slechte, materialistische en idealistische concepten hopeloos met elkaar vermengd zijn en velen onderontwikkeld zijn.

Aangezien Althusser in dit stuk toegeeft dat Marx de logica van Hegel, het concept van menselijke vervreemding of het idee dat de geschiedenis een doel heeft nooit volledig heeft verlaten, kan de inventaris die Althusser biedt, worden gezien als een positieve reactie op de beschuldiging die hij Marx 'expliciete had genegeerd uitspraken om zich voor Marx een consistente en "ware" filosofie voor te stellen. Althusser geeft de taak om een ​​betere marxistische filosofie te verwoorden echter niet op. In plaats daarvan betoogt hij dat er een ander, 'materialistisch' criterium is dat ons in staat stelt de grenzen van Marx 'denken te zien en die punten in zijn werk te herkennen waarin Marx zijn burgerlijke achtergrond en zijn opleiding in het Duitse idealisme niet kon overstijgen. Dit criterium is dat van het praktische succes of falen van de concepten van Marx, zoals ze elk zijn gebruikt in de geschiedenis van marxistische bewegingen.Wanneer we deze inventarisatie hebben beïnvloed en de succesvolle concepten hebben gegroepeerd, rest ons een materialistisch marxisme, een marxisme dat de wetenschappelijke methode onderschrijft als de beste manier om onszelf en ons potentieel te begrijpen, maar dat ook begrijpt dat deze methode feilbaar is. Wat overblijft is ook een marxisme dat geen enkele filosofie van de geschiedenis onderschrijft en zeker niet volhoudt dat het kapitalisme onvermijdelijk tot het communisme zal leiden. Dit marxisme heeft geen systeem van onderling samenhangende concepten die een wetenschappelijke analyse garanderen. Verder bezit het geen uitgewerkte theorie over de relaties tussen economische structuren en culturele structuren, maar voor die beperkte kennis die de wetenschappelijke praktijk biedt. Ten slotte heeft dit marxisme de droom opgegeven om de hele cultuur en haar beweging van buitenaf te analyseren;het beseft dat men binnen en over de cultuur denkt die men bewoont om die cultuur mogelijk te bewerkstelligen en te veranderen.

5. Laat werk (1980–1986): Aleatory Materialism

Na te zijn onderbroken door een slechte gezondheid en door de gebeurtenissen die volgden op de moord op zijn vrouw, keerde Althusser in 1982 terug naar de vraag wat essentieel was voor Marx 'filosofie en breidde hij de reikwijdte van dit onderzoek uit met speculatie over de metafysica die eraan ten grondslag moet liggen. Bevrijd door zijn onedele status van de taak om de richting van de communistische beweging te beïnvloeden, verschillen de teksten die bij dit project horen en die zijn samengebracht in het boek Filosofie van de ontmoeting enorm in onderwerp, stijl en methode van zijn andere geschriften. Of deze teksten een voortzetting zijn van, of zelfs de sleutel tot zijn filosofie, of dat ze een afwijking zijn, wordt momenteel besproken in de secundaire literatuur. Echter,aangezien er sterk textuur- en archiefmateriaal is dat veel van de ideeën die in deze werken expliciet tot uitdrukking werden gebracht al lange tijd in zwang waren, lijkt de bewering dat deze geschriften in overeenstemming zijn met zijn eerdere werk terrein te winnen.

