Jean Bodin

Inhoudsopgave:

Jean Bodin
Jean Bodin
Video: Jean Bodin
Video: Жан Боден | Теория абсолютного суверенитета | Полная биография, идеи и материалы 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Jean Bodin

Voor het eerst gepubliceerd op vr 25 maart 2005; inhoudelijke herziening ma 14 juni 2010

Jean Bodin (1529 / 30–1596) was advocaat, econoom, natuurfilosoof, historicus en een van de belangrijkste politieke theoretici van de zestiende eeuw. Er zijn twee redenen waarom Bodin zowel fascinerend als raadselachtig blijft: enerzijds blijven aspecten van zijn leven in legendes gehuld; anderzijds hebben misverstanden over zijn denken en politieke standpunten tegenstrijdigheden en discrepanties veroorzaakt onder historici die ten onrechte aan Bodin zelf zijn toegeschreven. Zijn belangrijkste werk, The Six Books of the Commonwealth (Les Six livres de la République, 1576), vertegenwoordigt het totaal van het juridische en politieke denken van de Franse Renaissance. Zijn methode voor een gemakkelijk begrip van de geschiedenis (Methodus ad facilem historiarum cognitionem, 1566) staat aan de top van de vroegmoderne Ars historica van het Europese humanisme. Tenslotte,zijn werk - als hij echt de auteur was - Colloquium of the Seven about Secrets of the Sublime (Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis, 1683), dat postuum werd gepubliceerd, geeft aanwijzingen over zijn eigen religieuze opvattingen. Bodins spirituele overtuigingen vielen niet samen met enige officiële religie van zijn tijd, maar leken in plaats daarvan op een vorm van natuurlijke religie.

In dit artikel citeren we de originele werken van Bodin en hun vertalingen door afkortingen te gebruiken. Deze afkortingen worden gedefinieerd in de eerste twee subsecties van de bibliografie. Methodus verwijst bijvoorbeeld naar het originele werk in het Latijn (Methodus ad facilem historiarum cognitionem), terwijl [Re] verwijst naar de vertaling van Methodus naar B. Reynolds 1945 in het Engels en [Me] naar de volledige 1951 van P. Mesnard volume van Franse vertalingen.

 • 1. Bodins leven in politiek en religie: overeenstemming of tolerantie?
 • 2. Bodins methodologie van geschiedenis en recht
 • 3. Bodins religiositeit: geloofde hij of niet?
 • 4. Bodins politiek: soevereiniteit of absolutisme?
 • 5. Cultuur van een man uit de Renaissance: economie, tovenarij, materialisme
 • 6. Gerechtigheid voor Bodin: open en gesloten vragen
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Bodins leven in politiek en religie: overeenstemming of tolerantie?

Jean Bodin werd geboren in de buurt van Angers tussen juni 1529 en juni 1530 als zoon van Guillaume Bodin, een rijke 'meester-kleermaker', en Catherine Dutertre. Bodin studeerde in zijn geboorteplaats en nam, toen hij nog jong was, de gewoonte van de Karmelieten en woonde in het klooster van Notre-Dames-des-Carmes. In 1545 reisde hij met enkele van zijn religieuze broeders naar Parijs om filosofie te studeren onder de voogdij van de karmeliet Guillaume Prévost. De twee jaar die Bodin in de hoofdstad doorbracht, waren rijk aan intellectuele en spirituele ervaringen. In 1550 studeerde hij aan de gerespecteerde rechtenfaculteit van de Universiteit van Toulouse onder leiding van Arnaud du Ferrier.

Aan het einde van zijn studie in Toulouse werd Bodin de wetenschappelijke redacteur voor de Latijnse vertaling (Oppiani De venatione, 1555) uit het Grieks van Oppian van Apamea's derde-eeuwse verhandeling over de jacht. In dit werk omvatte Bodin een warme toewijding aan zijn beschermer, Gabriel Bouvery, bisschop van Angers. In 1559 publiceerde hij in het Latijn een toespraak tot de senaat en de bevolking van Toulouse over het onderwijs aan jongeren in het Gemenebest (Oratio de instituenda in republica juventute ad senatum populumque Tolosatem, 1559). Hier prijst Bodin het humanisme en dringt erop aan dat het op openbare scholen wordt onderwezen. Volgens Bodin zou de politieke en religieuze harmonie van de staat worden versterkt als humanisme zou worden opgenomen in de culturele opvoeding die de jongeren kregen (Oratio 25):

Ik beweer dat er misschien geen wet zo heilig en goddelijk is die de sociale banden van de stad beter zou kunnen versterken dan een gemeenschappelijk en identiek onderwijs voor alle kinderen. Zelfs in spirituele zaken maakt het de realisatie mogelijk van de meest perfecte harmonie van overtuigingen tussen alle burgers (summa conspiratione civium). Als het echter de rol van kerkelijke leiders is om ervoor te zorgen dat de ware religie (religo vera) niet wordt gekleurd door bijgeloof of goddeloosheid, is het ook de rol van de magistraten, die de teugels van de staat in handen hebben, om ervoor te zorgen dat de jongeren dat doen laat de ene, onveranderlijke religie niet in de steek om andere, diverse overtuigingen te volgen (ab una et eadem faithe in varias distrahatur). Op deze manier kunnen we de schijn van een staat behouden. [trans. door de auteur] [1]

Eén opleiding voor alle burgers en één religie voor alle gelovigen waren Bodins voorwaarden voor burgerlijke overeenstemming en samenwerking binnen een staat. Culturele en religieuze diversiteit moest worden vermeden. Deze ideeën bleven zijn hele leven belangrijke thema's.

In 1560 keerde Bodin terug naar Parijs, waar hij door het Parlement werd ontvangen als 'raadsman van de koning'. In 1562 ondertekende hij de katholieke eed die op 15 november 1561 door het kapittel van de Notre Dame van Parijs werd geëist. Aan het begin van de burgeroorlogen schreef Bodin een brief aan Jean Bautru van Matras, raadgever in het Parlement van Parijs die zich ook aangetrokken voelde tot evangelische ideeën. In de brief was Bodin van mening dat het 'ware geloof' de oorzaak was van het burgerconflict dat Frankrijk teisterde. Desalniettemin voegde hij eraan toe dat er geen beter bewijs was van de waarheid van het christendom dan dat “menselijke krachten er tegen samenspannen. Als religie kan worden beschouwd als de grond en oorzaak van oorlogen, dan kunnen die oorlogen zijn als een zorgzame arts die een diepgewortelde ziekte niet kan genezen zonder veel pijn te veroorzaken of veel gekreun van de patiënt op te wekken. ' Dus,Constantijn vocht tegen de tirannen voor de 'christelijke religie', en voor hem streden Mozes en Judas Macchabee tegen bijgeloof (Lettre Bautru, [Ro] 79–80). Bodins mening over dit onderwerp is vervat in een kort document waarin hij minder de oorzaken van de huidige oorlog bespreekt dan de onderscheidende kenmerken van zijn geloof. De wijzen van de oudheid en het christelijke tijdperk, herinnert hij zich, onderscheiden zich allemaal door hun hoge moraal en vroomheid.Zijn mening over dit onderwerp is vervat in een kort document waarin hij minder bezorgd is over de oorzaken van de huidige oorlog dan dat hij de onderscheidende kenmerken van zijn geloof beschrijft. De wijzen van de oudheid en het christelijke tijdperk, herinnert hij zich, onderscheiden zich allemaal door hun hoge moraal en vroomheid.Zijn mening over dit onderwerp is vervat in een kort document waarin hij minder bezorgd is over de oorzaken van de huidige oorlog dan dat hij de onderscheidende kenmerken van zijn geloof beschrijft. De wijzen van de oudheid en het christelijke tijdperk, herinnert hij zich, onderscheiden zich allemaal door hun hoge moraal en vroomheid.

In 1566 publiceerde Bodin Method for the Easy Comprehension of History (Methodus). In dit werk ontwikkelde Bodin zijn opvatting van universele, historische kennis. Niet alleen maakte historische en juridische kennis het goede bestuur en de regering van de staat mogelijk, maar ook werden de vormen en veranderingen (bekeringen) van de staat begrijpelijk.

Bodin verrast lezers voortdurend met het brede scala van zijn kennis. In zijn Response to the Paradoxes of Monsieur de Malestroit (Response, 1568), legt hij bijvoorbeeld zijn visie op economische en financiële zaken uit. Zijn stellingen over vrijhandel, de voordelen van export en de fout om de geldwaarde vast te stellen door middel van een koninklijk besluit, ongeacht de wetten van de markt, waren onverwacht door zijn tijdgenoten. Zijn reputatie groeide samen met zijn interesse in het openbare leven en de problemen van het rijk. Eveneens in 1568 bezocht hij de landgoederen van Narbonne, mogelijk als gezant voor de centrale regering. In 1570 werd hij gruyer en aanklager van de koning in een commissie voor de bossen van Normandië. Tijdens een debat over het oude, koninklijke recht om tienden te innen bij de verkoop van bossen, verzette Bodin zich tegen de tienden en de verkoop.Hij beschouwde beide als vormen van vervreemding; de koning was slechts een gewone gebruiker van bossen die eigenlijk van de mensen waren. Koning Charles IX negeerde de bezwaren van Bodin en vaardigde in 1571 een edict uit dat zijn rechten vervreemde. Ongeacht deze spanning met de koning, werd Bodin de "meester van verzoekschriften" en adviseur van de jongste broer van de koning, François-Hercule, die toen de hertog van Alençon was. Op 8 augustus 1573 was Bodin in Metz als lid van de delegatie die de ambassadeurs van Polen ontving, die de kroon van hun land kwamen offeren aan de koningsbroer Henry, hertog van Anjou. De bisschop en hertog van Langres, Charles des Cars, verwelkomden de ambassadeurs in een toespraak in het Latijn. Bodin vertaalde de toespraak onmiddellijk in het Frans (La Harangue, 1573). Bij deze gelegenheid nam Bodin contact op met de onderhandelaars die Henry 's verkiezing op de Poolse troon, waaronder de bisschop van Valence, Jean de Monluc, en de staatsadviseur, Guy Du Faur de Pibrac. Bodin kende de Pibrac al vele jaren en later droeg Bodin zijn Gemenebest aan hem op. Deze contacten waren voorstander van Bodins toegang tot het hof van Henry, koning van Polen, die in 1574 ook koning van Frankrijk werd. Ondertussen verbeterde Bodins sociale situatie dankzij zijn huwelijk met Françoise Trouilliart op 25 februari 1576. Na het huwelijk slaagde zijn onlangs overleden zwager, Nicolas Trouilliart, in de functie van aanklager van de koning op de présidial van Laon.Deze contacten waren voorstander van Bodins toegang tot het hof van Henry, koning van Polen, die in 1574 ook koning van Frankrijk werd. Ondertussen verbeterde Bodins sociale situatie dankzij zijn huwelijk met Françoise Trouilliart op 25 februari 1576. Na het huwelijk slaagde zijn onlangs overleden zwager, Nicolas Trouilliart, in de functie van aanklager van de koning op de présidial van Laon.Deze contacten waren voorstander van Bodins toegang tot het hof van Henry, koning van Polen, die in 1574 ook koning van Frankrijk werd. Ondertussen verbeterde Bodins sociale situatie dankzij zijn huwelijk met Françoise Trouilliart op 25 februari 1576. Na het huwelijk slaagde zijn onlangs overleden zwager, Nicolas Trouilliart, in de functie van aanklager van de koning op de présidial van Laon.

Het jaar 1576 stond centraal in Bodins leven; in dat jaar publiceerde hij zijn Six Books of the Commonwealth (République). In dit monumentale werk probeert Bodin de institutionele bases van het Franse koninkrijk te herstellen, die de aanhoudende oorlog dreigde te ondermijnen, onder meer door de leer van de hervormers over tirannie en tirannicide. Bodin schrijft bijvoorbeeld (République I, 8) over bepaalde auteurs van laster en verhandelingen:

… Degenen die over de taken van magistraten [2] en andere soortgelijke boeken [3] hebben geschreven, hebben het bij het verkeerde eind als ze het idee ondersteunen dat de landgoederen van het volk [landgoederen-generaal] belangrijker zijn dan de prins. Dergelijke ideeën brengen gehoorzame onderdanen in opstand wanneer ze hun soevereine prins zouden moeten gehoorzamen […] Deze opvattingen zijn absurd (absurd) en onverenigbaar (onverenigbaar). [trans. door de auteur; vgl. [Mc] 95]

Door deze leerstellingen als 'absurd en onverenigbaar' te omschrijven, heeft Bodin een harde kritiek en legt hij de basis voor zijn reactie in zijn Six Books of the Commonwealth. Bodin was voorstander van het recht van verzet in het algemeen, maar hij verzette zich tegen het recht 'de wapens op te nemen'. Gewapend verzet was een tactiek die de 'hugenoten' als een recht claimden, vooral na de verwoestingen van de St. Bartholomew's Day Massacre. Maar 1576 was even belangrijk in de geschiedenis van Frankrijk: nadat de koning op 6 mei het Edict van Beaulieu (Paix de Monsieur) had uitgevaardigd en de landgoederen-generaal in Blois had bijeengeroepen, verdwenen de godsdienstoorlogen kort. In het koninklijk edict wordt naast de woorden 'die volgelingen van de zogenaamde gereformeerde religie' onderscheid gemaakt tussen 'verenigde' katholieken of de 'unie van katholieken' en de 'geassocieerde' katholieken.De geassocieerde katholieken waren de hertog van Montmorency en andere aanhangers van François-Hercule, de huidige hertog van Anjou en Alençon, evenals de katholieken die in 1575 de akte van vereniging hadden ondertekend met een partij gematigde hugenoten.[4] De Verenigde Katholieken waren een vereniging van katholieke edelen die zich verenigden met hertog Hendrik van Guise, pleitte voor de hereniging van het geloof en streefde naar religieuze overeenstemming in Frankrijk. [5] Competities en verenigingen vormden zich aan beide kanten van het religieuze en politieke spectrum totdat Frankrijk meer en meer verdeeld werd.

