Walter Burley

Inhoudsopgave:

Walter Burley
Walter Burley
Video: Walter Burley
Video: Walter Burley Griffin–A Point of Creation 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Walter Burley

Voor het eerst gepubliceerd zo 11 juli 2004

Walter Burley of Burleigh (ca. 1275-1344) was een van de meest vooraanstaande en invloedrijke filosofen van de veertiende eeuw. Hij had een zeer lange carrière in zowel Engeland als Frankrijk, en werd in 1301 Master of Arts in Oxford en in 1324 in de Master of Theology in Parijs. Hij produceerde een groot aantal van ongeveer vijftig werken, waarvan er vele in de latere middeleeuwen veel werden gelezen.. Vooral opvallend waren zijn laatste commentaren op de Ars Vetus en natuurkunde, die in heel Europa bestudeerd werden en vooral aan Italiaanse universiteiten in de tweede helft van de veertiende en de hele vijftiende eeuw. Zijn semantische en ontologische opvattingen evolueerden tijdens zijn carrière als reactie op Ockham's acute kritiek op het traditionele realisme,van het gematigde realisme dat typerend is voor dertiende-eeuwse theologen zoals Thomas van Aquino en Hendrik van Gent naar het extreme realisme van zijn latere geschriften, die het bestaan ​​van extramentale universalia echt onderscheiden van individuele dingen, extramentale proposities als betekenis van ware zinnen, en echt onderscheid tussen de tien categorieën. Volgens Burley is dit allemaal nodig om de geldigheid van onze kennis van de buitenwereld te behouden, waarvan hij geloofde dat die duidelijk kon worden gemaakt zonder ten prooi te vallen aan de kritiek van Ockham.dit alles is nodig om de geldigheid van onze kennis van de buitenwereld te behouden, waarvan hij geloofde dat die duidelijk kon worden gemaakt zonder ten prooi te vallen aan de kritiek van Ockham.dit alles is nodig om de geldigheid van onze kennis van de buitenwereld te behouden, waarvan hij geloofde dat die duidelijk kon worden gemaakt zonder ten prooi te vallen aan de kritiek van Ockham.

 • 1. Leven en werken

  • 1.1 Leven
  • 1.2 Werkt
 • 2. Voorafgaande opmerkingen
 • 3. Ontologie (vóór 1324)
 • 4. Semantiek
 • 5. De ontologie (en semantiek) van de macro-objecten (na 1324)
 • 6. 'Regionale' ontologieën (na 1324)
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Leven en werken

1.1 Leven

Burley werd geboren in 1275, waarschijnlijk in of nabij het dorp Burley-in-Wharfedale, Yorkshire. Hij studeerde aan de Oxford University, waar hij een fellow was van het Merton College, hoewel hij mogelijk eerst aan Balliol heeft gestudeerd. Zijn regentschap als Master of Arts aan het Merton College was lang, van 1300 tot 1310. Burley's administratieve carrière begon in 1309, toen hij werd toegelaten als rector van Welbury, Yorkshire. Samen met de inkomsten van zijn eerste pastorie, kreeg hij toestemming om in Parijs te studeren en heilige orders op te nemen, waar hij werd geassocieerd met Thomas Wylton, die hij zijn socius en dominee-meester noemt in zijn De comparatione specierum (Over de vergelijking van soorten). Hij hield een quodlibetaal geschil in Toulose in 1322, werd Master of Theology in Parijs in 1324 en trad in 1327 in dienst van Edward III. Rond 1333,hij sloot zich aan bij de kring van Richard de Bury, bisschop van Durham. In 1341 hield hij een quodlibetaal geschil in Bologna. Hij stierf in 1344 of kort daarna.

1.2 Werkt

Burley's filosofische en theologische productie is zeer indrukwekkend. Helaas is zijn Parijse commentaar op de zinnen niet bewaard gebleven, maar bijna al zijn werken over logica en filosofie zijn bewaard gebleven, waaronder de volgende kunnen worden vermeld, samen met hun geschatte data van compositie (indien bekend):

 • Quaestiones circa tertium De anima (Vragen over het derde boek van 'De anima') - vóór 1301
 • Quaestiones in librum Perihermeneias (Vragen over 'De Interpretatione') (= QP) - 1301
 • Tractatus de suppositionibus (Verhandeling over [de soorten] veronderstellingen) (= De sup.) - 1302
 • Tractatus super Praedicamenta Aristotelis (Verhandeling over de categorieën van Aristoteles, of middelste commentaar op de categorieën) (= TsP) - vóór 1310
 • Commentarius in librum Perihermeneias (Commentaar op 'De interprete' of Middencommentaar op De interprete) (= CP) - vóór 1310
 • Quaestiones super librum Posteriorum (Vragen over de posterieure analyse) (= QPo) - vóór 1310
 • Expositio super libros Topicorum Aristotelis (Over de onderwerpen van Aristoteles) - vóór 1310
 • Expositio libri De anima (Op 'De anima') (= Ean) - vóór 1310
 • Expositio librorum Physicorum (On the Physics) - vóór 1316
 • De potentiis animae (On Soul's Faculties)
 • De relativis (On Relatives)
 • Expositio in libros octo Physicorum Aristotelis (Op het achtste boek van Aristoteles 'Physics) (= EPhys) - na 1324
 • Tractatus de formis (verhandeling over formulieren) - na 1324
 • De puritate artis logicae. Tractus longior (Over de zuiverheid van de kunst van de logica. Langere verhandeling) (= De puritate) - tussen 1325 en 1328
 • Expositio librorum Ethicorum (On Ethics) - 1334
 • Expositio super Artem Veterem Porphyrii et Aristotelis (Over Porphyry's en Aristoteles 'Oude Kunst [van Logica]) - 1337. Dit werk bestaat uit de volgende commentaren: Over Porphyry's' Isagoge '(= EI's); Op de categorieën (= EP); Over het boek over de zes principes (= LsP); Over 'De interpretatie' (= EPh)
 • Tractatus de universalibus (Treatise on Universals) (= TdU) - na 1337
 • Expositio super libros Politicorum Aristotelis (Over Aristoteles politiek) - 1343

2. Voorafgaande opmerkingen

Burley's opvattingen zijn vooral interessant voor de historici van logica en metafysica vanwege hun originaliteit, brede invloed en ontwikkeling. Tweemaal in de loop van zijn academische carrière, in de eerste en derde decennia van de veertiende eeuw, werkte Burley enigszins verschillende versies van dezelfde semantische theorie uit in verband met twee verschillende concepties van de werkelijkheid. De eerste versie (uitgewerkt in De sup., QP, de middelste commentaren op Aristoteles Categorieën en De interprete, en Ean) is iets minder geavanceerd dan de tweede (uitgewerkt in De puritate artis logicae, tractatus longior, de laatste commentaren op de natuurkunde en Ars Vetus en de TdU).Terwijl Burley in zijn vroege werken de intentie van een uitdrukking (de universele vorm) kon onderscheiden van de uitbreiding ervan (de individuen die die universele vorm instantiëren), maakt hij in zijn laatste commentaar op de Ars Vetus onderscheid tussen zin (de mentale universele die bestaat in de geest als een object van begrip) en referentie (significatum) van een uitdrukking, die op zijn beurt is onderverdeeld in zijn intentie (het universele) en de extensie (de individuen).

Niettemin bleven de drie hoofdprincipes van zijn semantische theorie gedurende zijn academische carrière hetzelfde:

 1. Een abstracte term, zoals 'menselijkheid' ('humanitas') of 'witheid' ('albedo'), duidt op een gemeenschappelijke vorm, die deel uitmaakt van de essentiële aard van talloze individuen, en die hetzelfde soort bestaan ​​heeft (extramental of mentaal) als deze individuen.
 2. Concrete toevallige termen duiden niet op eenvoudige objecten, maar op aggregaten die zijn samengesteld uit een stof en een toevallige vorm.
 3. Een zin is waar als en alleen als het een teken is van "de waarheid der dingen" (veritas rerum), dat wil zeggen, als het beschrijft hoe de dingen in de wereld zijn.

Maar bij het ontwikkelen van de ontologie achter zijn eerste semantische systeem onderschreef Burley niet dezelfde stellingen die uiteindelijk zijn radicaal-realistische ontologie gingen karakteriseren, maar verschillende, consistent met de canons van het gematigde realisme:

 1. Alleen absolute categorieën (substantie, kwantiteit en kwaliteit) zijn echte dingen; de andere categorieën zijn "echte aspecten" (respectus reales) van de absolute categorieën
 2. Universalen zijn in individuen, als constitutieve onderdelen van hun essentie
 3. Echte proposities (proposities in re) correct bestaan ​​in onze geest "objectief" (obiectief), dat wil zeggen, als objecten van haar handeling van oordeel

Aan de andere kant verschilt Burley's benadering van de zaak niet van degene die hij in zijn late volwassenheid heeft gekozen. Het kan als analytisch worden gedefinieerd, omdat hij van mening is dat ontologieën moeten worden ontwikkeld in relatie tot het oplossen van semantische problemen, en dat een filosofische verklaring van de werkelijkheid moet worden voorafgegaan door een semantische uitleg van de structuur en functie van onze taal, zelfs als we kan taalkundige uitdrukkingen alleen betekenis geven door de uitdrukkingen van onze taal te correleren met objecten in de wereld.

Burley's gedachtewisseling over universalia werd veroorzaakt door Ockham's kritiek op de traditionele realistische opvatting, die aantoonde dat het algemeen gematigde realistische verslag van de relatie tussen taal en de wereld inconsistent is. Burley's werken van vóór 1324 vertoonden geen teken dat hij Ockham als een tegenstander beschouwde, maar te beginnen met de proloog van zijn laatste commentaar op de natuurkunde (een werk dat vermoedelijk is herschreven als reactie op de kritiek van Ockham), zijn belangrijkste geschriften over logica en metafysica altijd bevatten een analyse van de opvattingen van Ockham samen met een serieuze poging om zijn argumenten te weerleggen.

Wat Ockham had betoogd was dat het gemeenschappelijke realistische verslag van de relatie tussen universalia en bijzonderheden niet strookt met de standaarddefinitie van identiteit, en ook dat bepaalde stoffen en kwaliteiten slechts een extramenteel bestaan ​​hebben, terwijl de tien aristotelische categorieën dienen om mentaal te classificeren, geschreven en gesproken termen, maar niet dingen buiten de geest. Twee feiten bewijzen duidelijk dat Burley van gedachten is veranderd omdat hij in contact kwam met Ockham. Ten eerste wordt het probleem van universalia niet eens genoemd in zijn eerste commentaar op de natuurkunde (vóór 1316), maar krijgt het uitgebreide behandeling in de proloog van zijn tweede commentaar op de natuurkunde, waar hij door de Venerabilis aangevoerde argumenten citeert, analyseert en verwerpt Inceptor. Ten tweede, Burley's laatste commentaren op de natuurkunde, Ars Vetus,en de TdU bevatten kritiek op Ockham's opvattingen over universalia, waarheid en categorieën, evenals antwoorden op zijn argumenten tegen de standaard gematigde realistische doctrine.