De belangrijkste stelling van Althussers laatste filosofische geschriften is dat er een 'ondergrondse' of weinig erkende traditie bestaat in de geschiedenis van de filosofie. Variabel bestempeld als een 'materialisme van de ontmoeting' of 'aleatorisch materialisme', de methode die hij gebruikt om deze filosofie te verwoorden, is om eenvoudig commentaar te geven op werken van filosofen die deze stroming illustreren en om aan te geven waar, hoe en in hoeverre ze dat doen zo. Naast Marx zijn de filosofen die hij noemt als onderdeel van deze ondergrondse traditie onder meer Democritus, Epicurus, Lucretius, Machiavelli, Spinoza, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Heidegger en Wittgenstein. Uit deze lezingen in de geschiedenis van de filosofie wil Althusser suggereren dat deze traditie bestaat en dat deze zowel filosofisch vruchtbaar als levensvatbaar is.Hij wil ook terugkeren naar en de stelling ondersteunen die hij eind jaren zestig voor het eerst waagde dat er eigenlijk maar twee posities zijn in de filosofie: materialisme en idealisme. Zoals hij het begreep, zijn de twee neigingen altijd in een oppositieoorlog waarbij de ene functioneert om de status-quo te versterken en de andere om deze mogelijk te overwinnen.

Misschien omdat het in tegenstelling staat tot de idealistische tendens in de filosofie, wordt het aleatorische materialisme bijna net zozeer gekenmerkt door zijn afwijzingen als door de positieve beweringen die het bevat over de wereld en over de geschiedenis. Aangezien Marx binnen deze traditie valt, is het niet verwonderlijk dat veel van deze afwijzingen ook aan hem worden toegeschreven in de loop van Althussers eerdere werk. Deze omvatten een afwijzing van wat Althusser 'het principe van de rede' noemt, of het idee dat het universum of de geschiedenis een oorsprong of een einde heeft. Met dit verbod wil Althusser niet alleen de gebruikelijke verdachten in de rationalistische traditie van deze traditie uitsluiten, maar ook mechanische en dialectische materialismen met hun logica van vastberadenheid. Ook verworpen, stelt hij, is de mythe dat filosofie en filosofen op de een of andere manier autonoom zijn,dat ze de wereld van buitenaf en objectief zien. Hoewel er een objectieve wereld is, heeft de filosofie geen kennis van deze wereld, omdat haar doel niet is om zichzelf te aarden en het materiaal waarmee ze denkt door en door ontstaat historisch. Filosofie is daarom geen wetenschap of wetenschap van wetenschappen en produceert geen universele waarheid. De waarheden die het produceert, zijn eerder contingent en worden aangeboden in tegenstelling tot andere concurrerende waarheden. Als filosofie een doel heeft, is het de leegte, of dat wat nog niet is, maar dat zou kunnen zijn.Filosofie is daarom geen wetenschap of wetenschap van wetenschappen en produceert geen universele waarheid. De waarheden die het produceert, zijn eerder contingent en worden aangeboden in tegenstelling tot andere concurrerende waarheden. Als filosofie een doel heeft, is het de leegte, of dat wat nog niet is, maar dat zou kunnen zijn.Filosofie is daarom geen wetenschap of wetenschap van wetenschappen en produceert geen universele waarheid. De waarheden die het produceert, zijn eerder contingent en worden aangeboden in tegenstelling tot andere concurrerende waarheden. Als filosofie een doel heeft, is het de leegte, of dat wat nog niet is, maar dat zou kunnen zijn.

Dat de filosofie van de ontmoeting een object mist, wil niet zeggen dat het geen positieve proposities mist. Gezien de epistemologische status die Althusser aan de filosofie toekent, zijn deze metafysische proposities of 'stellingen' echter alleen waar voor zover ze een verklarende of praktische waarde hebben. De eerste onder hen, na Democritus, is de stelling dat materie het enige is dat bestaat. Ten tweede is er de stelling dat toeval of het aleatorium de oorsprong is van alle werelden. Dat de patronen die deze werelden vormen en definiëren, bekend, beschreven en voorspeld kunnen worden volgens bepaalde wetten of redenen, is ook waar. Het feit dat deze werelden ooit in deze patronen zijn georganiseerd, is echter aleater en de patronen zelf kunnen alleen immanent bekend zijn. Derde,nieuwe werelden en nieuwe ordes ontstaan ​​zelf uit toevallige ontmoetingen tussen reeds bestaande materiële elementen. Of dergelijke orders al dan niet ontstaan, is voorwaardelijk: ze hoeven niet plaats te vinden. Wanneer materiële elementen botsen, 'nemen' ze en wordt er een nieuwe orde gesticht, of niet, en de oude wereld gaat verder.