Tegelijkertijd groeide Bodins autoriteit als deskundige in staatszaken. Eind november 1576 werd hij ontvangen aan het hof en dineerde hij soms met de koning om de meest actuele gebeurtenissen te bespreken. Verkozen tot de plaatsvervanger van Vermandois, werd Bodin officieel naar de landgoederen-generaal van Blois gestuurd. Hij noteerde het verloop van de bijeenkomst in zijn dagboek (Recueil, 1577). Na het voorzitterschap van de afgevaardigden van de derde stand te hebben bereikt, onthulde Bodin zijn niet-aflatende steun voor de belangen van het 'volk'. Beginnend met de vergaderingen die midden februari 1577 in Blois werden gehouden, weigerde hij een compromis te sluiten met de geestelijkheid en de adel die de Cahiers des États wilden herzien om van de Derde Landing de minderheid te maken. Bodins hooghartige opmerkingen brachten zijn positie in de ogen van de koning in gevaar.Bovendien was hij fel gekant tegen twee koninklijke subsidieverzoeken en de voortdurende vervreemding van het kroongebied, dat hij als 'eigendom van het volk' beschouwde. Dit verzet tegen de koninklijke macht op het gebied van financiële politiek ging hand in hand met zijn verzet op het gebied van religieuze politiek. Bodin wilde een einde maken aan de religieuze oorlogen. Volledig overtuigd van de noodzaak van een religieus akkoord om de politieke eenwording te vergemakkelijken, was hij bereid tijdelijke tolerante maatregelen te aanvaarden totdat religieuze hereniging kon worden bereikt door middel van de vergadering van "een nationale of algemene raad om kwesties van religie op te lossen" die gepland was om "twee jaar later" worden gehouden. In tegenstelling tot stellingen van Versoris (Pierre Le Tourneur), een fel lid van de Liga die gewelddadige middelen steunde,Bodin was het eens met de meerderheid van de derde stand wiens afgevaardigden tot de conclusie kwamen dat 'de meerderheid van de stemmen de koning op schriftelijk verzoek zal smeken om zijn onderdanen met alle heilige en legitieme middelen zonder oorlog te verenigen in een katholieke, apostolische en Romeinse religie. " Hier was, in twee lijnen, de essentie van Bodins programma van niet-permanente religieuze tolerantie. Ondertussen had Hendrik III op 6 januari 1577 het recente Edict van Beaulieu ingetrokken en verklaard dat hij de 'zogenaamde gereformeerde religie' in zijn rijk niet langer zou tolereren. In plaats daarvan zou hij alleen de katholieke religie in Frankrijk toestaan. Tegelijkertijd nam hij de leiding over de Liga of de Katholieke Unie op zich.en de Romeinse religie met alle heilige en legitieme middelen zonder oorlog. ' Hier was, in twee lijnen, de essentie van Bodins programma van niet-permanente religieuze tolerantie. Ondertussen had Hendrik III op 6 januari 1577 het recente Edict van Beaulieu ingetrokken en verklaard dat hij de 'zogenaamde gereformeerde religie' in zijn rijk niet langer zou tolereren. In plaats daarvan zou hij alleen de katholieke religie in Frankrijk toestaan. Tegelijkertijd nam hij de leiding over de Liga of de Katholieke Unie op zich.en de Romeinse religie met alle heilige en legitieme middelen zonder oorlog. ' Hier was, in twee lijnen, de essentie van Bodins programma van niet-permanente religieuze tolerantie. Ondertussen had Hendrik III op 6 januari 1577 het recente Edict van Beaulieu ingetrokken en verklaard dat hij de 'zogenaamde gereformeerde religie' in zijn rijk niet langer zou tolereren. In plaats daarvan zou hij alleen de katholieke religie in Frankrijk toestaan. Tegelijkertijd nam hij de leiding over de Liga of de Katholieke Unie op zich.In plaats daarvan zou hij alleen de katholieke religie in Frankrijk toestaan. Tegelijkertijd nam hij de leiding over de Liga of de Katholieke Unie op zich.In plaats daarvan zou hij alleen de katholieke religie in Frankrijk toestaan. Tegelijkertijd nam hij de leiding over de Liga of de Katholieke Unie op zich.

De spanningen met de vorst bevorderden de carrière van Bodin niet. Hij moest zich vooralsnog tevreden stellen als de koninklijke aanklager op de présidial van Laon, waar hij van plan was met pensioen te gaan. Zijn studies en intellectuele werk namen toe en in 1578 publiceerde hij Exposition of Universal Law (Juris), een klein methodisch leerboek waarin zijn theorie van universele rechten zijn visie op universele geschiedenis aanvult die hij eerder in de methode had ontwikkeld. Zijn werk op het gebied van gerechtelijk en historisch onderzoek kreeg niet alleen lof, maar ook kritiek, vaak hard, die kwaadwillende lezers hem ophoopten. Zo publiceerde Michel van La Serre in 1579 een Remonstrance au Roi sur les pernicieux discours contenus au livre de la République de Bodin waarin Bodin ervan werd beschuldigd de soevereiniteit van de koning te hebben geschaad en zonder expliciet te hebben verdedigd,de hugenoten. Dit was precies het tegenovergestelde van wat Bodin probeerde te bereiken in zijn gepubliceerde werken. Aan de andere kant is de tweede beschuldiging - het gesloten lidmaatschap van de gereformeerde religie - vandaag in de gunst gekomen bij sommige moderne biografen die dit lidmaatschap aan Bodin toeschrijven als een ereteken. Bodin, die goed wist dat deze twee beschuldigingen ongegrond waren, achtte het niet nodig te reageren op zijn lasteraar, le sieur de La Serre, die intussen op bevel van de koning gevangen was gezet. Maar ook de serieuze en beredeneerde oppositie tegen Bodins werk ontbrak niet. Professor Andreas Franckenberger accepteerde de argumenten die Bodin tegen de ideeën van Sleidan en Melanchthon over het oudtestamentische boek Daniël niet aanhaalde.Dit was precies het tegenovergestelde van wat Bodin probeerde te bereiken in zijn gepubliceerde werken. Aan de andere kant is de tweede beschuldiging - het gesloten lidmaatschap van de gereformeerde religie - vandaag in de gunst gekomen bij sommige moderne biografen die dit lidmaatschap aan Bodin toeschrijven als een ereteken. Bodin, die goed wist dat deze twee beschuldigingen ongegrond waren, achtte het niet nodig te reageren op zijn lasteraar, le sieur de La Serre, die intussen op bevel van de koning gevangen was gezet. Maar ook de serieuze en beredeneerde oppositie tegen Bodins werk ontbrak niet. Professor Andreas Franckenberger accepteerde de argumenten die Bodin tegen de ideeën van Sleidan en Melanchthon over het oudtestamentische boek Daniël niet aanhaalde.Dit was precies het tegenovergestelde van wat Bodin probeerde te bereiken in zijn gepubliceerde werken. Aan de andere kant is de tweede beschuldiging - het gesloten lidmaatschap van de gereformeerde religie - vandaag in de gunst gekomen bij sommige moderne biografen die dit lidmaatschap aan Bodin toeschrijven als een ereteken. Bodin, die goed wist dat deze twee beschuldigingen ongegrond waren, achtte het niet nodig te reageren op zijn lasteraar, le sieur de La Serre, die intussen op bevel van de koning gevangen was gezet. Maar ook de serieuze en beredeneerde oppositie tegen Bodins werk ontbrak niet. Professor Andreas Franckenberger accepteerde de argumenten die Bodin tegen de ideeën van Sleidan en Melanchthon over het oudtestamentische boek Daniël niet aanhaalde.de tweede beschuldiging - het gesloten lidmaatschap van de gereformeerde religie - heeft tegenwoordig de gunst van sommige moderne biografen die dit lidmaatschap aan Bodin toeschrijven als een ereteken. Bodin, die goed wist dat deze twee beschuldigingen ongegrond waren, achtte het niet nodig te reageren op zijn lasteraar, le sieur de La Serre, die intussen op bevel van de koning gevangen was gezet. Maar ook de serieuze en beredeneerde oppositie tegen Bodins werk ontbrak niet. Professor Andreas Franckenberger accepteerde de argumenten die Bodin tegen de ideeën van Sleidan en Melanchthon over het oudtestamentische boek Daniël niet aanhaalde.de tweede beschuldiging - het gesloten lidmaatschap van de gereformeerde religie - heeft tegenwoordig de gunst van sommige moderne biografen die dit lidmaatschap aan Bodin toeschrijven als een ereteken. Bodin, die goed wist dat deze twee beschuldigingen ongegrond waren, achtte het niet nodig te reageren op zijn lasteraar, le sieur de La Serre, die intussen op bevel van de koning gevangen was gezet. Maar ook de serieuze en beredeneerde oppositie tegen Bodins werk ontbrak niet. Professor Andreas Franckenberger accepteerde de argumenten die Bodin tegen de ideeën van Sleidan en Melanchthon over het oudtestamentische boek Daniël niet aanhaalde.le sieur de La Serre, die intussen op bevel van de koning gevangen was gezet. Maar ook de serieuze en beredeneerde oppositie tegen Bodins werk ontbrak niet. Professor Andreas Franckenberger accepteerde de argumenten die Bodin tegen de ideeën van Sleidan en Melanchthon over het oudtestamentische boek Daniël niet aanhaalde.le sieur de La Serre, die intussen op bevel van de koning gevangen was gezet. Maar ook de serieuze en beredeneerde oppositie tegen Bodins werk ontbrak niet. Professor Andreas Franckenberger accepteerde de argumenten die Bodin tegen de ideeën van Sleidan en Melanchthon over het oudtestamentische boek Daniël niet aanhaalde.[6] Ze hadden geponeerd dat volgens de theorie van Daniël van de "vier monarchieën" de monarchie na het Heilige Roomse Rijk bestemd was om de wereld te regeren. Pierre de l'Hostal betwistte Bodins poging om door middel van wiskundige formules het aantal overheidstypes te verminderen. [7] Wat Bodins vriend, de arts Augier Ferrier van Toulouse, betreft, hij daagde ook de numerologie uit waarmee Bodin de regeringsverandering probeerde te voorspellen. [8] In reactie op Ferrier en andere tegenstanders nam Bodin de pen niet alleen op om zichzelf te verdedigen, maar ook om zijn critici aan te vallen in zijn werk Defense of Jean Bodin van René Herpin (Apologie, 1581).

Bodins critici werden serieuzer en gevaarlijker met betrekking tot zijn On the Demon-mania of Witches die in 1581 werd gepubliceerd (Démonomanie). In zijn inwijdingsbrief (20 december 1579) aan Christophle de Thou, de eerste president van het Parlement van Parijs, legt Bodin uit waarom hij het werk en de betekenis van de titel schrijft. Ten eerste hoopte hij de manie, de spirituele fouten en afleiding aan de kaak te stellen, evenals de 'woede' die tovenaars bezitten terwijl ze 'de duivel achtervolgen'. Hij schreef dit verdrag met twee doelen in gedachten: enerzijds, "om het te gebruiken als een waarschuwing voor iedereen die hem [de duivel] zal zien", en anderzijds, "om lezers te waarschuwen dat er geen misdaad is die zou afschuwelijker kunnen zijn of een zwaardere straf verdienen. ' Bodin wilde zich uitspreken tegen degenen die 'met alle middelen proberen de tovenaars te redden door middel van gedrukte boeken."Hij herinnerde alles eraan dat" Satan mannen in zijn greep heeft die schrijven, publiceren en spreken en beweren dat niets wat over tovenaars wordt gezegd waar is. " Om dit formidabele probleem het hoofd te kunnen bieden, was het essentieel om magistraten en rechters, die geconfronteerd werden met de beschuldigde tovenaars, de instrumenten te verschaffen. Het werk was vet en gevaarlijk voor de auteur. Velen vroegen zich af of Bodin, zo nieuwsgierig naar dit onderwerp, zo'n expert, zo overtuigd van het bestaan ​​van de duivel, zelf misschien niet betrokken was geweest bij hekserij. Deze vermoedens verontrustten de autoriteiten en op 3 juni 1587 beval de algemene aanklager van het Parlement van Parijs de algemene luitenant van de baljuwschap van Laon om Bodins huis te vervolgen, op verdenking van hekserij.Deze inspectie leverde geen resultaten op door tussenkomst van acht vooraanstaande burgers en twee priesters die hun steun aan Bodin hadden geregistreerd.

