Paul-Henri Thiry (Baron) D'Holbach

Inhoudsopgave:

Paul-Henri Thiry (Baron) D'Holbach
Paul-Henri Thiry (Baron) D'Holbach
Video: Paul-Henri Thiry (Baron) D'Holbach
Video: Good Sense (Paul Henri Thiry, Baron D'holbach) [Full AudioBook] 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Paul-Henri Thiry (Baron) d'Holbach

Voor het eerst gepubliceerd op 6 september 2002

Paul-Henri Thiry, Baron d'Holbach was een filosoof, vertaler en prominente sociale figuur van de Franse verlichting. In zijn filosofische geschriften ontwikkelde Holbach een deterministische en materialistische metafysica die zijn polemiek baseerde op de georganiseerde religie en zijn utilitaire ethische en politieke theorie. Als vertaler heeft Holbach een belangrijke bijdrage geleverd aan de Europese verlichting in wetenschap en religie. Hij vertaalde Duitse werken op het gebied van scheikunde en geologie naar het Frans, en vatte veel van de Duitse vorderingen op dit gebied samen in zijn aantekeningen in Diderot's Encyclopedia. Holbach vertaalde ook belangrijke Engelse werken over religie en politieke filosofie in het Frans. Holbach blijft echter het meest bekend om zijn rol in de Parijse samenleving. De hechte kring van intellectuelen die Holbach ontving en, op verschillende manieren,sponsored produceerde de Encyclopedia en een aantal revisionaire religieuze, ethische en politieke werken die bijdroegen aan de ideologische basis van de Franse Revolutie. Ondanks de radicale opvattingen van veel leden van zijn coterie, bevatte Holbach's bredere bezoekende gastenlijst echter veel van de meest prominente intellectuele en politieke figuren in Europa. Zijn salon was dus tegelijk een toevluchtsoord voor radicaal denken en een knooppunt van de reguliere cultuur.was tegelijk een toevluchtsoord voor radicaal denken en een centrum van de reguliere cultuur.was tegelijk een toevluchtsoord voor radicaal denken en een centrum van de reguliere cultuur.

 • 1. Biografie
 • 2. Metafysica: materie en beweging, oorzaak en gevolg
 • 3. Ethiek: deugd omwille van geluk
 • 4. Politieke theorie: ethocratie
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Biografie

Holbach werd geboren in 1723 in Edesheim. Hij groeide op in Parijs, voornamelijk door zijn oom, Franciscus Adam d'Holbach, en studeerde van 1744 tot 1748 of 1749 aan de Universiteit van Leiden. Holbach genoot vooral van de feesten daar. Waarschijnlijk waren de diners die Holbach in Parijs gaf in ieder geval in het begin gemodelleerd naar de feesten die hij in Leiden bijwoonde. In 1749 trouwde Holbach met zijn achterneef, Basile-Geneviève d'Aine. Rond 1753 of 1754 stierven zowel zijn oom, Franciscus, als zijn schoonvader, waardoor Holbach een aanzienlijk fortuin achterliet.

Holbach gebruikte zijn grote rijkdom om de diners te organiseren waar hij beroemd om is. Hij bezat een huis in Parijs in de Koningsstraat, butte Saint-Roche, dat over het algemeen een gastenlijst had die beperkt was tot serieuze intellectuelen, en een kasteel in Grandval waar Holbach naast zijn coterie ook sociale vrienden en familieleden ontving. Holbachs coterie omvatte intellectuelen die, hoewel hun standpunten over veel kwesties varieerden, op zijn minst de bereidheid hadden om meningen te koesteren die velen te radicaal zouden hebben gedacht om in sociale omgevingen te worden besproken. De coterie ontmoette van 1750 tot 1780. De groep evolueerde in de loop van de tijd, maar de kernleden, zo betoogt Alan Kors, waren Denis Diderot, de encyclopedist; de diplomaat en cultuurcriticus Friedrich-Melchior Grimm; de natuuronderzoeker Charles-Georges Le Roy;de schrijver en criticus Jean-François Marmontel; de historicus en priester abbé Guillame-Thomas-François Raynal; de dokter Augustin Roux; de dichter en filosoof Jean-François de Saint-Lambert; de schrijver Jean-Baptiste-Antoine Suard; de pamfletschrijver François-Jean, chevalier de Chastellux, de pamfletschrijver abbé André Morellet; en de filosoof Jacques-André Naigeon. Veel van deze mannen waren, zoals Holbach, voorstanders van atheïsten en velen drongen ook aan op radicale, zelfs revolutionaire politieke agenda's. Het algemene karakter van zijn coterie zou dus kunnen suggereren dat Holbach een figuur was aan de rand van de Parijse samenleving, een soort excentrieke parvenu met een voorliefde voor schandaal.de pamfletschrijver François-Jean, chevalier de Chastellux, de pamfletschrijver abbé André Morellet; en de filosoof Jacques-André Naigeon. Veel van deze mannen waren, zoals Holbach, voorstanders van atheïsten en velen drongen ook aan op radicale, zelfs revolutionaire politieke agenda's. Het algemene karakter van zijn coterie zou dus kunnen suggereren dat Holbach een figuur was aan de rand van de Parijse samenleving, een soort excentrieke parvenu met een voorliefde voor schandaal.de pamfletschrijver François-Jean, chevalier de Chastellux, de pamfletschrijver abbé André Morellet; en de filosoof Jacques-André Naigeon. Veel van deze mannen waren, zoals Holbach, voorstanders van atheïsten en velen drongen ook aan op radicale, zelfs revolutionaire politieke agenda's. Het algemene karakter van zijn coterie zou dus kunnen suggereren dat Holbach een figuur was aan de rand van de Parijse samenleving, een soort excentrieke parvenu met een voorliefde voor schandaal.