Voor Althusser hebben de stellingen die verklarende waarde hebben op het niveau van ontologie en kosmologie ook waarde op het niveau van de politieke filosofie. Na eerst Rousseau en Hobbes te hebben aangehaald als een voorbeeld van filosofen die erkenden dat de oorsprong en het voortbestaan ​​van politieke orden contingent zijn, wendt Althusser zich tot Machiavelli en Marx voor zijn belangrijkste voorbeelden van hoe aleatorisch materialisme functioneert in het politieke rijk. De antiteleologische, wetenschappelijke en anthumanistische, marxistische filosofie die Althusser in de loop van zijn carrière heeft ontwikkeld, past goed bij de materialistische metafysica die hierboven is beschreven. In dit begrip van de marxistische filosofie worden samenlevingen en onderwerpen gezien als activiteitenpatronen die zich op voorspelbare manieren gedragen. Hoewel wetenschappers deze ordes in hun specificiteit kunnen bestuderen en beschrijven,het lijkt op het eerste gezicht niet dat filosofie veel kan doen, behalve om deze interacties op het meest algemene niveau te categoriseren. Echter, opnieuw verwijzend naar Marx 'werk en geïnspireerd door Machiavelli's project om "een nieuwe prins in een nieuw prinsdom te installeren", stelt Althusser dat de materialistische filosoof iets meer dan dit kan bereiken met haar beschrijvingen, kritieken en voorspellingen. Dit komt omdat deze filosoof, door een politieke orde niet vanuit het perspectief van zijn noodzaak te onderzoeken, maar met besef van de contingentie ervan, de mogelijkheid van zijn transformatie kunnen denken. Als het toeval naar haar lacht, als iemand luistert en als er effecten optreden, dan kunnen elementen zich opnieuw verenigen en kan er een nieuwe politiek komen. Dit is zeker een zeer beperkte en onvoorspelbare macht die aan de filosoof wordt toegeschreven. Echter,het is ook de enige waarvan Althusser in zijn late werken betoogt dat hij geschikt is voor de politieke praktijk en die niet, zoals idealisme, slechts dient om bestaande relaties te reproduceren.

Bibliografie

Primaire literatuur

De volgende lijst heeft veel te danken aan de uitgebreide bibliografie van Althusser's werk, samengesteld door Gregory Elliott in Althusser: The Detour of Theory, New York: Verso, 2006 [1987].

