Martin Buber

Inhoudsopgave:

Martin Buber
Martin Buber
Video: Martin Buber
Video: Ключ к пониманию книги Мартина Бубера "Я и Ты" 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Martin Buber

Voor het eerst gepubliceerd op 20 april 2004; inhoudelijke herziening di 23 jan 2007

Het werk van de productieve essayist, vertaler en redacteur Martin Buber (1878-1965) is voornamelijk gewijd aan drie gebieden: de filosofische articulatie van het dialoogprincipe (das dialogische Prinzip), de heropleving van religieus bewustzijn onder de joden (door middel van de literaire hervertelling van chassidische verhalen en een innovatieve Duitse vertaling van de Bijbel), en tot de realisatie van dit bewustzijn door de zionistische beweging. Dat was de kracht van zijn gesproken en geschreven woord dat tijdens de Eerste Wereldoorlog veel jonge mannen hem schreven voor begeleiding bij moeilijke morele, religieuze en politieke crises. Zijn antwoorden werden gezien als die van een autoriteit die boven de ideologieën van de dag uitstegen. Als man met aanzienlijk organisatietalent schuwde Buber de verantwoordelijkheid voor de ontluikende politieke instellingen van het zionisme. In plaats daarvan,hij probeerde de zionistische beweging te transformeren door te verwoorden wat hij zag als zijn unieke historische missie: de realisatie van een Hebreeuws humanisme (Grete Schaeder). Zijn pleidooi voor een binationale oplossing voor het Joods-Arabische conflict in Palestina wordt algemeen beschouwd als een indicatie van het politieke utopisme dat Buber samen met zijn vriend Gustav Landauer ontwikkelde, een esthetische politiek gevormd in de anarchistische en religieus-socialistische bewegingen van de eerste twee decennia van de twintigste eeuw.een esthetische politiek gevormd in de anarchistische en religieus-socialistische bewegingen van de eerste twee decennia van de twintigste eeuw.een esthetische politiek gevormd in de anarchistische en religieus-socialistische bewegingen van de eerste twee decennia van de twintigste eeuw.

Een selectie van Bubers werken, door hem bewerkt in de tachtig, omvat meer dan vierduizend pagina's en is onderverdeeld in geschriften over filosofie, de bijbel, het chassidisme en (postuum gepubliceerd) jodendom. Er zijn verschillende delen van gepubliceerde brieven, en de bijbelvertaling begon met Franz Rosenzweig (1886-1929) en werd voltooid na de Tweede Wereldoorlog en wordt nog steeds veel gebruikt door Duitse christelijke ministers die de poëtische taal waarderen. Een volledige editie van de werken van Buber, onder redactie van Paul Mendes-Flohr en Peter Schäfer, komt eraan.

 • 1. Biografische achtergrond
 • 2. Zionisme
 • 3. Vroege filosofische invloeden
 • 4. Sociale filosofie
 • 5. I and Thou: The Dialogic Principle
 • 6. De vaagheid van Buber's taal
 • 7. Man of Letters
 • 8. Eer en erfenis
 • Bibliografie

  • Geciteerde werken
  • Bibliografieën
  • Geselecteerde vroege werken van Martin Buber
  • Collecties en edities van geschriften en brieven
  • Buber in het Engels
  • Grote bewerkte volumes op Martin Buber
  • Over Buber's Philosophy of Dialogue
  • Literatuur over andere aspecten van het leven en werk van Buber
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Biografische achtergrond

De setting van Buber's jeugd en jeugd was het Oostenrijks-Hongaarse rijk van het fin-de-siècle, het multi-etnische conglomeraat wiens ineenstorting in de Eerste Wereldoorlog een einde maakte aan duizend jaar heerschappij door katholieke prinsen in het Westen. De kosmopolitische hoofdstad Wenen was de thuisbasis van laat-romantische muziek, verfijnde theatrale producties en psychologisch opmerkzame literatuur. Tot de eerste publicaties van de jonge Buber behoren essays en vertalingen in het Pools van de poëzie van zijn oudere leeftijdsgenoten (bijv. Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal). In historische en culturele termen wordt Bubers filosofische en literaire stem het best begrepen als gerelateerd aan de Weense cultuur van zijn jeugd, die de opkomst zag van radicaal nieuwe benaderingen van psychologie (Otto Weininger, Sigmund Freud) en filosofie (Ludwig Wittgenstein),en waar oplossingen voor de brandende sociale en politieke kwesties van stad en rijk vaak tot uiting kwamen in groots theatraal oratorium (Lueger, Hitler) en in het esthetiseren van retoriek en zelfscenering (Theodor Herzl).