In de jaren 1580 werden de diplomatieke verantwoordelijkheden van Bodin verminderd, terwijl het prestige van de hertog van Alençon en Anjou, die Bodin op reis naar Engeland en Vlaanderen had begeleid, verminderde. Na de mislukte poging van de hertog om Antwerpen in te nemen, schreef Bodin op 22 januari 1583 aan zijn zwager Nicolaus Trouilliart en legde hij zijn nutteloze pogingen uit om de hertog van een dergelijke onderneming te weerhouden. De dood van hertog François-Hercule, de jongste broer van de koning, veroorzaakte dynastieke problemen: de vermoedelijke erfgenaam, Hendrik van Navarra, was de leider van de hugenoten en hij was verwant aan Henri III tot de 22 emate. Geconfronteerd met de mogelijkheid van een 'ketterse' koning, nam de Liga de overhand en versterkten de Katholieken hun Heilige Unie. Het 'eeuwigdurende en onherroepelijke' edict van Parijs (de Vrede van Nemour genoemd) op 7 juli 1585 verbood de uitoefening van de gereformeerde cultus en trok het Edict van Poitiers van 17 september 1577 effectief in (ook 'eeuwigdurend en onherroepelijk'), die een kleine, voorlopige maatregel van tolerantie had toegegeven. Het edict van 1585 werd bevestigd door het Edict van Rouen van juli 1588 en werd bovendien gedefinieerd als de 'onschendbare en fundamentele wet'. Met andere woorden, religieuze overeenstemming, in dit geval "gedwongen" overeenkomst, vertegenwoordigde de hoogste prioriteit voor de wetgevers. Er zijn twee soorten religieuze edicten die elkaar tijdens de oorlogen afwisselen: edicten van pacificatie en voorlopige tolerantie, en edicten van eendracht en eendracht.In de 'edicten van pacificatie', waarvan Bodin geloofde dat ze het beste middel waren om oorlog te vermijden, heeft tijdelijke tolerantie voorrang, terwijl de uiteindelijke vrede wordt uitgesteld tot een tijd waarin 'God ons de genade zal schenken om de natie in dezelfde kudde te verenigen'. 'Edicts of Union' of 'Uniformity' (dit was het woord dat de Kings of England in hun Acts of Uniformity verkozen) legde vrede met geweld op en hield daarmee in dat de oorlog opnieuw kon beginnen. De landgoederen-generaal van Blois keurde op 18 oktober 1588 het Edict van Rouen goed als 'de fundamentele en onherroepelijke wet van dit koninkrijk'. De crisis bereikte zijn hoogtepunt tijdens een snelle opeenvolging van gebeurtenissen die het koninkrijk op zijn kop zette. Ten eerste, op 23 en 24 december 1588, de leider van de katholieken, Hendrik van Lotharingen [derde hertog van Guise], en zijn jongere broer, Louis de Lorraine, kardinaal van Guise en aartsbisschop van Reims,werden vermoord op bevel van Hendrik III. Ten tweede, in januari 1589 hekelde het Parlement van Parijs dit "bloedbad" en de theologische faculteit van de Sorbonne bevrijdde de onderdanen van hun eed van trouw en gehoorzaamheid aan de koning. Uiteindelijk, op 1 augustus 1589, vermoordde Jacques Clément de koning, ervan overtuigd dat hij een tiran vermoordde. Op 4 augustus 1589 beweerde Hendrik van Navarra dat hij bereid was 'onderwezen' te worden om terug te keren naar het katholieke geloof. De realiteit was zodanig dat, terwijl de partijen streden om de troon te claimen, het koninkrijk zonder koning was en de royalistische partij, waaronder Bodin, zonder leider. Tijdens deze periode was Bodin, als een publieke figuur, als de man verantwoordelijk voor de stad Laon, als een bekende autoriteit op het gebied van grondrechten, en als een particulier,was verplicht zijn politieke standpunten openbaar te maken.

De brief van Jean Bodin waarin hij de redenen bespreekt waarom hij lid werd van de Liga (Lettre Bodin) van 20 januari 1590, gepubliceerd in Parijs, Lyon, Toulouse en Brussel, is duidelijk een meesterwerk van politieke analyse zodra het is correct ingekaderd binnen zijn historische context. Het werk wordt nog steeds besproken en in diskrediet gebracht door historici en biografen van Bodin. Bodin legt uit waarom "de inwoners of de meeste van hen" van Laon, inclusief hijzelf, lid werden van de "Liga". Drie factoren speelden een rol: ten eerste, artikel 9 van het Edict van de Vakbond 1588 beveelt alle onderdanen om "lid te worden van de huidige vakbond" onder de dreiging schuldig te worden bevonden aan majesteitsschennis; ten tweede was er de angst dat 'een regiment van kapitein Bourg' de stad zou plunderen; ten derde waren er moordpogingen tegen hem [Bodin] gelanceerd, waaraan hij ternauwernood was ontsnapt.Sommigen zouden zeggen dat Bodin gedwongen was zijn politieke positie te veranderen, maar dit is niet het geval; er waren eerder grote veranderingen opgetreden in de historische realiteit. Veel, maar niet alle, royalisten ('regalisten') zaten zonder koning of partij en kozen zich tot de Liga als de groep met de meest vergelijkbare agenda - het concordantieprogramma. In feite hadden de royalisten en de Liga vergelijkbare opvattingen over overeenstemming, het voortbestaan ​​van politieke instellingen en de Gallische staat. Ze waren het echter oneens over de middelen om hun doelen te bereiken, met name hoe snel ze oorlog zouden voeren tegen de Hugenoten, de buitensporige macht van de hertog de Guise (die het gezag van de koning verminderde) en de inmenging van de paus en Spanje. Op deze punten hield Bodin als trouwe officier van de koning afstand van de Liga.Destijds waren de veranderingen zo verontrustend dat Bodin van mening was dat het noodzakelijk was om publiekelijk de nieuwe omstandigheden waarin Frankrijk en de Fransen zich bevonden, uit te leggen. Alleen met deze nieuwe omstandigheden in gedachten moet Bodins reactie worden geëvalueerd. Zelf twijfelde hij niet aan de veranderingen, want het enige dat voor hem van belang was, was dat hij de mensen bleef dienen wiens welzijn "de hoogste wet" was. Bodins trouwe dienst onthult zijn standpunt. Hij had alle zaken zorgvuldig overwogen, omdat hij dacht dat hij "het oordeel van God" zou ondergaan, zowel wat betreft zijn eigen daden als die van Frankrijk. Als de stad 'in handen van de vijand [duidelijk de hugenoten]' zou vallen, schreef Bodin dat hij zich geen zorgen zou maken over zijn leven of goederen, 'zolang ik [hij] het publiek kon dienen'.""""s reactie worden geëvalueerd. Zelf twijfelde hij niet aan de veranderingen, want het enige dat voor hem van belang was, was dat hij de mensen bleef dienen wiens welzijn "de hoogste wet" was. Bodins trouwe dienst onthult zijn standpunt. Hij had alle zaken zorgvuldig overwogen, omdat hij dacht dat hij "het oordeel van God" zou ondergaan, zowel wat betreft zijn eigen daden als die van Frankrijk. Als de stad 'in handen van de vijand [duidelijk de hugenoten]' zou vallen, schreef Bodin dat hij zich geen zorgen zou maken over zijn leven of goederen, 'zolang ik [hij] het publiek kon dienen'.s reactie worden geëvalueerd. Zelf twijfelde hij niet aan de veranderingen, want het enige dat voor hem van belang was, was dat hij de mensen bleef dienen wiens welzijn "de hoogste wet" was. Bodins trouwe dienst onthult zijn standpunt. Hij had alle zaken zorgvuldig overwogen, omdat hij dacht dat hij "het oordeel van God" zou ondergaan, zowel wat betreft zijn eigen daden als die van Frankrijk. Als de stad 'in handen van de vijand [duidelijk de hugenoten]' zou vallen, schreef Bodin dat hij zich geen zorgen zou maken over zijn leven of goederen, 'zolang ik [hij] het publiek kon dienen'.Hij had alle zaken zorgvuldig overwogen, omdat hij dacht dat hij "het oordeel van God" zou ondergaan, zowel wat betreft zijn eigen daden als die van Frankrijk. Als de stad 'in handen van de vijand [duidelijk de hugenoten]' zou vallen, schreef Bodin dat hij zich geen zorgen zou maken over zijn leven of goederen, 'zolang ik [hij] het publiek kon dienen'.Hij had alle zaken zorgvuldig overwogen, omdat hij dacht dat hij "het oordeel van God" zou ondergaan, zowel wat betreft zijn eigen daden als die van Frankrijk. Als de stad 'in handen van de vijand [duidelijk de hugenoten]' zou vallen, schreef Bodin dat hij zich geen zorgen zou maken over zijn leven of goederen, 'zolang ik [hij] het publiek kon dienen'.

Bodin onderzoekt de algemene situatie van de strijdende partijen en spreekt zich eerlijk uit. Hij wist hoe hij een van de meest complexe momenten in de Franse geschiedenis duidelijk en zonder partijdigheid moest beoordelen. Door te analyseren hoe hij zijn mening bereikt, kunnen we zijn ideeën beter begrijpen. De vooruitzichten voor een vredesakkoord waren klein omdat 'de leiders en de partizanen, of ze nu in de staat of in de kerk waren, op gespannen voet stonden met hun moraal, gedrag en neigingen. Ze kunnen het absoluut niet met elkaar eens zijn. ' Bovendien waren beide partijen intern en extern machtig. De Maréchaux van Frankrijk, de belangrijkste kroonofficieren, de tweede adelstand van alle Hugenoten, “politiques” en atheïsten en bijna alle prinsen van het bloed behoorden tot de partij van de koning van Navarra. Dus, volgens Bodin,de 'politiques and atheists' waren verbonden met het gereformeerde, dat hij als de vijand beschouwde. Buiten het koninkrijk waren ze nog machtiger en telden ze in hun alliantie: Engeland, Schotland, Denemarken, Zweden, de vier Zwitserse kantons en de protestantse vorsten van Duitsland. Bodin sprak tot de partij van de Heilige Unie en Bodin prees haar leider, de hertog van Mayenne [Karel van Lotharingen, de derde zoon van hertog François de Guise en broer van de overleden hertog Henry], 'die naar het schijnt God heeft aangesteld als de Beschermer van religie en staat. ' In deze omstandigheid 'kan deze goede leider, naast het algemeen belang, terecht wraak nastreven voor zijn twee broers. Helaas kreeg hij slecht advies van degenen die tegenwoordig wapens dragen en die tot de tegenpartij behoren.” Deze clausule onthult veel over Bodin 'zijn mening over de moord op de Guises door Hendrik III, die volgens Bodin door de Hugenoten slecht was geadviseerd. De katholieke partij was sterk in Frankrijk, met aan haar kant alle geestelijken, alle hoofdsteden (behalve Bordeaux), bijna alle provincies en 150 'goede steden'. In het buitenland konden de katholieken de hulp inroepen van de 'paus en de Heilige Stoel, hoofd van de vakbond', de keizer en de katholieke koning 'die we zonder vleierij de grootste prins met de titel van koning in het christendom boven de de afgelopen 150 jaar. ' Deze lijst telt geen andere katholieke machten, waaronder de hertogen van Savoye, Florence, Ferrara en Mantua, de katholieke prinsen van Duitsland en de drie keurvorst-aartsbisschoppen. Wat het erfrecht betreft, volgens zijn berekeningen, voorspellingen, de studie van getallen,en graden van verwantschap (tot de dertiende graad voor de kardinaal van Bourbon, Charles, broer van Antoine van Bourbon-koning van Navarra, vader van Henry-en tot de veertiende graad voor de huidige koning van Navarra, Henry) Bodin twijfelde er niet aan dat de kardinaal van Bourbon had een betere claim dan de koning van Navarra. 'Daarom is de koning van Navarra, hoe goed en slim het advies ook is, naar mijn mening niet verstandig als hij Monseigneur de kardinaal van Bourbon niet als koning erkent.' Als hij beter was ingelicht, had Henry zijn oom, die hij in gevangenschap hield, moeten vrijlaten en hem moeten laten regeren totdat hij hem opvolgde. Daarom moet 'hij deze strijdlust stoppen en een alliantie aangaan met het Huis van Lotharingen, door de onschuldige hertog van Guise, [Karel van Lotharingen,vierde hertog van Guise en oudste zoon van de overledene] en de hertog van Elbeuf, [Karel van Lotharingen, graaf van Harcourt], die onterecht wordt gestraft.” Bodin toont hier zijn politieke inzicht niet zozeer met betrekking tot de voorspellingen die hij doet op basis van numerologie (hij herhaalt "ik voorzie", drie of vier keer), maar voor de aanbevelingen die hij doet aan de koning van Navarra voordat hij de troon bestijgt. Eerst schrijft hij dat de koning van Navarra verzoend moet worden met de katholieke kerk, die Navarra al had aangekondigd. Ten tweede zou hij de troon moeten geven aan zijn oom, Charles de Bourbon, die gezien het feit dat Charles destijds zevenenzestig was en in mei 1590 stierf, een tijdelijke regeling zou zijn geweest. Henry heeft dit niet gedaan. Ten derde had hij een overeenkomst moeten zoeken tussen de Lorraines of de Guises en de andere katholieke prinsen.Navarra doet dit voor en nadat hij tot Hendrik IV is gekroond. Deze aanbevelingen bewijzen het duidelijke politieke oordeel van Bodin.

Hier zien we een relatief weinig bekende kant van Bodin die niettemin in overeenstemming is met de principes die hij had uiteengezet in zijn Six Books of the Commonwealth. Zijn advies is opmerkzaam en objectief; historici hebben dit feit echter verdoezeld om Bodin af te schilderen als een man die zich had moeten schamen om zich bij de Heilige Unie aan te sluiten. Toch was Bodin zeker in zijn oordeel, toen hij schreef (Lettre Bodin):

U ziet nu, mijnheer, dat de zaak van de Unie beter gefundeerd is dan u dacht […] Ik zie dat overal mannen grote inspanningen leveren om haar te helpen. Ik smeek God om je genade te geven. ([Ro] 92–93; vertaald door de auteur).

De overwinning van de Unie zou de religieuze overeenstemming en de heroprichting van de instellingen van het koninkrijk verzekeren. Dit was Bodins wens en dit is precies wat de katholieke en "zeer christelijke koning", Hendrik IV, later tot bloei bracht via het Edict van Nantes van 1598. Tegenwoordig is de algemeen aanvaarde mening die het Edict van Nantes beschouwt als een "eeuwigdurende en onherroepelijke”wet van permanente tolerantie (of het naast elkaar bestaan ​​van twee religies) is onjuist. Deze gerechtelijke maatregel was bedoeld om op korte termijn de sociale en politieke cohesie van het rijk te herstellen. Op lange termijn was het gericht op religieuze hereniging in het enige enige geloof - dat van de koning. Daarom werd het Edict door tijdelijke tolerantie gedefinieerd als een "wet van overeenstemming". Dit was het gezaghebbende oordeel van Pierre de Beloy,de enige hedendaagse jurist en commentator van het Edict.[9] Bodin heeft het niet meegemaakt. Hij stierf tussen juni en september 1596 aan de pest, nadat hij in zijn testament had verklaard dat hij begraven wilde worden in de kerk van de Franciscanen van Laon.

