Categorieën

Inhoudsopgave:

Categorieën
Categorieën
Video: Categorieën
Video: KOEN'S CATEGORIEËN QUIZ 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Categorieën

Voor het eerst gepubliceerd op 3 juni 2004; inhoudelijke herziening ma 5 jan. 2009

Een systeem van categorieën is een complete lijst van de hoogste soorten of geslachten. Traditioneel werden deze volgens Aristoteles beschouwd als de hoogste genera van entiteiten (in de ruimste zin van het woord), zodat een systeem van categorieën die in deze realistische geest worden ondernomen idealiter een inventaris zou geven van alles wat er is, en zo de meest basis van metafysische vragen: "Wat is er?" Scepticisme over de mogelijkheden om de verschillende categorieën van 'werkelijkheid zelf' te onderscheiden, heeft ertoe geleid dat anderen categoriestelsels hebben benaderd, niet om de hoogste soorten ter wereld zelf te catalogiseren, maar eerder om de categorieën van ons conceptuele systeem te verduidelijken. Kant maakt dus de overstap naar een conceptualistische benadering door de categorieën uit te tekenen die a priori nodig zijn voor een eventuele cognitie van objecten.Aangezien dergelijke categorieën gegarandeerd van toepassing zijn op elk mogelijk cognitieobject, behouden ze een bepaald soort ontologische betekenis, hoewel deze toepassing beperkt is tot verschijnselen en niet het ding op zich. Na Kant is het gebruikelijk om het project van categorieën te benaderen in een neutrale geest die Brian Carr (1987, 7) 'categoriaal beschrijvend' noemt, als een beschrijving van de categoriale structuur die de wereld zou hebben volgens onze gedachte, ervaring of taal, terwijl ze zich niet verplichten tot het al dan niet bezetten van deze categorieën. Edmund Husserl benadert categorieën op deze manier, aangezien hij begint met het uitzetten van categorieën van betekenissen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om ontologische categorieën (categorieën van mogelijke bedoelde objecten) op te stellen als de correlaten van de betekeniscategorieën,zonder zich zorgen te maken over enige empirische kwestie of er al dan niet werkelijk objecten van de verschillende ontologische categorieën worden onderscheiden.

Een systeem van ontologische categorieën dat in elk van deze modi is opgesteld, heeft de potentie voor een groot aantal toepassingen in de filosofie, maar degenen die dergelijke categorieën categorieën zouden aanbieden, hebben ook te maken met een verscheidenheid aan moeilijkheden. Ze moeten de kwestie aanpakken van wat de juiste methoden zijn door middel van welke categorieën te onderscheiden zijn, hoeveel categorieën er zijn en wat ze zijn, of er al dan niet één summum-geslacht is dat alle andere categorieën opslaat, en of we onderscheid moeten maken een enkel systeem van categorieën of meerdere dimensies van categorieën-kwesties waarover weinig overeenstemming bestond.

In de afgelopen honderd jaar heeft scepsis over de mogelijkheid om een ​​uniek waar en compleet systeem van ontologische categorieën aan te bieden ertoe geleid dat de discussie over categorieën is verschoven van pogingen om complete categorieën van categorieën aan te bieden naar pogingen om alleen bepaalde onderscheidingen te maken, vooral onder onze conceptuele of taalkundige categorieën. Werken aan categorieverschillen, in tegenstelling tot dat op categoriestelsels, is over het algemeen niet bedoeld om diepgaande metafysische vragen te beantwoorden over welke dingen of soorten dingen bestaan; in plaats daarvan worden categorieverschillen gearticuleerd als een manier om verschillende filosofische problemen en verwarring te diagnosticeren en te vermijden. Desalniettemin zijn zelfs degenen die alleen maar voor categorieverschillen pleiten, rekenschap verschuldigd van de voorwaarden waaronder twee concepten, termen of objecten tot verschillende categorieën behoren.

 • 1. Categorie systemen

  • 1.1 Aristotelisch realisme
  • 1.2 Kantiaans conceptualisme
  • 1.3 Husserlian Descriptivism
  • 1.4 Hedendaagse categorie-systemen
  • 1.5 Scepsis over categorie-systemen
  • 1.6 Categorieën in andere disciplines
 • 2. Categorie verschillen

  • 2.1 Het gebruik van categorieverschillen
  • 2.2 De Ryle / Husserl-methode om categorieën te onderscheiden
  • 2.3 De Dummett / Frege-methode om categorieën te onderscheiden
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Categorie systemen

1.1 Aristotelisch realisme

De filosofische interesse in categorieën is terug te voeren op Aristoteles, die in zijn verhandeling Categorieën probeert de meest algemene soorten op te sommen waarin entiteiten in de wereld zich verdelen. Hij vertrekt niet van een enkele hoogste soort, maar noemt eerder het volgende als de tien hoogste categorieën van dingen 'gezegd zonder enige combinatie' (Categorieën 1b25):

 • Substantie (bijv. Man, paard)
 • Hoeveelheid (bijv. Vier voet, vijf voet)
 • Kwaliteit (bijv. Wit, grammaticaal)
 • Relatie (bijvoorbeeld dubbel, half)
 • Plaats (bijv. In het Lyceum, op de markt)
 • Datum (bijv. Gisteren, vorig jaar)
 • Houding (bv. Liegt, zit)
 • Staat (heeft bijvoorbeeld schoenen aan, heeft wapenrusting aan)
 • Actie (bijv. Snijden, branden)
 • Passie (bijv. Snijden, verbranden)

Er zijn twee soorten substantie: een primaire substantie is bijvoorbeeld een individuele man of paard; de soort (en geslachten) van deze individuen (bv. mens, dier) zijn secundaire stoffen. Hoewel de tien categorieën allemaal even hoge soorten zijn, hebben primaire stoffen toch een bepaald soort prioriteit, aangezien 'al het andere wordt gezegd van de primaire stoffen als proefpersonen of daarin als proefpersonen. Dus als de primaire stoffen niet zouden bestaan, zou een van de andere dingen onmogelijk zijn”(categorie 2b4).

Elders, in Metaphysics (998b22), betoogt Aristoteles expliciet dat er geen hoogste geslacht (bijv. Van zijn of eenheid) kan zijn dat wordt gedeeld door entiteiten van verschillende categorieën (vgl. Ackrill 1963, 81). Want een soort wordt gedefinieerd in termen van zijn subsuming genus en differentia (bv. De mens is definieerbaar als een dier dat rationeel is), en hoewel het genus (dier) kan zijn gegrond op de soort (man), mag het niet zijn gebaseerd op de differentia (rationeel). Dientengevolge, als zijn (of eenheid) een geslacht was, zou er geen onderscheid kunnen worden gemaakt tussen zijn (of zijn); maar "de differentiaties van elk geslacht moeten elk van beide zijn en één zijn" (Metaphysics 998b22-3).

De oud-Griekse term 'kategoria' beschreef wat er tegen iemand in een rechtbank zou kunnen worden gezegd, en Aristoteles gebruikt inderdaad wat kan worden gezegd of in een onderwerp als een route naar onderscheidende categorieën. Om preciezer te zijn, hij kwam tot zijn lijst van categorieën door een onderscheid te maken tussen 'verschillende vragen die ergens over gesteld kunnen worden' en door op te merken 'dat slechts een beperkt aantal antwoorden op een bepaalde vraag kan worden gegeven' (Ackrill 1963, 78-9). de vraag 'wat is het' kan bijvoorbeeld alleen worden gesteld aan een stof en alleen antwoorden die stoffen beschrijven, zijn geschikt. De vraag 'hoeveel' vereist daarentegen een hoeveelheid voor een antwoord, enzovoort.

Maar hoewel Aristoteles bij zijn categorieën lijkt te zijn gekomen door verschillende soorten vragen en antwoorden te overwegen, werden de categorieën die hij aanbood verondersteld categorieën van entiteiten te zijn, niet van taal; taal was slechts een aanwijzing voor waarheden over de wereld. Zoals JL Ackrill schrijft, gaat Aristoteles 'Categorieën niet primair of expliciet over namen, maar over de dingen die namen betekenen … Aristoteles vertrouwt sterk op taalkundige feiten en tests, maar zijn doel is om waarheden over niet-linguïstische items te ontdekken”(1963, 71).

Aristoteles 'benadering van categorieën is dus in de geest van wat Brian Carr "categoriaal realisme" noemt - een benadering die een systeem van categorieën bedenkt als een lijst van de hoogste genera wezens, zodat een compleet systeem van categorieën een systematische inventarisatie zou bieden van wat er is, beschouwd op het meest abstracte niveau (hoewel het niet duidelijk is of Aristoteles bedoelde dat zijn categorieën uitputtend waren). Dus op een categoriale realistische benadering kan het voorzien in een systeem van categorieën worden gezien als één of zelfs de centrale taak van de metafysica (vgl. Grossman 1983, 3). Zo'n systeem van categorieën kan ook een centrale rol spelen bij het beantwoorden van individuele natuurvragen en het meest algemene antwoord geven op vragen met de vorm "Wat is dit?",en het verschaffen van de basis voor definities van smallere soorten dingen door het specificeren van de meest algemene categorie (genus) waaronder dit soort dingen vallen, en het onderscheid dat ze onderscheidt van andere dingen van dezelfde categorie. Dit is blijven bestaan ​​als de paradigmatische benadering van categorieën, en verschillende recente auteurs hebben nieuwe theorieën van categorieën aangeboden in deze geest van Aristotelisch realisme (zie §1.4 hieronder).

1.2 Kantiaans conceptualisme

Anderen echter schuwden deze robuust realistische benadering van categorieën, in het algemeen op grond van scepsis over ons vermogen om intrinsieke divisies in 'de werkelijkheid zelf' te onderscheiden, en behandelden in plaats daarvan het project van categorieën als een kwestie van het uitzetten van de hoogste categorieën onze conceptuele regeling beheersen. Deze verschuiving in benadering van wat Carr (1987, 6) 'categoriaal conceptualisme' noemt, werd beroemd gemaakt door Immanuel Kant. Hoewel Kant beroemd ontkende dat we toegang hebben tot intrinsieke divisies (indien aanwezig) van het ding op zich dat achter schijn of verschijnselen ligt, was hij van mening dat we de essentiële categorieën kunnen ontdekken die het menselijk begrip beheersen, die de basis vormen voor elke mogelijke cognitie van fenomenen. Dus, zoals HJ Paton het stelt, voor Kant “We kunnen a priori kennis hebben door middel van de categorieën,alleen als de categorieën te wijten zijn aan de aard van de geest en door de geest worden opgelegd aan de objecten die hij kent”(1936, 258).