Het resultaat was een nieuwe realiteitstheorie gebaseerd op de volgende stellingen:

 1. Universiteiten en bijzonderheden zijn werkelijk verschillend (EPhys, prol., Fol. 9rb; EP, ch. De substantia, passim; EPh, ch. De oppositione enuntiationum, fol. 74rb-va; TdU, pp. 14-40);
 2. De buitenwereld bevat reële proposities die de significata zijn van ware zinnen (EP, prooem., Fols. 17vb-18va; ch. De priori, fol. 47va; EPh, prol., Fol. 66ra-b);
 3. De categorieën zijn echt van elkaar te onderscheiden (EP, ch. De voldoendeia praedicamentorum, fol. 21ra-b).

Burley lijkt zelfs te geloven dat de strategie van Duns Scotus om formeel onderscheid te maken niet werkt, aangezien het een afwijzing inhoudt van de standaarddefinitie van identiteit volgens welke twee dingen identiek zijn, al dan niet als datgene wat van een van de twee is, ook is gebaseerd op de andere (EP, ch. de oppositione, fol. 44rb; TdU, p. 22).

Dit suggereert een soort identificatie van logica en metafysica, vooral omdat Burley wilde dat logica de theorie van het discours over het zijn was. Logica moet metafysisch worden gefundeerd in de overeenstemming tussen de structurele kenmerken van het discours (zowel tussen het onderwerp en het predikaat van een zin, als ook tussen de premissen en de conclusie van een syllogisme) en de structuur van de werkelijkheid. Burley stelt dat logica niets anders is dan een analyse van de algemene structuren van de werkelijkheid. Bij het bespreken van de aard, status en onderwerp van logica in de inleiding van zijn laatste commentaar op de Ars Vetus (fol. 2rb-va), beweert hij dat logica gaat over zaken van tweede intentie als zodanig, waarbij tweede intenties die concepten van dingen zijn (conceptus rei) die ontstaan ​​wanneer we de gemeenschappelijke natuur zien in relatie tot de dingen die haar instantiëren.Logica gaat dus over structurele vormen, die als vormen onafhankelijk zijn van de mentale handelingen waardoor ze worden verworven. Door deze structurele vormen worden de verbanden tussen de basisbestanddelen van de werkelijkheid (individueel en universeel, stoffen en ongevallen) onthuld.

3. Ontologie (vóór 1324)

Het eerste belangrijke kenmerk van Burley's eerdere ontologie is zijn overtuiging dat de categorieën, afgezien van substanties, hoeveelheden en kwaliteiten, geen entiteiten in de volledige zin van het woord bevatten, maar respectus reales, dat wil zeggen echte aspecten van absolute dingen. In het vierde hoofdstuk van zijn middelste commentaar op de Categorieën (de voldoendeia praedicamentorum, fols. 175rb-176rb) noemt Burley twee eerdere verslagen over het probleem van het aantal en het onderscheid tussen de tien categorieën. De eerste (uit het commentaar van Simon van Faversham, v. 12) beweert dat de categorieën entiteiten echt verdelen volgens hun bestaanswijzen. De tweede, geïnspireerd door Hendrik van Gent, geeft toe dat in-relatie-zijn-met-iets-anders (esse ad aliud), dat wil zeggen de bestaanswijze van de zeven niet-absolute categorieën, geen res onderscheidt van substantie, aantal stuks,en kwaliteit, maar alleen hun echte aspecten. Hoewel Burley geen van beide interpretaties expliciet onderschrijft, is hij niet bepaald neutraal over deze kwestie. In feite suggereren zijn inleidende opmerkingen, samen met de hoeveelheid ruimte die hij aan elk ervan besteedt, dat hij het eens is met die auteurs die denken dat, eigenlijk gesproken, alleen de drie absolute categorieën volledig dingen (res) zijn. Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden gerangschikt in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd op de drie absolute categorieën (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).maar alleen hun echte aspecten. Hoewel Burley geen van beide interpretaties expliciet onderschrijft, is hij niet bepaald neutraal over deze kwestie. In feite suggereren zijn inleidende opmerkingen, samen met de hoeveelheid ruimte die hij aan elk ervan besteedt, dat hij het eens is met die auteurs die denken dat, eigenlijk gesproken, alleen de drie absolute categorieën volledig dingen (res) zijn. Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden gerangschikt in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd op de drie absolute categorieën (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).maar alleen hun echte aspecten. Hoewel Burley geen van beide interpretaties expliciet onderschrijft, is hij niet bepaald neutraal over deze kwestie. In feite suggereren zijn inleidende opmerkingen, samen met de hoeveelheid ruimte die hij aan elk ervan besteedt, dat hij het eens is met die auteurs die denken dat, eigenlijk gesproken, alleen de drie absolute categorieën volledig dingen (res) zijn. Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden gerangschikt in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd op de drie absolute categorieën (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).Hoewel Burley geen van beide interpretaties expliciet onderschrijft, is hij niet bepaald neutraal over deze kwestie. In feite suggereren zijn inleidende opmerkingen, samen met de hoeveelheid ruimte die hij aan elk ervan besteedt, dat hij het eens is met die auteurs die denken dat, eigenlijk gesproken, alleen de drie absolute categorieën volledig dingen (res) zijn. Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden gerangschikt in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd op de drie absolute categorieën (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).Hoewel Burley geen van beide interpretaties expliciet onderschrijft, is hij niet bepaald neutraal over deze kwestie. In feite suggereren zijn inleidende opmerkingen, samen met de hoeveelheid ruimte die hij aan elk ervan besteedt, dat hij het eens is met die auteurs die denken dat, eigenlijk gesproken, alleen de drie absolute categorieën volledig dingen (res) zijn. Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden gerangschikt in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd op de drie absolute categorieën (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).zijn inleidende opmerkingen, samen met de hoeveelheid ruimte die hij aan elk ervan besteedt, suggereren dat hij het eens is met die auteurs die denken dat, eigenlijk gesproken, alleen de drie absolute categorieën volledig dingen (res) zijn. Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden geordend in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd zijn op de drie absolute (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).zijn inleidende opmerkingen, samen met de hoeveelheid ruimte die hij aan elk ervan besteedt, suggereren dat hij het eens is met die auteurs die denken dat, eigenlijk gesproken, alleen de drie absolute categorieën volledig dingen (res) zijn. Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden gerangschikt in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd op de drie absolute categorieën (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).alleen de drie absolute categorieën zijn volledig dingen (res). Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden geordend in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd zijn op de drie absolute (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).alleen de drie absolute categorieën zijn volledig dingen (res). Daarom presenteert Burley Henry's interpretatie als voortkomend uit het gebrek aan ondersteunend bewijs voor Simon's proefschrift (TsP, de voldoendeia praedicamentorum, fol. 175vb). Bovendien stelt hij dat de tien categorieën kunnen worden geordend in termen van hun mate van realiteit en onafhankelijkheid, aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en gebaseerd zijn op de drie absolute (TsP, ch. De adequateia praedicamentorum, fol. 176ra).aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en zijn gebaseerd op de drie absolute (TsP, ch. de voldoendeia praedicamentorum, fol. 176ra).aangezien de niet-absolute categorieën worden veroorzaakt door en zijn gebaseerd op de drie absolute (TsP, ch. de voldoendeia praedicamentorum, fol. 176ra).

Aan het begin van zijn filosofische carrière lijkt Burley eerder aangetrokken te zijn door de theorie van Hendrik van Gent dan door de radicalere die hij zo'n dertig jaar later zou steunen. Wat de constitutieve en onderscheidende principes van de categorieën betreft, brengt Burley echter in het middelste commentaar op de Categorieën dezelfde ideeën naar voren die hij verdedigt in zijn laatste commentaar. Hij denkt dat elke categorie kenmerkend is voor zijn specifieke manier van zijn en dat dit veel belangrijker is dan de differentiatie van essenties (TsP, de substantia, fol. 176rb - de formulering van dit proefschrift komt bijna letterlijk overeen met die van het laatste commentaar).

Met betrekking tot de relatie van de tien categorieën tot zijn (ens transcendens) en de bepaling van wat er in de categorieën thuishoort, is Burley's positie onveranderd tussen zijn eerdere en latere commentaren op de categorieën en de natuurkunde. Op de eerste vraag worden zijn commentaren in Categorieën beïnvloed door Albert de Grote. Ze bevatten slechts de korte opmerking dat het zijn als transcendentaal analoog is aan de categorieën (zie het hoofdstuk de aequivocatione). De twee natuurkundige commentaren bieden daarentegen een uitputtende behandeling van beide vragen, met enkele terminologische verschillen. Met betrekking tot de eerste (zie de vraag uit boek I, utrum ens sit aequivocum ad decem praedicamenta - of zijn dubbelzinnig is in relatie tot de tien categorieën, pp. 192-94),Burley bevestigt dat zijn zowel eenduidig ​​als analoog is met betrekking tot de categorieën: eenduidig ​​omdat de items die onder de categorieën vallen 'wezens' worden genoemd volgens één enkel concept, en analoog omdat het zijn op verschillende manieren door de categorieën wordt bezeten - rechtstreeks door inhoud en in de tweede plaats door ongevallen. In zijn laatste commentaar op de fysica (boek I, fols. 12vb-13ra) stelt Burley dat zijn zowel eenduidig ​​als dubbelzinnig is met betrekking tot de tien categorieën: in het algemeen eenduidig ​​omdat een enkel concept ermee overeenkomt (hoewel categoriale entiteiten eronder op verschillende manieren ondergebracht) en dubbelzinnig, hoewel niet strikt, omdat dit ene concept wordt toegeschreven aan wezens (entia) volgens een hiërarchie van waarde. Kortom,de twee commentaren verschillen alleen in hun gebruik van de termen 'analoog' en 'dubbelzinnig'. In het eerste commentaar gebruikt Burley de term 'dubbelzinnig' voor die termen die Boethius in zijn eigen commentaar op de Categorieën definieert als toevallig bij toeval (een casu), en de term 'analoog' voor die Boethius roept opzettelijk dubbelzinnig (een consilio). In de tweede noemt Burley 'dubbelzinnig correct spreken' (proprie) die termen waarnaar Boethius verwijst 'opzettelijk dubbelzinnig' en 'dubbelzinnig meest strikt' (magis proprie) die Boethius-oproepen 'bij toeval'.Burley noemt 'dubbelzinnig correct spreken' (proprie) die termen die Boethius 'opzettelijk dubbelzinnig' noemt, en 'dubbelzinnig hoogst strikt' (magis proprie) die Boethius noemt 'bij toeval'.Burley noemt 'dubbelzinnig correct spreken' (proprie) die termen die Boethius 'opzettelijk dubbelzinnig' noemt, en 'dubbelzinnig hoogst strikt' (magis proprie) die Boethius noemt 'bij toeval'.