 • (1940–45) Journal de captivité (Stalag XA 1940–45), (Paris: Stock / IMEC, 1992)
 • (1946) "L'internationale des bons sentiments", in Ecrits Philosophiques et Politiques I (Paris: Stock / IMEC 1994), 35-57; tr. als "The International of Decent Feelings", door GM Goshgarian in The Spectre of Hegel: Early Writings (London, NY: Verso, 1997).
 • (1947) "Du contenu dans la pensée de GWF Hegel" in Ecrits Philosophiques et Politiques I (Paris: Stock / IMEC 1994), 59–238; tr. als 'On Content in the Thought of GWF Hegel', door GM Goshgarian in The Spectre of Hegel: Early Writings (London, NY: Verso, 1997).
 • (1950) “Le retour à Hegel. Dernier mot du révisionisme universitaire,”La Nouvelle Critique 20 (1950); tr. als "The Return of Hegel: The Latest Word in Academic Revisionism", door GM Goshgarian in The Spectre of Hegel: Early Writings (London, NY: Verso, 1997).
 • (1953a) 'À propos du marxisme', Revue de l'enseignement philosophique, 3: 4 (1953): 15–19; tr. als 'On Marxism', door GM Goshgarian in The Spectre of Hegel: Early Writings (London, NY: Verso, 1997).
 • (1953b) 'Note sur le matérialisme dialectique', Revue de l'enseignement philosophique, 3: 5 (1953): 11–17; tr. als 'On Marxism', door GM Goshgarian in The Spectre of Hegel: Early Writings (London, NY: Verso, 1997).
 • (1958) Montesquieu, la politique et l'histoire (Paris: Presses Universitaires de France, 1959); tr. als "Montesquieu: Politics and History" door Ben Brewster, in Politics and History: Montesquieu, Rousseau, Marx, (London: Verso, 2007).
 • (1960) 'Les' Manifestes philosophiqes 'de Feuerbach', La Nouvelle Critique 121 (1960): 32–38; tr. als 'Feuerbach's Philosophical Manifestoes' door Ben Brewster in Louis Althusser, For Marx (London: Verso, 2005).
 • (1961) 'Sur le jeune Marx (Questions de théorie)', La Pensée 96 (1961): 3–26; tr. als "Over de jonge Marx: theoretische vragen", door Ben Brewster in For Marx (Londen: Verso 2005).
 • (1962) 'Contradiction et surdetermination (Notes pour un recherche)', La Pensée 106 (1962): 3–22; tr. als 'Contradictie en overdeterminatie: opmerkingen voor een onderzoek' door Ben Brewster in For Marx (Londen: Verso 2005).
 • (1963a) “Marxisme et humanisme” Cahiers de l'Institut des Sciences Économique Appliquées 20 (1964): 109–133; tr. als “Marxism and Humanism” door Ben Brewster in For Marx (London: Verso 2005).
 • (1963b) 'Sur la dialectique matérialiste (De l'inégalité des origines)', La Pensée 110 (1963): 5–46; tr. als 'On the Materialist Dialectic: On the Unevenness of Origins', door Ben Brewster in For Marx (London: Verso 2005).
 • (1964) "Freud et Lacan", La Nouvelle Critique 161–162 (1964–1965): 88–108; tr. als "Freud en Lacan" door Ben Brewster in Lenin and Philosophy and Other Essays (New York: Monthly Review, 2002.
 • (1965a) Lire le Capital, boekdeel 1 & 2, met Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey en Jacques Rancière (Parijs: Maspero, coll. "Théorie"); tr. door Ben Brewster als Reading Capital met de bijdragen van Establet, Macherey en Rancière weggelaten (London: Verso 2005)
 • (1965b) "Theorie, theoretische praktijk en theoretische vorming" tr. door James Kavanaugh, in Gregory Elliott ed. Filosofie en de spontane filosofie van de wetenschappers (London: Verso, 1990).
 • (1966) 'Sur Lévi-Strauss', in Écrits philosophiques et politiques, Tome 2 (Paris: Stock / IMEC, 1997), 417–432; tr. door GM Goshgarian in The Humanist Controversy and Other Writings (London: Verso 2003).
 • (1967a) Philosophie et Philosophie spontanée des savants (1967), (Maspero, coll. "Théorie", 1974); tr. Warren Montag als "Filosofie en de spontane filosofie van de wetenschappers", in Gregory Elliott ed. Filosofie en de spontane filosofie van de wetenschappers (London: Verso, 1990).