In zijn Critique of Pure Reason komt Kant op zijn lijst van categorieën door eerst de vormen van mogelijk oordeel op te sommen (A70 / B95-A93 / B109). In deze visie worden objectieve empirische oordelen (dwz empirische oordelen die eerder verwijzen naar objecten in plaats van slechts subjectieve schijn of verbanden van zintuiglijke indrukken, en die beweren universeel geldig te zijn voor alle beoordelende proefpersonen) begiftigd met hun objectiviteit en algemeenheid in deugd van de a priori concepten belichaamd in de relevante vormen van oordeel. Als we alle mogelijke vormen van objectief empirisch oordeel kunnen identificeren, kunnen we ze vervolgens hopen te gebruiken als basis voor het ontdekken van de meest algemene concepten of categorieën die worden gebruikt bij het maken van dergelijke oordelen, en dus worden gebruikt in elke cognitie objecten (Körner 1955, 48-49).

Bij het onderscheiden van zijn categorieën begint Kant dus vanuit de Aristotelische logica door vier aspecten te schetsen waarin men elk oordeel kan classificeren: naar zijn kwantiteit, kwaliteit, relatie of modaliteit. In elk van deze aspecten of 'momenten' van beoordeling zijn er drie alternatieve classificaties; dus, bijvoorbeeld met betrekking tot kwantiteit, kan een oordeel universeel, bijzonder of enkelvoud zijn; met betrekking tot zijn relatie kan een oordeel categorisch, hypothetisch of disjunctief zijn, enzovoort. Deze aristotelische manieren om oordelen te classificeren, zijn de aanwijzing voor het onderscheiden van de twaalf gecorreleerde concepten van het begrip. Dus, bijvoorbeeld door op te merken dat alle oordelen universeel zijn (bijv. Alle zwanen zijn wit), specifiek (bijv. Sommige zwanen zijn wit) of enkelvoud (bijv. Cygmund is wit), kunnen we komen tot de drie overeenkomstige kwantitatieve categorieën: eenheid,pluraliteit en totaliteit. Via deze route onderscheidt Kant uiteindelijk twaalf zuivere concepten van het begrip (A80 / B106), verdeeld in vier klassen van drie:

 • Aantal stuks

  • Eenheid
  • Pluraliteit
  • Totaliteit
 • Kwaliteit

  • Realiteit
  • Negatie
  • Beperking
 • Relatie

  • Inherentie en verblijf (stof en ongeval)
  • Causaliteit en afhankelijkheid (oorzaak en gevolg)
  • Gemeenschap (wederkerigheid)
 • Modaliteit

  • Mogelijkheid
  • Bestaan
  • Noodzaak

De categorieën worden gepresenteerd als een enkele uitputtende lijst, waarbij de vier klassen van categorieën vier verschillende vormen van eenheid opleggen aan het bekende object (Paton 1936, 295-9). Men kan dus afzonderlijk informeren naar de kwantiteit, kwaliteit, relatie en modaliteit van een object, waarbij hij telkens een van de drie deelantwoorden ontvangt op weg naar een meer volledige karakterisering van het object.

Hoewel dit categorieën van begrip zijn, behouden ze toch een bepaald soort ontologische betekenis, aangezien het a priori is dat ze universeel van toepassing zijn op alle objecten van mogelijke cognitie (A79 / B105). Op deze manier kunnen we, door de begrippen af ​​te bakenen die a priori nodig zijn voor de cognitie van objecten, kennis verwerven van categorieën die elk mogelijk cognitieobject beheersen, en zo een soort beschrijvende verzameling ontologische categorieën verwerven, hoewel deze expliciet moeten worden begrepen als categorieën objecten van mogelijke cognitie, niet van het ding op zich. Zo was Kant in staat zijn conceptensysteem te behandelen als een systeem van categorieën in zoiets als de aristotelische betekenis, 'want ons primaire doel is hetzelfde als dat van hem [Aristoteles], hoewel het er in grote mate van afwijkt op de manier van uitvoering' (A80 / B105). Niettemin,het is duidelijk dat voor Kant de categorieën hun oorspronkelijke bron vinden in principes van menselijk begrip, niet in intrinsieke indelingen in geestonafhankelijke realiteit, en ontdekt kunnen worden door aandacht te besteden aan mogelijke vormen van menselijk oordeel, niet door studie van de wereld zelf, noch door studie van onze contingente manieren van spreken.

Een benadering als die van Kant is meer recentelijk verdedigd door PF Strawson en anderen die hem volgen, die het project "beschrijvende metafysica" ondernemen, dat zich bezighoudt met het beschrijven van "de meest algemene kenmerken van onze conceptuele structuur" (1959/1963, xiii), dus meer algemene en duurzame resultaten opleveren dan louter taalanalyses kunnen zijn.

1.3 Husserlian Descriptivism

Edmund Husserl introduceerde twee soorten innovatie in de studie van categorieën. Ten eerste, terwijl Aristoteles taal gebruikte als een aanwijzing voor ontologische categorieën, en Kant behandelde concepten als de route naar categorieën van objecten van mogelijke cognitie, onderscheidde Husserl expliciet categorieën van betekenissen van categorieën van objecten, en probeerde hij de wetachtige correlaties tussen categorieën van elke soort (Smith 2007, 139ff.). Ten tweede, terwijl Aristoteles en Kant elk een enkel systeem van categorieën uiteenzetten, onderscheidt Husserl twee manieren om te komen tot ontologische classificaties op het hoogste niveau: door formalisatie en door generalisatie, wat resulteert in twee afzonderlijke, orthogonale, categorieën systemen, in twee verschillende dimensies (vgl. Smith 2004, hoofdstuk 8).

Husserl is voorzichtig om categorieën van betekenissen (waarmee we kunnen nadenken over de hoogste soorten of 'essenties' van objecten) te onderscheiden van de bedoelde categorieën - de laatste zijn de categorieën van objecten, of ontologische categorieën, die worden beschouwd als de hoogste essenties die entiteiten zouden kunnen hebben: 'door' categorieën 'kunnen we enerzijds begrippen in de zin van betekenissen begrijpen, maar anderzijds ook, en met een beter effect, de formele essenties zelf die hun uitdrukking vinden in deze betekenissen' (1913 / 1962, 61-2). Maar hoewel de twee soorten categorieën moeten worden onderscheiden, zijn volgens Husserl de categorieën van de twee soorten in wezen gecorreleerd (zie hieronder), zodat we er via de andere over kunnen leren.

Of we nu categorieën van betekenissen of objecten bestuderen, Husserl is vrij duidelijk dat de studie van categorieën voor hem een ​​volledig a priori kwestie is; de categorieën van betekenissen en objecten gelijk "ontstaan ​​… uitsluitend in relatie tot onze verschillende denkfuncties: hun concrete basis is uitsluitend te vinden in mogelijke denkhandelingen als zodanig, of in de correlaten die hierin kunnen worden begrepen" (1913 / 2000, 237). Zoals hij later zegt, in de Ideeën, is de studie van categorieën een studie van essenties, gebaseerd op essentiële inzichten over de soorten betekenissen en correlatieve soorten dingen. Dergelijke essentiestudies kunnen worden uitgevoerd door middel van fantasierijke variatie van gevallen, onafhankelijk van een feit, met inbegrip van het feit of er al dan niet iets van de ontologische soorten wordt onderscheiden (1913/1962, 51).De ontologische categorieën van Husserl zijn in die zin dus beschrijvende categorieën van de hoogste essenties van mogelijke dingen (die onder die essenties zouden kunnen vallen), en zijn niet bedoeld om een ​​inventaris te geven van wat de dingen werkelijk zijn (als een kwestie van empirisch feit).

Husserl geeft een uitgebreide bespreking van betekeniscategorieën in de Logical Investigations, met het argument dat verschillen in betekeniscategorieën (die meer op syntactische dan op semantische categorieën lijken) kunnen worden onderscheiden door op te merken waar onzin het gevolg is van het vervangen van een term door een andere. In de zin "Deze boom is groen" kunnen we bijvoorbeeld "stoel" - maar niet "onzorgvuldig" - vervangen door "boom" zonder betekenis in onzin te veranderen, wat het verschil markeert tussen de betekeniscategorieën nominatief materiaal en bijvoeglijk materiaal (1913 / 2000, 511-512). Husserl's begrip van 'onzin' is vrij strikt: hij telt alleen die woordreeksen die syntactisch onjuist zijn (zodat ze slechts een 'hoop woorden' vormen en niet kunnen worden gecombineerd tot een uniforme betekenis (Husserl 1913/2000, 522)) zo strikt onzinnig,en dus als tekenen van verschillen in betekeniscategorieën. (Husserl onderscheidt herhaaldelijk de onzin van verbale formaties zoals "een ronde of" (waarin geen uniforme betekenis naar voren komt) uit gevallen van louter absurditeit zoals "een rond vierkant", waarin de uitdrukking een uniforme betekenis heeft, hoewel het a priori is) dat geen enkel object kan corresponderen met de uitdrukking (1913/2000, 516-17)).

Gecorreleerd met de categorieën van betekenissen zijn ontologische categorieën; bijvoorbeeld object, stand van zaken, eenheid, meervoud, aantal en relatie zijn (formele) categorieën die objecten categoriseren, geen betekenissen (Husserl 1913/2000, 237). Categorieën van de twee soorten zijn volgens Husserl verbonden door 'ideale wetten'. Zo zijn bijvoorbeeld vermoedelijk objecten de ontologische correlaten van de betekeniscategorie van nominatieve uitdrukkingen, eigenschappen zijn de ontologische correlaten van adjectivale uitdrukkingen en zijn de stand van zaken de ontologische correlaten van proposities. Dus hoewel Husserl niet (voor zover ik weet) niet expliciet een methode voor het onderscheiden van ontologische categorieën uiteenzet, kan het zijn dat we ze kunnen afleiden door te beginnen met de bovenstaande onzin-test om betekeniscategorieën te onderscheiden,en dan de aandacht verlegend naar de correlatieve ontologische categorieën, aangezien "zuivere waarheden over betekenis kunnen worden omgezet in zuivere waarheden over het object" (1913/1962, 61).