Interessanter is Burley's oplossing voor het probleem van welke entiteiten onder welke categorieën vallen. In tegenstelling tot de meeste middeleeuwse denkers, was hij zich terdege bewust van het belang van deze vraag, die hij bespreekt in zijn middelste en laatste commentaren op de Categorieën (ch. De relatione), evenals in zijn LsP (ch. De quando, fol. 57va). Volgens de algemene realistische visie behoren niet alleen eenvoudige accidentele vormen (zoals witheid), maar ook de samengestelde entiteiten die ze veroorzaken bij het overerven van stoffen (een wit ding - album) tot de negen ongevalscategorieën. Burley ontkent dit, aangezien hij de entiteiten die het gevolg zijn van de combinatie van substantie en accidentele vormen, slechts als aggregaten beschouwt: toevallige wezens (entia per accidens) die geen echte eenheid hebben. Hij beweert dat wat wordt aangeduid met abstracte termen, dat wil zeggen,eenvoudige vormen zoals witheid en vaderschap vallen goed onder de categorieën, terwijl wat wordt aangeduid met concrete toevallige termen niet. Men kan zeggen dat een aggregaat onjuist en reductief behoort tot de categorie waartoe de accidentele vorm behoort (Tsp, ch. De relatione, fols. 183vb-184ra; EP, chs. De relatione fol. 35va, en de qualitate, fol 41rb). Concrete stoftermen (zoals 'man') zijn echter anders. Want hoewel ze composieten aanduiden, duiden ze wezens aan met een echte, op zichzelf staande eenheid die tot de categorie van substantie behoort. In dit geval vallen de abstracte vormen die worden geconcretiseerd door concrete substantie-termen (bijv. De vorm van de mensheid door 'mens') niet buiten de aard van de dingen zelf, dat wil zeggen de individuele substanties waarvoor de concrete substantie-termen veronderstellen. Dus,zowel de vorm als de inhoud behoren tot hetzelfde categoriale veld (EP, ch. de denominativis, fol. 19va-b). In dit geval zijn de individuele substanties de dragers (supposita) van de vorm en niet het onderwerp (subiecta), omdat het instantiaties ervan zijn en niet slechts vaten van inherentie (TdU, p. 58; zie ook De relativis, p. 168)).

Burley's eerdere standpunt over de kwestie van het aantal categorieën impliceert een 'zachte' houding tegenover het probleem van het definiëren en classificeren van de soorten identiteit, aangezien het duidelijk is dat de niet-absolute categorieën als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd met de absolute. Burley behandelt dit onderwerp echter niet in zijn middelste commentaar op de Categorieën, maar in de Quaestiones in librum Perihermenias (q. 4), na Henry van Gent, beweert hij dat (1) er drie verschillende soorten identiteit zijn: echt (realis), notional (secundum rationem) en intentional (secundum intentem); (2) opzettelijk verschil is iets tussen echt en fictief verschil; en (3) twee dingen verschillen opzettelijk als en alleen als ze hetzelfde zijn zonder dat hun definities elkaar overlappen,zodanig dat elk onafhankelijk van elkaar kan worden begrepen, en zelfs samen met de ontkenning van de ander (QP, q. 4, p. 273). Toch gebruikt hij deze logische machine niet om de relatie tussen absolute en niet-absolute categorieën uit te leggen, maar alleen om de relaties tussen genus en verschil, essentie en wezen (esse) te verduidelijken. Hij stelt dat er geen echt onderscheid is tussen essentie en zijn (zoals Thomas van Aquino en Giles van Rome hadden onderwezen), maar dat ze alleen opzettelijk verschillend zijn.Hij stelt dat er geen echt onderscheid is tussen essentie en zijn (zoals Thomas van Aquino en Giles van Rome hadden onderwezen), maar dat ze alleen opzettelijk verschillend zijn.Hij stelt dat er geen echt onderscheid is tussen essentie en zijn (zoals Thomas van Aquino en Giles van Rome hadden onderwezen), maar dat ze alleen opzettelijk verschillend zijn.

Het belangrijkste kenmerk van Burley's vroege ontologie is zijn bewering dat het bestaan ​​(esse) van universalia samenvalt met het bestaan ​​van hun instantiaties als bijzonderheden, zodat kan worden gezegd dat universelen eeuwig zijn vanwege de opeenvolging van deze bijzonderheden, niet vanwege een eigenaardige soort esse (TsP, ch. se substantia, fol. 177va; zie ook Ean, de vraag in boek I, utrum universale habeat esse extra animam - of wat universeel werkelijk wezen buiten de geest is -, fols. 9ra-11ra). In zijn middelste commentaar op De De interprete (pp. 53-56) spreekt Burley ook over mentale universalia, dat wil zeggen de concepten waarmee onze geest algemene namen relateert aan hun significata. We zouden zijn standpunt over universelen in deze teksten als volgt kunnen samenvatten: (1) universalen bestaan ​​op twee manieren,als gewone natuur in de extramentale realiteit en als concepten in onze geest; (2) echte universalia zijn van nature geschikt om in veel dingen aanwezig te zijn als hun primaire metafysische componenten; (3) mentale universalia worden gedeeltelijk in onze geest veroorzaakt door gemeenschappelijke aard die buiten onze geest bestaat; en (4) echte universalia hebben geen wezen (esse) buiten het wezen van hun specifieke instantiaties.

Burley's theorie van universaliteit is duidelijk een vorm van gematigd realisme, maar verschilt van die van andere auteurs zoals Thomas van Aquino. Volgens Aquinas bestaan ​​universalia in potentia buiten de geest, maar in activiteit binnen de geest, terwijl ze om Burley's rekening bestaan ​​in activ extra animam, aangezien hun wezen hetzelfde is als het wezen van individuen, dat feitelijk is. Voor Burley is een universeel in werking als en alleen als er ten minste één individu is die het concretiseert. Daarom geeft onze geest geen werkelijkheid aan universalia, maar alleen aan een aparte bestaanswijze.

4. Semantiek

Het basisidee van Burley's betekenisleer is dat de eenvoudige uitdrukkingen in onze taal (dwz namen) onderscheiden zijn van complexe uitdrukkingen (dwz zinnen) vanwege hun eigen significantie, dat wil zeggen dankzij de verschillende soorten objecten die ze betekenen. In feite zijn de objecten die worden aangeduid met complexe uitdrukkingen composieten van de objecten die worden aangeduid met eenvoudige uitdrukkingen, samen met een relatie van identiteit (of niet-identiteit, in het geval van een echte negatieve zin) die tussen hen bestaat. Een eenvoudig object is elk item in een categorie: een bepaalde substantie, substantiële vorm of accidentele vorm (De sup., P. 31; TsP, ch. De subiecto et praedicato, fols. 173vb-174ra; EPhys., Prol., fol. 5vb; EP, ch. de subiecto et praedicato, fol. 20ra). Bovendien kunnen alleen complexe uitdrukkingen letterlijk waar of onwaar zijn,terwijl eenvoudige uitdrukkingen alleen metaforisch waar of onwaar zijn (TsP, ch. de substantia, fol. 179ra-b; QP, q. 3, p. 248; EP, ch, de oppositione, fol. 45va; Eph, prol. fol. 66rb). Als gevolg hiervan gaat Burley ervan uit dat elke eenvoudige uitdrukking in onze taal is als een label dat slechts één object in de wereld benoemt, en dat semantische verschillen worden afgeleid van ontologische verschillen tussen betekende objecten. Hij erkent dat algemene termen als 'man' een verzameling objecten benoemen, terwijl eigennamen als 'Socrates' en uitdrukkingen als 'een bepaalde man' ('aliquis homo') slechts één object noemen dat tot een set behoort. Dit verschil wordt niet verklaard door een beroep te doen op een semantisch onderscheid tussen termen, maar door middel van de verschillende bestaanswijzen van hun significata. Juiste namen en individuele uitdrukkingen noemen individuen (bijv.objecttokens), maar algemene termen noemen gemeenschappelijke aard (dwz objecttypen), die de metafysische componenten zijn van de groep individuen die ze instantiëren. Bijvoorbeeld, de algemene naam 'man' namen en kan voor elke man alleen staan ​​omdat het in de eerste plaats de universele vorm van de mensheid aangeeft die in elke man aanwezig is en zijn essentie vormt (TsP, ch. De substantia, fol 178ra-b; EP, ch. De substantia, fols. 25vb-26ra). In zijn middelste commentaar op De interprete merkt Burley in verband met de openingsregels van hoofdstuk zeven van Aristoteles 'tekst (17a38-b7) op dat een taaluitdrukking een algemene naam is (nomen appellativum), en alleen als het een universeel betekent, dat is iets dat veel individuen gemeen hebben (p. 85).Hetzelfde idee komt tot uiting in zijn laatste commentaar op De interprete (ch. De oppositione enuntiationum, fol. 74rb-va; zie ook EP, ch. De substantia, fol. 26ra).

Aangezien het criterium voor het onderscheiden van taaluitdrukkingen gebaseerd is op ontologische verschillen tussen hun significata, omvat Burley's semantische systeem een ​​derde soort uitdrukking die valt tussen het eenvoudige en het complexe. Dit zijn concrete toevallige termen (zoals 'wit' of 'vader'), waarvan de significantie niet absoluut eenvoudig maar ook niet bepaald complex is. Heel vaak in het midden (fols. 173ra, 173va, 174va, 177rb, 178rb, 183vb, 188va) en laatste commentaren op de categorieën (chs. De adequateia praedicamentorum, fol. 21ra; de substantia, fol. 24rb; de relatione, fol 34rb; zie ook LsP, ch. De ubi, fol. 59vb) hij bevestigt dat in plaats van eenvoudige objecten te duiden, concrete toevallige termen aggregaten van substantie betekenen en samen met de accidentele vorm die in de eerste plaats door de term zelf wordt aangeduid.Dergelijke aggregaten missen numerieke eenheid en vallen daarom niet onder een van de tien categorieën; het zijn geen juiste wezens (entia). Om deze reden, hoewel concrete toevallige termen vanuit grammaticaal oogpunt niet eenvoudig zijn, tellen ze niet als namen (TsP, ch. De subiecto et praedicato, fol. 174va; EP, chs. De relatione, fol. 37ra-b; de qualitate, fol. 41rb). De metafysische bestanddelen van dergelijke aggregaten (stof en accidentele vorm) zijn op verschillende manieren gerelateerd aan de concrete accidentele term: enerzijds is de vorm het belangrijkste significatum, ook al is de concrete accidentele term niet de naam van de vorm; aan de andere kant kan de concrete toevallige term alleen voor de stof veronderstellen. Met andere woorden, concrete accidentele termen noemen stoffen, maar indirectdoor de toevallige vormen waar ze hun naam aan ontlenen, zodat ze alleen stoffen benoemen voor zover ze aan een vorm onderworpen zijn (subiecta). Dit feit verklaart zowel het verschil tussen de algemene namen van de categorie van stof (zoals 'man') als concrete toevallige termen, en de aanwezigheid van de relatie van identiteit (of niet-identiteit) in zogenaamde 'echte proposities' (proposities in re). Algemene namen in de stofcategorie zijn ook concrete termen, maar de vorm die ze in de eerste plaats aangeven is in feite identiek aan de stoffen die ze noemen. Daarom is in dit geval de naam van het formulier hetzelfde als de naam van de stof (TsP, ch. De substantia, fol. 178rb; EP, ch. De denominativis, fol. 19va-b). Dit impliceert een betekenisverschil tussen abstracte en concrete substantiële termen ('mensheid' vs. 'mens').'Mensheid' is niet de naam van de vorm die in zijn geheel wordt beschouwd, maar alleen van het essentiële principe, dat wil zeggen de intensieve inhoud die door 'de mens' wordt gedragen, aangezien abstracte substantiële termen substantiële vormen betekenen los van hun eigen wezen (esse). In de extramentale wereld valt dit wezen samen met die symbolische objecten (dwz individuele stoffen) die de vorm instantiëren (QP, q. 4, pp. 271-273).