De ouders van Buber (Carl Buber en Elise née Wurgast) scheidden in 1882. De volgende tien jaar woonde Martin bij zijn grootouders van vaderskant, Salomo en Adele Buber, in Lemberg (Lvov). Solomon, een 'meester van de oude Haskala' (Martin Buber) die zichzelf 'een pool van de mozaïsche overtuiging' noemde (Friedman [1981] p. 11), produceerde de eerste moderne edities van rabbijnse midrasjliteratuur, maar werd zelfs door velen zeer gerespecteerd het ultraorthodoxe establishment. Zijn reputatie opende de deuren voor Martin toen hij interesse begon te tonen in zionisme en chassidische literatuur. De rijkdom van zijn grootouders werd gebouwd op het Galicische landgoed dat door Adele werd beheerd en door Solomon werd versterkt door mijnbouw, bankieren en handel. Het bood Martin financiële zekerheid tot de Duitse bezetting van Polen in 1939, waarna het landgoed werd verwoest.Thuis geschoold en in de watten gelegd door zijn grootmoeder, werd Buber een boekachtige estheet met weinig vrienden van zijn leeftijd en het spel van de verbeelding als zijn afleiding. Hij nam gemakkelijk lokale talen op (Hebreeuws, Jiddisch, Pools, Duits) en verwierf andere (Grieks, Latijn, Frans, Italiaans, Engels). Duits was de dominante taal thuis, terwijl de instructietaal in het Franz Joseph Gymnasium Pools was. Deze meertaligheid voedde Bubers levenslange obsessie met woorden en betekenissen.terwijl de instructietaal in het Franz Joseph Gymnasium Pools was. Deze meertaligheid voedde Bubers levenslange obsessie met woorden en betekenissen.terwijl de instructietaal in het Franz Joseph Gymnasium Pools was. Deze meertaligheid voedde Bubers levenslange obsessie met woorden en betekenissen.

In 1900, na zijn jaren van studie (zie hieronder), verhuisden Buber en zijn partner, Paula Winkler, naar Berlijn, waar de anarachist Gustav Landauer (1870-1919) een van hun beste vrienden was. Landauer speelde een belangrijke rol in het leven van Buber toen hij in 1916 Buber bekritiseerde vanwege zijn publieke enthousiasme voor de Duitse oorlogsinspanning. Deze kritiek van een vertrouwde vriend had een ontnuchterend effect, wat Buber de wending gaf van een esthetische sociale mystiek naar de filosofie van dialoog. 1916 was ook het jaar waarin Martin, Paula en hun twee kinderen de grote stad verlieten en verhuisden naar het kleine stadje Heppenheim, nabij Frankfurt aan de Main, waar Buber sinds 1904 als redacteur werkzaam was geweest. In Frankfurt ontmoette Buber Franz Rosenzweig (1886-1929) met wie hij een hecht intellectueel gezelschap zou ontwikkelen. Na de oorlog,Rosenzweig rekruteerde Buber als docent voor het nieuw opgerichte centrum voor joods volwassenenonderwijs (Freies jüdisches Lehrhaus), hij overtuigde Buber om een ​​algemeen zichtbaar lectoraat op te nemen in joodse religieuze studies en ethiek aan de Universiteit van Frankfurt, en Rosenzweig werd de belangrijkste medewerker van Buber in het project, geïnitieerd door de jonge christelijke uitgever Lambert Schneider, om een ​​nieuwe vertaling van de Bijbel in het Duits te produceren. Buber woonde en werkte in Frankfurt tot zijn emigratie naar Palestina in 1937. De rest van zijn leven woonde en onderwees hij voornamelijk in Jeruzalem, waar hij sociale filosofie doceerde.s belangrijkste medewerker van het project, geïnitieerd door de jonge christelijke uitgever Lambert Schneider, om een ​​nieuwe vertaling van de Bijbel in het Duits te produceren. Buber woonde en werkte in Frankfurt tot zijn emigratie naar Palestina in 1937. De rest van zijn leven woonde en onderwees hij voornamelijk in Jeruzalem, waar hij sociale filosofie doceerde.s belangrijkste medewerker van het project, geïnitieerd door de jonge christelijke uitgever Lambert Schneider, om een ​​nieuwe vertaling van de Bijbel in het Duits te produceren. Buber woonde en werkte in Frankfurt tot zijn emigratie naar Palestina in 1937. De rest van zijn leven woonde en onderwees hij voornamelijk in Jeruzalem, waar hij sociale filosofie doceerde.

2. Zionisme

Gerekruteerd door zijn oudere landgenoot, de in Boedapest geboren en in Wenen gevestigde journalist Theodor Herzl, redigeerde Buber kort het hoofdartikel van de zionistische partij Die Welt, maar vond al snel een meer sympathieke plek in de 'democratische factie' onder leiding van Chaim Weizmann, dan woonachtig in Zürich. Bubers fasen van betrokkenheid bij de politieke instellingen van de beweging wisselden af ​​met uitgebreide fasen van terugtrekking, maar hij bleef maar schrijven en spreken over wat hij opvatte als het kenmerkende Joodse merk van nationalisme. Buber lijkt een belangrijke les te hebben getrokken uit de vroege strijd tussen politiek en cultureel zionisme voor het leiderschap en de richting van de beweging.Hij realiseerde zich dat zijn plaats niet in de hoge diplomatie en politieke opvoeding lag, maar in de zoektocht naar psychologisch verantwoorde grondslagen om de kloof tussen de modernistische realpolitik en een uitgesproken joodse theologisch-politieke traditie te helen. Heel erg in overeenstemming met het negentiende-eeuwse protestantse verlangen naar een christelijk fundament van de natiestaat, zocht Buber een helende bron in de integrerende krachten van de religieuze ervaring.