Naast het expliciet onderscheiden van categorieën van betekenissen van categorieën van gecorreleerde objecten die mogelijk 'bedoeld' zouden kunnen worden, introduceerde Husserl een tweede innovatie in de studie van categorieën door onderscheid te maken tussen de hoogste formele essenties (die Husserl 'categorieën' noemt) en de hoogste materiële essenties (die hij 'regio's' noemt) (1913/1962, §10; cf. Smith 1995, 329-330 en Smith 2007, 142-148). Tot dusver heb ik de formele ontologische categorieën beschreven, de correlaten van de verschillende betekeniscategorieën die te onderscheiden zijn door de onzin-test. Husserl reserveert in feite de term 'categorie' voor de hoogste formele geslachten, die zich onderscheiden door een proces van formalisering - een verwijdering van inhoud. Deze 'categorische essenties' beginnen met 'object in het algemeen' bovenaan de boom,die vervolgens op het volgende niveau wordt onderverdeeld in categorieën, waaronder (als voorbeelden) object, stand van zaken, eigendom, relatie, nummer, enz. (vergelijk lijsten 1913/2000, 237 en 1913/1962, 61). Net zoals Aristoteles onderscheid maakte tussen (onafhankelijke) primaire stoffen van (afhankelijke) dingen van andere soorten, onderscheidt Husserl binnen zijn formele categorieën de categorie 'substratieve' individuen (of, beter gezegd, het louter dit-daar) van de afhankelijke 'syntactische objectiviteiten' -de correlaten van nominatieve termen die zijn afgeleid van manieren waarop we spreken over de primaire stoffen (1913/1962, 62-3 en 67) (zoals bijvoorbeeld de nominatieve term 'deze relatie van helderheid' kan worden afgeleid uit claims dat 'A is helderder dan B' (1913/2000, 797-8)).237 en 1913/1962, 61). Net zoals Aristoteles onderscheid maakte tussen (onafhankelijke) primaire stoffen van (afhankelijke) dingen van andere soorten, onderscheidt Husserl binnen zijn formele categorieën de categorie 'substratieve' individuen (of, beter gezegd, het louter dit-daar) van de afhankelijke 'syntactische objectiviteiten' -de correlaten van nominatieve termen die zijn afgeleid van manieren waarop we spreken over de primaire stoffen (1913/1962, 62-3 en 67) (zoals bijvoorbeeld de nominatieve term 'deze relatie van helderheid' kan worden afgeleid uit claims dat 'A is helderder dan B' (1913/2000, 797-8)).237 en 1913/1962, 61). Net zoals Aristoteles onderscheid maakte tussen (onafhankelijke) primaire stoffen van (afhankelijke) dingen van andere soorten, onderscheidt Husserl binnen zijn formele categorieën de categorie 'substratieve' individuen (of, beter gezegd, het louter dit-daar) van de afhankelijke 'syntactische objectiviteiten' -de correlaten van nominatieve termen die zijn afgeleid van manieren waarop we spreken over de primaire stoffen (1913/1962, 62-3 en 67) (zoals bijvoorbeeld de nominatieve term 'deze relatie van helderheid' kan worden afgeleid uit claims dat 'A is helderder dan B' (1913/2000, 797-8)).alleen al dit-daar) van de afhankelijke 'syntactische objectiviteiten'-de correlaten van nominatieve termen die zijn afgeleid van manieren waarop we spreken over de primaire stoffen (1913/1962, 62-3 en 67) (zoals bijvoorbeeld de nominatieve term 'deze relatie van helderheid' kan worden afgeleid van beweringen dat 'A helderder is dan B' (1913/2000, 797-8)).alleen al dit-daar) van de afhankelijke 'syntactische objectiviteiten'-de correlaten van nominatieve termen die zijn afgeleid van manieren waarop we spreken over de primaire stoffen (1913/1962, 62-3 en 67) (zoals bijvoorbeeld de nominatieve term 'deze relatie van helderheid' kan worden afgeleid van beweringen dat 'A helderder is dan B' (1913/2000, 797-8)).

De materiële categorieën van Husserl classificeren daarentegen entiteiten op basis van hun aard of essentie, met de hoogste materiële genera die moeten worden bereikt door een proces van veralgemening naar de meest algemene vorm van inhoud, in plaats van door de formalisering waarbij alle inhoud (1913/1962, 65). De hoogste materiële categorieën zijn de drie regio's: natuur (inclusief fysieke objecten en gebeurtenissen), cultuur (inclusief artefacten, sociale entiteiten en waarden) en bewustzijn (vgl. Smith 2004). Hoewel formele en materiële categorieën systemen elk een hiërarchie vormen (1913/1962, 64), worden hun categorieën gezamenlijk beschouwd niet wederzijds exclusief, aangezien een en dezelfde entiteit kan worden gecategoriseerd in termen van haar materiële aard of haar vorm. Voor verdere bespreking van de categorieën van Husserl, zie Smith (2007, 135-161).

Husserl is nergens expliciet over de juiste methode om materiële ontologische categorieën te onderscheiden, maar hij onderscheidt wel materiële absurditeit van formele absurditeit en van de formele onzin die het verschil in betekeniscategorieën markeert (1913/2000, 523). Uitdrukkingen zijn formeel absurd als het a priori is dat geen enkel object ermee zou kunnen beantwoorden, puur gebaseerd op formele, logische wetten, ongeacht welke specifieke materiële concepten worden gebruikt, bv. "Een rond niet-rond ding" is formeel absurd; de absurditeit ervan zou blijven bestaan, ongeacht welk bijvoeglijk naamwoord we hebben vervangen door 'rond' of welk zelfstandig naamwoord voor 'ding'. Aan de andere kant zijn uitdrukkingen materieel absurd als de onmogelijkheid dat er een corresponderend object is, is gebaseerd op de specifieke materiële concepten die worden gebruikt, bijv.'een rond vierkant' is een materieel absurde uitdrukking die is gebaseerd op de specifieke betekenissen van 'rond' en 'vierkant'. Zo zou men waarschijnlijk kunnen proberen materiële ontologische categorieën te onderscheiden door de materiële absurditeit die het gevolg is van het vervangen van uitdrukkingen voor objecten van verschillende materiaalsoorten; 'een ronde tafel' is bijvoorbeeld volkomen logisch, maar als we 'tafel' vervangen door een term voor een geometrische figuur zoals 'vierkant' of voor een dag van de week zoals 'donderdag', krijgen we een materieel absurde verklaring (waarmee het a priori is dat niets overeenkomt). Zoals we in §2.2 hieronder zullen zien, ontwikkelde Gilbert Ryle op zo'n manier Husserl's onzin-test voor categorieverschillen.Zo zou men waarschijnlijk kunnen proberen materiële ontologische categorieën te onderscheiden door de materiële absurditeit die het gevolg is van het vervangen van uitdrukkingen voor objecten van verschillende materiaalsoorten; 'een ronde tafel' is bijvoorbeeld volkomen logisch, maar als we 'tafel' vervangen door een term voor een geometrische figuur zoals 'vierkant' of voor een dag van de week zoals 'donderdag', krijgen we een materieel absurde verklaring (waarmee het a priori is dat niets overeenkomt). Zoals we in §2.2 hieronder zullen zien, ontwikkelde Gilbert Ryle op zo'n manier Husserl's onzin-test voor categorieverschillen.Zo zou men waarschijnlijk kunnen proberen materiële ontologische categorieën te onderscheiden door de materiële absurditeit die het gevolg is van het vervangen van uitdrukkingen voor objecten van verschillende materiaalsoorten; 'een ronde tafel' is bijvoorbeeld volkomen logisch, maar als we 'tafel' vervangen door een term voor een geometrische figuur zoals 'vierkant' of voor een dag van de week zoals 'donderdag', krijgen we een materieel absurde verklaring (waarmee het a priori is dat niets overeenkomt). Zoals we in §2.2 hieronder zullen zien, ontwikkelde Gilbert Ryle op zo'n manier Husserl's onzin-test voor categorieverschillen.we krijgen een materieel absurde verklaring (waarmee a priori niets overeenkomt). Zoals we in §2.2 hieronder zullen zien, ontwikkelde Gilbert Ryle op zo'n manier Husserl's onzin-test voor categorieverschillen.we krijgen een materieel absurde verklaring (waarmee a priori niets overeenkomt). Zoals we in §2.2 hieronder zullen zien, ontwikkelde Gilbert Ryle op zo'n manier Husserl's onzin-test voor categorieverschillen.

Roman Ingarden (1960/1964, 22ff) ging nog een stap verder met de multidimensionale ontologie van Husserl. Net als Husserl onderscheidde hij formele categorieën van materiële categorieën, maar hij onderscheidde ook categorieën in een derde dimensie: existentiële categorieën (die de wijze van zijn van een entiteit beschrijven). De hoogste existentiële categorieën op de lijst van Ingarden zijn het echte (spatio-temporele wezen), het ideale (abstracte), het absolute (volledig onafhankelijke, atemporele) en puur opzettelijk (bewustzijnsafhankelijk). Hoewel elke denkbare entiteit uniek te lokaliseren moet zijn in een enkele categorie van elke dimensie, zijn de drie soorten ontologie onderling orthogonaal en bieden ze verschillende meest abstracte manieren om de vermeende entiteit in kwestie te beschouwen. Zo kan een sculptuur bijvoorbeeld formeel worden gecategoriseerd als een object, materieel als een kunstwerk,en existentieel als puur opzettelijk.

1.4 Hedendaagse categorie-systemen

Tegen het midden van de twintigste eeuw waren systemen van ontologische categorieën enigszins uit de mode geraakt (om redenen die ik in §1.5 hieronder zal bespreken), waarbij de meeste bespreking van categorieën verschuift naar louter articulaire categorieverschillen in plaats van een alomvattend systeem van categorieën te schetsen. Desalniettemin zijn er de afgelopen jaren verschillende opmerkelijke pogingen geweest om nieuwe systemen van categorieën aan te bieden in zowel realistische als beschrijvende geest, hoewel er weinig overeenstemming bestaat over wat de categorieën zijn of hoe men zou kunnen beslissen tussen concurrerende systemen.