Deze verschillen betekenen dat in Burley's systeem onderscheid kan worden gemaakt tussen de intentie en de extensie van een uitdrukking. We beschouwen de intentie van een term meestal als de set van essentiële eigenschappen die de toepasbaarheid van de term zelf bepaalt, en de uitbreiding ervan als de set dingen waarop deze correct wordt toegepast. Vanuit epistemologisch oogpunt maakt dit ons vermogen om de verlenging van een term te kiezen afhankelijk van onze kennis van de intentie ervan. Als we gewone natuur en bepaalde dingen behandelen als respectievelijk de intentie en uitbreiding van termen, komen we heel dicht bij Burley's verslag, met de mogelijke uitzondering van de ontologische status van intenties (als we 'nominalisten' zijn), aangezien Burley beide gemeenschappelijke beschouwt aard en bepaalde dingen als entiteiten in de wereld.Daarom onderscheidt Burley wat een term betekent (id quod terminus significat) van wat het aanduidt (id quod terminus denotat), wat tot uiting komt in het onderscheid tussen eenvoudige en persoonlijke veronderstelling. Volgens hem is de zin 'de vader en de zoon zijn van nature gelijktijdig' waar als de twee proefpersonen een eenvoudige veronderstelling hebben en dus verwijzen naar hun significata, dat wil zeggen de twee aggregaten samengesteld door substantie en toevallige vorm. Aan de andere kant, als we aannemen dat de proefpersonen een persoonlijke veronderstelling hebben en dus alleen verwijzen naar de twee substanties, 'vader' en 'zoon', dan is de zin vals (TsP, ch. De relatione, fol. 186vb; EP, ch. de relatione, fol. 37ra-b).In De suppositionibus en De puritate wordt hetzelfde idee uitgedrukt door de definitie van de formele veronderstelling als de veronderstelling die een term heeft wanneer het veronderstelt om zijn significatum of om de enkelvoudige objecten die het instantiëren. In het eerste geval spreken we terecht van een eenvoudige veronderstelling, en in het tweede geval van een persoonlijke veronderstelling (De Sup., Pp. 35-36, De puritate, pp. 7-8).

Dit soort benadering van het probleem van de betekenis van eenvoudige uitdrukkingen heeft twee interessante gevolgen: (1) eigennamen hebben geen intentie, in tegenstelling tot individuele uitdrukkingen (zoals 'een bepaalde man' - 'aliquis homo'); en (2) abstracte termen in de categorie van substantie (zoals 'mensheid' - 'humanitas') zijn net eigennamen van intenties, omdat ze een intentie hebben maar geen extensie.

Wat het probleem van de betekenis en waarheid van complexe uitdrukkingen betreft, denkt Burley dat echte proposities (proposities in re) de significata zijn van ware zinnen, net zoals individuen (zowel substantiële als toevallige) de significata zijn van enkelvoudige namen en universalia de significata van algemene namen. De echte stelling is de laatste van de vier soorten stellingen die Burley noemt: geschreven, gesproken, mentaal, echt.

Volgens zijn eerste theorie, (uitgewerkt in het eerste decennium van de 14 steeeuw), deze zogenaamde 'echte' proposities bestaan ​​niet goed in de extramentale wereld, hoewel ze in onze geest wel bestaan ​​als objecten van intellectie of oordeel. Burley stelt duidelijk dat, hoewel mentale proposities in onze geest bestaan ​​als onderwerpen van inherentie (habent esse subiectivum in intellectu), echte proposities in onze geest bestaan ​​als opzettelijke objecten (habent esse obiectivum in intellectu solum) (QP, q. 3, pp. 248 -49; CP, p. 61; zie ook QPo, q. 2, p. 63). Echte proposities zijn complexe entiteiten gevormd door de dingen waarnaar hun onderwerpen en predikaten verwijzen, samen met een identiteitsrelatie (als de propositie bevestigend is) of een niet-identiteitsrelatie (als de propositie negatief is). De dingen die worden bedoeld bestaan ​​in de extramentale wereld, maar de identiteitsrelatie wordt geproduceerd door onze geest en bestaat alleen in hen.Deze identiteitsrelatie is een soort intellectuele compositie waarmee we begrijpen dat het ding (res) dat wordt aangeduid met de subjectterm en het ding dat wordt aangeduid met de predikaatterm van een propositie, tot dezelfde stof (fen) behoort (QP, q.3, Blz.250). Aan de andere kant is het juist om de significantie van een zin een 'echte propositie' te noemen, aangezien het feit dat twee of meer dingen dezelfde substantie hebben, niet afhankelijk is van onze geest (CP, pp. 61-62). Aangezien het onderwerp van een standaard filosofische zin de naam van een stof moet zijn en het predikaat een algemene uitdrukking die een substantieel gemeenschappelijk karakter of een aggregaat van substantie en toevallige vorm aangeeft, is het duidelijk dat de identiteitsrelatie alleen kan bestaan ​​tussen de dingen die de onderwerp en predikaat van een echte positieve stelling staan ​​voor in persoonlijke veronderstelling, dat wil zeggen,tussen de specifieke stoffen die door het onderwerp worden genoemd en de predikaatuitdrukkingen van de stelling. In een standaardpropositie zijn de significata van een onderwerp en predikaat divers, maar waar ze voor staan ​​moet hetzelfde zijn als de propositie waar is. Aangezien de dingen waar een term voor staat niet a priori zijn vastgesteld, maar afhankelijk zijn van de propositionele context, vereist de analyse van de structuur van een propositie in termen van de identiteitsrelatie een correspondentietheorie. In zijn middelste commentaar op De Interpretatione (pp. 59-60) spreekt Burley openlijk over de waarheid in termen van de "adequaatheid" of congruentie tussen denken en realiteit (adaequatio intellectus ad rem - zie ook EPh., Prol., Fol. 66ra). Ieder wezen (ens) is op zichzelf waar (verum), voor zover de structuur en innerlijke organisatie ervan duidelijk aan de geest worden onthuld.Deze structurele waarheid (veritas rei) komt overeen met een mentale waarheid (veritas in intellectu) (CP, p. 60): wanneer onze geest met succes de interne structuur reproduceert van wat wordt aangeduid door een eenvoudige uitdrukking of wanneer ze het gebrek aan een relatie begrijpen tussen de significata van twee eenvoudige uitdrukkingen, wordt een verminderd wezen (ens diminutum), dat onze geest als onderwerp van inherentie heeft, gegenereerd door de geest. Dit verminderde wezen is de veritas in intellectu, wat overeenkomt met de veritas rei. Als onze poging mislukt, wordt in plaats daarvan valsheid (falsitas) gegenereerd (CP, p. 61).wanneer onze geest met succes de interne structuur reproduceert van wat wordt aangeduid met een eenvoudige uitdrukking of wanneer ze het gebrek aan een relatie tussen de significata van twee eenvoudige uitdrukkingen begrijpen, een verminderd wezen (ens diminutum), dat onze geest als het onderwerp van inherentie heeft, wordt gegenereerd door de geest. Dit verminderde wezen is de veritas in intellectu, wat overeenkomt met de veritas rei. Als onze poging mislukt, wordt in plaats daarvan valsheid (falsitas) gegenereerd (CP, p. 61).wanneer onze geest met succes de interne structuur reproduceert van wat wordt aangeduid met een eenvoudige uitdrukking of wanneer ze het gebrek aan een relatie tussen de significata van twee eenvoudige uitdrukkingen begrijpen, een verminderd wezen (ens diminutum), dat onze geest als het onderwerp van inherentie heeft, wordt gegenereerd door de geest. Dit verminderde wezen is de veritas in intellectu, wat overeenkomt met de veritas rei. Als onze poging mislukt, wordt in plaats daarvan valsheid (falsitas) gegenereerd (CP, p. 61).

Het is de verdienste van Burley dat hij ook onderscheid kan maken tussen de intentie en uitbreiding van complexe uitdrukkingen, zoals blijkt uit zijn onderscheid tussen een propositie habens esse subiectivum in intellectu en habens esse obiectivum in intellectu. In feite: (1) hoewel de mentale zin in de geest bestaat als in een subject, is de echte zin alleen aanwezig in de geest als object van de handeling van begrip; (2) de echte propositie biedt de objectieve inhoud die de andere soorten proposities proberen uit te drukken; en (3) de mentale zin is de semantische link tussen de gesproken en geschreven zinnen enerzijds, en de werkelijke zin waarnaar ze verwijzen anderzijds.

Burley's eerste semantiek van complexe uitdrukkingen komt op sommige fronten echter in de problemen. Als er geen echte propositie overeenkomt met gesproken, geschreven en mentale proposities die onwaar zijn, wat wordt er dan begrepen als we de betekenis van een valse propositie begrijpen? Bovendien hebben echte proposities een onbepaalde ontologische status, omdat ze gedeeltelijk in de geest, gedeeltelijk buiten bestaan ​​en er toch volledig onafhankelijk van zijn. In dit laatste geval is het probleem te herleiden tot tekortkomingen in zijn ontologische systeem, waardoor hij de relatie tussen de substantiële eenheid en de veelheid van echte aspecten van een ding (res) niet in beeld kan brengen. Dus de echte zin, de ultieme betekenis van een zin die in ons hoofd bestaat als object van een oordeel,kan alleen worden vergeleken met een stand van zaken in relatie tot de structuur en semantische waarde, maar niet ontologisch. Op deze manier lijkt Burley's eerste betekenistheorie, wat de semantiek van proposities betreft, een compromis tussen de theorieën van Walter Chatton, die betekenis als een individueel ding (res) behandelt, en Adam Wodeham, die stelt dat de betekenis van een propositie is de stand van zaken die wordt aangegeven door de propositie (complexe significabile), wat niet iets is.die stelt dat de betekenis van een propositie de stand van zaken is die wordt aangegeven door de propositie (complexe significabile), wat niet iets is.die stelt dat de betekenis van een propositie de stand van zaken is die wordt aangegeven door de propositie (complexe significabile), wat niet iets is.

Om de bovengenoemde problemen op te lossen, paste Burley zijn theorie van semantiek aan in zijn laatste commentaar op de Ars Vetus - zoals we in de volgende sectie zullen zien.