Na een onderbreking van meer dan tien jaar waarin Buber sprak met joodse jeugdgroepen (het meest bekend als de Praagse Bar Kokhba) maar zich onthield van elke praktische betrokkenheid bij de zionistische politiek, keerde hij in 1916 terug naar de zionistische debatten toen hij begon met het publiceren van het tijdschrift Der Jude dat diende als een open forum voor uitwisseling over alle kwesties die verband houden met het culturele en politieke zionisme. In 1921 bezocht Buber het zionistische congres in Carlsbad als afgevaardigde van de socialistische Hashomer Hatzair ("de jonge garde"). In debatten na gewelddadige rellen in 1928 en 29 over het al dan niet bewapenen van de joodse kolonisten in Palestina, vertegenwoordigde Buber de pacifistische optie; in debatten over immigratiequota na de Arabische boycot van 1936 pleitte Buber voor demografische gelijkheid in plaats van te proberen een Joodse meerderheid te bereiken. Tenslotte,als lid van Brit Shalom pleitte Buber eerder voor een binationale dan voor een Joodse staat in Palestina. In elk van deze stadia koesterde Buber geen illusie over de kansen van zijn politieke opvattingen om de meerderheid te beïnvloeden, maar hij vond het belangrijk om de morele waarheid te verwoorden zoals men die zag, in plaats van zijn ware overtuigingen te verbergen omwille van politieke strategie. Onnodig te zeggen dat deze politiek van authenticiteit hem weinig vrienden maakte onder de leden van het zionistische establishment.deze politiek van authenticiteit maakte hem weinig vrienden onder de leden van het zionistische establishment.deze politiek van authenticiteit maakte hem weinig vrienden onder de leden van het zionistische establishment.

3. Vroege filosofische invloeden

Tot Bubers vroege filosofische invloeden behoorden Kants Prolegomena, die hij op veertienjarige leeftijd las, en Nietzsche's Zarathoestra. Terwijl Kant een kalmerende invloed had op de jonge geest die last had van de aporie van oneindige versus eindige tijd, vormde Nietzsches leer van 'de eeuwige herhaling van hetzelfde' een krachtige negatieve verleiding. Tegen de tijd dat Buber afstudeerde aan Gymnasium, had hij het gevoel dat hij deze verleiding had overwonnen, maar Nietzsches profetische toon en aforistische stijl zijn duidelijk te zien in Bubers latere geschriften. Tussen 1896 en 1899 studeerde hij kunstgeschiedenis, Duitse literatuur, filosofie en psychologie in Wenen, Leipzig (97/98), Berlijn (98/99) en Zürich (99). In Wenen nam hij de nieuwste literatuur en poëzie in zich, vooral de orakel-poëzie van Stefan George die hem enorm beïnvloedde,hoewel hij nooit een leerling van George werd. In Leipzig en Berlijn ontwikkelde hij interesse in de etnopsychologie van Wilhelm Wundt, de sociale filosofie van Georg Simmel, de psychiatrie van Carl Stumpf en de lebensphilosophisch benadering van de geesteswetenschappen van Wilhelm Dilthey. In Leipzig woonde hij vergaderingen bij van de Gesellschaft für ethische Kultur (Vereniging voor Ethische Cultuur), die toen werd gedomineerd door de gedachte van Lasalle en Tönnies.gedomineerd door de gedachte van Lasalle en Tönnies.gedomineerd door de gedachte van Lasalle en Tönnies.

Vanaf zijn vroege lezing van filosofische literatuur behield Buber enkele van de meest elementaire overtuigingen die hij in zijn latere geschriften vond. In Kant vond hij twee antwoorden op zijn bezorgdheid over de aard van tijd. Als tijd en ruimte pure vormen van perceptie zijn, dan hebben ze alleen betrekking op dingen zoals ze aan ons verschijnen (dat wil zeggen op fenomenen) en niet op dingen op zichzelf (nooumena). Tijd heeft dus voornamelijk betrekking op de manier waarop we de Ander ervaren. Maar kan de Ander überhaupt worden ervaren of wordt deze noodzakelijkerwijs beperkt tot de omvang van onze fenomenale kennis, tot wat Buber later de I-It-relatie noemde? Toch wees Kant ook op manieren om zinvol over het noumenaal te spreken, ook al was het niet in termen van theoretische rede. Praktische reden, dwz de categorische imperatief die de Ander beschouwt als een doel op zich in plaats van als een middel om een ​​doel te bereiken,Evenals het teleologische (esthetische) oordeel ontwikkeld in Kants derde kritiek, lijkt de mogelijkheid van een rationeel geloof toe te geven, een geloof dat resoneerde met het gevoel van Buber dat het fenomeen altijd de toegangspoort tot het noumenon is, net zoals het noumenaal niet anders kan worden gevonden dan bij de concrete verschijnselen. Zo slaagde Buber erin om de schijnbaar droge Kantiaanse verschillen een onmiddellijk realiteitsgevoel te geven. Voordat deze afgemeten visie Bubers gedachte echter domineerde, leunde hij naar Nietzsches enthousiaste goedkeuring van het primaat van het leven in zijn onmiddellijkheid en zijn superioriteit ten opzichte van een Apollonische wereld van afstand en abstractie.s het gevoel dat het fenomeen altijd de toegangspoort tot het noumenon is, net zoals het noumenal niet anders kan worden aangetroffen dan in de concrete fenomenen. Zo slaagde Buber erin om de schijnbaar droge Kantiaanse verschillen een onmiddellijk realiteitsgevoel te geven. Voordat deze afgemeten visie Bubers gedachte echter domineerde, leunde hij naar Nietzsches enthousiaste goedkeuring van het primaat van het leven in zijn onmiddellijkheid en zijn superioriteit ten opzichte van een Apollonische wereld van afstand en abstractie.s het gevoel dat het fenomeen altijd de toegangspoort tot het noumenon is, net zoals het noumenal niet anders kan worden aangetroffen dan in de concrete fenomenen. Zo slaagde Buber erin om de schijnbaar droge Kantiaanse verschillen een onmiddellijk realiteitsgevoel te geven. Voordat deze afgemeten visie Bubers gedachte echter domineerde, leunde hij naar Nietzsches enthousiaste goedkeuring van het primaat van het leven in zijn onmiddellijkheid en zijn superioriteit ten opzichte van een Apollonische wereld van afstand en abstractie.s enthousiaste goedkeuring van het primaat van het leven in zijn onmiddellijke nabijheid en zijn superioriteit ten opzichte van een Apollonische wereld van afstand en abstractie.s enthousiaste goedkeuring van het primaat van het leven in zijn onmiddellijke nabijheid en zijn superioriteit ten opzichte van een Apollonische wereld van afstand en abstractie.