 • (1967b) "La tâche historique de la Philosophie marxiste" tr. door GM Goshgarian als "The Historical Task of Marxist Philosophy" in The Humanist Controversy and Other Writings (London: Verso 2003).
 • (1968a) "Lenine et la Philosophie", Bulleting de la Société de Philosophie 4 (1968): 127–181; tr. als "Lenin en filosofie" door Ben Brewster in Lenin en filosofie en andere essays (New York: Monthly Review 2002).
 • (1968c) 'Sur le rapport de Marx à Hegel', in Jacques l'Hondt ed. Hegel et la pensée moderne (Parijs: Presses Universitaires de France, 1970), 85–111; tr. als “Marx's Relation to Hegel” door Ben Brewster in Lenin and Philosophy and Other Essays (New York: Monthly Review 2002).
 • (1969b) Ideologie et appareils idéologiques d'État (notes pour une recherche) La Pensée 151 (1970): 3–38; tr. als "Ideologie en Ideologie en Ideologische Staatsapparatuur: Aantekeningen Naar een Onderzoek" door Ben Brewster in Lenin en Filosofie en Andere Essays (New York: Monthly Review 2002).
 • (1972a) Élements d'autocritique (Parijs: Hachette coll. "Analyse", 1974); tr. als "Elements of Self-Criticism" door Grahame Lock in Essays in Self-Criticism (New Left Books, Londen, 1976).
 • (1975) “Est-il simple d'être marxiste en philosophie? (Soutenance d'Amiens)”La Pensée 183 (1975): 3–31; tr. als "Is het eenvoudig om een ​​marxist te zijn in de filosofie?" door Grahame Locke in Essays in Self-Criticism (New Left Books, Londen, 1976).
 • (1976a) 22éme Congrés (Parijs: Maspero, 1977); tr. als 'Op het tweeëntwintigste congres van de Franse Communistische Partij' door Ben Brewster in New Left Review 104 (1977): 3–22.
 • (1976c) 'La transformation de la Philosophie', Sur la Philosophie (Paris: Gallimard, 1994), 139–178; tr. als "The Transformation of Philosophy" door Thomas E. Lewis in Gregory Elliott ed. Filosofie en de spontane filosofie van de wetenschappers (London: Verso, 1990).
 • (1977a) "Enfin la crise du marxisme!" in Pouvoir et opposition dans les sociétés post-révolutionnaires (Le Seuil, coll. "Combats", 1978), 242–253.
 • (1977b) “Solitude de Machiavel” in teksten van Solitude de Machiavel et autres (Paris: Presses Universitaires de France, 1998), 311–324; tr. als "Machiavell's Solitude" door Ben Brewster in Machiavelli and Us (London: Verso, 1999).
 • (1978a) 'Marx dans ses limites', in Écrits philosophiques et politiques, Tome 1 (Paris: Stock / IMEC, 1994), 357–524.
 • (1978b) "Le marxisme aujourd'hui", in teksten van Solitude de Machiavel et autres (Paris: Presses Universitaires de France, 1998), 292–310; tr. als "Marxism Today" door James H. Kavanaugh in Gregory Elliott ed. Filosofie en de spontane filosofie van de wetenschappers (London: Verso, 1990).
 • (1982) "Sur la pensée Marxiste", in Future anterieur, Sur Althusser. Passages (Paris: L'Harmattan, 1993), 11–29; en "Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre", in Écrits philosophiques et politiques, boekdeel 1 (Paris: Stock / IMEC, 1994), 583–594; en 'Notes sur les Thèses sur Feuerbach', Magazine Litteraire 324 (1994): 38–42; extracten tr. als 'De ondergrondse stroom van het materialisme van de ontmoeting' door GM Goshgarian in Philosophy of the Encounter: Later Writings 1978–1987 (London: Verso, 2006).
 • (1984–1987a) 'Lettres de Louis Althusser à Fernanda Navarro', (1984), Sur la Philosophie (Paris: Gallimard, 1994), 89–138; tr. als 'Brieven van Louis Althusser aan Fernanda Navarro' door GM Goshgarian in Philosophy of the Encounter: Later Writings 1978–1987 (London: Verso, 2006).
 • (1984–1987a) 'Philosophie et marxisme: entretiens avec Fernanda Navarra (1984–1987)' in Sur la Philosophie (Paris: Gallimard, 1994), 13–79.
 • (1985) "L'avenir dure longtemps", in L'avenir dure longtemps, suivi de Les Faits (Parijs: Stock / IMEC, 1992), 7–279; tr. als "The Future Lasts Forever" van Richard Veasey in The Future Lasts Forever: A Memoir (New York: New Press, 1993).