Bodin hield zich de laatste jaren bezig met twee projecten. Het eerste, Colloquium of the Seven about Secrets of the Sublime, betrof de essentie van religie. Als het inderdaad van Bodins hand was (en de toeschrijving aan hem heeft evenveel aanhangers als er zijn critici zijn, zoals we zullen zien), zou het in deze laatste jaren van zijn leven zijn geschreven. Het werk zou lang na zijn dood worden gepubliceerd (Heptaplomeres, 1683). De andere, Theatre of Universal Nature (Theatrum, 1596), ging over natuurlijke filosofie. Hij had net genoeg tijd om op 1 maart 1596 een inwijdingsbrief toe te voegen aan Jacques Mitte, graaf van Miolins.

2. Bodins methodologie van geschiedenis en recht

Toen hij zijn onderzoek begon, voelde Bodin zich aangetrokken tot analyse en systematiek als methoden voor het organiseren van kennis. Bij de titel van zijn werk "Methode" gaf hij een nieuwe en definitieve betekenis aan een woord dat eerdere auteurs hadden gebruikt om zowel "divisie" als "ratio" of "de procedure" voor het leren van een discipline aan te duiden. [10]In Method moedigt Bodin zijn lezers aan om analyse te gebruiken, die hij noemt "die vooraanstaande gids voor het onderwijzen van de kunsten […] zodat het begrip van de geschiedenis (historiarum scientia) volledig en gemakkelijk zal zijn" (Methodus, [Re] 20; Latijn [Me] 116). Volgens Bodin is het door analyse mogelijk om universelen in delen te verdelen en elk deel in subsecties te verdelen zonder de samenhang van het geheel te verliezen. Daarom is synthese volgens hem niet langer nodig omdat de afzonderlijke afleveringen van bijna alle historische verslagen al goed aan elkaar zijn aangepast en de beste historici deze gedeeltelijke en regionale verslagen zorgvuldig hebben gereconstrueerd tot het tableau van de universele geschiedenis. Bodin schrijft (Methodus [Me] 116):

Ik noem die geschiedenis universeel en omvat de zaken van iedereen, of van de beroemdste volkeren, of van degenen wier daden in oorlog en in vrede aan ons zijn overgedragen vanaf een vroeg stadium van hun nationale groei ([Re] 21).

Bodin kent een unieke rol toe aan politieke kennis, waardoor hij zijn geschriften onderscheidt van vele vergelijkbare behandelingen van de ars historica die aan het einde van de vijftiende eeuw werden gepubliceerd. [11] De meesterwerken van dit genre werden geproduceerd in Italië, zoals Francesco Patrizi, Della historia dialoghi dece, 1560; en in Frankrijk door François Bauduin, De institutione historiae universae et ejus cum jurisprudentia conjuncte, Parijs 1561. Hoewel hij Bauduin niet citeert, was Bodin dank verschuldigd aan deze Franse auteur die als eerste op wetenschappelijke wijze de meervoudige verbanden tussen recht en universele geschiedenis. De hoofdstuktitels omvatten:

 1. Wat geschiedenis is en van hoeveel categorieën
 2. De Orde van het lezen van historische verhandelingen
 3. De juiste opstelling van historisch materiaal
 4. De keuze van historici
 5. De juiste evaluatie van geschiedenissen
 6. Het type regering in staten
 7. Weerlegging van degenen die vier monarchieën en de Gouden Eeuw postuleren
 8. Een systeem van universele tijd
 9. Criteria voor het testen van de oorsprong van volkeren
 10. De orde en verzameling van historici [12]

Voor Bodin waren methodologieën visuele representaties van kennissystemen. Hij maakt dit punt in zijn werk Exposition, waarin hij stelt dat het concept van "divisie", dat Plato goddelijk had genoemd, de "universele regel van de wetenschappen" is (zie ook Juris, 1578). Als de geschiedenis is onderverdeeld in goddelijke geschiedenis, natuurlijke geschiedenis en menselijke geschiedenis, dan kan de wet worden onderverdeeld in natuurwet, menselijke wet, nationale wetten, publiek recht en burgerlijk recht. Van daaruit beschrijft en definieert Bodin in het kort juridische kwesties, waaronder: contracten, misdaden, eigendommen, verplichtingen, autoriteit, jurisdictie, enz. Hier ziet de lezer Bodins pedagogische preoccupatie beknopter en beknopter dan in de Methode. Het werk wordt ook geïllustreerd met een aantal schematische tabellen. In de privésfeer,Bodin toonde zijn talent om les te geven in een brief aan zijn neef (Épître, 1585) en in het korte advies over de opvoeding van een prins (Conseil, 1574–1586), dat een beperkte oplage had.

3. Bodins religiositeit: geloofde hij of niet?

Tijdens zijn jeugd ontving Bodin een katholieke opleiding en bleef hij tot zijn dood trouw aan de kerk. Hij demonstreerde zijn religieuze overtuigingen in een testament van 7 juni 1596 en verzocht om begraven te worden in een katholieke kerk. Niettemin was hij tijdens zijn middelste jaren kritisch over de kerkhiërarchie en uitte hij af en toe antipapale gevoelens. Op basis van dit bewijs hebben zijn biografen hem snel als protestant bestempeld. Maar in zijn Lettre à Jean Bautru des Matras, een tekst gebaseerd op zijn jeugdige religieuze ideeën, is het duidelijk dat Bodin geen pure protestant was, maar eerder een criticus van de rooms-katholieke geestelijkheid, haar hiërarchie en enkele van haar twijfelachtige religieuze praktijken. Bodin was een fervent voorstander van de "ware religie" die hij "niets anders beschouwde dan naar God te kijken met een gezuiverde geest". [13]Deze woorden onthullen minder een gereformeerde calvinist dan een aanhanger van een geloofssysteem, waarvan de orthodoxie onduidelijk was, maar die kon worden omschreven als natuurlijke religie. Bodin bezat een brede kijk op religie en een oprecht geloof in een almachtige God. Als hij het eens was met sommige protestanten die kritiek hadden op de traditionele katholieke leer over zaken als "de verering van afbeeldingen van de heiligen, de aanbidding van de eucharistie en het geloof in de vuren van het vagevuur", hield Bodin God niet verantwoordelijk voor deze fouten zoals bepaalde sekten deden (bijv. de levensgenieters, hoewel de toespeling niet duidelijk is).

Dit zou het equivalent zijn van het noemen van God een bedrieger (sceleratum) om gedurende de millennia voor Christus alle mensen, behalve de zevenduizend (zoals door het goddelijke Woord verklaard), in de meest verachtelijke slechtheid te laten leven. Dit zou absurd zijn. (Lettre Bautru, [Ro] 81).

In deze brief onthield Bodin zich van alle commentaar op de leer van de sacramenten en het dogma. In plaats daarvan beschouwde hij de religie van Christus, waartoe hij zelf behoorde (mea vel potius Christi religio), als toegankelijk voor alle mensen van goede wil. Dit omvatte de uitblinkers van de antieke wereld, met name de platonisten, die Bodin als 'bijna christen' beschouwde. Zijn woorden, hoewel verre van die van een aanhanger van de Reformatie, zijn niet minder die van een criticus van de pauselijke curie, een voorstander van hervorming binnen de Katholieke Kerk die opriep tot een terugkeer naar de essentiële, zuivere boodschap van de evangeliën. Aan de andere kant, onder fervente katholieken, Bodins opvattingen over de gewetensvrijheid [14]deed hem vermoeden, ook al stond zijn mening over de gewetensvrijheid los van zijn theorie van religieuze tolerantie (de eerste was een zaak van de particulier, de tweede van het burgerlijke en openbare leven). Volgens een tijdgenoot in Bodins stad Laon, Antoine Richart, was Bodin 'een politiek en een gevaarlijke katholiek' (Richart 1869, 68; geciteerd in Chauviré 1914, 80). Een latere schrijver, Traiano Boccalini, bestempelde Bodin als een "beruchte atheïst" omdat hij de "gewetensvrijheid" had aanbevolen (Boccalini 1618, I, 64, p. 195).

De Heptaplomeres, geschreven rond 1593, verschenen postuum (Kiel, 1683). Hier geeft de auteur ons bewijs van zijn religieuze overtuigingen (in de veronderstelling dat Bodin in feite de auteur was). De zeven sprekers in het werk vertegenwoordigen evenveel verschillende religies, belijdenissen en filosofische stromingen: Coroni, katholicisme; Salomon, jodendom; Senamy, scepsis; Octavus, een afvallige die moslim werd; Friedrich, Lutheranisme; Curtius, calvinisme; en Toralbe, natuurlijke religie. Toralbe lijkt vaak, maar niet altijd, de persoonlijke overtuigingen van de auteur te vertegenwoordigen. Ondanks hun diversiteit zijn de zeven het eens met het verbod om de grondbeginselen van religie in het openbaar te betwisten, aangezien "alle betwiste kwesties onmiddellijk in twijfel worden getrokken". Ze zijn het er ook over eens dat de gewetensvrijheid moet worden gerespecteerd,omdat 'men zich niet mag beperken in zaken van religie, en overtuigingen vrijwillig moeten worden omarmd, niet opgelegd', zoals Tertullianus zei. Aan de andere kant verschillen de sprekers van mening over de vrijheid van aanbidding. Zelfs Curtius, de calvinist, geeft toe dat "het verlangen om verschillende religies openlijk in dezelfde stad te laten beoefenen mij een van de meest problematische problemen ter wereld lijkt". Hoewel de auteur deze discussie opzettelijk open en zonder definitieve conclusie laat, hangt de dialoog af van de gedachten van Toralbe die stelt dat "de wetten van de natuur en de natuurlijke religie, die de natuur in het hart inspireert, voldoende zijn voor redding". De theoloog Johann Diecmann weerlegde Bodins Heptaplomeres in zijn proefschrift De naturalismo tum aliorum, tum maxime J. Bodini (Diecmann 1683). Maar te beginnen met Leibniz,de Heptaplomeres bleef onophoudelijk de aandacht trekken van geleerden vanwege de uitstekende eruditie en de diepgang van de vragen die het behandelt.

Zijn antipapale gevoelens, afgewisseld door zijn geschriften, hebben historici het bewijs geleverd om Bodin als protestant te bestempelen. Niettemin moet zijn kritiek op de katholieke kerk niet worden opgevat als een teken dat Bodin zich aan de gereformeerde geloofsbelijdenis houdt, aangezien dezelfde opvattingen door een aantal belangrijke juristen, theologen en schrijvers uit die periode werden geuit; velen van hen waren actief geïnteresseerd in de nieuwe evangelische ideeën. Sommigen zouden later terugkeren naar het traditionele christendom. Hun katholicisme was misschien niet in overeenstemming met de orthodoxie van Rome, maar het leek op het reformistische programma van de Erasmische School (zie bijvoorbeeld de gevallen van Charles Du Moulin, François Bauduin, Claude d'Espence, George Cassander, Jean de Monluc en anderen). Bovendien, Bodin 's aanvallen op de pauselijke curie ontsnapten niet aan de controle van de kerkelijke autoriteiten. De officiële censuur van de kerk plaatste de Methodus (1583, 1591), République (1591), Démonomanie (1594) en Theatrum (1628) op de Index van verboden boeken.

4. Bodins politiek: soevereiniteit of absolutisme?

Bodins belangrijkste werk, de Six Books of the Commonwealth, is een behandeling van 'politieke wetenschap', een term die Bodin terecht beweerde te hebben bedacht. De boeken zijn getiteld:

 1. Het laatste einde van het goed geordende Gemenebest
 2. Van de verschillende soorten van het Gemenebest
 3. De Raad
 4. De opkomst en ondergang van de Gemenebest
 5. De volgorde die in acht moet worden genomen bij het aanpassen van de vorm van het Gemenebest aan de uiteenlopende toestand van mannen en de middelen om hun disposities te bepalen
 6. De volkstelling en de censuur.

Bodins belangrijkste bijdrage aan de politieke wetenschappen van zijn tijd is zijn definitie van soevereiniteit. Soevereiniteit heeft volgens hem zowel gevolgen voor de binnenlandse aangelegenheden van de staat (zoals bij de uitoefening van volledige politieke macht) als voor de externe aangelegenheden (zoals bij het voeren van oorlog en internationale betrekkingen). "Majesteit of soevereiniteit is de hoogste, absolute en eeuwige macht over de burgers en onderdanen in een Gemenebest, dat de Latijnen Majestas noemen" (République, I, 8 [Mc] 84). Bodins bespreking van tirannicide komt overeen met zijn politieke theorie. Terwijl hij bijvoorbeeld stelt dat er gevallen zijn waarin tirannicide gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld tegen tirannieke overweldigers), is het vermoorden van een prins waarvan wordt aangenomen dat hij een tiran is, verboden als "de prins een absolute soeverein is". Bodin legt uit (République II, 5):

Als de prins een absolute soeverein is, zoals de echte koningen van Frankrijk, Spanje, Engeland, Schotland, Ethiopië, Turkije, Perzië en Muscovy, wiens gezag ongetwijfeld van hen is en niet wordt gedeeld met een van hun onderdanen, dan is het in geen enkele omstandigheid die door een van hun onderdanen in het bijzonder of in het algemeen is toegestaan ​​om iets tegen het leven en de eer van hun koning te ondernemen, hetzij door een proces van wet of door een wapengeweld, ook al heeft hij al het kwaad, goddeloos en denkbare wrede daden. (zie [Aan] en [Mc] 222)

Bodin besteedde bijzondere aandacht aan het onderscheid tussen de staatsvormen en de staatsvormen. Zo definieerde hij een monarchie als de regel van één; aristocratie als regel van enkelen; en democratie als regel door alle mensen. Maar monarchieën kunnen volgens Bodin nog steeds democratieën zijn, als de prins alle mensen toegang geeft tot magistraten en staatskantoren zonder rekening te houden met adel, rijkdom of deugd. Anders kan een monarchie een vorm van aristocratie zijn als de prins de staatsverantwoordelijkheden alleen toekent aan de meest nobele, de rijkste of de meest deugdzame. Dezelfde waarnemingen gelden voor aristocratische en populaire regimes.