4. Sociale filosofie

Hoewel zijn vroegste geschriften literaire en theatrale recensies waren, was Bubers grote interesse de spanning tussen samenleving en gemeenschap. Net zoals hij Kants onderscheid tussen fenomeen en noumenon had verlevendigd met zijn literaire verbeeldingskracht, zo transformeerde hij ook het waarde-theoretische onderscheid tussen soorten sociale aggregatie van Ferdinand Tönnies (Gesellschaft und Gemeinschaft) in een bron voor zijn politieke toespraken en geschriften. De politieke arena voor zijn sociale, psychologische en educatieve betrokkenheid was de zionistische beweging. Bubers interesse in sociale filosofie werd gestimuleerd door zijn hechte vriendschap met Gustav Landauer, die ook een van de auteurs was die Buber rekruteerde voor de veertig delenreeks over "Society" (Die Gesellschaft) die hij redigeerde voor uitgeverij Ruetten & Loening in Frankfurt.Als pionier van het sociale denken en student van Georg Simmel nam Buber deel aan de oprichtingsconferentie van 1909 van de Duitse sociologische vereniging. Terwijl Bubers sociaal-psychologische benadering van de studie en beschrijving van sociale fenomenen al snel werd overschaduwd door kwantitatieve benaderingen, bleef zijn interesse in de constitutieve correlatie tussen het individu en zijn en haar sociale ervaring een belangrijk aspect van zijn filosofie van dialoog.zijn interesse in de constitutieve correlatie tussen het individu en zijn en haar sociale ervaring bleef een belangrijk aspect van zijn dialoogfilosofie.zijn interesse in de constitutieve correlatie tussen het individu en zijn en haar sociale ervaring bleef een belangrijk aspect van zijn dialoogfilosofie.

5. I and Thou: The Dialogic Principle

Bubers bekendste werk is het korte filosofische essay Ich und Du (1923), voor het eerst in 1937 in het Engels vertaald door Ronald Gregor Smith. In de jaren 50 en 60, toen Buber voor het eerst reisde en lezingen gaf in de VS, werd het essay behoorlijk populair in de Engelssprekende wereld. Sindsdien wordt het geassocieerd met de intellectuele cultuur van de spontaniteit, authenticiteit en anti-establishment sentiment van de studentenbeweging.

I and Thou wordt verondersteld 'een Copernicaanse revolutie in de theologie (…) tegen de wetenschappelijk-realistische houding te hebben ingehuldigd' (Bloch [1983], p. 42), maar het is ook bekritiseerd vanwege de vermindering van fundamentele menselijke relaties tot twee - de ik-jij en de ik-het - waarvan de laatste slechts een 'kreupele' is (Franz Rosenzweig in een brief aan Buber in september 1922). Walter Kaufmann, die een tweede Engelse vertaling van I and Thou produceerde, ging verder in zijn kritiek. Hoewel hij het gebrek aan diepe impact van Bubers bijdragen aan bijbelstudies, het chassidisme en de zionistische politiek niet als een indicatie van mislukking beschouwde, beschouwde hij I and Thou als een schandelijke uitvoering in zowel stijl als inhoud. In stijl riep het boek 'de orakeltoon van valse profeten' aan en het was 'meer beïnvloed dan eerlijk'.'Schrijvend in een staat van' onweerstaanbaar enthousiasme ', miste Buber de kritische afstand die nodig was om zijn eigen formuleringen te bekritiseren en te herzien. Zijn opvatting van de ik-het was een 'manicheaanse belediging', terwijl zijn opvatting van de ik-jij 'onbezonnen romantisch en extatisch' was, en Buber 'vergiste diepe emotionele opwinding voor openbaring.' (Kaufmann [1983], blz. 28-33)

Buber stond er altijd op dat het dialoogprincipe, dat wil zeggen de dualiteit van de oerrelaties die hij de ik-jij en de ik-it noemde, geen filosofische opvatting was, maar een realiteit die buiten het bereik van discursieve taal lag. In de eerste uitbundigheid van het doen van deze ontdekking plande Buber kort dat I en Thou zouden dienen als de prolegomenon van een vijfdelig werk over filosofie, maar hij realiseerde zich dat, in de woorden van Kaufmann, "hij niet op dat fundament kon bouwen" en verliet daarom het plan. Er werd echter betoogd dat Buber niettemin de inherente 'moeilijkheid van de dialogen oplost die het weerspiegelt en waarover gesproken wordt, een menselijke realiteit waarover men, in zijn eigen woorden, niet op een gepaste manier kan denken en spreken' (Bloch [1983] p. 62) door eromheen te schrijven, geïnspireerd door iemands overtuiging van de waarachtigheid ervan.