Secundaire literatuur

 • Althusser, L., et al., 1993. Sur Althusser: Passages, Paris: Éditions l'Harmattan.
 • Atkinson, D., 1984. 'The Anatomy of Knowledge: Althusser's Epistemology and its Consequences', Philosophical Papers, 13: 1–19.
 • Balibar, Étienne, 1991. Écrits pour Althusser, Paris: Éditions la Découverte.
 • Balibar, Étienne, 1994. 'Althusser's object', Social Text, 39: 157–188.
 • Baltas, Aristide, 1993. "Filosofie en de spontane filosofie van de wetenschappers en andere essays, door Louis Althusser", Wetenschapsfilosofie, 60 (4): 647–658.
 • Benton, Ted, 1984. The Rise and Fall of Structural Marxism: Althusser and his Influence, London: McMillan.
 • Bidet, Jacques, 1997. "La Lecture du Capital par Louis Althusser", in P. Raymond (red.), Althusser Philosophe, Parijs: Presses Universitaires de France.
 • Boer, Roland, 2007. Criticism of Heaven: On Marxism and Theology (Historical Materialism Book Series), New York: Brill Academic.
 • Bourdin, Jean-Claude, 2000. "Het onzekere materialisme van Louis Althusser", Graduate Faculty Philosophy Journal, 22 (1): 271–287.
 • Bourgeois, Bernard, 1997. 'Althusser et Hegel' in P. Raymond (red.), Althusser Philosophe, Parijs: Presses Universitaires de France, 87–104.
 • Breton, Stanislas, 1997, 'Althusser et la religie', in P. Raymond (red.), Althusser Philosophe, Parijs: Presses Universitaires de France, 155–166.
 • Callinicos, Alex, 1976. Althusser's Marxism, London: Pluto Press.
 • Elliot, Gregory (red.), 1994. Althusser: A critical Reader, Oxford: Blackwell.
 • Elliot, Gregory, 2006 [1987]. Althusser: The Detour of Theory, New York: Verso.
 • Geerlandt, Robert, 1978. Garaudy et Althusser: Le débate sur l'humanisme dans le Parti Communiste Français et son Enjeu, Paris: Presses Universitaires de France.
 • Goshgarian, GM, 2003. 'Introductie', In The Humanist Controversy and Other Writings, London: Verso, xi-lxii.
 • Goshgarian, GM, 2006. 'Translator's Introduction', in Louis Althusser: Philosophy of the Encounter (Later Writings 1978–1987), London: Verso, xiii – l
 • Harnecker, Marta, 1994. 'Althusser en het theoretische anti-humanisme van Marx', Nature, Society, and Thought, 7 (3): 325–329.
 • Lazarus, Sylvain (red.), 1993. Politique et Philosophie dans l'oeuvre de Louis Althusser, Parijs: Presses Universitaires de France.
 • Lewis, William S., 2005. Louis Althusser en de tradities van het Franse marxisme, Lanham, MD: Lexinton Books.
 • Macey, David, 1994. 'Thinking With Borrowed Concepts: Althusser and Lacan', in Gregory Elliott (red.), Althusser: a Critical Reader, Oxford: Blackwell, 142–158.
 • Macherey, Pierre, 2002. "Althusser et le jeune Marx", Actuel-Marx, 31: 159-175.
 • Macherey, Pierre, 2005. "Verum est factum: Les enjeux d'une philosophie de la praxis et le débat Althusser-Gramsci", in E. Kouvelakis et al. (redactie), Sartre, Lukács, Althusser: des Marxistes en philosophie, Parijs: Presses Universitaires de France, 143–155.
 • Matheron, François, 1998. 'The Recurrence of the Void in Louis Althusser', Rethinking Marxism, 10 (3): 22–27.
 • Matheron, Francois, 2004. "Louis Althusser, of de onzuivere zuiverheid van het concept", Graduate Faculty Philosophy Journal, 25 (1): 137–159.
 • Matheron, François, 2005. '' Problemen met een fauteuil voor een autistische en sociale politiek ': Althusser et l'instabilité de la politique', Multitudes, 22: 21–35.