Ingvar Johansson (1989) en Roderick Chisholm (1996) hanteren beide een neo-aristotelische, realistische benadering van categorieën, waarbij ze proberen een compleet systeem van categorieën op te stellen, waar dit wordt opgevat als een lijst met categorieën van reële entiteiten in de wereld. Ingvar Johansson benadrukt nadrukkelijk dat zijn interesse in de wereld is: 'Dit boek is een boek over de wereld. Ik houd me bezig met ontologie, niet alleen met taal '(1989, 1), en probeer' een realistische theorie te bieden van categorieën die worden beschouwd als echte aspecten van het zijn '(1989, 2). Zijn lijst (1989, 20) omvat negen hoofdcategorieën (waarvan sommige verder worden onderverdeeld):

 • Ruimte tijd
 • Stand van zaken
 • Kwaliteit

  • Stof
  • Eigendom
 • Externe relatie
 • Geaarde relatie
 • Traagheid
 • Spontaniteit
 • Neiging
 • Intentie

  • Echt

   • Presentatief
   • Representatief
  • Fictief

Anders dan Aristoteles, maakt Johansson geen expliciet gebruik van taal bij het onderscheiden van ontologische categorieën, maar doet hij een beroep op de methode van opeenvolgende abstractie (Johansson 1989, 1-2). Zo komen we bijvoorbeeld bij de categorie 'kwaliteit' door in abstractie omhoog te gaan van een bepaalde tint donkerrood naar rood, kleur en tenslotte kwaliteit. Evenzo (om een ​​voorbeeld van Sellars te gebruiken) zou men kunnen proberen om tot de categorie 'stof' te komen door een individuele entiteit, bijvoorbeeld Fido, te beschouwen en door opeenvolgende abstractie van 'Fido is een teckel' naar 'Fido is een hond' te gaan”En“Fido is een dier”, en bereikt uiteindelijk“Fido is een stof”(1970/1974, 321). Net als de categorieën van Aristoteles, overtreffen de categorieën van Johansson een aantal onderscheidingen zonder dat een hoogste categorie ze allemaal opslaat.

Zoals Aristoteles en Johansson, en Roderick Chisholm presenteert zijn werk over categorieën als 'over de ultieme categorieën van realiteit' (1996, 3). In tegenstelling tot hen stelt Chisholm (1996, 3) categorieën voor in de vorm van een porfierboom, beginnend met een enkele algemene categorie die alles omvat, maar onderverdeeld in opeenvolgende smallere geslachten op lagere vertakkingsniveaus. (Voor een interessante discussie of zulke algemene termen als 'entiteit' of 'ding' kunnen worden gezien als het benoemen van een hoogste categorie, zie Thompson 1957, cf. §2.3 hieronder). Het systeem van categorieën van Chisholm luidt dus:

 • Entia

  • Contingent

   • Staten

    Evenementen

   • Individuen

    • Grenzen
    • Stoffen
  • Noodzakelijk

   • Staten
   • Nonstates

    • Attributen
    • Stof

Andere hedendaagse auteurs hebben de kwestie van categorieën benaderd in een puur beschrijvende geest. Reinhardt Grossman onderscheidt bijvoorbeeld acht hoogste categorieën (1983, xvi):

 • Individuen
 • Eigendommen
 • Relaties
 • Klassen
 • Structuren
 • Quantifiers
 • Feiten
 • Negatie

Maar hoewel Grossman zijn boek kenmerkt als een poging om "Aristoteles's Categorieën up-to-date" te maken (1983, xv), ontkent hij expliciet dat hij enige beweringen doet over het al dan niet bestaan ​​van dingen die behoren tot een van de acht categorieën die hij onderscheidt, aangezien dit buiten de reikwijdte van de ontologie valt (1983, 10-12).

Joshua Hoffman en Gary Rosenkrantz (1994) stellen een boomvormig systeem van categorieën op, met entiteit het summum-geslacht, onderverdeeld in abstract en concreet (in plaats van het contingent en noodzakelijk van Chisholm), die elk verder zijn onderverdeeld:

 • Entiteit

  • Abstract

   • Eigendom
   • Relatie
   • Stelling
  • Beton

   • Evenement
   • Tijd
   • Plaats
   • Stof

    • Materieel object
    • Geest
   • Begrenzing
   • Verzameling
   • Ontbering
   • Trope

Ook zij bieden expliciet hun systeem van categorieën aan in de geest van categoriale beschrijving, omdat ze een analyse bieden van de verschillende mogelijke zijnscategorieën, in plaats van te beweren welke van deze categorieën niet leeg is (1994, 7-8).

EJ Lowe beschouwt categorieën als categorieën van 'wat voor soort dingen kunnen bestaan ​​en naast elkaar bestaan' (2006, 5). Dergelijke categorieën moeten volgens hem worden geïndividualiseerd volgens het bestaan ​​en / of de identiteitsvoorwaarden van hun leden; fundamentele categorieën zijn die waarvan het bestaan ​​en de identiteitsvoorwaarden voor hun leden niet uitputtend kunnen worden gespecificeerd in termen van ontologische afhankelijkheidsrelaties die zij dragen met entiteiten van andere categorieën (2006, 8). Dienovereenkomstig stelt hij dat er vier fundamentele ontologische categorieën zijn: objecten (individuele stoffen zoals Fido), modi (eigenschappen of relatie-instanties zoals Fido's viervoetigheid), soorten (substantiële universalia zoals de lieve hond) en attributen (eigendom of relatie-universalia, zoals vierbenig).Maar hoewel hij stelt dat er precies vier fundamentele categorieën zijn, kiest Lowe toch voor een hiërarchische benadering bij het indelen van categorieën. De vier fundamentele categorieën verschijnen op het derde niveau van zijn hiërarchische kaart; de categorieën die op de hogere niveaus verschijnen (bijzonderheden en universalia op het tweede niveau; entiteit aan de top) zijn 'louter abstracties en doen zelf geen serieus ontologisch werk' (2006, 39). Zijn uitgebreidere lijst met categorieën ziet er als volgt uit:39). Zijn uitgebreidere lijst met categorieën ziet er als volgt uit:39). Zijn uitgebreidere lijst met categorieën ziet er als volgt uit:

 • Entiteiten

  • Bijzonderheden

   • Voorwerpen

    • Stoffen
    • Niet-substanties
   • Modi (monadisch en relationeel)
  • Universalen

   • Soorten
   • Attributen (eigenschappen en relaties)

1.5 Scepsis over categorie-systemen

Zowel realistische als beschrijvende categoriestelsels, althans zoals traditioneel gepresenteerd, lijken te veronderstellen dat er een uniek echt antwoord is op de vraag welke categorieën van entiteiten er zijn - inderdaad, de ontdekking van dit antwoord is het doel van de meeste van dergelijke onderzoeken naar ontologische categorieën. Zo stelt Grossman dat een lijst van categorieën compleet moet zijn, alles moet bevatten, met alles op de juiste plaats (1983, 4). Ook Johansson neemt zijn project om 'een coherent systeem te ontwikkelen van de meest abstracte categorieën die nodig zijn om een ​​echte beschrijving van de wereld te geven' (1989, 1). Argumenten over welke van de vele systemen van aangeboden categorieën correct zijn, lijken eveneens te veronderstellen dat er een uniek correcte lijst van categorieën is.

Maar de feitelijke aangeboden categoriestelsels variëren zo erg dat zelfs een kort overzicht van eerdere categoriestelsels zoals hierboven kan de overtuiging ondermijnen dat zo'n uniek, waar en compleet systeem van categorieën kan worden gevonden. Gezien een dergelijke diversiteit aan antwoorden op de vraag wat de ontologische categorieën zijn, met welke criteria zouden we er dan eventueel uit kunnen kiezen om te bepalen welke uniek correct is?

Enkele minimale toereikendheidsnormen doen zich onmiddellijk voor (Butchvarov 1995, 75). Of men nu een realistische of beschrijvende benadering hanteert om een ​​systeem van categorieën aan te bieden, als dat systeem alomvattend zou moeten zijn, moet het duidelijk voldoen aan ten minste de norm van uitputtend zijn en een categorie bieden voor alles wat er is (op de realistische benadering) of zou kunnen zijn (op de beschrijvende benadering). Desalniettemin kan men, zoals Hoffman en Rosenkrantz (1994, 140) en Lowe (2001, 180) doen, een systeem van enkele fundamentele categorieën presenteren zonder het volledig te noemen.

Een ander minimaal criterium van toereikendheid wordt over het algemeen genomen dat de hoogste categorieën (of, voor boomsystemen, de categorieën op elk vertakkingsniveau) elkaar uitsluiten, zodat alles wat er is (of zou kunnen zijn) zijn plaats vindt in precies één hoogste categorie of één categorie op elk niveau (Chisholm 1989, 162). (Dit maakt nog steeds geneste categorieën mogelijk, zodat iets kan behoren tot zowel een meer specifieke categorie zoals stof als een meer algemene categorie zoals individu.)

Maar deze criteria zijn niet voldoende om de nodige geruststelling te bieden. Ten eerste is het ons niet zeker dat de meeste voorgestelde categorie-systemen zelfs aan deze minimale voorwaarden voldoen. Zoals hierboven vermeld, heeft Aristoteles zijn categorieën grotendeels opgesteld door de soorten vragen te overwegen die gesteld konden worden (en de soorten antwoorden die daarop van toepassing waren). Het is echter moeilijk te weten hoe men er zeker van kan zijn dat allerlei vragen zijn onderzocht en zo moeilijk te weten dat er een uitputtende lijst van categorieën is aangeboden - een punt dat Aristoteles niet probeert aan te tonen (Ackrill 1963, 80 -81). Het feit dat Aristoteles verschillende lijsten met categorieën op verschillende plaatsen aanbiedt, suggereert dat hij zijn lijst niet definitief en uitputtend vond. EvenzoKants systeem van categorieën kan slechts als uitputtend worden beschouwd zolang de lijst van oordeelsvormen waaraan hij ze ontleent de mogelijke vormen van oordeel uitput - maar we hebben redenen om aan te nemen dat dit niet zo is (Körner 1955, 50). Zoals we hebben gezien, gebruikt Johansson in plaats daarvan de methode van opeenvolgende abstractie. Maar het is niet duidelijk hoe het volgen van een dergelijke methode ervoor zou kunnen zorgen dat ofwel de categorieën die daardoor worden onderscheiden uitputtend zijn (hoe weten we dat we iets van elke hoogste soort hebben overwogen als we nog niet weten wat de hoogste soorten zijn?) Of zelfs elkaar uitsluiten.Maar het is niet duidelijk hoe het volgen van een dergelijke methode ervoor zou kunnen zorgen dat ofwel de categorieën die daardoor worden onderscheiden uitputtend zijn (hoe weten we dat we iets van elke hoogste soort hebben overwogen als we nog niet weten wat de hoogste soorten zijn?) Of zelfs elkaar uitsluiten.Maar het is niet duidelijk hoe het volgen van een dergelijke methode ervoor zou kunnen zorgen dat ofwel de categorieën die daardoor worden onderscheiden uitputtend zijn (hoe weten we dat we iets van elke hoogste soort hebben overwogen als we nog niet weten wat de hoogste soorten zijn?) Of zelfs elkaar uitsluiten.