Het debat over de sterkte en zwakte van Ik en Gij als de basis van een systeem hangt af van de misschien misleidende veronderstelling dat het vijfdelige project dat Buber wilde schrijven, maar al snel stopte, inderdaad een filosofische was. Buber's gelijktijdige lezingen aan het Freies jüdisches Lehrhaus en aan de Universiteit van Frankfurt, evenals zijn brieven aan Rosenzweig, geven duidelijk aan dat hij zich bezighield met de ontwikkeling van een nieuwe benadering van de studie van religie (Religionswissenschaft) (vgl. Schottroff) in plaats van met een nieuwe benadering van de filosofie van religie.

6. De vaagheid van Buber's taal

Het overwicht in Bubers geschriften van abstracte zelfstandige naamwoorden zoals 'ervaring', 'realisatie' en 'ontmoeting', en zijn voorliefde voor utopische politieke programma's zoals anarchisme, socialisme en een binationale oplossing voor het conflict in Palestina wijzen op een karakteristieke spanning in zijn persoonlijkheid. De filosoof van het 'Ik en Gij' stond weinig mensen toe hem bij zijn voornaam te noemen; de theoreticus van het onderwijs had geen last van zijn rigoureuze schema door spelende kinderen in zijn eigen huis; de utopische politicus vervreemdde de meeste vertegenwoordigers van het zionistische establishment; en de innovatieve academische docent kon nauwelijks een geschikte plaats vinden op de universiteit die hij had helpen creëren - de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.Enkele van de meest toegewijde studenten van deze inspirerende redenaar en schrijver raakten geïrriteerd door het conflict tussen de ideeën van hun meester en hun eigen pogingen om ze in praktijk te brengen. Uiteindelijk lijkt het erop dat Buber altijd de goed verzorgde, getroffen, wonderbaarlijk begaafde, verwende Weense jongen is gebleven wiens beste gezelschap het werk van zijn eigen verbeelding was en wiens openingen naar de buitenwereld altijd werden aangetast door zijn enthousiasme voor woorden en voor de gestileerde toon van zijn eigen stem.en wiens ouvertures naar de buitenwereld altijd werden aangetast door zijn enthousiasme voor woorden en voor de gestileerde toon van zijn eigen stem.en wiens ouvertures naar de buitenwereld altijd werden aangetast door zijn enthousiasme voor woorden en voor de gestileerde toon van zijn eigen stem.

7. Man of Letters

Bubers brede scala aan interesses, zijn literaire capaciteiten en de algemene aantrekkingskracht van zijn filosofische oriëntatie worden weerspiegeld in de wijdverbreide correspondentie die hij gedurende zijn lange leven voerde. Zoals de redacteur van Die Gesellschaft Buber correspondeerde met Georg Simmel, Franz Oppenheimer, Ellen Key, Lou Andreas-Salomé, Werner Sombart en vele andere auteurs. Onder de dichters van zijn tijd met wie hij brieven uitwisselde, bevonden zich Hugo von Hofmannsthal, Hermann Hesse en Stefan Zweig. Hij stond vooral dicht bij de socialistische romanschrijver Arnold Zweig. Met dichter Chaim Nachman Bialik en romanschrijver Sh. Y. Agnon hij deelde een diepe interesse in de heropleving van de Hebreeuwse literatuur. Hij publiceerde de werken van de joodse nietzscheaanse verteller Micha Josef Berdiczewsky. Hij was een grote inspiratiebron voor het jonge zionistische kader van de Praagse joden (Hugo Bergmann,Max Brod, Robert Weltsch) en werd een belangrijke organisator van het Joodse volwassenenonderwijs in Duitsland waar hij tot 1937 woonde. Buber's naam is nauw verbonden met die van Franz Rosenzweig en zijn kring (Eugen Rosenstock-Huessy, Hans Ehrenberg, Rudolf Ehrenberg, Victor von Weizsäcker, Ernst Michel, etc.), een vereniging die zich onder meer manifesteerde in het tijdschrift Die Kreatur (1926-29). Der Jude en zijn vele toespraken over het jodendom maakten van Buber de centrale figuur van de joodse culturele renaissance van de jaren twintig. Jongere intellectuelen uit sterk geassimileerde families, zoals Gershom Scholem en Ernst Simon, werden door Buber gewekt tot een moderne vorm van jodendom en ontwikkelden hun eigen profielen in hun strijd tegen de invloed van Buber. Buber rekende ook onder zijn vrienden en bewonderaars christelijke theologen zoals Karl Heim,Friedrich Gogarten, Albert Schweitzer en Leonard Ragaz. Buber's filosofie van dialoog is in het discours van de psychoanalyse terechtgekomen door het werk van Hans Trüb, en is vandaag een van de meest populaire benaderingen van de onderwijstheorie in Duitstalige pedagogische studies.