Wat echt opmerkelijk is aan Holbach, is dat hij, ondanks wat je zou verwachten, zijn coterie stevig in de mainstream van de Europese samenleving wist te houden. Franse edelen en ambassadeurs uit landen in heel Europa - Denemarken, Engeland, Napels, Saksen-Gotha, Saksen-Coburg-Gotha, Wurtemburg en Zweden - woonden zijn diners bij. Dat deden ook prominente intellectuelen, waaronder, op verschillende tijdstippen en met verschillende mate van enthousiasme, de filosoof en romanschrijver Jean-Jacques Rousseau, de wiskundige Jean Le Rond d'Alembert, de historicus Edward Gibbon, de schrijver Horace Walpole, de chemicus Joseph Priestley, de sociale criticus Cesare Beccaria, de filosoof Nicolas-Antoine Boulanger, de staatsman en wetenschapper Benjamin Franklin, de acteur David Garrick, de filosoof Claude-Adrien Helvétius,de filosoof David Hume, de econoom Adam Smith en de romanschrijver Lawrence Stern. Holbach stond in Frankrijk niet in de eerste plaats bekend als politieke radicaal, maar als le premier maître d'hôtel de la filosofophie. Velen in Parijs wilden graag de Koningsstraat en het huis van Holbach was de eerste stop voor veel prominente internationale bezoekers.

Het karakter van Holbach moet opmerkelijk zijn geweest om een ​​salon te hebben gehouden waar de broeken van politieke en religieuze hervormingen zo vrij en zo vaak samenkwamen met bezoekers die niet gewend waren aan een dergelijke open dialoog of die zelf deel uitmaakten van het aangevallen establishment. Inderdaad, Rousseau, die zelf niet welkom werd bij de coterie, herdenkt Holbach in La nouvelle Heloïse, als de paradoxale figuur, Womar, een athiest die niettemin alle christelijke deugden belichaamt. Naast zijn goede karakter, Holbachs vrijgevigheid aan tafel (zijn diners en vooral zijn wijn waren beroemd goed) en bij het ondersteunen van veel van zijn kennissen kan zijn succes verklaren als zowel een pijler als een criticus van de samenleving. Misschien ookHolbach was in de ogen van veel van zijn tijdgenoten niet zo duidelijk radicaal als sommige andere leden van zijn coterie. Hij publiceerde enkele van de meest beruchte werken van de Franse Verlichting, waaronder Le Christianisme Dévoilé (Christianity Unveiled), Système de la nature (System of Nature) en Le Bon-sens (Common Sense). Deze boeken riepen lange en verhitte reacties op van opmerkelijke figuren als Voltaire, Abbé Bergier en Frederik de Grote; System of Nature en Common Sense werden veroordeeld door het parlement van Parijs en openbaar verbrand. Holbach was echter in zijn tijd niet zo berucht als zijn boeken. Hij zorgde er altijd voor dat hij anoniem publiceerde, zodat degenen die hem niet kenden of die niet op die manier aan hem wilden denken, op zijn minst gedeeltelijk onwetend konden blijven van zijn religieuze en politieke opvattingen.

Holbachs coterie ontmoette elkaar dertig jaar, van begin 1750 tot ongeveer 1780. In die tijd stierf zijn eerste vrouw en trouwde hij met haar jongere zus, Charlotte Suzanne d'Aine, met wie hij vier kinderen kreeg. Holbach schreef deze keer veelvuldig. Volgens Vercruysse was Holbach auteur of medeauteur van meer dan vijftig boeken en meer dan vierhonderd artikelen. Hij stierf in 1789.