Ten tweede, zelfs als we kunnen verifiëren dat aan de normen van wederzijdse exclusiviteit en volledigheid is voldaan, zijn deze voorwaarden alleen al veel te zwak om een ​​systeem van categorieën uniek uit te kiezen. Mits men de wet van het uitgesloten midden accepteert, kan naar believen een eindeloze voorraad van elkaar uitsluitende en uitputtende classificaties worden gegenereerd: we kunnen dingen verdelen in de spatio-temporeel geplaatste en de niet-spatio-temporele locatie, het opzettelijke en het niet -opzettelijk, de uitgebreide en de niet-uitgebreide, om maar een paar van de meer relevante manieren te noemen waarop dingen kunnen worden verdeeld. Een van de bronnen van verwarring over categorieën komt inderdaad voort uit het feit dat filosofen zoveel verschillende soorten kloof hebben gekozen als het fundamentele categorieverschil - voor Descartes, het uitgebreide en het denken (niet-uitgebreid),voor Chisholm het contingent en het noodzakelijke, voor Hoffman en Rosenkrantz het beton en het abstracte, enzovoort. Een andere reden voor scepsis over het bestaan ​​van een unieke set categorieën komt dus voort uit het feit dat categorieën de meest abstracte geslachten zouden moeten zijn waaronder dingen (kunnen) vallen. Maar van een bepaalde entiteit kan abstractie blijkbaar op verschillende manieren worden gedaan, zelfs als we voorzichtig zijn om dit te doen op manieren die wederzijdse exclusiviteit en volledigheid garanderen.abstractie kan blijkbaar op verschillende manieren worden gedaan, zelfs als we voorzichtig zijn om dit te doen op manieren die wederzijdse exclusiviteit en volledigheid garanderen.abstractie kan blijkbaar op verschillende manieren worden gedaan, zelfs als we voorzichtig zijn om dit te doen op manieren die wederzijdse exclusiviteit en volledigheid garanderen.

Twijfels over de mogelijkheden om het ene echte categoriestelsel te ontdekken, hebben velen ertoe gebracht om helemaal over categoriestelsels te praten, en anderen hebben een soort relativisme aangenomen over categoriestelsels die systemen van categorieën niet langer serieus nemen als kandidatenlijsten van de enkele set van hoogste genera waaronder alles valt (of zou kunnen vallen). Jan Westerhoff (2005) stelt bijvoorbeeld dat er geen unieke, absolute reeks ontologische categorieën bestaat. Volgens hem blijken categorieën in de metafysica analoog te zijn aan axioma's in wiskundige theorieën; in elk geval kan er meer dan één manier zijn om onze kennis relatief eenvoudig te systematiseren. Het resultaat is een soort relativiteit over systemen van categorieën: “welke set van ontologische categorieën we kiezen is vooral een kwestie van gemak,op dezelfde manier als specifieke axiomatisaties van propositielogica of Newtoniaanse mechanica handiger in gebruik zijn dan andere”(2005, 218). Dientengevolge, stelt Westerhoff, moeten we het belang van ontologische categorieën in de metafysica opnieuw beoordelen - deze moeten niet worden beschouwd als "de meest fundamentele delen van de wereld, maar … de meest fundamentele delen van onze systematisering van de wereld" (2005, 135).

Anderen hebben de verscheidenheid aan categoriestelsels die door filosofen expliciet worden aangeboden of verondersteld, opgevat als louter bewijs van de specifieke vooronderstellingen van hun denken of vooroordelen over hun leeftijd - niet als bewijs voor iets dat met de wereld en haar verdeeldheid te maken heeft. Zo is bijvoorbeeld Stephan Körner's bespreking van categoriale kaders bedoeld om expliciet te maken hoe het kader van een denker objecten categoriseert, gebruikmakend van bepaalde individuele principes, en om duidelijk te maken waarom hij dat kader vasthoudt (1970, 10). RG Collingwood behandelt, in dezelfde geest, de taak van de metafysica in het algemeen slechts als het blootleggen van de "vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de gewone wetenschap" (1940/1998).

De specifieke zorgen over (1) het garanderen van de wederzijdse exclusiviteit en gezamenlijke volledigheid van de categorieën, en (2) het al dan niet beweren dat een enkel systeem van categorieën een unieke correctheid zou kunnen hebben, kan echter worden opgevangen door bepaalde manieren om ontologische categorieën te formuleren. Aan het eerste soort zorgen kan worden voldaan door ervoor te zorgen dat categorieën (van hetzelfde niveau) worden gedefinieerd op manieren die wederzijdse exclusiviteit en volledigheid garanderen. Zo onderscheidt Thomasson (1999, hoofdstuk 8) categorieën in termen van welke afhankelijkheidsrelaties een vermeende entiteit heeft of ontbreekt in mentale toestanden (en een tweede dimensie die wordt onderscheiden in welke afhankelijkheidsrelaties een vermeende entiteit heeft of ontbreekt op spatio -temporeel geplaatste objecten),zodat alleen de wet van het uitgesloten midden de wederzijdse exclusiviteit en volledigheid van de onderscheiden categorieën waarborgt. (Dummett's methode om categorieën te onderscheiden biedt een andere route om wederzijdse exclusiviteit te garanderen - zie §2.3 hieronder).

Multidimensionale systemen (Husserl 1913/1962, §10; Ingarden 1960/1964, hoofdstuk 2; Thomasson 1999, hoofdstuk 8; Smith aanstaande, hoofdstuk 8) pakken de tweede zorg tot op zekere hoogte aan door te erkennen dat de verschillende dimensies van categorisering mogelijk zijn, en dat geen enkele eendimensionale lijst volledig kan zijn. In principe kunnen multidimensionalisten zelfs accepteren dat er geen vast aantal of limiet is voor het aantal eendimensionale lijsten van categorieën dat er kunnen zijn, hoewel elke dergelijke lijst kan beweren een unieke, correcte, uitputtende categorisering te bieden van entiteiten die in de gekozen respect.

In ieder geval moeten we, gezien het grote potentiële gebruik van een systeem van categorieën (waarvan er vele niet afhankelijk zijn van beweringen dat dat categorieënysteem uniek aanvaardbaar is), de pogingen tot categorisering van systemen niet voortijdig opgeven. Zelfs als we een categoriestelsel niet beschouwen als een realistische inventarisatie van alles wat bestaat, biedt een systeem van categorieën dat is neergelegd in de beschrijvende geest een kader waarbinnen bestaansvragen systematisch en in het groot kunnen worden beantwoord door categorieën op te sommen zodat we vervolgens verder kunnen onderzoeken of er werkelijk iets van elke soort is. Werken vanuit een categoriaal kader kan ervoor zorgen dat elke ontologie die we aanbieden principieel en verenigd is, waarbij ad-hoc- en versnipperde beslissingen worden vermeden. De beschrijvende 'De categorieën bieden ook een hulpmiddel dat elders in de ontologie kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat vergelijkingen van spaarzaamheid legitiem worden gemaakt (door te onderzoeken welke categorieën entiteiten worden geaccepteerd en welke worden ontkend door verschillende theorieën), en om te controleren of mogelijke oplossingen tot metafysische problemen worden niet over het hoofd gezien door stilzwijgend gebruik van een categoriesysteem dat niet uitputtend is (Thomasson 1999, hoofdstukken 8 en 9). Aannames over categorisaties spelen inderdaad zo'n sterke rol in filosofische discussies (bv. Discussies over de cartesiaanse geestentheorie, platonistische theorieën over wiskunde, enz.),dat het werk aan categorieën die nodig zijn om deze categoriale aannames expliciet te maken en ze open te stellen voor onderzoek, een zeer nuttige oefening moet blijven, ongeacht twijfel over de vooruitzichten voor het ontdekken van een uniek correct systeem van categorieën.

1.6 Categorieën in andere disciplines

Onlangs heeft werk aan ontologische categorieën niet alleen de aandacht getrokken van filosofen, maar ook van informatiekunde en biomedische wetenschappen, waar ontologieën worden gebruikt om de kennis die in informatiesystemen wordt vertegenwoordigd te organiseren (Smith 2003). In sommige gevallen zijn de ontwikkelde ontologieën domeinspecifiek (bijv. Specifiek voor medische informatie, geografische informatie, enz.), Maar er is ook veel belangstelling geweest voor de ontwikkeling van een 'topniveau'-ontologie van maximaal algemene categorieën die van toepassing zijn op alle specifieke domeinen; het zijn zulke topniveau-ontologieën die het meest direct putten uit filosofisch werk over ontologische categorieën, hoewel categoriale onderscheidingen ook een cruciale rol spelen in domeinspecifieke ontologieën.

Bespreking van categorieën speelt ook een belangrijke rol in de cognitieve wetenschap, waar het niet de bedoeling is om de fundamentele categorieën van het zijn te ontdekken, maar eerder de manier waarop ervenaars hun wereld gaan categoriseren. Hier gingen debatten over hoe mensen in feite dingen in categorieën gaan groeperen - of het nu gaat om lijsten met definities (waarneembare of verborgen) kenmerken, gelijkenis met prototypes, prominente probabalistisch gewogen kenmerken, enz. Debatten gaan ook over de relatie tussen conceptueel en taalkundige categorieën, welke categorieniveaus meer basaal zijn en of en in hoeverre categorisaties consistent zijn tussen culturele groepen. Zie Lakoff (1987) en Rakison and Oakes (2003) voor een verdere bespreking van de debatten over categorisering in de cognitieve wetenschap.Of informatie uit de cognitieve wetenschap over onze vorming van conceptuele en taalkundige categorieën enige betekenis heeft voor ons begrip van welke ontologische categorieën er zijn, is op zichzelf natuurlijk een omstreden kwestie (waarop ik in paragraaf 2.3 hieronder kort zal terugkomen).