5. De ontologie (en semantiek) van de macro-objecten (na 1324)

Hoewel hij aan het begin van zijn carrière matig realisme verdedigde, wendde Burley zich na 1324 tot een originele vorm van radicaal realisme. Dit is te vinden in de proloog van zijn laatste commentaar op de natuurkunde, in zijn laatste commentaar op de Ars Vetus, en in TdU, waar hij zijn nieuwe semantische en ontologische visie volledig ontwikkelt en uitlegt. Zoals hierboven opgemerkt, werd de verandering veroorzaakt door Ockham's kritiek op de traditionele realistische visie. In zijn Summa Logicae (pars I, chs. 14-15 en 40-41) en Commentary on the Categories (proloog en chs. 7, §1 en 8, §1) had de Venerabilis Inceptor aangetoond dat veel onaanvaardbare gevolgen voortvloeien uit het idee dat universalen iets zijn dat in werkelijkheid bestaat, in feite identiek is aan hun bijzonderheden die worden beschouwd als gevallen van een type (bv. de universele mens qua man is identiek aan Socrates),maar verschillend beschouwd als behoorlijk universeel (bijv. man qua universeel is anders dan Socrates). Dat komt omdat alles wat aan de bijzonderheden is toegekend, ook aan hun universaliteit moet worden toegewezen, en dus zou een unieke gemeenschappelijke natuur gelijktijdig tegengestelde attributen hebben via de attributen van verschillende bijzonderheden. Ook kon God Socrates of een andere singuliere substantie niet vernietigen zonder tegelijkertijd de hele categorie van substantie en dus elk geschapen wezen te vernietigen, aangezien elk ongeval voor zijn bestaan ​​afhankelijk is van substantie. Om deze en andere soortgelijke redenen concludeerde Ockham dat de stelling dat universalen in re bestaan ​​opnieuw moet worden verworpen.Dat komt omdat alles wat aan de bijzonderheden is toegekend, ook aan hun universaliteit moet worden toegewezen, en dus zou een unieke gemeenschappelijke natuur gelijktijdig tegengestelde attributen hebben via de attributen van verschillende bijzonderheden. Ook kon God Socrates of een andere singuliere substantie niet vernietigen zonder tegelijkertijd de hele categorie van substantie en dus elk geschapen wezen te vernietigen, aangezien elk ongeval voor zijn bestaan ​​afhankelijk is van substantie. Om deze en andere soortgelijke redenen concludeerde Ockham dat de stelling dat universalen in re bestaan ​​opnieuw moet worden verworpen.Dat komt omdat alles wat aan de bijzonderheden is toegekend, ook aan hun universaliteit moet worden toegewezen, en dus zou een unieke gemeenschappelijke natuur gelijktijdig tegengestelde attributen hebben via de attributen van verschillende bijzonderheden. Ook kon God Socrates of een andere singuliere substantie niet vernietigen zonder tegelijkertijd de hele categorie van substantie en dus elk geschapen wezen te vernietigen, aangezien elk ongeval voor zijn bestaan ​​afhankelijk is van substantie. Om deze en andere soortgelijke redenen concludeerde Ockham dat de stelling dat universalen in re bestaan ​​opnieuw moet worden verworpen.God kon Socrates of enige andere enkelvoudige substantie niet vernietigen zonder tegelijkertijd de hele categorie van substantie en dus elk geschapen wezen te vernietigen, aangezien elk ongeval voor zijn bestaan ​​afhankelijk is van substantie. Om deze en andere soortgelijke redenen concludeerde Ockham dat de stelling dat universalen in re bestaan ​​opnieuw moet worden verworpen.God kon Socrates of enige andere enkelvoudige substantie niet vernietigen zonder tegelijkertijd de hele categorie van substantie en dus elk geschapen wezen te vernietigen, aangezien elk ongeval voor zijn bestaan ​​afhankelijk is van substantie. Om deze en andere soortgelijke redenen concludeerde Ockham dat de stelling dat universalen in re bestaan ​​opnieuw moet worden verworpen.

Burley was ervan overtuigd dat de bezwaren van Ockham voldoende zijn om aan te tonen dat het traditionele realistische verslag van de relatie tussen universalia en bijzonderheden onaanvaardbaar is, maar niet dat realisme als geheel onhoudbaar is. Zo ontwikkelde hij in zijn latere jaren een ontologie van macro-objecten op basis van een drievoudig echt onderscheid tussen categoriale items of eenvoudige objecten en de stand van zaken (zijn proposities in re), tussen universalia en individuen, en tussen de tien categorieën.

Volgens Burley zijn macro-objecten (dwz wat wordt aangeduid met een eigennaam of een definitieve beschrijving zoals Socrates of een bepaald paard) basiscomponenten van de wereld. Het zijn aggregaten die zijn samengesteld uit primaire stoffen, samen met een groot aantal substantiële en toevallige vormen die er in en doorheen bestaan. Primaire stoffen en substantiële en toevallige vormen zijn eenvoudige objecten of categoriale items, die elk een uniek, goed gedefinieerd karakter hebben. Deze eenvoudige objecten behoren tot een van de tien hoofdtypen of categorieën, elk onderscheidt zich echt van de andere. Hoewel ze eenvoudig zijn, zijn sommige van deze componenten in zekere zin samengesteld omdat ze herleidbaar zijn tot iets anders - de primaire stof is bijvoorbeeld samengesteld uit een bepaalde vorm en materie (EP, ch. De substantia, fol. 22ra).Primaire substantie verschilt van de andere componenten van een macro-object vanwege zijn bijzondere manier van zijn als een autonoom en onafhankelijk bestaand object - in tegenstelling tot de andere categoriale items, die het noodzakelijkerwijs veronderstellen voor hun bestaan ​​(EP, ch. De substantia, fol. 22ra-b). Primaire stoffen zijn daarom substraten van bestaan ​​en predicatie in relatie tot al het andere. Het onderscheid tussen substantiële en toevallige vormen vloeit voort uit hun verschillende relaties met primaire stoffen, die substantiële vormen instantiëren (die op hun beurt qua instantiëren secundaire stoffen zijn), zodat dergelijke universele vormen de aard van bepaalde stoffen onthullen. Daarentegen zijn die vormen die eenvoudig primaire stoffen aantasten zonder daadwerkelijk met hun aard te zijn verbonden, toevallige vormen. In Burley's woorden,de vormen met betrekking tot welke bepaalde stoffen de supposita zijn, zijn substantiële vormen (of secundaire stoffen), terwijl die vormen met betrekking tot welke specifieke stoffen de subiecta zijn, toevallige vormen zijn (TdU, pp. 58-59). Hierdoor is het macro-object niet zomaar een primaire stof, maar een geordende verzameling categoriale items, zodat de primaire stof, hoewel het het belangrijkste element is, niet het hele wezen van het macro-object bevat.ook al is het het belangrijkste element, het bevat niet het hele wezen van het macro-object.ook al is het het belangrijkste element, het bevat niet het hele wezen van het macro-object.

Het belangrijkste kenmerk van deze metafysische opvatting is de bewering van Burley dat universalia volledig buiten de geest bestaan ​​en echt verschillen van de individuen waarin ze aanwezig zijn en waarvan ze zijn gebaseerd. Als universelen volgens hem niet langer feitelijke samenstellende delen zijn, verdwijnen de inconsistenties waar Ockham naar wijst. Bovendien moeten oorzaken vanuit metafysisch oogpunt evenredig zijn met hun effecten. Maar de oorzaken van een bepaald ding moeten bijzonder zijn, terwijl die van gemeenschappelijke aard universeel moeten zijn. Daarom kunnen individuele stoffen niet uit iets anders bestaan ​​dan uit bepaalde vormen en materie, terwijl universelen bestaan ​​uit een geslacht en een specifiek verschil, evenals uit een andere universele vorm boven het geslacht. Bijgevolg,de laagste soort is geen constitutief onderdeel van de individuen waarin het aanwezig is en waarvan het is gebaseerd, maar slechts een vorm die samenkomt met hun essenties, waardoor hun metafysische structuur bekend wordt (EP, ch. de substantia, fol. 23rb- va). Daarom maakt Burley een scherp onderscheid tussen twee hoofdsoorten van substantiële vorm: een enkelvoud (forma perficiens materiam) en het andere universeel (forma declarans quidditatem). Het eerste heeft invloed op (een bepaalde) materie en brengt daarmee het substantiële composiet (of hoc-aliquide) tot stand. De laatste, de laagste soort, onthult de aard van de specifieke substantie waarin hij bestaat en waarvan hij is gebaseerd, maar hij is niet een van de constitutieve delen ervan. Dus bepaalde stoffen zijn op zichzelf echt heel verschillend van hun soort en van elkaar.Elk individu verschilt echt van zijn soort omdat de laatste geen deel uitmaakt van zijn essentie, maar een vorm die erin bestaat, en ook echt verschilt van andere individuen die tot dezelfde soort behoren vanwege zijn eigen specifieke vorm en materie (EI's, hfst. de specie, fol. 10va; EP, chs., de substantia, fol. 23va-b; de quantitate, fol. 31rb; zie ook Tractatus de formis, pp. 9-10). Secundaire stoffen behoren alleen tot de stofcategorie voor zover ze zijn gebaseerd op de essentie van bepaalde stoffen (in quid) (EP, ch. De substantia, fol. 22ra), terwijl bepaalde substantiële vormen en bepaalde materie niet behoren tot de stofcategorie omdat ze niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden om een ​​stof te zijn (EP, ch. de substantia, fol. 22ra).

Burley gebruikt de standaard 13 e -eeuwse verdeling van de universalia in ante rem, in re, en post rem (LSP ch de forma, fol 53rb;.. TDU, passim), maar hij volgt Auriol en de eerdere Ockham in het poneren van een andere psychische universeel, verschillend van de handeling van begrip (de 'standaard' post-rem conceptueel universeel), en alleen in de geest aanwezig als object (habens esse obiectivum in intellectu - EP, ch. de priori, fol. 48vb; TdU, pp. 60-66). Door een tweede mentale universele bestaande obiectief in de geest te introduceren, hoopt Burley te kunnen verklaren dat we de betekenis van een algemeen zelfstandig naamwoord kunnen begrijpen, ook al hebben we geen van de veronderstellingen ervan ervaren, en dus zonder het universele goed te kennen, betekent het direct een directe betekenis.