Het onderscheid tussen de staatsvormen en de staatsvormen is essentieel om de verschillen tussen koninklijke monarchieën, despotische monarchieën en tirannieke monarchieën te begrijpen. De laatste twee zijn gemakkelijk te verwarren. Bodin schrijft (République II, 2):

Despotische monarchie moet niet worden verward met tirannie. Er is niets ongepasts aan een prins die zijn vijanden heeft verslagen in een goede en rechtvaardige oorlog, uitgaande van een absoluut recht op hun bezittingen en hun personen onder de oorlogswetten, en hen daarna regeert als zijn slaven; net zoals het hoofd van een huishouden de meester is van zijn slaven en hun goederen, en over hen beschikt naar eigen goeddunken, onder de wet van de naties. Maar de prins die door een onrechtvaardige oorlog of op een andere manier een vrij volk tot slaaf maakt en hun eigendommen in beslag neemt, is geen despoot, maar een tiran. (zie [Aan]; vgl. [Mc] 201)

Het verschil tussen despotisme en tirannie is cruciaal. Despotisme is legitiem en soms legaal. Tirannie daarentegen is altijd onwettig, onwettig en in strijd met natuurlijke en goddelijke wetten. Bodin laat daarom zien dat hij bezig is zijn theorie van soevereiniteit op te bouwen, niet die van despotisme. Hetzelfde geldt voor absolute monarchieën. Toen Bodin het bijvoeglijk naamwoord 'absoluut' gebruikte om een ​​soeverein te definiëren, deed hij dat als een Romanist en als historicus van het Romeinse recht voor wie het woord absolutus was gekoppeld aan legibus solutus - het voorrecht van degene die soeverein is. Men moet goed letten op Bodins geschriften om zijn concept van "absoluut" te begrijpen. Voor Bodin is een soeverein 'niet gebonden' (absoluut) aan de burgerlijke of positieve wetten die hij of zijn voorgangers hadden afgekondigd.Niettemin is een soeverein altijd gebonden aan de natuurlijke en goddelijke wet. Soevereiniteit is volgens Bodin zo oppermachtig als men wenst, maar wordt ook beperkt door de natuurlijke en goddelijke wet. De koningen van Frankrijk waren heerlijk omdat hun soevereiniteit werd beperkt door de goddelijke en natuurlijke wet (vgl. Methodus, [Me] 208–209). Helaas begonnen historici van de politieke filosofie met de introductie van het woord 'absolutisme' in de negentiende eeuw Bodin te beschouwen als een theoreticus van het absolutisme. Dit is een neiging die zelfs vandaag nog voortduurt. Daarbij hebben sommige historici Bodin een leer toegeschreven die hem vreemd was. Bodin systematiseerde en definieerde een soevereiniteitstheorie. Maar dit probleem van historische interpretatie hangt af van de methodologie en van het synchrone en diachrone perspectief:als historici Bodin niet met Machiavelli vergelijken, bestuderen ze Bodin vaak in vergelijking met degenen die na hem kwamen: Grotius, Althusius, Locke, en in het bijzonder Hobbes, Montesquieu en Rousseau. Niets mag de historicus ervan weerhouden dergelijke vergelijkingen te maken, zolang het niet zijn of haar enige analysemethode is. Zoals alle historici begrijpen, is het, om een ​​auteur volledig en nauwkeurig te begrijpen, noodzakelijk zijn werk vierkant in de context en debatten van zijn historische periode te plaatsen. Daarom moet men Bodin beoordelen en interpreteren op basis van de werken, bronnen en documenten die in zijn eeuw actueel zijn, in plaats van op die welke in de toekomst zouden verschijnen.Niets mag de historicus ervan weerhouden dergelijke vergelijkingen te maken, zolang het niet zijn of haar enige analysemethode is. Zoals alle historici begrijpen, is het, om een ​​auteur volledig en nauwkeurig te begrijpen, noodzakelijk zijn werk vierkant in de context en debatten van zijn historische periode te plaatsen. Daarom moet men Bodin beoordelen en interpreteren op basis van de werken, bronnen en documenten die in zijn eeuw actueel zijn, in plaats van op die welke in de toekomst zouden verschijnen.Niets mag de historicus ervan weerhouden dergelijke vergelijkingen te maken, zolang het niet zijn of haar enige analysemethode is. Zoals alle historici begrijpen, is het, om een ​​auteur volledig en nauwkeurig te begrijpen, noodzakelijk zijn werk vierkant in de context en debatten van zijn historische periode te plaatsen. Daarom moet men Bodin beoordelen en interpreteren op basis van de werken, bronnen en documenten die in zijn eeuw actueel zijn, in plaats van op die welke in de toekomst zouden verschijnen.en documenten die actueel zijn in zijn eeuw in plaats van die welke in de toekomst zouden verschijnen.en documenten die actueel zijn in zijn eeuw in plaats van die welke in de toekomst zouden verschijnen.

5. Cultuur van een man uit de Renaissance: economie, tovenarij, naturalisme

5.1 Bodin's theorieën over economie en financiën

In 1566 publiceerde M. de Malestroict, meester van de rekeningen over het verdienen van geld, zijn werk, Paradoxen, om aan te tonen dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht in Frankrijk, de reële prijzen de afgelopen drie eeuwen niet zijn gestegen. Met andere woorden, de waarde van geld was evenredig gebleven met de hoeveelheid goud en zilver die het bevatte. Met betrekking tot de inflatie stelde Malestroict bijvoorbeeld dat hoewel de prijs van grond en onroerend goed is gestegen sinds het bewind van St. Louis IX, de inflatie niet de boosdoener was. In plaats daarvan geloofde hij dat het de afnemende hoeveelheid goud en zilver in het geld was die de prijzen deed stijgen. Malestroict was er, naar de mening van die tijd, van overtuigd dat goud en zilver representatieve waarden waren die niet werden beïnvloed door de schommelingen van de wereldmarkten. Ook,hoewel de prijs van verschillende items zou kunnen stijgen, waren de items een constante hoeveelheid goud of zilver waard die niet fluctueerde. Omdat rijkdom wordt beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid geld, 'zijn de metalen de ware en eerlijke beoordelaars van marktwaarde of de prijs van artikelen'.

Bodin weerlegde dit argument en concentreerde zich op de kwestie van de overvloed aan goud en zilver, die hij als de belangrijkste en bijzondere oorzaak van de hoge prijzen van zijn tijd beschouwde. 'Voorheen had niemand zo'n argument aangevoerd', zegt hij. In deze kwestie voegde hij twee andere secundaire oorzaken toe voor hoge prijzen: de monopolies van kooplieden en ambachtslieden, die zich verzamelden in gilden en broederschappen om de prijs van goederen naar hun eigen grillen vast te stellen, evenals de schaarste aan luxegoederen. Volgens Bodin was oorlog een andere oorzaak van stijgende prijzen: het veroorzaakt tekorten en daardoor worden goederen duurder. Bodin stelde dat de oplossing hiervoor lag in het beëindigen van conflicten, aangezien de partijen zich sindsdien konden bezighouden met onderlinge handel in plaats van oorlog te voeren.In zijn mening over de relatie tussen geld en de prijs van goederen pleitte Bodin voor een ruil, "die eerlijk en vrij moet zijn voor de rijkdom en de grootsheid van het rijk." Hij was tegen de heersende opvatting van zijn tijd, die van Malestroict, en die van mening was dat de oplossing voor inflatie was om door koninklijk bevel juridische waarden aan geld toe te kennen. Voor Bodin moet de prijs van goud en zilver worden bepaald door de wetten van de markt, met andere woorden door vraag en aanbod. In de hoop deze nieuwe ideeën naar voren te brengen, maakte Bodin zich zorgen over mensen die overweldigd werden door inflatie. Volgens Bodin ruïneert een heerser 'die de prijs van goud en zilver verandert zijn volk, land en zichzelf'.dat was dat van Malestroict, en dat was van mening dat de oplossing voor inflatie was om legale waarden door koninklijk bevel aan geld toe te kennen. Voor Bodin moet de prijs van goud en zilver worden bepaald door de wetten van de markt, met andere woorden door vraag en aanbod. In de hoop deze nieuwe ideeën naar voren te brengen, maakte Bodin zich zorgen over mensen die overweldigd werden door inflatie. Volgens Bodin ruïneert een heerser 'die de prijs van goud en zilver verandert zijn volk, land en zichzelf'.dat was dat van Malestroict, en dat was van mening dat de oplossing voor inflatie was om legale waarden door koninklijk bevel aan geld toe te kennen. Voor Bodin moet de prijs van goud en zilver worden bepaald door de wetten van de markt, met andere woorden door vraag en aanbod. In de hoop deze nieuwe ideeën naar voren te brengen, maakte Bodin zich zorgen over mensen die overweldigd werden door inflatie. Volgens Bodin ruïneert een heerser 'die de prijs van goud en zilver verandert zijn volk, land en zichzelf'.Volgens Bodin ruïneert een heerser 'die de prijs van goud en zilver verandert zijn volk, land en zichzelf'.Volgens Bodin ruïneert een heerser 'die de prijs van goud en zilver verandert zijn volk, land en zichzelf'.

5.2 Theorieën over demonen

Zijn behandeling van demonisme is geschreven als tege

5.3 Naturalisme

Bodin wijdde zich de laatste jaren van zijn leven ambitieus aan zijn werk, waarmee hij hoopte de geheimen van het universum te doorgronden. Zijn Theatre of Universal Nature (Theatrum) is een behandeling van de natuurwetenschap of natuurlijke filosofie. Volgens de titel behandelt het werk "in vijf boeken de efficiënte en uiteindelijke oorzaken van alle dingen van de wereld". Het is een goed georganiseerde encyclopedie van universele kennis in de vorm van een dialoog tussen Theorus, een nieuwsgierige theoreticus die de wereld observeert en Mystagogus, een meester en gids. Het eerste boek onderzoekt de principes van de natuur en de oorsprong en achteruitgang van de wereld. Het tweede boek behandelt de natuurlijke elementen van meteoren, rotsen, metalen en fossielen. Het derde boek gaat over diersoorten; het vierde richt zich op de geest en het vijfde boek heeft betrekking op het getal, de beweging,en grootsheid van de hemel respectievelijk. Dit is een voorbeeld van die werken van de natuurfilosofie, die uitputtend wilden zijn en typisch waren voor de Renaissance. De beschuldigingen van naturalisme en atheïsme, die zijn Colloquium van de zeven over de geheimen van het verhevene (Heptaplomeres) had uitgelokt, werden alleen opnieuw aangewakkerd en uitgebreid door het Theatrum, ongeacht het feit dat hij herhaaldelijk verwijst naar een almachtige schepper die bewondering heeft de "orde" in alle dingen.ongeacht het feit dat hij herhaaldelijk verwijst naar een almachtige schepper die de 'orde' in alle dingen bewondert.ongeacht het feit dat hij herhaaldelijk verwijst naar een almachtige schepper die de 'orde' in alle dingen bewondert.