 • Montag, Warren, 1998. "Althusser's Nominalism: Structure and Singularity (1962–6)", Rethinking Marxism, 10 (3): 64–73.
 • Montag, Warren, 2002. Louis Althusser, New York: Palgrave.
 • Montag, Warren, 2004. "Politics: Transcendent or Immanent ?: A response to Miguel Vatter's 'Machiavelli after Marx'", Theory and Event, 7 (4).
 • Montag, Warren, 2005. "Over de functie van het concept van oorsprong: Althusser's lezing van Locke", in Stephen H. Daniel (red.), Current Continental Theory and Modern Philosophy, Evanston: Northwestern University Press, 148–162
 • Moreau, Pierre-François, 1997. 'Althusser et Spinoza', in P. Raymond (red.), Althusser Philosophe, Parijs: Presses Universitaires de France, 75–86.
 • Morfino, Vitorrio, 2005. "An Althusserian Lexicon", vertaald door Jason Smith, Borderlands e-journal, 4 (2). [Beschikbaar online].
 • Moulier Boutang, Yann, 1992. Louis Althusser: Une Biographie (Tome I: La Formation du myth, 1918–1956), Parijs: Bernard Grasset.
 • Negri, Antonio, 2000. The Savage Anomaly The Power of Spinoza's Metaphysics and Politics, New York: University of Minnesota Press.
 • Patton, Paul, 1978. "Althusser's epistemologie: de grenzen van de theorie van de theoretische praktijk", Radical Philosophy, 19: 8–18.
 • O'Hagan, Timothy, 1982. "Althusser: hoe marxist te worden in de filosofie", in GHR Parkinson (red.), Marx and Marxisms, Cambridge: Cambridge University Press, 243–264.
 • Raymond, Pierre, 1997. 'Le matérialisme d'Althusser', in P. Raymond (red.), Althusser Philosophe, Parijs: Presses Universitaire de France, 167–179.
 • Resch, Robert Paul, 1992. Althusser en de vernieuwing van de marxistische sociale theorie, Berkeley: University of California Press.
 • Roudinesco, Elisabeth, 2008. Filosofie in turbulente tijden: Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze, Derrida, New York: Columbia University Press.
 • Sève, Lucien, 1997. 'Althusser et la dialectique', in P. Raymond (red.), Althusser Philosophe, Parijs: Presses Universitaire de France, 105–136.
 • Sève, Lucien, 2004. Penser avec Marx aujourd'hui, Paris: La Dispute,.
 • Smith, Steven, 1984. Althusser lezen: een essay over structureel marxisme, Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Sprinker, Michael, 1995. "The Legacies of Althusser", Yale French Studies, 88: 201–225.
 • Suchtig, Wal, 2004. 'Althusser's Late Thinking About Materialism', Historical Materialism, 12 (1): 3–70.
 • Thomas, Peter, 2002. "Filosofische strategieën: Althusser en Spinoza", Historisch materialisme, 10 (3): 71–113.
 • Thomas, Paul, 2008. Marxisme en wetenschappelijk socialisme: van Engels tot Althusser, London: Routledge.
 • Thompson, EP, 1978. "The Poverty of Theory, or a Orrery of Errors", The Poverty of Theory and Other Essays, London: Merlin.
 • Tosel, André, 2005. "Les aléas du matérialisme aléatoire dans la dernière philo de Louis Althusser", in E. Kouvelakis, et al. (redactie), Sartre, Lukács, Althusser: des Marxistes en philosophie, Parijs: Presses Universitaires de France, 169–196
 • Vatter, Miguel, 2004. "Machiavelli After Marx: the Self-Over overwinning of Marxism in the Late Althusser", Theorie en gebeurtenis 7 (4).
 • Williams, Caroline, 2001. Contemporary French Philosophy: Modernity and the Persistence of the Subject, Londen, Athlone.

Andere internetbronnen

Louis Althusser Archive, op marxists.org

Populair per onderwerp