Burley identificeert secundaire substantie met de quid quid en primaire substantie met de hoc aliquid, maar quale quid en hoc aliquid zijn wat respectievelijk wordt aangeduid door algemene en discrete zelfstandige naamwoorden van de categorie (EP, ch. De substantia, fols. 25vb-26ra). Daarom stelt hij dat secundaire substanties metafysische entiteiten zijn die buiten onze geest bestaan ​​en die noodzakelijke voorwaarden zijn om onze taal betekenisvol te maken, aangezien algemene namen zinloos zouden zijn als ze niet iets zouden betekenen dat beide in werkelijkheid bestaat, en het bijzondere kenmerk hebben van zijn. gemeenschappelijk (dwz aanwezig in) veel individuele dingen. Alleen door algemene namen te associëren met objecten als hun eigenlijke betekenis, dacht Burley dat we konden uitleggen hoe een algemene naam voor veel dingen tegelijk kan staan ​​en ze allemaal op dezelfde manier kunnen benoemen. Volgens hem,een algemene naam veronderstelt en benoemt (appellare) een reeks individuele dingen alleen door de gemeenschappelijke natuur of universeel die het rechtstreeks betekent en die aanwezig is in die reeks individuen (EP, ch. de substantia, fol. 26ra). Aangezien gemeenschappelijke aard algemene namen met hun extensies verbinden door de klasse (n) te bepalen van de dingen waarop ze correct worden toegepast, en aangezien ze de algemene namen zijn waar ze voor staan ​​als ze een eenvoudige veronderstelling hebben (zie De puritate, tr. 1 °, pars 1Aangezien gemeenschappelijke aard algemene namen met hun extensies verbinden door de klasse (n) te bepalen van de dingen waarop ze correct worden toegepast, en aangezien ze de algemene namen zijn waar ze voor staan ​​als ze een eenvoudige veronderstelling hebben (zie De puritate, tr. 1 °, pars 1Aangezien gemeenschappelijke aard algemene namen met hun extensies verbinden door de klasse (n) te bepalen van de dingen waarop ze correct worden toegepast, en aangezien ze de algemene namen zijn waar ze voor staan ​​als ze een eenvoudige veronderstelling hebben (zie De puritate, tr. 1 °, pars 1een, ch. 3, pp. 7-9), zijn ze eigenlijk de intenties van algemene namen - of beter gezegd, de hypostatisaties van deze intenties, aangezien ze onafhankelijke entiteiten zijn die buiten onze geest bestaan. Aan de andere kant, vanuit een louter ontologisch oogpunt, zijn universalia en bijzonderheden verbonden door de relatie van instantiatie, zodat primaire substanties tekenen zijn van secundaire substanties, aangezien elk specifiek zijn bijbehorende universeel concretiseert en herkenbaar is als een teken van een gegeven type vanwege de conformiteit ervan en de gelijkenis met andere specifieke stoffen (EP, ch. de substantia, fol. 26ra-b). Daarom zijn in het systeem van Burley de gemeenschappelijke aard (dwz universalen) en bijzonderheden (of eenvoudige objecten) zowel gerelateerd aan uitbreidingen als typen aan tokens.Een bepaald type of universeel is niets anders dan de intentie van een algemene naam wanneer het wordt beschouwd in relatie tot de extensie zelf, en omgekeerd is de extensie van een algemene naam (dwz een klasse van individuen) niets anders dan de set tokens van een bepaald type beschouwd in relatie tot de eenvoudige uitdrukkingen die ze noemen. De relatie tussen de intentie en verlenging van een term is dus hetzelfde als tussen typen en tokens. Het is een soort categorisering, die kan worden beschreven in termen van het uitwerken en verwerven van identificatiepatronen. Bovendien, aangezien Burley nu twee soorten mentale universalia toelaat, is de eerste een daad van begrip en de tweede het object van de eerste (dat wil zeggen de semantische inhoud die door de geest wordt begrepen), de intentie en de uitbreiding van een algemene term (dwz,de universele natuur en de individuen die haar instantiëren), samen beschouwd, zijn de significatum van de algemene term, terwijl het concept habens esse obiectivum in intellectu zijn betekenis of cognitieve betekenis verschaft. Daarom is, volgens Burley's laatste opvatting, de dichotomie sense / significatum niet gelijk aan de dichotomie intensie / extensie, aangezien de laatste een onderverdeling is van de eerste. Door dit resultaat lijkt zijn betekenistheorie sterk op die van R. Cann (Formal Semantics, Cambridge 1993; zie vooral pp. 10-12; 215-224; en 263-69).de sense / significatum-dichotomie is niet equivalent aan de intentie / extensie-dichotomie, waarbij de laatste een onderverdeling is van de eerste. Door dit resultaat lijkt zijn betekenistheorie sterk op die van R. Cann (Formal Semantics, Cambridge 1993; zie vooral pp. 10-12; 215-224; en 263-69).de sense / significatum-dichotomie is niet equivalent aan de intentie / extensie-dichotomie, waarbij de laatste een onderverdeling is van de eerste. Door dit resultaat lijkt zijn betekenistheorie sterk op die van R. Cann (Formal Semantics, Cambridge 1993; zie vooral pp. 10-12; 215-224; en 263-69).

Een analoog schema geldt voor complexe uitdrukkingen, aangezien Burley een vijfde soort propositie toevoegt aan degene die hij eerder herkende, en ze op een vergelijkbare manier correleerde, aangezien hij nu gesproken, geschreven, twee soorten mentale en reële proposities toegeeft.

Zoals we hierboven hebben gezien, is het onderscheid tussen eenvoudige en complexe objecten, of (ruwweg) tussen objecten en stand van zaken, fundamenteel voor Burley's ontologie. Dit onderscheid is de objectieve tegenhanger van het taalkundige onderscheid tussen eenvoudige en samengestelde uitdrukkingen (dwz zelfstandige naamwoorden versus zinnen of stellingen). Zo kan Burley stand van zaken beschouwen als bestaande voorstellen. In de proloog van zijn laatste commentaar op de Categorieën, beweert hij dat een mentale propositie is wat wordt aangeduid met een gesproken (of geschreven) zin. De mentale propositie betekent op zijn beurt iets anders, omdat het is samengesteld uit concepten, die zelf tekens zijn. Dientengevolge moet het uiteindelijke belang van deze keten iets zijn dat wel wordt aangegeven, maar niet betekent, en dat dezelfde logische structuur heeft als de mentale zin - dat wil zeggen,het moet een voorstel zijn in re (fols. 17vb-18ra; zie ook ch. de priori, fol. 47va). Zo'n echte propositie is een ens copulatum gevormd door de entiteit waarvoor het subject en het predikaat samen staan ​​met een identiteitsrelatie, als de propositie bevestigend is, of een niet-identiteitsrelatie, als de propositie negatief is (EP, prooem., fol. 18va; EPh, prol., fol. 66ra-b). Deze complexe objecten verschillen van aggregaten (de significantie van concrete toevallige termen), die ook zijn samengesteld uit items die tot verschillende categorieën behoren, aangezien zuivere aggregaten niet de identiteit (of niet-identiteit) relatie bevatten en, zoals eenvoudige objecten, niet waar of niet waar (EP, ch. de oppositione, fol. 45va). In het hoofdstuk de priori stelt hij dat er vier soorten voorstellen zijn, geschreven, gesproken, mentaal en echt,en specificeert dat de mentale propositie tweeledig is: de eerste, die zowel in de geest als in een subject bestaat (habens esse subiectivum in intellectu), bestaat uit daden van begrip; de tweede, die in de geest bestaat als het object van de voorgaande complexe handeling van begrip (habens esse obiectivum in intellectu), is wat we door middel van de geest begrijpen en vergelijken met de werkelijkheid om de waarheid of onwaarheid van een zin te bepalen. Dit is de semantische link tussen de geschreven, gesproken en (eerste) mentale proposities enerzijds, en de echte propositie (de stand van zaken) die ze anderzijds betekenen. Het bestaat zelfs als de geschreven, gesproken en (eerste) mentale stellingen vals zijn en er in werkelijkheid niets mee overeenkomt (fol. 48vb). Dienovereenkomstig is de zin habens esse obiectivum in intellectu nu de zin van een zin,en niet de extensie. Aan de andere kant is de nieuwe reële propositie het significatum van de zin en de waarnemer ervan, aangezien de zinnen die een in werkelijkheid bestaand complex object betekenen waar zijn, terwijl die zinnen die niet zo'n complex object betekenen, maar waarnaar alleen de twee (eenvoudige) objecten die door het onderwerp en het predikaat worden aangeduid, komen in werkelijkheid overeen.

De problemen die verband houden met zijn eerste theorie van de semantiek van proposities worden daarmee opgelost. De echte propositie van zijn eerste theorie is opgesplitst in de mentale propositie habens esse obiectivum in intellectu en de (nieuwe) propositie in re, die beide een welomschreven semantische en ontologische status hebben. Bovendien hebben valse proposities een betekenis (dwz de mentale propositie habens esse obiectivum in intellectu), maar geen referentie, aangezien geen enkele echte propositie daarmee overeenkomt. Er zou echter een nieuwe vraag kunnen rijzen: als universelen en singuliere termen en de tien categorieën echt verschillend zijn, hoe kan Burley dan volhouden dat er een identiteitsrelatie moet bestaan ​​tussen de dingen die door het onderwerp worden aangeduid en het predikaat van elke echte bevestigende zin?

Burley's oplossing is hetzelfde als in zijn eerste versie van de theorie: in een echte, bevestigende verklaring zijn de significata van het onderwerp en het predikaat anders, maar de dingen waarvoor ze staan ​​in persoonlijke veronderstelling (dwz de individuele substantie of substanties) zijn hetzelfde (EP, prooem., fol. 18va; ch. de relatione, fol. 37ra; EPh, prol., fol. 66ra-b). Dit impliceert duidelijk dat een bevestigende stelling waar is als en slechts als de uitersten een persoonlijke veronderstelling hebben voor hetzelfde of dezelfde dingen. 'Sortes est homo' ('Socrates is een man') is bijvoorbeeld waar als en alleen als 'homo' in deze context een persoonlijke veronderstelling heeft voor Socrates, dat wil zeggen, als de abstracte vorm van de mensheid (humanitas) aanwezig is in Socrates. Op deze manier is het echte onderscheid tussen universalen en bijzonderheden en tussen de tien categorieën veilig,zonder zijn theorieën over correspondentie en identiteit te beïnvloeden.

Complexe objecten (of stand van zaken - Burley's proposities in re, de ultieme significantie van een geschreven, gesproken of mentale propositie) en wat we 'aggregaten' (de significantie van een concrete toevallige term) hebben genoemd, zijn niet identiek met macro-objecten, maar bepaalde aspecten ervan. Een aggregaat is niets anders dan de vereniging van een van de talloze toevallige vormen van een macro-object met zijn primaire substantie, en een complex object is de vereniging van twee vormen van een macro-object (waarvan er één, dat wil zeggen degene die rechtstreeks is aangewezen of indirect door de onderwerpsterm van de stelling substantieel moeten zijn) met en door middel van de primaire stof. Dit is triviaal waar, niet alleen voor stellingen in re,zoals hominem esse dier (mens die een dier is) of hominem esse album (mens die blank is) - waar de twee verbonden vormen respectievelijk menselijkheid en animaliteit of witheid zijn, en waar ze worden verenigd is elke specifieke substantie die ze beiden in in het geval dat de mens dierlijk is, en die de vorm van de mensheid concretiseert en het wezen is van de inherentie van de vorm van witheid in het geval dat de mens blank is - maar ook voor voorstellen in her, zoals Sortem esse hominem (Socrates is een Mens). In dit geval zijn de twee betrokken vormen de forma perficiens materiam van Socrates (dat wil zeggen zijn ziel) en de gerelateerde maar verschillende forma declarans quidditatem (dwz de soort mens). Wat hen verenigt, is Socrates zelf, aangezien hij de forma perficiens materiam als essentieel element heeft en de forma declarans quidditatem concretiseert.