8. Eer en erfenis

Onder de onderscheidingen die Buber ontving, waren de Goethe-prijs van de stad Hamburg (1951), de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (Frankfurt am Main, 1953) en de Erasmusprijs (Amsterdam, 1963). Significante studenten die hun eigen werk als een voortzetting van Bubers nalatenschap beschouwden, waren Nahum Glatzer (Buber's enige doctoraatsstudent tijdens zijn jaren aan de universiteit van Frankfurt, 1924-1933, later een invloedrijke docent Judaïcische studies aan Brandeis University), Akiba Ernst Simon (historicus en theoreticus van het onderwijs in Israël die Buber voor het eerst ontmoette in het Freies jüdisches Lehrhaus in Frankfurt, opgericht door Franz Rosenzweig, en die terugkeerde uit Palestina om samen te werken met Buber en Ernst Kantorowicz voor de Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung van 1934 tot 1938), Maurice Friedman (Buber 's Amerikaanse vertaler en een productieve auteur die Buber introduceerde in de Amerikaanse religieuze wetenschap), Walter Kaufmann (die, ondanks zijn kritiek op Buber's I and Thou als een poëtische filosofie, hielp om het populair te maken in de VS), en verschillende belangrijke Israëlische geleerden (Shmuel Eisenstadt, Amitai Etzioni, Jochanan Bloch) die Buber kenden in zijn latere jaren toen hij seminars gaf over sociale filosofie en onderwijs aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.Jochanan Bloch) die Buber kende in zijn latere jaren toen hij seminars gaf over sociale filosofie en onderwijs aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.Jochanan Bloch) die Buber kende in zijn latere jaren toen hij seminars gaf over sociale filosofie en onderwijs aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

Bibliografie

Geciteerde werken

 • Friedman, Maurice, 1981, leven en werk van Martin Buber: de eerste jaren, 1878-1923, New York: Dutton.
 • Bloch, Jochanan / Gordon, Hayyim (red.), 1983, Martin Buber. Bilanz zegent Denkens, Freiburg i. B.
 • Kaufmann, Walter, 1983, "Bubers Fehlschläge und sein Triumph" in Bloch [1983], blz. 22ff.

Bibliografieën

 • Catanne, Moshe, 1961, A Bibliography of Martin Buber's Works (1895-1957), Jeruzalem.
 • Cohn, Margot, 1980, Martin Buber. Een bibliografie van zijn geschriften. 1897-1978. Samengesteld door Margot Cohn en Raphael Buber. Jeruzalem: Magnes Press. Dit is de meest gezaghebbende bibligrafie samengesteld door Buber's oude secretaris en zijn zoon.
 • Friedman, Maurice, 1963, "Bibliographie" in: Paul Arthur Schilpp en Maurice Friedman (red.), Martin Buber, Stuttgart.
 • Kohn, Hans, 1930, Martin Buber, Hellerau. Deze biografie bevat een bibliografie van Bubers geschriften van 1897 tot 1928. De tweede editie (1961) bevat bibliografische updates van Robert Weltsch.
 • Moonan, Willard, 1981, Martin Buber en zijn critici. Een geannoteerde bibliografie van geschriften in het Engels tot 1978, New York en Londen: Garland Publ. Met een lijst van de abstracts, indices en bibliografieën die door de auteur zijn geraadpleegd, indices van vertalers en auteurs die op Buber schrijven, en onderwerpindexen van geschriften van en over Buber.

Geselecteerde vroege werken van Martin Buber

 • 1906-1912, Die Gesellschaft. Sammlung sozial-psychologischer Monographien [Society. Een verzameling sociaal-psychologische monografieën], Frankfurt am Main: Rütten & Loening. 40 delen. Het eerste deel (Werner Sombart, Das Proletariat) bevat de introductie van Buber in de serie.
 • 1906b, Die Geschichten des Rabbi Nachman [The Tales of Rabbi Nachman], Frankfurt am Main: Rütten & Loening. Opgedragen aan "de herinnering aan mijn grootvader, Salomon Buber, de laatste meester van de oude haskalah."
 • 1908, Die Legende des Baal Schem [The Legend of the Baal Shem], Frankfurt: Rütten & Loening (tweede editie: 1916). Over de grondlegger van de chassidische beweging in het begin van de 18e eeuw in Podolia / Volynia,
 • 1911a, Chinesische Geister- en Liebesgeschichten [Chinese spook- en liefdesverhalen], Frankfurt: Rütten & Loening.
 • 1911b, Drei Reden über das Judentum [Three Speeches on Judaism], Frankfurt: Rütten & Loening, 1911, Second, "complete" editie, 1923. Opgedragen aan "mijn vrouw".
 • 1916-24, Der Jude. Eine Monatsschrift [De Jood. Een maandelijks]. Opgericht door Buber die het redigeerde van 1916 tot 1924. Met veel bijdragen van Buber.
 • 1918, Mein Weg zum Chassidismus. Erinnerungen [Mijn pad naar het chassidisme. Herinneringen], Frankfurt: Rütten & Loening. Opgedragen aan 'mijn geliefde vader'.
 • 1919, Der heilige Weg. Ein Wort an die Juden und an die Völker [The Holy Path. Een woord voor de joden en de heidenen], Frankfurt: Rütten & Loening. Opgedragen aan 'de vriend Gustav Landauer bij zijn graf'.
 • 1922, Der grosse Maggid und seine Nachfolge [The Great Maggid and his Succession], Frankfurt: Rütten & Loening.
 • 1923 Ich und Du [I and Thou].
 • 1924, Das verborgene Licht, Frankfurt: Rütten & Loening.
 • 1925ff, Die Schrift. Zu verdeutschen unternommen von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. De vertaling van de Hebreeuwse Geschriften van Buber en Rosenzweig werd door Lambert Schneider eerst gepubliceerd in zijn eigen uitgeverij in Berlijn, tussen 1933 en 1939 onder de naam Schocken Verlag, Berlijn, en tenslotte, na 1945, opnieuw via de nieuw opgerichte Lambert Schneider Verlag, Heidelberg.
 • 1926-29, Die Kreatur [Creation]. Een driemaandelijks uitgegeven door Buber met de protestantse psycholoog Victor von Weizsäcker en de dissidente katholieke theoloog Joseph Wittig.