2. Categorie verschillen

Recent werk over categorieën is sterk gestuurd door reactie op scepsis over de mogelijkheid om een ​​systeem van ontologische categorieën aan te bieden. Aan de ene kant hebben moeilijkheden zoals die hierboven genoemd het idee ondermijnd dat een uniek waar en alomvattend systeem van categorieën zou kunnen worden ontwikkeld. Als gevolg hiervan, hoewel categorieën de afgelopen eeuw een centrale rol in de analytische filosofie hebben gespeeld, is de focus verschoven naar het articuleren van bepaalde categorieverschillen, zonder te proberen een uitputtende inventaris te geven van metafysische categorieën of zelfs te veronderstellen dat een dergelijke lijst mogelijk is.

Aan de andere kant komt een nog meer invloedrijke bron van scepsis over de mogelijkheid om een ​​systeem van ontologische categorieën in de realistische geest op te stellen voort uit de algemene positivistische afwijzing van metafysica: als alle metafysische praatjes onzin zijn, praat dan over wat voor soort dingen er is echt in de wereld is slechts een deel van het algemene afval dat de metafysica vormt, en debatten over bijvoorbeeld of de substantie een categorie van zijn is, of er tien of twaalf of zevenentwintig categorieën op het hoogste niveau zijn, of er al dan niet is een enkele hoogste categorie, etc. zijn allemaal zinloos. Bovendien, zelfs voor filosofen die weer troost kregen bij bepaalde vormen van metafysisch gepraat, naturalistische zorgen over ontologische toewijding aan zulke abstracte entiteiten als kwaliteiten, relaties, enz.,hebben velen ervan weerhouden een realistische lijst van categorieën op te geven die dergelijke dingen zouden bevatten (Sellars 1970/1974, 322-3).

Als reactie op zulke positivistische en naturalistische problemen heeft het praten over categorieën in de afgelopen eeuw ook de neiging te verschuiven naar het identificeren van verschillen in semantische categorieën in plaats van systemen van ontologische categorieën op te stellen. Dus wanneer Gilbert Ryle (1949, 1938/1971) over categorieën spreekt, spreekt hij niet rechtstreeks over categorieën van entiteiten, maar eerder over verschillende logische soorten concepten, waar dergelijke typeverschillen detecteerbaar zijn door de absurditeiten die het gevolg zijn van vervanging in termen van een soort voor termen van een andere in zinnen van bepaalde soorten (zie §2.2 hieronder). Wilfrid Sellars, die een strategie van Ockham ontwikkelt, stelt expliciet dat we categorieverklaringen kunnen interpreteren als verkapte metalinguïstische uitspraken over de rol van bepaalde uitdrukkingen (en hun functionele tegenhangers in andere talen). Volgens Sellars,'Socrates is een stof' heeft bijvoorbeeld de betekenis van 'De · Socrates · is een mentale enkelvoudige term' en 'Geel is een eigenschap' heeft de betekenis van 'De · gele · is een (één plaats) predikaat (in mentalese)”(1970/1974, 328) (waar de" · ___ · "-notatie de functie heeft om ons in staat te stellen te spreken over taalrollen zonder gebonden te zijn aan een bepaalde natuurlijke taal). Het resultaat is dat we het werk dat wordt gedaan door traditionele categorieverschillen tussen bijvoorbeeld stof en kwaliteit, kunnen repliceren zonder ons ontologisch te verbinden aan het bestaan ​​van kwaliteiten of andere abstracta (1970/1974, 329).328) (waar de "· ___ ·" -notatie de functie heeft om ons in staat te stellen te spreken over taalrollen zonder gebonden te zijn aan een bepaalde natuurlijke taal). Het resultaat is dat we het werk dat wordt gedaan door traditionele categorieverschillen tussen bijvoorbeeld stof en kwaliteit, kunnen repliceren zonder ons ontologisch te verbinden aan het bestaan ​​van kwaliteiten of andere abstracta (1970/1974, 329).328) (waar de "· ___ ·" -notatie de functie heeft om ons in staat te stellen te spreken over taalrollen zonder gebonden te zijn aan een bepaalde natuurlijke taal). Het resultaat is dat we het werk dat wordt gedaan door traditionele categorieverschillen tussen bijvoorbeeld stof en kwaliteit, kunnen repliceren zonder ons ontologisch te verbinden aan het bestaan ​​van kwaliteiten of andere abstracta (1970/1974, 329).

2.1 Het gebruik van categorieverschillen

Degenen die zich richten op het verwoorden van categorieverschillen in plaats van op het aanleggen van volledige systemen van categorieën, roepen over het algemeen categorieën aan, niet in de hoop antwoorden te geven op fundamentele metafysische vragen als 'wat bestaat', maar eerder als een manier om verschillende veronderstelde bloot te leggen, te vermijden of op te lossen filosofische fouten, verwarring en paradoxen.

Dus, bijvoorbeeld, introduceerden Russell en Whitehead typetheorie (die in zekere zin kan worden beschouwd als een theorie van categorieën) om een ​​bepaalde vorm van paradox te voorkomen die voorkomt in de Fregeïsche verzamelingenleer (waar we de vermeende verzameling van alle niet-ledige verzamelingen moeten beschouwen), die een lid van zichzelf is als en alleen als het geen lid van zichzelf is), leugenaarsparadoxen ("Deze zin is vals", wat waar is als en alleen als het vals is), etc. Bij hun analyse, paradoxen zoals deze komen voort uit de poging om een ​​onwettige totaliteit te vormen door te proberen in een enkele totaliteit een verzameling te verzamelen die leden heeft die het bestaan ​​van de totaliteit veronderstellen. Om dergelijke paradoxen te vermijden, moeten we accepteren dat "Wat een verzameling ook inhoudt, niet een verzameling mag zijn" (1913/1962,37) en dus dat dergelijke totaliteiten (die de hele collectie omvatten) van een hoger type moeten zijn, waardoor bijvoorbeeld klassen van sets van een hoger type ontstaan ​​dan sets van individuen, enzovoort, wat leidt tot een oneindige hiërarchie van typen. De typemixende paradox genererende claims worden verworpen als slecht gevormd en zinloos (1913/1962).

Het meest bekend was dat Ryle (1949) het idee van de categoriefout introduceerde als een manier om de verwarring die hij dacht hoogtij te verdrijven in de cartesiaanse theorie van de geest, en zo vele schijnbare problemen in de filosofie van de geest op te lossen. Volgens Ryle maakt men een categoriefout wanneer men zich vergist in het logische type of de categorie van een bepaalde uitdrukking (1949, 16-17). Zo zou een buitenlander bijvoorbeeld een categoriefout maken als hij de verschillende hogescholen, bibliotheken en administratieve kantoren van Oxford zou observeren en vervolgens zou vragen om de universiteit te zien. De buitenlander ziet de universiteit aan voor een andere instelling zoals hij die heeft gezien, terwijl het in feite iets van een andere categorie is: 'de manier waarop alles wat hij al heeft gezien is georganiseerd' (1949, 16). De categoriefout achter de Cartesiaanse geestentheorie, volgens Ryle,is gebaseerd op het weergeven van mentale concepten zoals geloven, weten, streven of verfoeien als daden of processen (en concluderen dat het verborgen, niet-waarneembare daden of processen moeten zijn), terwijl de concepten van geloven, weten en dergelijke eigenlijk dispositioneel zijn (1949 33). Het goed opmerken van categorieverschillen kan helpen bij het verlichten van een verscheidenheid aan filosofische problemen en verwarring, en het idee van de categoriefout werd op grote schaal gehanteerd (door Ryle en anderen) met dit doel.en het idee van de categoriefout werd met dit doel op grote schaal gehanteerd (door Ryle en anderen).en het idee van de categoriefout werd met dit doel op grote schaal gehanteerd (door Ryle en anderen).

Een andere mogelijke toepassing van het werken aan categorieën ligt in het idee dat verschillende fouten en raadsels in de ontologie kunnen worden herleid tot de verkeerde opvatting dat categorieneutrale existentiële en kwantificationele beweringen waar te evalueren zijn (zie Thomasson 2007). Heel wat argumenten in de ontologie zijn gebaseerd op beweringen over de vraag of er in verschillende situaties een object aanwezig is (of hoeveel objecten er zijn), waarbij de term 'object' op een categorieneutrale manier moet worden gebruikt om het argument te laten verdwijnen tot en met (Thomasson 2007, 112-118). Maar als waarheid-evalueerbare existentiële en kwantificerende claims stilzwijgend een categorie of categorieën van entiteiten moeten veronderstellen waarover we kwantificeren, dan dwalen zulke argumenten af.Thomasson (2007) geeft onafhankelijke gronden om te denken dat alle kwantificering op zijn minst stilzwijgend een categorie of categorieën entiteiten moet veronderstellen waarover we kwantificeren, en stelt dat het aannemen van die opvatting de uniforme basis vormt voor het oplossen van een aantal problemen die zich zouden moeten voordoen bij het accepteren een ontologie van gewone objecten.

2.2 De Ryle / Husserl-methode om categorieën te onderscheiden

Hoewel degenen die alleen gebruik maken van het idee van categorieverschillen (in plaats van te beweren een categoriesysteem aan te bieden) zich geen zorgen hoeven te maken over hoe ze een uitputtende lijst van categorieën kunnen aanbieden, zijn ze niettemin een rekening verschuldigd onder de voorwaarden waaronder we legitiem kunnen beweren dat twee entiteiten, concepten of termen van verschillende categorieën zijn, zodat we weten wanneer een categoriefout wordt gemaakt (en niet wordt gemaakt). Anders zouden ze worden beschuldigd van willekeur of reclame in opvattingen over welke categorieën er zijn of waar categorieverschillen liggen. Toch is er weinig meer overeenstemming over de juiste criteria voor het onderscheiden van categorieën dan over welke categorieën er zijn.

Ryle beschouwde beroemde absurditeiten als de sleutel om categorieverschillen op te sporen. Maar hoewel Ryle de methode beroemd maakte, ontleende hij het idee blijkbaar aan de methode van Husserl om betekeniscategorieën te onderscheiden (vgl. Ryle 1970, 8; Simons 1995, 120; Thomasson 2002, 124-8 en §1.3 hierboven). Maar terwijl Husserl syntactische onzin gebruikte als een manier om verschillen in betekeniscategorieën op te sporen (wat verschillende grammaticale categorieën opleverde), verbreedde Ryle het idee, waarbij hij absurditeiten meer algemeen opvatte als symptomen van verschillen in logische of conceptuele categorieën (1938/1971, 180). Zo is bijvoorbeeld de uitspraak "Ze kwam thuis in een vloed van tranen en een draagstoel" (Ryle 1949, 22) perfect syntactisch goed gevormd, maar toch classificeert Ryle het als een zin die absurd is,waar de absurditeit een symptoom is van het feit dat de zin termen van verschillende categorieën bevat.