6. Gerechtigheid voor Bodin: open en gesloten vragen

Biografieën hebben Bodin, die hij misschien had, aan religieuze, politieke en filosofische leerstellingen toegeschreven. Deze historici hebben zelfs het woord 'bekering' gebruikt - een sterk woord in de zestiende eeuw - om hun punt te onderstrepen. Rose schrijft over Bodins 'bekering tot het jodendom' Moreau-Reibel en Rose van zijn "bekering tot de Liga", die volgens Rose ook een "daad van afval" is. Bayle, Naef en Bouchez beschrijven zijn 'bekering tot het protestantisme' en Franklin van zijn 'bekering tot het absolutisme'. Evenzo beschrijven Bayle en Quaglioni Bodins neiging tot religieuze dissimulatie of nicodemisme. Binnen de grenzen van een biografie beperken we ons alleen tot de belangrijkste aspecten van Bodins karakter als politieke acteur, waaronder zijn toetreding tot de Liga en zijn afstand doen van de 'politiques'. Wat betreft het eerste punt,Zijn hechting aan de Liga, we hebben de positie van Bodin onderzocht op basis van zijn eigen geschriften. Het tweede punt, de relatie van Bodin met de 'politiques', is gebaseerd op veronderstellingen die bijna een traditie zijn geworden in de Bodin-wetenschap, en is door generatie na generatie historici in stand gehouden en versterkt. Helaas hebben deze historici geen bronnen gezocht om deze bewering te baseren. In feite zijn er geen bronnen die dit argument ondersteunen. Bodin heeft zelfs nooit gezegd dat hij een 'politique' was. In het kort de kern van de zaak sprekend, hebben historici geprobeerd Bodin tot een overtuigd voorstander van religieuze tolerantie te maken. Tijdens Bodins leven echter was religieuze tolerantie, gedefinieerd als civiele tolerantie en een wettelijke erkenning van confessionele diversiteit binnen een land of stad,was niet het ideaal dat het later zou worden na de achttiende eeuw. In de zestiende eeuw waren het mannen zoals Sébastian Castellion die het samenleven van vele religies loofden, waarmee het hervormde kamp het niet eens was. De strijd van de hugenoten vanaf het begin van de burgeroorlogen was om de koning en het rijk tot de ware religie te bekeren. Tolerantie was geen ideaal, omdat je niet kunt tolereren wat je onmogelijk kunt accepteren. Hoe zou iemand bijvoorbeeld kunnen toestaan ​​dat Christus naast Belial zou bestaan, of een valse religie naast de enige echte religie zou bestaan? Er is geen verder bewijs van deze overtuiging nodig dan de felle strijd die zowel Calvijn als Beza tegen Castellion voerden. Dit voorbeeld doet iemand de vraag stellen: als Castellion de vrijheid van godsdienst ondersteunde, waarom deden de leiders van de Reformatie, die hetzelfde verlangen beleden,hem zo vurig aanklagen? Omdat de Franse hervormers in werkelijkheid geen vrijheid van godsdienst wilden, die 'de deur had kunnen openen voor allerlei sekten en ketterijen', zoals Calvijn zei. Aan het begin van de godsdienstoorlogen wilden ze de erkenning krijgen van de hervormde religie als de enige religie in het rijk. Maar na zesendertig jaar oorlog en na de bekering van Hendrik van Navarra begrepen ze dat hun project te ambitieus was en beperkt moest worden. Alleen door echte religieuze tolerantie konden ze de rest van het koninkrijk op een later tijdstip bekeren. De eenheid van geloof en calvinistische religieuze overeenstemming waren ook het ideaal van hervormers. Wat betreft de 'politiques', we hebben alleen beschrijvingen van hen van hun tegenstanders die ze als atheïsten en heidenen beschouwden.Zo werden ze ervan beschuldigd geen religie te hebben omdat ze geneigd waren het definitieve naast elkaar bestaan ​​van verschillende vormen van aanbidding toe te geven in het belang van de burgerlijke vrede. Niettemin, waarom hebben moderne historici mannen geplaatst die zij als de "meest liberale en sympathieke" beschouwden, zoals Bodin, Etienne Pasquier, Duplessis-Mornay, Pierre de Beloy en vele anderen in de partij van de "politiek". Deze historici hebben hun moderne idealen van tolerantie, religieuze vrijheid, pluralisme en diversiteit geprojecteerd op de periode van de godsdienstoorlogen. Daarom geloofden deze geleerden dat ze de mannen van het verleden een grote dienst hadden bewezen door hen als voorlopers van de latere waarden te presenteren. Maar, zoals we hebben gezien, beschouwde Bodin de biecht als een middel om religieuze, burgerlijke en politieke eenheid terug te geven aan het koninkrijk.Er zij echter aan herinnerd dat het probleem niet die van "gewetensvrijheid" was, die de Franse regering al in 1563 door edicten had gegarandeerd, maar de vrijheid van aanbidding. De vrijheid van aanbidding staat ook centraal in de kwestie van tolerantie. Toen Bodin en veel van zijn tijdgenoten dachten aan tolerantie, was het slechts als voorlopige tolerantie in de hoop in de toekomst burgerlijke vrede en religieuze hereniging te bereiken. Voor Bodin was eendracht essentieel omdat het de basis van de soevereiniteit vormde en nodig was voor de volledige uitoefening van macht.Toen Bodin en veel van zijn tijdgenoten dachten aan tolerantie, was het slechts als voorlopige tolerantie in de hoop in de toekomst burgerlijke vrede en religieuze hereniging te bereiken. Voor Bodin was eendracht essentieel omdat het de basis van de soevereiniteit vormde en nodig was voor de volledige uitoefening van macht.Toen Bodin en veel van zijn tijdgenoten dachten aan tolerantie, was het slechts als voorlopige tolerantie in de hoop in de toekomst burgerlijke vrede en religieuze hereniging te bereiken. Voor Bodin was eendracht essentieel omdat het de basis van de soevereiniteit vormde en nodig was voor de volledige uitoefening van macht.

Om Bodin eerlijk te zijn, moeten de misdaden die zijn kwaadaardige tijdgenoten tegen hem uitten op het moment van zijn toetreding tot de Liga historisch worden geanalyseerd en begrepen. Hetzelfde geldt voor de beschuldigingen van verraad, bekleden, bedrog, opportunisme, "de beschuldiging van zijn omkering van zijn geloof in religieuze tolerantie", "zijn gladheid en gebrek aan principe bij het toetreden tot de Liga", die we allemaal tegenwoordig aantreffen. in zijn biografieën. Bodins programma van overeenstemming en eenheid stond in strijd met permanente tolerantie en gevestigde diversiteit in juridische, politieke en theologische kwesties, zoals we al zagen.

6.1 Bijzondere vragen

(1) Een judaïserende katholiek. Kwam Bodins passie voor het bestuderen van joodse teksten voornamelijk voort uit de invloed van zijn joodse moeder? Het pad is vals omdat zijn moeder niet-joods was. (2) Een ander vals spoor betreft hoe hij op miraculeuze wijze aan het bloedbad van St. Bartholomew in Parijs was ontsnapt door toevlucht te zoeken bij Christophle de Thou, de president van het Parlement van Parijs - het verhaal is "laat en niet te verifiëren" volgens Jacquelin Boucher (1983). Paul Collinet, die aanvankelijk beweerde dat Bodin destijds niet in Parijs was, maar in het graafschap Rethelois (Collinet 1908, 752), herzag later zijn ideeën: hij had J. Bodin de Saint-Amand (onze J. Bodin) verward met een ander, JB de Montguichet (Collinet 1910). Dit kwam overeen met de studie van Paul Cornu (Cornu 1907) over "twee J. Bodins". Niettemin,Cornu zelf kan niet zeggen waar onze Bodin op dat moment was.[15]In feite weten we niets zeker over Bodin tijdens de beroemde nacht van 24 augustus 1572, en het is ook geen kwestie van centraal historisch belang. (3) Geloof in hekserij. Bodin geloofde, net als de meeste mensen in de zestiende eeuw, in de duivel en de macht van Satan. Deze overtuigingen maakten zijn biografen, vooral die van de negentiende eeuw, ongemakkelijk. Ze waren van mening dat dergelijke bijgeloof Bodins imago aantastte. Baudrillart bekritiseerde Bodins werk Demonomanie en schreef dat "Absurd fanatisme, belachelijk en onaangenaam moet worden geschreven in de marge van elke pagina van dit ongelukkige boek" (Baudrillart 1853, 184, 188–189). Dergelijke ijdele zorgen en een gebrek aan historisch besef zijn onder meer twee fouten,die de historische analyse van Bodin vertekenen door degenen die hem een ​​man van hun tijd willen maken in plaats van hem toe te staan ​​een man van zijn tijd te zijn.

6.2 Open vragen

Sommige recente studies van de Heptaplomeres hebben de neiging om enige twijfel te zaaien over Bodins auteurschap van dit werk. Zelfs als de kwestie van zijn auteurschap niet doorslaggevend is opgelost, is een van de secundaire maar gunstige gevolgen van deze studies dat ze ons begrip hebben vergroot van de bronnen die de auteur van deze anonieme tekst heeft getrokken - waaronder niet alleen de Daemonomania zoals de andere werken van Bodin, maar ook de geschriften van Johan Wier (1515–1588; Wier 1579). De belangrijkste studies die Bodins auteurschap van de verhandeling in twijfel trekken, zijn die van Karl F. Faltenbacher (2002, 2009) en David Wootton (2002), Jean Céard (2009) en Isabelle Pantin (2009). Weerleggingen van dit proefschrift zijn daarentegen gepubliceerd door Jean Letrouit (1995), Andrea Suggi (2005, 2006, 2007) en Noel Malcom (2006).

6.3 Gesloten vragen

Soms verloopt historisch onderzoek met sprongen vooruit in plaats van een geleidelijke en gestage evolutie. Dankzij nieuw onderzoek (Fontana 2009) zijn we nu in staat om een ​​oplossing te vinden voor bepaalde kwesties in het leven van Bodin die tot voor kort een kwestie van vermoeden zijn gebleven, zoals zijn vermeende bezoek aan Genève in 1552 (waarover zie hieronder). Biografen kregen te maken met een reeks problemen omdat hij gedurende zijn hele leven regelmatig werd verward met andere personen die ook Jean Bodin werden genoemd, niet in de laatste plaats binnen zijn eigen gezin: hij was de vierde van zeven kinderen, de tweede van wie ook Jean heette (Levron 1950, 14). Om deze reden zijn hem vaak rollen toegewezen door historici die hij misschien niet heeft gespeeld. Hij is bijvoorbeeld samengevoegd met een zekere Jean Bodin die in twee processen wegens ketterij in Parijs is gearresteerd,één in 1547 en de andere in 1548 (Weiss 1889, 17–8; Naef; Droz; maar zie Levron 1948). Hij wordt ook verward met Jean Bodin de La Bodinière of Montguichet die, net als onze Jean Bodin, een Angevin en een commissaris voor de hervorming van de bossen in Normandië was, evenals een lid van het huishouden van de hertog d'Alençon (cf. Chauviré, 33–4; Cornu 1907, 109–111; Holt 1986, 41). Onder de avocats van het Parlement van Parijs die in 1562 een eed aflegden om het katholisme hoog te houden, waren er twee Jean Bodins, van wie er een de onze was (Delachenal 1885, 405–6). Iemand genaamd Jean Bodin werd op 6 maart 1569 gearresteerd in de priorij van Saint-Denis-de-la-Chatre, rue Saint-Barthélemy in Parijs, beschuldigd van het zijn van de nieuwe mening '. Hij werd op 23 augustus 1570 vrijgelaten na het vredesverbod van Saint-Germain (Weiss 1923, 87-9; Droz 1948, 79;Boucher 1983). Maar dit kan niet onze Jean Bodin zijn (De Caprariis 1959, 325). Geen van de verschillende Jean Bodins waarvan we kennis hebben rond 1569 - de student van Angers, de priester van Bourgueil in de parochie van Saint-Aubin du Pavoil bij Segré, of de koopman van St-Maurice - komen niet overeen met de Jean Bodin bij wie we zijn geïnteresseerd (Levron 1948, 73–4). Evenmin kunnen we Jean Bodin, de filosoof, identificeren met zijn verschillende naamgenoten (Couzinet 1996, 240) die betrokken waren bij het proces tegen La Môle en Coconnas in 1574 (Holt 1986, 41) of Brisson vergezelden op een missie in 1581 (Moreau-Reibel 1933), 258), of raakte verwikkeld in de Champvallon-affaire van het volgende jaar (Radouant 1970, 45) of werd verdacht van deelname aan het Babington-complot tegen Elizabeth I van Engeland (Rose 1980, 215–6).325). Geen van de verschillende Jean Bodins waarvan we kennis hebben rond 1569 - de student van Angers, de priester van Bourgueil in de parochie van Saint-Aubin du Pavoil bij Segré, of de koopman van St-Maurice - komen niet overeen met de Jean Bodin bij wie we zijn geïnteresseerd (Levron 1948, 73–4). Evenmin kunnen we Jean Bodin, de filosoof, identificeren met zijn verschillende naamgenoten (Couzinet 1996, 240) die betrokken waren bij het proces tegen La Môle en Coconnas in 1574 (Holt 1986, 41) of Brisson vergezelden op een missie in 1581 (Moreau-Reibel 1933), 258), of raakte verwikkeld in de Champvallon-affaire van het volgende jaar (Radouant 1970, 45) of werd verdacht van deelname aan het Babington-complot tegen Elizabeth I van Engeland (Rose 1980, 215–6).325). Geen van de verschillende Jean Bodins waarvan we kennis hebben rond 1569 - de student van Angers, de priester van Bourgueil in de parochie van Saint-Aubin du Pavoil bij Segré, of de koopman van St-Maurice - komen niet overeen met de Jean Bodin bij wie we zijn geïnteresseerd (Levron 1948, 73–4). Evenmin kunnen we Jean Bodin, de filosoof, identificeren met zijn verschillende naamgenoten (Couzinet 1996, 240) die betrokken waren bij het proces tegen La Môle en Coconnas in 1574 (Holt 1986, 41) of Brisson vergezelden op een missie in 1581 (Moreau-Reibel 1933), 258), of raakte verwikkeld in de Champvallon-affaire van het volgende jaar (Radouant 1970, 45) of werd verdacht van deelname aan het Babington-complot tegen Elizabeth I van Engeland (Rose 1980, 215–6).de priester in Bourgueil in de parochie van Saint-Aubin du Pavoil bij Segré, of de koopman in St-Maurice - komen overeen met de Jean Bodin waarin we geïnteresseerd zijn (Levron 1948, 73–4). Evenmin kunnen we Jean Bodin, de filosoof, identificeren met zijn verschillende naamgenoten (Couzinet 1996, 240) die betrokken waren bij het proces tegen La Môle en Coconnas in 1574 (Holt 1986, 41) of Brisson vergezelden op een missie in 1581 (Moreau-Reibel 1933), 258), of raakte verwikkeld in de Champvallon-affaire van het volgende jaar (Radouant 1970, 45) of werd verdacht van deelname aan het Babington-complot tegen Elizabeth I van Engeland (Rose 1980, 215–6).de priester in Bourgueil in de parochie van Saint-Aubin du Pavoil bij Segré, of de koopman in St-Maurice - komen overeen met de Jean Bodin waarin we geïnteresseerd zijn (Levron 1948, 73–4). Evenmin kunnen we Jean Bodin, de filosoof, identificeren met zijn verschillende naamgenoten (Couzinet 1996, 240) die betrokken waren bij het proces tegen La Môle en Coconnas in 1574 (Holt 1986, 41) of Brisson vergezelden op een missie in 1581 (Moreau-Reibel 1933), 258), of raakte verwikkeld in de Champvallon-affaire van het volgende jaar (Radouant 1970, 45) of werd verdacht van deelname aan het Babington-complot tegen Elizabeth I van Engeland (Rose 1980, 215–6).Evenmin kunnen we Jean Bodin, de filosoof, identificeren met zijn verschillende naamgenoten (Couzinet 1996, 240) die betrokken waren bij het proces tegen La Môle en Coconnas in 1574 (Holt 1986, 41) of Brisson vergezelden op een missie in 1581 (Moreau-Reibel 1933), 258), of raakte verwikkeld in de Champvallon-affaire van het volgende jaar (Radouant 1970, 45) of werd verdacht van deelname aan het Babington-complot tegen Elizabeth I van Engeland (Rose 1980, 215–6).Evenmin kunnen we Jean Bodin, de filosoof, identificeren met zijn verschillende naamgenoten (Couzinet 1996, 240) die betrokken waren bij het proces tegen La Môle en Coconnas in 1574 (Holt 1986, 41) of Brisson vergezelden op een missie in 1581 (Moreau-Reibel 1933), 258), of raakte verwikkeld in de Champvallon-affaire van het volgende jaar (Radouant 1970, 45) of werd verdacht van deelname aan het Babington-complot tegen Elizabeth I van Engeland (Rose 1980, 215–6).