Collecties en edities van geschriften en brieven

 • 1953-62, Die Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, verbeterde en complete editie in vier delen, Keulen.
 • 1953a, Hinweise. Gesammelte Essays, Zürich.
 • 1962, Werke. Erster Band: Schriften zur Philosophie [Works, Volume One: Philosophical Writings], München en Heidelberg: Lambert Schneider Verlag.
 • 1963a, Werke. Dritter Band: Schriften zum Chassidismus [Works, Volume Three: Writings on Hasidism], München en Heidelberg: Lambert Schneider Verlag.
 • 1963b, Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden, Keulen.
 • 1964, Werke. Zweiter Band: Schriften zur Bibel [Works, Volume Two: Writings on the Bible], München en Heidelberg: Lambert Schneider Verlag.
 • 1965, Nachlese. Heidelberg: Lambert Schneider. Engelse vertaling: 1967a.
 • 1972-75, Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, onder redactie van Grete Schaeder, Deel I: 1897-1918 (1972), Deel II: 1918-1938 (1973), Deel III: 1938-1965 (1975), Heidelberg: Lambert Schneider.

Buber in het Engels

 • 1937, I and Thou, vert. door Ronald Gregor Smith, Edinburgh: T. en T. Clark, 2e editie New York: Scribners, 1958. 1st Scribner Classics ed. New York, NY: Scribner, 2000, c1986
 • 1952, Eclipse of God, New York: Harper en Bros. Publ. 2 nd Edition Westport, Conn.: Greenwood Press, 1977.
 • 1957, Pointing the Way, vert. Maurice Friedman. New York: Harper, 1957, 2e editie New York: Schocken, 1974.
 • 1960, De oorsprong en betekenis van het chassidisme, vert. M. Friedman, New York: Horizon Press.
 • 1965, The Knowledge of Man, vert. Ronald Gregor Smith en Maurice Friedman, New York: Harper & Row. 2 nd Edition New York, 1966.
 • 1966, De manier van reageren: Martin Buber; selecties uit zijn geschriften, uitgegeven door NN Glatzer. New York: Schocken Books.
 • 1967a, A Believing Humanism: My Testament, vertaling van Nachlese (Heidelberg 1965), vert. door M. Friedman, New York: Simon en Schuster.
 • 1967b, On Judaism, onder redactie van Nahum Glatzer en vert. door Eva Jospe en anderen, New York: Schocken Books.
 • 1968, On the Bible: Eighteen Studies, onder redactie van Nahum Glatzer, New York: Schocken Books.
 • 1970a, I and Thou, een nieuwe vertaling met een proloog "I and you" en notities van Walter Kaufmann, New York: Scribner's Sons.
 • 1970b, Mamre: essays in religie, vertaald door Greta Hort. Westport, Conn.: Greenwood Press.
 • 1970c, Martin Buber en het theater, inclusief Martin Bubers 'mysteriespel' Elia. Bewerkt en vertaald met drie inleidende essays door Maurice Friedman. New York, Funk & Wagnalls.
 • 1972, Encounter; autobiografische fragmenten. La Salle, Ill.: Open Court.
 • 1973a, On Zion; de geschiedenis van een idee. Met een nieuw voorwoord van Nahum N. Glatzer. Vertaald uit het Duits door Stanley Godman. New York: Schocken Books.
 • 1973b, vergaderingen. Bewerkt met een introd. en bibliografie door Maurice Friedman. La Salle, Ill.: Open Court Pub. Co., 3e ed. Londen, New York: Routledge, 2002.
 • 1983, een land van twee volkeren: Martin Buber over joden en Arabieren, met commentaar bewerkt door Paul R. Mendes-Flohr. New York: Oxford University Press, 2e editie Gloucester, Massa: Peter Smith, 1994
 • 1985, Extatische bekentenissen, onder redactie van Paul Mendes-Flohr; vertaald door Esther Cameron. San Francisco: Harper & Row.
 • 1991a, Chinese verhalen: Zhuangzi, gezegden en gelijkenissen en Chinese spook- en liefdesverhalen, vertaald door Alex Page; met een inleiding door Irene Eber. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International.
 • 1991b, Tales of the Hasidim, voorwoord van Chaim Potok. New York: Schocken Books, gedistribueerd door Pantheon.
 • 1992, Over intersubjectiviteit en culturele creativiteit, uitgegeven en met een inleiding door SN Eisenstadt. Chicago: University of Chicago Press.
 • 1994, Schrift en vertaling. Martin Buber en Franz Rosenzweig; vertaald door Lawrence Rosenwald met Everett Fox. Bloomington: Indiana University Press.
 • 1999a, The first Buber: jeugdige zionistische geschriften van Martin Buber, bewerkt en vertaald uit het Duits door Gilya G. Schmidt. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
 • 1999b, Martin Buber over psychologie en psychotherapie: essays, brieven en dialoog, onder redactie van Judith Buber Agassi; met een voorwoord van Paul Roazin. New York: Syracuse University Press.
 • 1999c, Gog en Magog: een roman, vertaald uit het Duits door Ludwig Lewisohn. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
 • 2002a, The legend of the Baal-Shem, vertaald door Maurice Friedman. Londen: Routledge.
 • 2002b, Between man and man, vertaald door Ronald Gregor-Smith; met een inleiding door Maurice Friedman. Londen, New York: Routledge.
 • 2002c, The way of man: volgens de leer van Hasidim, Londen: Routledge.
 • 2002d, The Martin Buber-lezer: essentiële geschriften, onder redactie van Asher D. Biemann. New York: Palgrave Macmillan.
 • 2002e, Tien sporten: verzamelde chassidische uitspraken, vertaald door Olga Marx. Londen: Routledge.
 • 2003, Twee soorten geloof, vertaald door Norman P. Goldhawk met een nawoord door David Flusser. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Grote bewerkte volumes op Martin Buber