6. 'Regionale' ontologieën (na 1324)

Omdat Burley primaire substanties beschouwt als de ultieme substraten van bestaan ​​en onderwerpen van predicatie in relatie tot al het andere (EP, ch. De substantia, fols. 24va-b en 25va), is de enige manier om de realiteit van wezens in andere te demonstreren categorieën is om ze te behandelen als vormen en eigenschappen van stoffen. Omdat Burley de realiteit van de kwantiteit en het echte onderscheid ervan tussen stoffen en andere ongevallen wilde behouden, benadrukt hij dat kwantiteit een vorm is die inherent is aan het materiële deel van een samengestelde stof (EP, ch. De quantitate, fol. 29rb). Dit is echter problematisch, want als het hoogste geslacht van de categorie een vorm is, zijn de zeven soorten kwantiteit van Aristoteles (lijn, oppervlak, solide, tijd, ruimte, nummer en spraak), genoemd in het zesde hoofdstuk van de Categorieën, niet.Burley probeert aan deze moeilijkheid tegemoet te komen door het idee van een gekwantificeerd ding (quantum) te herformuleren. Aangemoedigd door het Aristotelische onderscheid tussen strikte en afgeleide grootheden (categorieën 6, 5a38-b10), onderscheidt hij twee verschillende manieren om gekwantificeerd te worden: op zichzelf (op zich) en op grond van iets anders (per ongeval). De zeven soorten kwantiteit worden zelf gekwantificeerd, terwijl andere gekwantificeerde dingen (bijvoorbeeld: stoffelijke stoffen) worden gekwantificeerd op grond van een of meer van de zeven soorten (EP, ch. De quantitate, fol. 29va). Met andere woorden, Burley beschouwt de zeven soorten niet als kwantitatieve vormen, maar als de meest geschikte en primaire dragers (supposita) van de kwantitatieve eigenschappen die worden onthuld door het hoogste geslacht van de categorie.Elk ander soort gekwantificeerd ding is gewoon een onderwerp (subiectum) van kwantitatieve vormen.

Een ander onderscheidend kenmerk van kwantiteit is het kenmerk (proprium). In de categorieën (6, 6a26-35) identificeerde Aristoteles het door het feit dat alleen hoeveelheden gelijk of ongelijk zouden zijn. Burley is het niet helemaal met hem eens, omdat ook de hoeveelheden per ongeval gelijk of ongelijk zijn, zij het op een afgeleide manier (EP, ch. De quantitate, fol. 32rb). Burley wendt zich dus tot twee teksten uit Aristoteles 'Metafysica (boeken V, ch. 13 en X, ch. 1) voor een alternatief verslag van het proprium van kwantiteit als maat voor wat gekwantificeerd is (EP, ch. De quantitate, fol. 28rb). Bovendien gebruikt hij deze eigenschap als het gemeenschappelijke principe waaruit de zeven soorten kwantiteit kunnen worden afgeleid (EP, ch. De quantitate, fol. 30ra). Op deze manier probeert hij aan te tonen dat de categorie van kwantiteit, zoals die van substantie,heeft een geordende interne structuur, en hij bevestigt de realiteit en het echte onderscheid van kwantiteit tegen auteurs als Peter Olivi en Ockham, die hadden getracht de kwantiteit terug te brengen tot een aspect van de materiële substantie. Burley citeert uitvoerig uit Ockham's commentaar op de Categorieën (hoofdstuk 10, § 4), waar de Franciscaanse meester probeert aan te tonen dat kwantiteit eigenlijk niets is dat verschilt van substantie en kwaliteit. Vervolgens verwerpt hij de argumenten van Ockham (EP, ch. De quantitate, fol. 30rb-vb).waar de Franciscaanse meester probeert aan te tonen dat kwantiteit eigenlijk niets is dat verschilt van substantie en kwaliteit. Vervolgens verwerpt hij de argumenten van Ockham (EP, ch. De quantitate, fol. 30rb-vb).waar de Franciscaanse meester probeert aan te tonen dat kwantiteit eigenlijk niets is dat verschilt van substantie en kwaliteit. Vervolgens verwerpt hij de argumenten van Ockham (EP, ch. De quantitate, fol. 30rb-vb).

Ockham had beweerd dat het overbodig was om kwantitatieve vormen te onderscheiden die werkelijk verschillen van substantie en kwaliteit, aangezien kwantiteit veronderstelt wat het bedoeld is te verklaren, namelijk de uitbreiding van materiële substanties en hun delen buiten delen. Bij een ongeval veronderstelt de hoeveelheid de substantie als inherent substraat. Burley ontkent dat materiële stoffen kunnen worden uitgebreid zonder de aanwezigheid van kwantitatieve vormen, en bevestigt daarmee hun noodzaak. Hij geeft toe dat het bestaan ​​van een hoeveelheid altijd het bestaan ​​van een stof impliceert, maar hij is ook van mening dat het feitelijk bestaan ​​van delen van een stof noodzakelijkerwijs de aanwezigheid van een kwantitatieve vorm daarin impliceert. Hij geeft geen goede metafysische reden voor deze voorkeur. Maar het is logisch als je naar zijn semantische theorie kijkt,volgens welke realiteit het interpretatieve patroon is van (filosofische) taal, zodat de structuur van taal een afspiegeling is van de werkelijkheid. Volgens Burley moeten daarom abstracte termen in de categorie van kwantiteit (zoals 'extensie', 'duur', 'magnitude', enzovoort) overeenkomen met realiteiten in de wereld die verschillen van die in de abstracte substantiële termen.

Zoals we hebben gezien, denkt Burley dat wat onder een categoriegebied valt, eenvoudige toevallige vormen zijn; daarom zijn de dingen van de ad-aliquide categorie relaties (relaties) en geen familieleden (relativa of ad aliquid), die slechts aggregaten zijn die worden gevormd door een substantie en een relatie. Dienovereenkomstig is de relatie tussen relatie en familieleden als die tussen kwantiteit en wat gekwantificeerd is, of kwaliteit en wat gekwalificeerd is. De relatie is de oorzaak van de aard van het aggregaat (dat wil zeggen de familieleden), waarvan het een bestanddeel is. In tegenstelling tot moderne logici ontkent Burley dat een relatie een predikaat van twee plaatsen is, en beschouwt het in plaats daarvan als een monadische functie, met het argument dat de relatie, net als de andere toevallige vormen, in één enkel substraat inherent is en verwijst naar een ander ding zonder erin te erven.Dit proefschrift is gebaseerd op het volgende principe, dat Burley stelt in zijn commentaar op het Book of Six Principles (LsP, ch. De habitu, fol. 63ra): er moet altijd gelijkwaardigheid en overeenstemming zijn tussen de toevallige vorm en het inherente substraat, zodat geen enkele toevallige vorm tegelijkertijd volledig kan binnendringen in twee of meer verschillende substraten - zelfs geen getallen, waarvan de verschillende delen zich in hun eigen afzonderlijke substraten bevinden. In tegenstelling tot andere toevallige vormen komen relaties echter niet rechtstreeks in hun substraten voor, maar zijn ze er alleen aanwezig door middel van een andere toevallige vorm die Burley de basis van de relatie noemt (fundamentum relationis - EP, ch. De relatione, fol. 34va). Van de negen categorieën ongevallen kunnen alleen kwantiteit, kwaliteit, actie en genegenheid de basis vormen voor relaties.

Daarom beweert Burley dat we bij het verwijzen van de ene substantie naar de andere vijf constitutieve elementen kunnen onderscheiden: (1) de relatie zelf (bijvoorbeeld de vorm van vaderschap); (2) het substraat van de relatie, dat wil zeggen de stof die de naam van de relatie nominaal ontvangt (het dier dat een ander verwekt dat op zichzelf lijkt); (3) de fundering (fundamentum) van de relatie, dat wil zeggen de absolute entiteit waardoor de relatie inherent is aan het substraat en verwijst naar een andere substantie (in dit geval de generatieve kracht); (4) de voorafgaande term (terminus a quo) van de relatie, dat wil zeggen het substraat van de inherentie van de relatie die als het onderwerp van die relatie wordt beschouwd (de vader); en (5) de resulterende term (terminus ad quem) van de relatie, dat wil zeggen,de stof waarmee het substraat van de relatie is verbonden, beschouwd als het object waarmee de antecedente term is gecorreleerd (in ons voorbeeld de zoon). De fundering is het hoofdbestanddeel, aangezien het de relatie met de onderliggende stoffen verbindt, het de relatie mogelijk maakt om het antecedent aan de resulterende term te koppelen en een aantal van zijn eigenschappen aan de relatie overdraagt ​​(EP, ch. De relatione, fol. 35rb- vb). Ook al hangt de relatie voor haar bestaan ​​af van het fundament, het wezen ervan is er volledig van gescheiden, zodat wanneer het fundament faalt, de relatie ook mislukt, maar niet andersom (EP, ch. De relatione, fol. 35ra).staat de relatie toe om het antecedent te koppelen aan de daaropvolgende term, en verzendt enkele van zijn eigenschappen naar de relatie (EP, ch. de relatione, fol. 35rb-vb). Ook al hangt de relatie voor haar bestaan ​​af van het fundament, het wezen ervan is er volledig van gescheiden, zodat wanneer het fundament faalt, de relatie ook mislukt, maar niet andersom (EP, ch. De relatione, fol. 35ra).staat de relatie toe om het antecedent te koppelen aan de daaropvolgende term, en verzendt enkele van zijn eigenschappen naar de relatie (EP, ch. de relatione, fol. 35rb-vb). Ook al hangt de relatie voor haar bestaan ​​af van het fundament, het wezen ervan is er volledig van gescheiden, zodat wanneer het fundament faalt, de relatie ook mislukt, maar niet andersom (EP, ch. De relatione, fol. 35ra).

Uit deze analyse trekt Burley een aantal vrij belangrijke gevolgen over de aard en ontologische status van relaties en familieleden: (1) het bestaan ​​van relaties is zwakker dan dat van elk ander ongeval, omdat het afhangt van het gelijktijdig bestaan ​​van drie verschillende dingen: het substraat, de daaruit voortvloeiende term en de basis; (2) relaties voegen geen absolute perfectie toe aan de stoffen waarin ze voorkomen; (3) relaties kunnen in stoffen komen zonder enige verandering in de laatste, door een verandering in de resulterende term van de relatie (bv. Gegeven twee dingen, één wit en de andere zwart, als het zwarte ding wit wordt, dan vanwege de verandering, een nieuw ongeval, een gelijkenis, zal in het andere gebeuren zonder enige andere verandering daarin; (4) er zijn twee hoofdtypen verwanten:real (secundum esse) en taalkundig (secundum dici). Taalkundige verwanten (zoals 'kennis' en 'kenbaar') zijn alleen verbonden door de onderlinge verwijzing van de zelfstandige naamwoorden die ze aanduiden. Echte familieleden zijn ook verbonden door een relatie die inherent is aan een van hen en een echte verwijzing naar de andere inhoudt. Taalverwanten behoren in werkelijkheid tot de categorie kwaliteit. Echte familieleden zijn aggregaten samengesteld door een stof en een relatie, zodat ze vanwege hun toevallige vorm slechts indirect (per reductie) onder de categorie relatie vallen. Tenslotte (5), alle ware familieleden zijn van nature gelijktijdig (simul natura), dus Aristoteles had het bij het verkeerde eind toen hij ontkende dat sommige paren van familieleden onderling gelijktijdig zijn, maar één voorganger en de ander achteraf. In feite is de echte oorzaak van een familielid de relatie,die tegelijkertijd inherent is aan het ene en een verwijzing naar het andere inhoudt, waardoor beide dingen verwanten worden (EP, ch. de relatione, fols. 32va-b, 34ra, 37ra).

Van de 'regionale' ontologieën die Burley ontwikkelde in zijn laatste commentaar op de Ars Vetus, is degene die zich bezighoudt met het categoriale veld van kwaliteit in veel opzichten de minst complexe en problematische. Hier volgt Burley de Aristotelische doctrine op de voet, pleit niet tegen Ockham en biedt soms nogal oppervlakkige analyses aan.