Evenzo is er geen tastbaar of aantoonbaar bewijs om de vermeende protestantse neigingen van Bodin te ondersteunen. Roger Chauviré (1914, 24) speculeerde op basis van zijn hypothetische verblijf in Genève in 1552 dat hij zich misschien tot het nieuwe geloof had bekeerd. Deze specifieke veronderstelling hangt samen met een andere, meer algemene, dat Bodin een werkelijk hervormde religiositeit had, die naast zijn andere oordelende neigingen en neigingen naar natuurlijke religie bestond. Dit is de reden waarom sommige historici een aanhoudende neiging hebben om hem te zien als een dissimulerende protestant en 'Nicodemiet'. Na Naef en Droz geloven ze dat Bodin kan worden geïdentificeerd met 'Jehan Bodin de Sainct-Amand diocese de Bourges' (naar Bordier, die echter geen verwijzingen geeft naar Jean Bodin, auteur van de Republiek) die tijd in Genève doorbracht in 1552,om te vragen daar als inwoner te worden ontvangen, die met Typhène Renault trouwde en ruzie had met Jérôme Bolsec (Naef en Droz, 83) en die zelfs een prediker van het Heilige Woord werd (Weiss, tegengesproken door Naef, 153; maar zie Droz, 83). Al deze hypothesen zijn echter ondermijnd nu Letizia Fontana (2009) heeft aangetoond dat de Jean Bodin die in 1552 in Genève aanwezig was, onmogelijk de filosoof kan zijn geweest. Dat gezegd hebbende, blijft het mogelijk dat Bodin af en toe, op religieuze gronden, sympathie voelde voor het protestantisme en de protestanten in het algemeen, hoewel dit ophield met het naleven van de belijdenis van het gereformeerde geloof. Een dergelijke houding was vaak te vinden bij gematigde katholieken, letterkundigen, juristen, schrijvers en zelfs theologen en was niet in strijd met Bodin 's ernstig negatieve beoordeling - op puur politiek niveau - van de Hugenoten als gevolg van hun opheffende wapens tegen hun soeverein.

Bibliografie

Werken van Bodin Cited in the Text

[Oppiani] Oppiani De venatione, Libri IIII, J. Bodino Andegavensi tolk, Parijs, apud Michaëlem Vascosanum, 1555.
[Oratio] Oratio de instituenda in republica juventute ad senatum populumque Tolosatem, Toulosae, ex officina Petri Putei, 1559. Latijnse tekst en Franse vertaling. in [Me] 30; Engelse trans. in [Mo].
[Methodus] Methodus ad facilem historiarum cognitionem, Parisiis, apud Martinum Juvenem, 1566. Tekst en Franse vertaling. in [Me] 104–269; Engelse vertaling in [Re].
[Reactie] Les Paradoxes de Monsieur de Malestroit, conseiller du Roy et maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Majesté, au moi de mars 1566, avec la response de M. Jean Bodin ausdicts Paradoxes, Paris, Martin Le Jeune, 1568. Engelse vertaling in [T].
[Lettre Bautru] Lettre à Jean Bautru de Matras, 1568. Latijnse tekst in [Ro] 79–81.
[La Harangue] La Harangue de Messire Charles de Cars evesque et duc de Langres prononcée aux magnifiques ambassadeurs de Poulogne estans à Metz le 8 e jour d'aoust 1573 tournée de François en Latin par J. Bodin Av. kat., Parijs, 1573.
[Conseil] Consilia Johannis Bodini Galli et Fausti Longiani Itali, De Principe recte institutendo. Cum praeceptis cuiusdam principis politicis, quae bene instituto in imperio observanda. Ex Gallica, Italica et Castellana lingua latine reddita a Johanne Bornitio Erphordiae, Excusa per Iohannem Pistorium, Anno 1603. Consilium Johannis Bodini de institutione principis aut alius nobilioris ingenii (Erfurt, 1603), in [Ro] 11–16 (Latijnse tekst zonder vertaling).
[République] Les Six Livres de la République, Parijs, Du Puys, 1576. Franse uitgaven in 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1582, 1583, 1587, 1591, 1593, 1594, 1599, 1608, 1610, 1629, 1961, 1986 Latijnse uitgaven in 1586, 1591, 1594, 1601, 1609, 1619, 1622, 1641. Italiaanse uitgaven in 1588 en 1964–1997. Spaanse editie in 1590. Duitse edities in 1592, 1611 en 1986. Engelse editie in 1606 (Zie de subsectie hieronder over Edities van het Gemenebest.) De baanbrekende Engelse vertaling in [Kn] is weergegeven in [Mc].
[Recueil] De beste oplossing voor bedrijven in de Tiers État de France, en de assemblage van de trois estats, de toewijzingen van de Roy en de Ville de Bloys op 15 nov. 1576, plaats van publicatie onbekend, 1577
[Expositie] Juris universi distributio, Parijs, J. Du Puys, 1578. Tekst en Franse vertaling. in [J]; Engelse trans. van fragmenten in AL Fell, Bodins humanistische rechtssysteem en afwijzing van middeleeuwse politieke theologie, Boston: Mass., Oelgeschlager, Gunn en Hain, 1987.
[1579] Artis historicae penus octodecim scriptorium tam veterum quam recentiorum monumentis et inter eos Jo. praecipue Bodini libris Methodi historiae sex instructa, Basileae, P. Pernae officina, 1579.
[Apologie] Apologie de René Herpin pour la République de Jean Bodin, Parijs, Jacques du Puys, 1581. (Herpin is een angevingiaanse naam die Bodin voor dit werk gebruikte.)
[Démonomanie] De la démonomanie des sorciers, Parijs, Jacques Du Puys, 1581; De magorum daemonomania, Libri VI, Hildesheim. Olms, 2003. Engelse vertaling in [S].
[Épître] Bibliothèque Nationale MS Latin 6564, fols. Epistre de J. Bodin touchant l'institution des ses enfants à son neveu. 483–485, 1585. Gepubliceerd in [Ro] 3–4.
[Lettre Bodin] Lettre de Monsieur Bodin is een traite des occasion qui l'ont fait rendre ligueur, 20 januari 1590. Tekst in [Ro] 87–93. Sommige brieven van Bodin verschijnen in verschillende collecties; zie de appendix van Chauviré 1914 en Moreau-Reibel 1935.
[Heptaplomeres] Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis, ed. L. Noack, Schwerin, 1857 (eerste ed. Kiel, 1683). Engelse vertaling in het [Ku].
[Theatrum] Universae naturae theatrum, in quo rerum omnium effectrices causae et fines quinque libris discutiuntur, Lugduni, apud Jacobum Roussin, 1596. Engelse vertaling. van fragmenten in AL Fell, Bodins humanistische rechtssysteem en afwijzing van middeleeuwse politieke theologie, Boston, (Mass.), Oelgeschlager, Gunn en Hain, 1987.

Vertalingen en kritische edities aangehaald

[J] Jerphagnon, Lucien, tekst en Franse vertaling, Juris universi distributio, commentaar door Simone Goyard-Fabre, notities door René-Marie Rampelberg, Parijs, PU Frankrijk, 1985,.
[Kn] Knolles, R., trans., The Six Bookes of a Commonweale, geschreven door I. Bodin, een beroemde advocaat, en een man met veel ervaring in staatszaken, gebaseerd op Franse en Latijnse edities, London: Impensis G. Bishop, 1606.
[Ku] Kuntz, M., trans., Colloquium of the Seven about Secrets of the Sublime, Princeton: Princeton University Press, 1975.
[Me] Mesnard, Pierre, ed., Resuvres philosophiques de Jean Bodin, Paris: Presses Universitaires de France, 1951. (Collectie "Corpus géneral des filosofes français. Auteurs modernes", t. 5, 3); bevat Latijnse teksten en Mesnard's Franse trans. van "Le discours au Sénat et au peuple de Toulouse"; "Tableau du droit universel"; "La méthode de l'histoire".
[Mc] McRae, KD, ed., The six books of a commonweale: a facsimile reprint of the English translation of 1606, gecorrigeerd en aangevuld in het licht van een nieuwe vergelijking met de Franse en Latijnse teksten, Cambridge: Harvard University Press, 1962.
[Mo] More, GA, trans., Toespraak tot de Senaat en de bevolking van Toulouse over de opvoeding van jongeren in het Gemenebest, Chevy Chase, 1965.
[Opnieuw] Reynolds, B., trans., Methode voor een gemakkelijk begrip van de geschiedenis, New York: Columbia University Press, 1945.
[Ro] Rose, Paul Laurence, red., Selected Writings on Philosophy, Religion and Politics, Genève: Droz, 1980. Bevat "Épitre à son neveau" 1586; "Consilium de institutione principis" 1603; "Sapientiae moralis belichaming" 1586; "Paradoxon" 1596; "Le Paradoxe de J. Bodin" 1598; 'Lettre à Jean Bautru de Matras' 1568–1569 ?; “Lettre de M. Bodin” 1590.
[S] Scott, RA, trans., On the Demon-Mania of Witches, Toronto: Victoria University Press, 1995.
[T] Tudor, H., trans., Response to the Paradoxes of Malestroit, Thoemmes Press, 1997.
[Naar] Tooley, MJ, trans., Six Books of the Commonwealth, Oxford: Blackwell, 1955. [Online beschikbaar].

Bibliografieën

 • Roland Crahay, et al., Bibliographie kritiek op oeuvres anciennes de J. Bodin, Gembloux, Académie royale de Belgique, 1992.
 • Couzinet, Marie-Dominique. Bibliographie des écrivains français: Jean Bodin, Roma, Paris, Memini, 2001.

Opmerking over het Bodin Sources-project: Dit project van professor Kenneth D. McRae heeft tot doel de bronnen op te sommen die worden genoemd in vijf van Bodins belangrijkste werken - Methodus, République, Démonomanie, Theatrum en het commentaar op Oppian - in machineleesbare vorm. Neem voor meer informatie contact op met: KD McRae, Department of Political Science, Carleton University, 1125 Colonel by Drive, Ottawa ON K1S 5B6 Canada.

Edities van het Gemenebest

Een kritische editie in het Frans van de Six Livres de la République bestaat nog niet. M. Turchetti bereidt voor Droz van Genève een Latijns-Franse kritische editie voor (De Republica / La République). In het Frans kan de lezer de editie Fayard 1986 raadplegen, die is gebaseerd op de Franse tekst uit 1593. De tekst uit 1583 is in facsimile weergegeven en is verkrijgbaar bij Scientia Verlag, 1971, die ook een facsimile van de Latijnse editie uit 1641 heeft opgesteld. In andere talen dient de lezer te raadplegen: (Engels) The Six Books of a Commonwealth, Cambridge (Mass.), Ed. KD MacRae, Harvard University Press, 1962, evenals de fragmenten in AL Fell, Bodins humanistische rechtssysteem en afwijzing van middeleeuwse politieke theologie, Boston, (Mass.), Oelgeschlager, Gunn en Hain, 1987. Over soevereiniteit. Vier hoofdstukken uit The Six Books of the Commonwealth, trans.door JH Franklin, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. (Spaans) trad. de lengua francesa en enmendados católicamente por Gaspar de Añastro Isunza. Ed. y estudio voorronde door José Luis Bermejo Cabrero, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992. (Duits) Sechs Bücher über den Staat, hrsg. v. PC Mayer-Tasch, übers. v.B.Wimmer, München, Beck, 1981. (Italiaans) I sei libri dello Stato, a cura di Margherita Isnardi Parente e Diego Quaglioni, 3 vol., Torino, Unione tipografico-editrice, 1964-1997. Ten slotte is er een verkorte versie in Engelse vertaling van MJ Tooley, getiteld Six Books of the Commonwealth (hierboven aangehaald als [To]) online beschikbaar.y estudio voorronde door José Luis Bermejo Cabrero, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992. (Duits) Sechs Bücher über den Staat, hrsg. v. PC Mayer-Tasch, übers. v.B.Wimmer, München, Beck, 1981. (Italiaans) I sei libri dello Stato, a cura di Margherita Isnardi Parente e Diego Quaglioni, 3 vol., Torino, Unione tipografico-editrice, 1964-1997. Ten slotte is er een verkorte versie in Engelse vertaling van MJ Tooley, getiteld Six Books of the Commonwealth (hierboven aangehaald als [To]) online beschikbaar.y estudio voorronde door José Luis Bermejo Cabrero, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992. (Duits) Sechs Bücher über den Staat, hrsg. v. PC Mayer-Tasch, übers. v.B.Wimmer, München, Beck, 1981. (Italiaans) I sei libri dello Stato, a cura di Margherita Isnardi Parente e Diego Quaglioni, 3 vol., Torino, Unione tipografico-editrice, 1964-1997. Ten slotte is er een verkorte versie in Engelse vertaling van MJ Tooley, getiteld Six Books of the Commonwealth (hierboven aangehaald als [To]) online beschikbaar.een verkorte versie in Engelse vertaling, door MJ Tooley, getiteld Six Books of the Commonwealth (hierboven aangehaald als [To]) is online beschikbaar.een verkorte versie in Engelse vertaling, door MJ Tooley, getiteld Six Books of the Commonwealth (hierboven aangehaald als [To]) is online beschikbaar.