 • Bloch, Jochanan / Gordon, Hayyim (red.), 1983, Martin Buber. Bilanz zegent Denkens, Freiburg i. B.
 • Licharz, Werner / Schmidt, Heinz (red.), 1989, Martin Buber (1878-1965). Internationales Symposium zum 20. Todestag. Twee delen (Series: Arnoldshainer Texte), HAAG + HERCHEN.
 • Schilpp, Paul Arthur / Friedman, Maurice (red.), 1963, Martin Buber, (Series: Philosophen des 20. Jahrhunderts), Stuttgart. Engelse editie: 1967, The Philosophy of Martin Buber. (Series: Library of Living Philosophers, vol. XII). Lasalle / Ill.: Open Court. Onder de bijdragers aan dit boek zijn, behalve Buber zelf, Max Brod, Emmanuel Lévinas, Emil Brunner, Emil Fackenheim, Marvin Fox, Nahum Glatzer, Mordecai Kaplan, Walter Kaufmann, Gabriel Marcel, Nathan Rotenstreich, Rivka Schatz-Uffenheimer, Ernst Simon, Jacob Taubes, CF von Weizsäcker en Robert Weltsch.
 • Zank, Michael (red.), 2006, New Perspectives on Martin Buber. Tübingen: Mohr Siebeck. Met essays van Joseph Agassi, Leora Batnitzky, Ilaria Bertone, Asher Biemann, Zachary Braiterman, Micha Brumlik, Judith Buber Agassi, Steven T. Katz, Paul Mendes-Flohr, Gesine Palmer, Andrea Poma, Yossef Schwartz, Jules Simon, Martina Urban, en Michael Zank

Over Buber's Philosophy of Dialogue

 • Avnon, Dan, 1998, Martin Buber. The Hidden Dialogue, Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Publ.
 • Babolin, A., 1965, Essere e Alteritá in Martin Buber, Padova.
 • Balthasar, Hans Urs von, 1958, Einsame Zwiesprache. Martin Buber und das Christentum, Keulen.
 • Berkovits, Eliezer, 1962, A Jewish Critique of the Philosophy of Martin Buber. New York, Yeshiva University.
 • Bloch, J., 1971, Die Aporie des Du, Heidelberg.
 • Blumenfeld, Walter, 1951, La antropologia filosofica de Martin Buber en la filosofia antropologica; un essayo, Lima.
 • Casper, Bernhard, 1967, Das dialogische Denken: Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner, Martin Buber, Freiburg i. B., Basel, Wien: Herder Verlag.
 • Dujovne, L., 1966, Martin Buber; sus ideeën religiosas, filosoficas y sociales, Buenos Aires.
 • Friedman, Maurice, 1955, Martin Buber. The Life of Dialogue, Chicago.
 • Horwitz, Rivka, 1978, Buber's Way to I and Thou. Een historische analyse, Heidelberg.
 • Koren, Israël, 2002, "Tussen Buber's Daniel en zijn ik en u: een nieuw onderzoek" in het moderne jodendom 22 (2002): 169-198.
 • Lang, B., 1964, Martin Buber und das dialogische Leben, Bern.
 • Mendes-Flohr, Paul, 1989, From Mysticism to Dialogue. Martin Buber's transformatie van het Duitse sociale denken. Detroit: Wayne State University Press.
 • Poma, Andrea, 1974, La filosofia dialogica di Martin Buber, Torino.
 • Schaeder, Grete, 1966, Martin Buber, Hebräischer Humanismus, Göttingen. Engels: 1973, The Hebrew Humanism of Martin Buber, vert. door Noah J. Jacobs, Detroit.
 • Theunissen, Michael, 1964, "Bubers negatief Ontologie des Zwischen" in Philosophisches Jarhbuch, blz. 319-330.
 • Theunissen, Michael, 1965, Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Berlijn.
 • Wood, R., 1969, de ontologie van Martin Buber; een analyse van "I and Thou", Evanston.

Literatuur over andere aspecten van het leven en werk van Buber

 • Kohn, Hans, 1930, Martin Buber, Hellerau, Tweede editie: Keulen, 1961. Eerste biografie van Buber, gepubliceerd ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.
 • Simon, Ernst, 1959, Aufbau im Untergang. Tübingen. Engels: 1956, "Joods volwassenenonderwijs in nazi-Duitsland als spirituele weerstand", in: Eerste jaarboek van het Leo Baeck Institute, Londen, blz. 68-105. Aan de Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung, een gecentraliseerde instelling, geleid door Buber van 1933-38, belast met de heropvoeding van joodse leraren die onder de nazi's uit het algemene schoolsysteem waren verdreven.
 • Smith, MK (2000) 'Martin Buber on education', The Encyclopaedia of Informal Education. [Online beschikbaar, laatste update: 15 november 2002.]

Andere internetbronnen

 • Martic Buber Homepage, de Engelstalige website van de Duitse Martin Buber Society.
 • Buber Timeline, Een korte biografische schets die wordt onderhouden door het online project van het Museum voor Duitse Geschiedenis in Berlijn.

Populair per onderwerp