De belangrijkste onderwerpen die hij behandelt zijn: (1) de interne structuur van de categorie; (2) de relatie tussen kwaliteit en wat gekwalificeerd is (quale); (3) de aard van de vier soorten Aristoteles-lijsten van kwaliteit in de Categorieën (staten en disposities, natuurlijke capaciteiten of onvermogen om iets te doen of te lijden, affectieve eigenschappen en affecties, vormen en uiterlijke vormen); en (4) het onderscheidende kenmerk (proprium) van de categorie van kwaliteit, dat wil zeggen het feit dat twee of meer dingen alleen als gelijkwaardig kunnen worden beschreven vanwege de kwaliteit en daarmee. We zullen ons alleen concentreren op de eerste twee, aangezien de vragen die ze oproepen algemener zijn.

In navolging van de mening van Duns Scotus (q. 36 van zijn Quaestiones in librum Praedicamentorum - Vragen over het boek van de categorieën), stelt Burley dat de vier door Aristoteles genoemde 'kwaliteitssoorten' niet de juiste soorten zijn, maar modi (modi) van kwaliteit. Dat komt omdat ze, in tegenstelling tot echte soorten, geen volledig afzonderlijke classificaties zijn, aangezien veel dingen die tot de eerste soort behoren ook tot de tweede en / of de derde behoren (EP, ch. De qualitate, fol. 38vb).

Wat betreft de aard van qualia en hun relatie tot kwaliteit, denkt Burley dat qualia aggregaten zijn die zijn samengesteld uit een stof en een kwaliteit die er inherent aan is. Ze behoren tot geen enkel categoriaal veld omdat ze geen echte eenheid hebben. Niettemin kunnen ze, aangezien ze kwalitatief zijn op grond van een kwalitatieve vorm, indirect in de categorie kwaliteit worden opgenomen (per reductie em - EP, ch. De qualitate, fol. 41rb). Qualia deelt kwaliteiten in verschillende mate. Hoewel geen enkele kwalitatieve vorm meer of minder toelaat, doen hun substraten van inherentie dat wel (EP, ch. De qualitate, fol. 41vb). Op deze manier brengt Burley twee belangrijke stellingen van zijn metafysica naar voren als logische uitvloeisels van zijn theorieën over universalia en substanties: (1) geen enkele universele vorm kan in verschillende mate worden gedeeld door het individu dat er een instantiëren van maakt;(2) geen enkele individuele vorm kan worden gewijzigd, behalve natuurlijk door generatie en corruptie.

Bibliografie

Primaire literatuur

 • Quaestiones circa tertium De anima, in Vragen over de De anima door magister Adam Burley en Dominus Walter Burley, ed. door EA Synan, Brill, Leiden 1997
 • Quaestiones in librum Perihermeneias, in SF Brown, "Walter Burley's Quaestiones in librum Perihermeneias", Franciscan Studies, 34 (1974), pp. 200-295
 • Tractatus de suppositionibus, in SF Brown, "Walter Burleigh's Treatise De suppositionibus and its Influence on William of Ockham", Franciscan Studies, 32 (1972), blz. 15-64
 • Tractatus super Praedicamenta Aristotelis, Cambridge, Peterhouse, ms. 184, fols. 171ra-189vb
 • Commentarius in librum Perihermeneias, in SF Brown, "Walter Burley's Middle Commentary on Aristotle's Perihermeneias", Franciscan Studies, 33 (1973), blz. 45-134
 • Quaestiones super librum Posteriorum, ed. door MC Sommers, Pauselijk Instituut voor Middeleeuwse Studies, Toronto 2000
 • Expositio libri De anima, Bibl. Een post. Vat., Ms. Vat. Lat. 2151, fols. 1ra-88rb
 • Expositio librorum Physicorum, Cambridge, Gonville en Caius College, ms. 448, blz. 172-543
 • De potentiis animae, in MJ Kitchel, "The De potentiis animae of Walter Burley", Mediaeval Studies, 33 (1971), pp. 85-113
 • De relativis, in H. Shapiro - MJ Kiteley, 'Walter Burleigh's De relativis', Franciscan Studies, 22 (1962), blz. 155-171
 • Expositio in libros octo Physicorum Aristotelis, ed. Venetiis 1501
 • Tractatus de formis, ed. door JD Scott, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 1970
 • De puritate artis logicae. Tractus longior, met een herziene editie van de Tractatus brevior, ed. door Ph. Boehner, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 1955
 • Expositio super Artem Veterem Porphyrii et Aristotelis, ed. Venetiis 1509
 • Tractatus de universalibus, ed. door H.-U. Wöhler, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Leipzig 1999

Secundaire literatuur

 • Biard, J., (1989), Logique et théorie du signe au 14e siècle, Vrin, Paris, blz. 136-161.
 • Boh, I., (1994), "Walter Burley", in JE Garcia Jorge ed., Individuatie in het sholasticisme. The Later Middle Ages and the Counter-Reformation, 1150-1650, State University of New York Press, Albany, pp.347-372
 • Cesalli, L., (2001), "Le réalisme propositionnel de Walter Burley", Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 68, pp. 155-221
 • Conti, AD, (1989), "Essenza ed essere nel pensiero della tarda scolastica (Burley, Wyclif, Paolo Veneto)", Medioevo, 15, pp. 235-267
 • Conti, AD, (1990), "Ontology in Walter Burley's Last Commentary on the Ars Vetus", Franciscan Studies, 50, pp. 121-176
 • Conti, AD, (1999), "Second Intentions in the Late Middle Ages", in S. Ebbesen - R. Friedmann eds., Medieval Analysis in Language and Cognition, The Royal Academy of Sciences and Letters, Copenhagen, pp. 453- 470
 • Conti, AD, (2000), "Significato e verità in Walter Burley", Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, 11, pp. 317-350
 • Feltrin, P., Parodi, M., (1983), "Il problemema del primo e ultimo istante in Walter Burley", Medioevo, 9, pp. 137-178
 • Gambra, JM, (1996), "El compromiso de existencia y la teoría de la predicación en la obra de Gualterio Burley", Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 63, pp. 139-170
 • Karger, E., (1996), "Mentale zinnen volgens Burley en de vroege Ockham", Vivarium, 34, pp. 192-230
 • Karger, E., (1999), "Walter Burley's Realism", Vivarium, 37, blz. 24-40
 • Krieger, G., (1999), "Studies on Walter Burley, 1989-1997", Vivarium, 37, blz. 94-100
 • de Libera, A., (1996), La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Age, Seuil, Paris, passim
 • Maier, AL, (1947), 'Zu Walter Burley's Politik-Kommentar', Recherches de théologie ancienne et médiévale, 14, pp. 322-336
 • Maier, AL, (1964), "Ein unceacheter 'Averroist' des 14ten Jahrhunderts: Walter Burley", in Ausgehendes Mittelalter, Edizioni di Storia e Letteratura, Rome, pp. 101-122
 • Markowski, M., (1982), “Die Anschauunngen des Walter Burleigh über die Universalien”, in A. Maieru ed., Engels Logic in Italië in de 14 e en 15 e eeuw, Bibliopolis, Napels, blz. 219-229
 • Markowski, M., (1982), "Johannes Buridans Polemik gegen die Universalienlehre des Walter Burleigh", Medievalia Philosophica Polonorum, 26, pp. 7-17
 • Martin, C., (1964), "Walter Burleigh", in WH Hinnebush ed., Oxford Studies gepresenteerd aan Daniel Callus, Oxford University Press, Oxford, pp. 194-230
 • McCord Adams, M., (1982), "Universals in the Early 14 th Century", in N. Kretzmann - A. Kenny - J. Pinborg eds., The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge Univesity Press, Cambridge, pp 413-439
 • Mugnai, M., (1982), “La Expositio reduplicativarum che Walter Burleigh et Paulus Venetus”, in A. Maieru ed., Engels Logic in Italië in de 14 e en 15 e eeuw, Bibliopolis, Napoli, blz. 305-320
 • Normore, C., (1982), "Walter Burley on Continuity", in N. Kretzmann red., Infinity and Continuity in Ancient and Medieval Thought, Cornell University Press, Ithaca, pp. 258-269
 • Nuchelmans, G., (1973), Theories of the Proposition, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-London, pp. 219-225
 • Ottman, J., Wood, R., (1999), 'Walter Burley: His Life and Works', Vivarium, 37, pp. 1-24
 • Perler, D., (1992), Der propositionale Wahrheitsbegriff in 14. Jahrhundert, De Gruyter, Berlijn en New York.
 • Pinborg, J., (1969), 'Walter Burleigh over de betekenis van propositie', Classica et Medieaevalia, 28, pp. 394-404
 • Spade, PV, (1975), 'Some Epistemological Implications of the Burley-Ockham Dispute', Franciscan Studies, 35, pp. 212-222
 • Spade, PV, (1994), "How to Start and Stop: Walter Burley on the Instant of Transition", Journal of Philosophical Research, 19, pp. 193-221
 • Spade, PV, (1999), "Walter Burley on the Kinds of Simple Supposition", Vivarium, 37, pp. 41-59
 • Uña Juarez, A., (1978), La filosoifa del siglo XIV. Contexto cultural van Walter Burley, La Ciudad de Dios, Madrid.
 • Weisheipl, JA, (1968), "Ockham and Some Mertonians", Medieval Studies, 30, blz. 163-213
 • Weisheipl, JA, (1969), "Repertorium Mertonense", Medieval Studies, 31, pp. 174-228
 • Wagner, MF, (1981), "Supposition-Theory and the Problem of Universals", Franciscan Studies, 41, pp. 385-414
 • Wöhler, HU, (1996), "Das 'realistische' Individualitätskonzept Walter Burleys im geschichtlichen Kontext", in JA Aertsen, A. Speer red., Individuum und Individualität im Mittelalter, De Gruyter, Berlijn en New York, pp. 312-326
 • Wood, R., (1984), 'Walter Burley's Physics Commentaries', Franciscan Studies, 44, pp. 275-327
 • Wood, R., (1989/90), 'Walter Burley on Motion in a Vacuum', Traditio, 45, blz. 191-217
 • Wood, R., (1999), 'Willing Wickedly: Ockham and Burley Compared', Vivarium, 37, pp. 72-93

Andere internetbronnen

 • De Sensibus, door Walter Burley. Onderhouden door Thomas Gloning, Philipps-Universität Marburg.
 • Boehner's Tekst van Walter Burley's De puritate artis logicae: Some Corrections and Queries, (PDF), Paul Vincent Spade, Indiana University.
 • Walter Burley, vanaf het begin van zijn verhandeling over de soorten veronderstelling (De Suppusitionibus), vertaald uit Stephen F. Brown, "Walter Burleigh's Treatise De suppositionibus and Its Influence on William of Ockham", Franciscan Studies 32 (1972), pp. 15-64. Vertaald door Paul Vincent Spade, Indiana University.

Gerelateerde vermeldingen

Alyngton, Robert | categorieën: middeleeuwse theorieën over | Ockham [Occam], William | Paul van Venetië | relaties: middeleeuwse theorieën over | universals: het middeleeuwse probleem van | Wyclif, John

Populair per onderwerp