Ryle beschrijft de test voor categorieverschillen als volgt: “Twee propositie-factoren zijn van verschillende categorieën of typen, als er zinskaders zijn zodat wanneer de uitdrukkingen voor die factoren worden geïmporteerd als alternatieve aanvullingen op dezelfde hiaat-tekens, de resulterende zinnen zijn significant in het ene geval en absurd in het andere”(1938 / 1971,181) - met andere woorden, twee uitdrukkingen (of liever: wat ze betekenen) verschillen in categorie als er contexten zijn waarin de ene uitdrukking wordt vervangen door de andere. resulteert in absurditeit. Deze test biedt natuurlijk geen manier om vast te stellen dat twee uitdrukkingen tot dezelfde categorie behoren (maar alleen dat ze dat niet zijn), aangezien er een oneindig aantal zinskaders is en er altijd een kan worden gevonden die niet toestaat de vervanging zonder absurditeit.Het laat ook het begrip 'absurditeit' zelf open en slechts intuïtief; Sterker nog, Ryle besluit zijn paper "Categorieën" met de vraag "Maar wat zijn de tests van absurditeit?" (1938/1971, 184). Ryle's aanpak werd op een meer formele manier verder ontwikkeld door Fred Sommers (1959, 1971).

JJC Smart (1953) bekritiseerde Ryle's criterium voor het maken van categorieverschillen omdat het blijkbaar zou kunnen worden gebruikt om een ​​categorieverschil tussen welke twee uitdrukkingen dan ook vast te stellen. 'Zo werkt' de stoel van de -is-hard 'als' stoel 'of' bank 'in de blanco wordt gezet, maar niet als' tafel 'of' bed 'dat wel is. En als meubelwoorden geen categorie vormen, kunnen we ons afvragen wat dat wel doet”(1953, 227). Zonder een test voor absurditeit, afgezien van een bepaald soort intuïtieve onaanvaardbaarheid voor moedertaalsprekers, lijken we geen mogelijkheid te hebben om te verklaren dat 'zaterdag in bed ligt' een categorieovertreding is, maar 'de stoel van het bed is moeilijk' om niet te doen worden.Bernard Harrison probeert deze uitdaging aan te gaan door onderscheid te maken tussen de soorten ongepastheid die het gevolg zijn van schendingen van categorie-feiten (zoals de eerste) en die welke louter het gevolg zijn van schendingen van de gebruiksfeiten (de laatste) (1965, 315-16). Het gebruik van de term 'bed' kan mogelijk worden uitgebreid op een manier die 'De zitplaats van het bed is hard' acceptabel zou maken (bijvoorbeeld als bedden met stoelen zouden worden opgemaakt), terwijl 'Zaterdag' niet denkbaar zou kunnen worden uitgebreid in een manier om 'zaterdag ligt in bed' acceptabel te maken - een dergelijke poging tot 'verlenging' houdt in dat je 'zaterdag' homoniem gebruikt (bijvoorbeeld als naam voor een dag van de week en voor een persoon) (1965, 316-18). Zie Westerhoff (2005, 40-59) voor een verdere bespreking van intersubstitueerbaarheidbenaderingen voor het maken van onderscheid in categorieën.Het gebruik van de term 'bed' kan mogelijk worden uitgebreid op een manier die 'De zitplaats van het bed is hard' acceptabel zou maken (bijvoorbeeld als bedden met stoelen zouden worden opgemaakt), terwijl 'Zaterdag' niet denkbaar zou kunnen worden uitgebreid in een manier om 'zaterdag ligt in bed' acceptabel te maken - een dergelijke poging tot 'verlenging' houdt in dat je 'zaterdag' homoniem gebruikt (bijvoorbeeld als naam voor een dag van de week en voor een persoon) (1965, 316-18). Zie Westerhoff (2005, 40-59) voor een verdere bespreking van intersubstitueerbaarheidbenaderingen voor het maken van onderscheid in categorieën.Het gebruik van de term 'bed' kan mogelijk worden uitgebreid op een manier die 'De zitplaats van het bed is hard' acceptabel zou maken (bijvoorbeeld als bedden met stoelen zouden worden opgemaakt), terwijl 'Zaterdag' niet denkbaar zou kunnen worden uitgebreid in een manier om 'zaterdag ligt in bed' acceptabel te maken - een dergelijke poging tot 'verlenging' houdt in dat je 'zaterdag' homoniem gebruikt (bijvoorbeeld als naam voor een dag van de week en voor een persoon) (1965, 316-18). Zie Westerhoff (2005, 40-59) voor een verdere bespreking van intersubstitueerbaarheidbenaderingen voor het maken van onderscheid in categorieën.overwegende dat 'zaterdag' niet denkbaar kan worden verlengd op een manier die 'zaterdag ligt in bed' acceptabel zou maken - een dergelijke poging tot 'verlenging' zou alleen betekenen dat 'zaterdag' homoniem wordt gebruikt (bijvoorbeeld als de naam voor een dag van de week en voor een persoon) (1965, 316-18). Zie Westerhoff (2005, 40-59) voor een verdere bespreking van intersubstitueerbaarheidbenaderingen voor het maken van onderscheid in categorieën.overwegende dat 'zaterdag' niet denkbaar kan worden verlengd op een manier die 'zaterdag ligt in bed' acceptabel zou maken - een dergelijke poging tot 'verlenging' zou alleen betekenen dat 'zaterdag' homoniem wordt gebruikt (bijvoorbeeld als de naam voor een dag van de week en voor een persoon) (1965, 316-18). Zie Westerhoff (2005, 40-59) voor een verdere bespreking van intersubstitueerbaarheidbenaderingen voor het maken van onderscheid in categorieën.

2.3 De Dummett / Frege-methode om categorieën te onderscheiden

Michael Dummett (1973/1981) ontwikkelt enkele suggesties van Frege's en legt een nieuwe manier uit om categorieverschillen tussen objecten te tekenen. Voor Frege zijn de logische categorieën van dingen de correlaten van verschillende categorieën van taaluitdrukking, waarbij de categorieën van taaluitdrukking op hun beurt zijn gebaseerd op het juiste gebruik van de uitdrukkingen (Dummett 1973/1981, 57). Zo wordt de ontologische categorie van objecten onderscheiden door verwijzing naar de taalkundige categorie van eigennaam (Dummett 1973/1981, 55-56; cf. Wright 1983, 13 en Hale 1987, 3-4) -ie, een object is gewoon het correlaat van een eigennaam, waarbij eigennamen alle enkelvoudige termen bevatten (inclusief enkelvoudige materiële uitdrukkingen voorafgegaan door het bepaalde artikel).

Frege laat het onderscheid tussen deze zogenaamde 'eigennamen' en andere woordsoorten louter intuïtief verstaan, maar Dummett stelt dat men bijvoorbeeld een begin kan maken met criteria voor het onderscheiden van eigennamen door de substitueerbaarheid van termen te eisen met behoud van de bron. vorm van een zin (die, zoals we hebben gezien in §1.3, ook een rol speelt bij Husserls onderscheid in betekeniscategorieën), en met behoud van de geldigheid van verschillende patronen van gevolgtrekking (waarbij de laatste vereiste nodig is om eigennamen te onderscheiden van andere materiële termen als 'iemand' en 'niemand') (1973/1981, 58 ev). (Voor verdere verfijningen van deze criteria, zie Dummett (1973/1981, 61-73) en Hale (1987, hoofdstuk 2)).

In overeenstemming met Frege's vereiste (1884/1968, §62) dat namen moeten worden geassocieerd met een criterium van identiteit, stelt Dummett dat een aanvullende test (naast deze formele tests) nodig is om echte eigennamen (waarmee objecten overeenkomen) te onderscheiden van andere soorten uitdrukkingen: "Ook al slaagt een uitdrukking voor de meer formele tests die we hebben bedacht, het mag niet worden geclassificeerd als een eigennaam of beschouwd als een naam voor een object, tenzij we kunnen spreken van een criterium van identiteit, bepaald door de betekenis van de uitdrukking, die van toepassing is op het object waarvoor het staat”(1973/1981, 79).

Zodra grammaticale categorieën zijn onderscheiden, waardoor we daardoor het ontologische categorieobject kunnen onderscheiden door te verwijzen naar de taalkundige categorie van de eigennaam, kunnen we categorieverschillen tussen objecten maken.

Zoals Dummett betoogt (in een verder ontwikkeld punt in Lowe 1989 en Wiggins 2001), moeten eigennamen, eenvoudig of complex, worden geassocieerd met een identiteitscriterium dat bepaalt onder welke voorwaarden de term opnieuw correct kan worden toegepast op één en de hetzelfde (1973/1981, 73-75). Al die namen en algemene sorteertermen (bruikbaar bij het vormen van complexe namen) die een identiteitscriterium delen, worden dan termen van dezelfde categorie genoemd, zelfs als de criteria voor toepassing voor de bijbehorende sortals variëren (1973/1981, 546). Zo zijn bijvoorbeeld de sorteertermen 'paard' en 'koe' (ook namen van paarden en koeien) termen van dezelfde categorie, omdat ze de identiteitscriteria delen die geschikt zijn voor dieren.

Zoals Lowe (1989, 108-118) opmerkt, blokkeert deze benadering van categorieën bepaalde reductivistische bewegingen in de metafysica. Als bijvoorbeeld sorteertermen als 'persoon' en 'organisme' worden geassocieerd met verschillende identiteitsvoorwaarden, zijn degenen die personen met biologische organismen reductief willen identificeren, betrokken bij een categoriefout.

Het idee dat categorieverschillen kunnen worden weergegeven in termen van de identiteit en / of bestaansvoorwaarden die aan termen van elke categorie zijn verbonden, is onlangs populair geworden. Hoewel ze verschillen in details, zijn versies van de aanpak niet alleen gebruikt door Frege en Dummett, maar ook door Lowe (2006, 6) en Thomasson (2007).