Secondaire bronnen

 • Baldini, Enzo A., ed., 1997, J. Bodin a 400 anni dalla morte: bilancio storiografico e prospettive di ricerca, in Il pensiero politico, 30, nr. 2.
 • Bayle, Pierre, 1730, "Jean Bodin", Dictionnaire historique et kritiek, Amsterdam, P. Brunel, l, p. 588-594.
 • Baudrillart, Henri, 1853, J. Bodin et son temps: tableau des théories politiques et des idées économiques au XVIe siècle, Paris.
 • Blair, Ann, 1997, The Theatre of Nature: Jean Bodin en Renaissance Science, Princeton: Princeton University Press.
 • Boccalini, Trajano, 1618, De 'Ragguagli di Parnaso, Venetia, appresso Giovanni Gherigli.
 • Bordier, Henri, 1879, Jehan Bodin, La France protestante ou Vies des protestants français, 2e editie, 6 vol. (AG), Parijs, Sandoz-Fischbacher, vol. 2, 671.
 • Boucher, Jacqueline, 1983, "L'incarcération de Jean Bodin pendant la troisième guerre de religie", Nouvelle revue du Seizième siècle, l, 33–44.
 • Brown, John L., 1939, The Methodus ad facilem Historiarum Cognitionem van J. Bodin. Een kritische studie, Washington.
 • Céard, Jean, 2009, 'L'auteur du Colloquium Heptaplomeres, lecteur de Bodin', in Faltenbacher 2009, 117–134.
 • Cesbron, G., Jean Foyer en Geneviève Rivoire (red.), Actes du Colloque interdisciplinaire d'Angers, 24 au 27 mai 1984, [georganiseerd door] Université d'Angers, Centre de recherches de littérature et de linguistique de l ' Anjou et des bocages de l'ouest, Angers, Presses de l'Université, 1985, 2 vol.
 • Chauviré, Roger, 1914, J. Bodin, auteur van de "République", La Flèche, Besnier.
 • Collinet, Paul, 1908, 'J. Bodin et la Saint-Barthélemy. Documents inédits sur sa vie, de juillet 1572 à mars 1573,”Nouvelle revue de droit français et étranger, 32, 752–756.
 • –––, 1910, "Rectificaties à l'artikel: J. Bodin et la Saint-Barthélemy", Nouvelle revue de droit français et étranger, 34, 128–129.
 • Comparato, Vittor Ivo, red., 1981, "La République" van J. Bodin, Atti del Convegno di Perugia, 14–15 nov. 1980, in Il pensiero politico, 14.
 • Cornu, Pierre, 1907, 'Jean Bodin de Monguichet', Revue de l'Anjou, 56, Janvier-Février, 109-111.
 • Cotroneo, Girolamo, 1966, Bodin teorico della storia, Napoli, Edizioni scientifiche.
 • Couzinet, M.-D., 1996, Histoire et méthode à la Renaissance. Une lecture de la Methodus de J. Bodin, Paris, Vrin.
 • Crahay, Roland, 1981, 'Jean Bodin devant la censure: la condamnation de la République', Il pensiero politico, 14, 1, 154–172.
 • Delachenal, Roland, 1885, Histoire des avocats du Parlement de Paris (1300–1600), Paris, Plon.
 • De Caprariis, Vittorio, 1959, Propaganda e pensiero politico in Francia durante les guerre di faithe), I, 1559–1572, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
 • Denzer, Horst, (red.), 1973, J. Bodin. Verhandlungen der internationalen Tagung in München, München, Beck, 1973
 • Diecmann, Johann, 1683, De naturalismo tum aliorum, tum maxime J. Bodini, Kiel: Reumann.
 • Droz, Eugénie, 1948, 'Le carme Jean Bodin, hérétique', Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 10, 77–94.
 • Fabbri, Natacha, 2004, "La concordia nel Colloquium heptaplomeres di Jean Bodin", Rinascimento, 44, 297–324.
 • Faltenbacher, Karl F., 1985, "Comparaison entre le Colloquium Heptaplomeres de Jean Bodin et les Coloquios y doctrina cristiana de Fray Bernardino de Sahagun", in Jean Bodin, Actes du Colloque interdisciplinaire d'Angers (mei 1984), Angers, Presses Universitaires, II, 453–458 en 618–623.
 • Faltenbacher, KF, (red.), 2002, Magie, Religion und Wissenschaften im Colloquium heptaplomeres. Ergebnisse der Tagungen in Parijs 1994 en in der Villa Vigoni 1999, Band 6 der Beiträge zur Romanistik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Faltenbacher, KF (red.), 2009, "Der kritische Dialog des Colloquium Heptaplomeres: Wissenschaft, Philosophie und Religion zu Beginn des 17. Jahrhunderts", Ergebnisse der Tagung vom 6. bis 7. November 2006 am Frankreich-Zentrum der Freien Universität Berlin, Band 12 der Reihe Beiträge zur Romanistik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Fontana, Letizia, 2009, 'Historische geschiedenis van de vraag van Jean Bodin à Genève', Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 71, 1, 101–111.
 • Franklin, JH, 1973, J. Bodin and the Rise of Absolutist Theory, Cambridge University Press.
 • Goyard-Fabre, Simone, 1986, J. Bodin et le droit de la République, Parijs, PU Frankrijk.
 • Hegmann, Horst, 1994, Politischer Individualismus: die Rekonstruktion einer Sozialtheorie unter Bezugnahme auf Machiavelli, Bodin und Hobbes, Berlin, Duncker & Humblot.
 • Holt, Mack P., 1986, de hertog van Anjou en de politieke strijd tijdens de godsdienstoorlogen, Cambridge University Press.
 • Jacobsen, Mogens Chrom, 2000, J. Bodin et le dilemme de la philosophie politique moderne, Kopenhagen, Museum Tusculanum Press.
 • King, Preston, 1999, The Ideology of Order: A Comparative Analysis of J. Bodin and Thomas Hobbes, London, F. Cass.
 • Levron, Jacques, 1948, "Jean Bodin, Sieur de Saint-Amand ou Jean Bodin, oorsprong van Saint-Amand", Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 10, 69–76.
 • –––, 1950, Jean Bodin et famille Textes et commentaires, Angers, H. Siraudeau.
 • Letrouit, Jean, 1995, "Jean Bodin, auteur du Colloquium Heptaplomeres", La lettre clandestine, 4, 38-45.
 • Lloyd, Howell A., 1991, 'Soevereiniteit: Bodin Hobbes, Rousseau', Revue Internationale de philosophie, 45, 179, 353–379.
 • Malcolm, Noel, 2006, "Jean Bodin en het auteurschap van het Colloquium Heptaplomeres", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 69, 95–150.
 • Mesnard, P., 1929, "La pensée religieuse de Bodin", Revue du Seizième siècle, 16, 77–121
 • –––, 1936, L'essor de la Philosophie politique au XVIe siècle, Parijs, Boivin, 1936 (1977).
 • Moreau-Reibel, Jean, 1933, J. Bodin et le Droit public comparé dans ses rapports avec la philosophie de l'histoire, Paris, Vrin.
 • –––, 1935, "J. Bodin et la Ligue d'après des lettres inédites,”Humanisme et Renaissance, 2, 425–436.
 • Naef, Henri, 1946, 'La jeunesse de Jean Bodin, ou les conversions oubliées', Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 8, 137–155.
 • Pantin, Isabelle, 2009, 'Le Colloquium heptaplomeres et sa cosmologie. Le problemème de la cohérence du texte ', in Faltenbacher 2009, 185–207.
 • Quaglioni, D., 1992, I limiti della sovranità: il pensiero di J. Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna, Padova, Cedam.
 • Richart, Antoine, 1869, Mémoires sur la Ligue dans le Laonnois, Laon, La Société acadeémique de Laon.
 • Rose, PL, 1980, J. Bodin and the Grand God of Nature. The Moral and Religious Universe of a Judaiser, Genève, Droz.
 • ––– 1978, "The Politique and the Prophet: Bodin and the Catholic League 1589–1594", The Historical Journal, 21/4, 783–808.
 • Rossin, Nicolai, 2003, Soveränität zwischen Macht und Recht. Probleme der Lehren politischer Souveränität in der frühen Neuzeit am Beispiel von Machiavelli, Bodin und Hobbes, Hamburg, Kovac.
 • Skinner, Quentin, 1978, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge UP, 2 vol., 1978.
 • Spitz, Jean-Fabian, 1998, Bodin et la souveraineté, Paris, PUF
 • Suggi, Andrea, 2005, Sovranità e armonia. La tolleranza religiosa nel «Colloquium Heptaplomeres» van Jean Bodin, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.
 • ––– (red.), 2006, J. Bodin, La Demonomania de gli stregoni, cioè furori et malie de 'demoni col mezo de gli Huomini: divisa in libri IIII di Gio. Bodino Francese, Tradotta dal K. Hercole Cato, In Venetia, Presso Aldo, 1587, introduzione e riproduzione anastatica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.
 • –––, 2007, “Una nota su faithe e politica in Bodin. Tra il Paradoxon e la Lettre de Monsieur Bodin,”Rinascimento, 47, 347–365.
 • Terrel, Jean, 2001, Les théories du pacte social: droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Seuil.
 • Thermes, Diana, 2002, Ripensare Bodin: publico e privato nel cittadino premoderno, Roma, Philos.
 • Turchetti, M., 1984, Concordia o tolleranza? F. Bauduin (1520–1573) ei Moyenneurs, Milaan, Genève, Droz.
 • –––, 1991, "Religious Concord and Political Tolerance in Sixteenth- and Seventeenth-Century France", The Sixteenth-Century Journal, 22/1, 15-25.
 • –––, 1993, "Une question mal posée: la qualification de perpétuel et irrévocable appliquée à l'Édit de Nantes (1598)", Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, 139, 42–78.
 • –––, 1997, 'Nota su Bodin e la tirannide: il diritto di revoca e gli editti' irrevocabili ',' Il pensiero politico, 30/2, 325–338.
 • –––, 1999, 'Middelste partijen in Frankrijk tijdens de godsdienstoorlogen', in Reformatie, Opstand en burgeroorlog in Frankrijk en Nederland, 1555–1585, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 165–183.
 • –––, 2001, Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours, Parijs, PU Frankrijk, 2001.
 • –––, 2002, 'Une question mal posée: l'origine et l'identité des' Politiques 'au temps des guerres de religie', in De Michel de l'Hospital à l'Édit de Nantes, Thierry Wanegffelen (ed.), Clermont-Ferrand, PU Blaise-Pascal, 357-390.
 • –––, 2007, "Jean Bodin, een theoretisch onderzoek, non de l'absolutisme", in Chiesa cattolica e mondo moderno, Scritti in de onore di Paolo Prodi, Adriano Prosepri et al. (redactie), Bologna, Il Mulino, 437-455.
 • –––, 2008, “Despotism and Tyranny. Een hardnekkige verwarring ontmaskeren ', European Journal of Political Theory, 7, 2, 159–182.
 • –––, 2008, “Politique nella terminologia latina di Jean Bodin autore dei Six livres de la République (1576)”, in Studi in memoria di Enzo Sciacca, vol. 1, Sovranità, Democrazia, Costituzionalismo, ed. Franca Biondi Nalis, Milaan, Giuffré, 121–136.
 • Weill, Georges J., 1891, Les théories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de religie, Parijs (1971).
 • Weiss, Nathaniel, 1889, La Chambre ardente, étude sur la liberté de conscience en France sous François Ier et Henri II, 1540–1550, suivie d'environ 5000 arrêts inédits, rendus par le Parlement de Paris de mai 1547 à mars 1550, Parijs, Fischbacher.
 • –––, 1923, "Hugenoten-rechtsgevolgen van de Conciergerie du Palais de Paris en mars 1569", Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 21, 87–89.
 • Wier, Jean, 1579, Histoires, betwistingen en discours des illusions et impostures des diables, des magiciens infâmes, sorcières et empoisonneurs: des ensorceléz et demoniaques et de la guerision d'iceux; item de la punition que meritent les magiciens, les empoissoneurs, et les sorcieres; le tout bestaat uit zes libres augmentez de moitié en cest derniere editie. Deux-dialogen [de Thomas Erastus]… aanrakend le pouvoir des sorcieres: et de la punition qu'elles meritent, Parijs, Jacques Chouet; Latin ed., Bazel, 1568.
 • Wootton, David, 2002, "Pseudo-Bodin's Colloquium Heptaplomeres and Bodin's Démonomanie", in Faltenbacher 2002, 175–225.

Andere internetbronnen

 • Zes boeken van het Gemenebest door Jean Bodin, verkort en vertaald door MJ Tooley, 1955, Oxford: Basil Blackwell.
 • Colloquium Heptaplomeres, Project Gutenberg.
 • Bibliografie van J. Bodin, Centre d'Études en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées, École Normale Supérieure de Lyon.

Populair per onderwerp