Deze benadering om onderscheid te maken tussen categorieën kan verschillende potentiële problemen en bronnen van scepsis vermijden. Het is niet onderhevig aan problemen zoals die die Smart voor Ryle's criterium heeft opgevoed, want dagen van de week hebben duidelijk andere identiteitsvoorwaarden dan personen, terwijl bedden en stoelen identiteitsvoorwaarden lijken te delen (die geschikt zijn voor artefacten). Een dergelijke methode voor het opstellen van categorieën is ook niet onderhevig aan het soort scepsis dat hierboven naar voren is gebracht voor categorie-systemen. Hier wordt geen aanspraak gemaakt op een uitputtende lijst van categorieën, en om een ​​principiële reden: verschillende categorieën kunnen in discussie komen zolang er nominatieve termen of concepten met betrekking tot verschillende identiteitsvoorwaarden mogen worden uitgevonden, dus er is mogelijk geen vast aantal mogelijk categorieën.

Het volgen van deze methode garandeert ook dat de onderscheiden categorieën elkaar wederzijds uitsluiten, want het is een uitvloeisel van deze positie dat entiteiten alleen kunnen worden geïdentificeerd als ze worden beheerst door dezelfde identiteitsvoorwaarden (en daaraan voldoen), zodat het a priori wordt uitgesloten dat een en dezelfde entiteit tot twee of meer verschillende categorieën zou kunnen behoren, hetgeen in strijd is met het vereiste van wederzijdse exclusiviteit.

Deze methode om categorieën te onderscheiden biedt ook een principiële manier om enkele van de centrale vragen voor theorieën van categorieën te beantwoorden, waaronder of er al dan niet een enkel summumgeslacht is, en wat de relatie is tussen taalkundige / conceptuele en ontologische categorieën. Zulke volledig algemene termen als "ding", "entiteit" of "object" zijn volgens Dummett geen echte sorteertermen, omdat ze geen identiteitscriteria bevatten. Dus duidelijk in deze visie (zoals bij Aristoteles) is er geen summum-geslacht waaronder categorieën zoals artefacten, dieren, enz. Als soort kunnen worden gerangschikt, aangezien (bij gebrek aan identiteitscriteria) zulke kandidaat-verzameltermen als 'object', 'zijn', 'entiteit' en dergelijke zijn niet eens sorteertermen en kunnen dus geen categoriale termen zijn.

Opvattingen die, net als die van Ryle en Dummett, categorisering benaderen door middel van taal in plaats van ontologisch, worden soms bekritiseerd omdat ze alleen verschillen in de categorie van bepaalde taaluitingen kunnen opmerken, maar waarom, zou men kunnen vragen, mocht dat ons iets te vertellen hebben? verschillen in de categorieën van echte dingen? Maar Dummett's manier om categorisatie te begrijpen, wijst een weg door dit probleem. Want Dummett stelt dat we zonder een of ander bijbehorend categoriaal concept geen objecten kunnen onderscheiden (zelfs niet met behulp van namen of demonstratieven) (1973/1981, 571). Categoriale concepten zijn nodig om überhaupt 'dingen' te kunnen onderscheiden en kunnen niet worden afgeleid uit het vooraf beschouwen van 'dingen' zonder rekening te houden met categorieën.(Hieruit zou dus kunnen worden afgeleid dat Johansson's idee dat we door abstractie te komen door individuele dingen te overwegen verkeerd zou zijn.) Volgens deze opvatting kunnen categorieën dus niet alleen worden onderscheiden, maar moeten ze in de eerste plaats worden onderscheiden door de identiteit te onderscheiden voorwaarden die essentieel verband houden met het juiste gebruik van verschillende sorteertermen en namen. Als we helemaal niet naar objecten kunnen verwijzen, ze kunnen ontdekken of eruit kunnen springen, behalve door middel van een bepaalde categoriale opvatting (die applicatie- en identiteitsvoorwaarden biedt), dan zijn de categoriale verschillen in onze sorteertermen of namen (gekenmerkt door hun verschillen in identiteitsvoorwaarden) ipso facto, en automatisch, categorieverschillen in de dingen die door deze termen worden onderscheiden - de mogelijkheid van een 'fout' hier ontstaat gewoon niet,en het verband tussen de categorie van een uitdrukking die wordt gebruikt om naar een bepaalde entiteit te verwijzen en de categorie van de entiteit waarnaar wordt verwezen, is verzekerd.

Bibliografie

 • Ackrill, JL (1963) Aristoteles 'Categorieën en De Interpretatione (vertaling met aantekeningen). Oxford: Clarendon Press.
 • Aristoteles (1953). Metafysica. Herziene tekst vertaald met commentaar en inleiding door WD Ross. Oxford: Clarendon Press.
 • Aristoteles (1963). Categorieën. Vertaald met aantekeningen van JL Ackrill. Oxford: Clarendon Press.
 • Butchvarov, Panayot (1995). "Categorieën." In A Companion to Metaphysics, onder redactie van Jaegwon Kim en Ernest Sosa. Oxford: Blackwell.
 • Carr, Brian (1987). Metafysica: een inleiding. Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press International.
 • Carstairs, AD (1971). "Ryle, Hillman en Harrison over Categorieën", Mind Vol. 80, nr. 319: 403-408.
 • Chisholm, Roderick (1989). Over metafysica. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Chisholm, Roderick (1996). Een realistische theorie van categorieën. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Collingwood, RG (1940/1998). Een essay over metafysica. Oxford: Clarendon.
 • Dummett, Michael (1973/1981). Frege: Taalfilosofie. Tweede druk. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Frege, Gottlob (1884/1968). Die Grundlagen der Arithmetik / The Foundations of Arithmetic. Vertaald door JL Austin. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
 • Grossmann, Reinhardt (1983). De categoriale structuur van de wereld. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
 • Hale, Bob (1987). Abstracte objecten. Oxford: Blackwell.
 • Harrison, Bernard (1965). "Categorie fouten en taalregels". Mind Vol. 74, nr. 295: 309-325.
 • Hoffman, Joshua en Gary S. Rosenkrantz (1994). Substantie onder andere categorieën. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Husserl, Edmund (1913/1962). Ideeën: algemene introductie tot pure fenomenologie. Vertaald door WR Boyce Gibson. New York: Collier Books.
 • Husserl, Edmund (1913/2000). Logical Investigations (2e editie; 2 delen). Vertaald door JN Findlay. Londen: Routledge.
 • Ingarden, Roman (1960/1964). Tijd en manieren van zijn. Vertaald door Helen R. Michejda. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.
 • Johansson, Ingvar (1989). Ontologische onderzoeken. New York: Routledge.
 • Kant, Immanuel (1781/1958). Kritiek op pure rede. Vertaald door Norman Kemp Smith. Londen: Macmillan.
 • Körner, Stephan (1955). Kant. Harmondsworth, Engeland: Penguin.
 • Körner, Stephan (1970). Categoriale kaders. Oxford: Blackwell.
 • Lakoff, George (1987). Vrouwen, vuur en gevaarlijke dingen: welke categorieën onthullen over de geest. Chicago: University of Chicago Press.
 • Lowe, EJ (1989). Soorten zijn: een studie van individuatie, identiteit en de logica van sorteertermen. Oxford: Blackwell.
 • Lowe, EJ (2006). The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science. Oxford: Clarendon.
 • Paton, HJ (1936). Kant's Metaphysic of Experience. Londen: George Allen en Unwin.
 • Rakison, David en Lisa M. Oakes (2003). Vroege categorie- en conceptontwikkeling. Oxford: Oxford University Press.
 • Russell, Bertrand en Alfred North Whitehead (1913/1962). Principia Mathematica tot * 56. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ryle, Gilbert (1938/1971). "Categorieën", in Collected Papers, Volume II: Collected Essays. New York: Barnes and Noble.
 • Ryle, Gilbert (1949). Het concept van de geest. Chicago: University of Chicago Press.
 • Ryle, Gilbert (1970). "Autobiografisch", in Oscar P. Wood en George Pitcher, eds. Ryle. New York: Doubleday en Co.
 • Sellars, Wilfrid (1970/1974). "Toward a Theory of the Categories", herdrukt in Essays in Philosophy and its History. Dordrecht, Holland: D. Reidel.
 • Simons, Peter (1992). Filosofie en logica in Centraal-Europa van Bolzano tot Tarski. Dordrecht, Nederland: Kluwer.
 • Simons, Peter (1995). "Betekenis en taal". In Barry Smith en David W. Smith, eds. The Cambridge Companion to Husserl. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Slim, JJC (1953). "Een opmerking over categorieën". British Journal for the Philosophy of Science Vol. 4, nr. 15: 227-8.
 • Smith, Barry (2003). "Ontologie". In Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. Oxford: Blackwell.
 • Smith, David Woodruff (1995). "Geest en lichaam". In Barry Smith en David Woodruff Smith, eds. The Cambridge Companion to Husserl. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Smith, David Woodruff (2004). Mind World: Essays in fenomenologie en ontologie. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Smith, David Woodruff (2007). Husserl. Londen: Routledge.
 • Sommers, Fred (1959). "De gewone taalboom". Geest 68: 160-85.
 • Sommers, Fred (1971). "Structurele ontologie". Philosophiq 1: 21-42.
 • Sommers, Fred (1982). De logica van natuurlijke taal. Oxford: Clarendon Press.
 • Strawson, PF (1959/1963). Individuen: een essay in beschrijvende metafysica. New York: Anchor Books.
 • Thomasson, Amie L. (1999). Fictie en metafysica. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Thomasson, Amie L. (2002). "Fenomenologie en de ontwikkeling van analytische filosofie". Southern Journal of Philosophy XL, supplement: 115-142.
 • Thomasson, Amie L. (2007). Gewone objecten. Oxford: Oxford University Press.
 • Thompson, Manley (1957). "Over categorieverschillen". Philosophical Review Vol. 66, nr. 4: 486-508.
 • Westerhoff, Jan (2005). Ontologische categorieën: hun aard en betekenis. Oxford: Clarendon.
 • Wiggins, David (2001). Sameness en substantie vernieuwd. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wright, Crispin (1983). Frege's conceptie van getallen als objecten. Aberdeen: Aberdeen University Press.

Andere internetbronnen

 • "Recente vooruitgang in de metafysica" door EJ Lowe, Durham University.
 • 'Ontologische categorieën en hoe ze te gebruiken' door Amie L. Thomasson
 • Beschrijvende en formele ontologie: een bronnengids voor hedendaags onderzoek door Raul Corazzon.
 • The Buffalo Ontology Site, State University of New York, Buffalo.
 • John Bateman's Ontology Portal.

Populair per onderwerp