2. Metafysica: materie en beweging, oorzaak en gevolg

Holbach neemt aan dat de natuur bestaat uit materie en beweging en niets anders. De natuur is ons bekend, wanneer ze bekend kan zijn, als een opeenvolging van oorzaken en gevolgen:

Het universum, die enorme verzameling van alles wat bestaat, presenteert alleen materie en beweging: het geheel biedt onze contemplatie niets anders dan een immense, een ononderbroken opeenvolging van oorzaken en gevolgen. [Systeem van de natuur, 15]

Holbachs metafysica is dus mechanistisch, in die zin dat elke juiste uitleg van een gebeurtenis alleen betrekking heeft op materie, beweging en de wetten die hun combinatie beschrijven. Holbach's ambitieuze poging om uit deze spaarzame metafysische antwoorden te putten op vragen waarvan vaak wordt gedacht dat ze iets meer dan dit omvatten, zijn Système de la nature wordt op sommige plaatsen ernstig ontsierd door te vereenvoudiging en in andere door dogmatisme. Inderdaad, Goethe vermeldt in zijn memoires (Dichtung und Wahrheit vol. 9, 490-492) het verslag van de natuur in dit werk door hem voor altijd af te keren van de Franse filosofie. Desalniettemin vormt Holbachs metafysica de basis voor zijn boeiende religieuze, ethische en politieke opvattingen, en dit door middel van een innovatieve herschikking van een traditioneel verslag van de eigenschappen van materie.

Holbachs relaas over de materie kan het best worden begrepen tegen de achtergrond van het Lockeaanse relaas waaruit het is ontwikkeld. Op Locke's rekening van lichamen (Boek 2, Hoofdstuk 8 van zijn Essay), bezitten alle lichamen "echte" of "primaire" eigenschappen (stevigheid, extensie, figuur, aantal en beweging). Echte eigenschappen zijn die welke 'onafscheidelijk' zijn van de lichamen zelf. Om het voorbeeld van Locke te nemen (Essay 2.8.9), een tarwekorrel zal stevigheid, extensie, figuur enzovoort hebben wanneer het intact is, en het zal deze eigenschappen behouden, wat er ook mee gebeurt. Locke onderscheidt primaire eigenschappen van krachten in lichamen om sensaties te veroorzaken bij waarnemers, die hij secundaire kwaliteiten noemt. Secundaire kwaliteiten zijn bijvoorbeeld kleur, geluid, smaak, enzovoort. Omdat hij aarzelt om secundaire kwaliteiten echte kwaliteiten te noemen,het is duidelijk dat Locke hen meent een andere metafysische status te hebben dan dat hij primaire kwaliteiten geeft.

Er kunnen verschillende manieren zijn om Locke's onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten te verklaren. Het belangrijke aspect van het onderscheid voor de huidige discussie is dat we, volgens Locke, altijd een secundaire kwaliteit moeten uitleggen in termen van een primaire kwaliteit waardoor het de relevante sensatie in ons produceert. Kleuren, geluiden, geuren enzovoort zijn de krachten van Locke die een lichaam heeft als gevolg van zijn specifieke vorm, beweging, enzovoort, die de waarnemers de relevante sensaties geven: "[Secundaire kwaliteiten] zijn slechts bevoegdheden om te handelen anders op andere dingen, die bevoegdheden voortvloeien uit de verschillende modificaties van die primaire kwaliteiten "(Essay 2.8.23). Bijvoorbeeld door te stellen dat sommige, schijnbaar meer authentieke eigenschappen van vuur, zoals warmte,staan ​​echt op dezelfde voet met eigenschappen zoals de neiging om was te smelten die duidelijker relationeel zijn, Locke stelt dat elk van deze eigenschappen krachten zijn die een lichaam heeft vanwege zijn primaire eigenschappen om bepaalde effecten te produceren [mijn nadruk toegevoegd]: "… de kracht in vuur om een ​​nieuwe kleur te produceren, of consistentie in was of klei door zijn primaire eigenschappen is evenzeer een eigenschap van vuur, als de kracht die het in mij moet hebben om een ​​nieuw idee of gevoel van warmte of verbranding te produceren" (Essay 2.8.10). Voor Locke hebben alle lichamen dus primaire eigenschappen, en alle secundaire kwaliteiten die ze hebben, moeten worden begrepen in termen van de primaire kwaliteiten die ze produceren.Locke is van mening dat elk van deze eigenschappen krachten zijn die een lichaam heeft vanwege zijn primaire eigenschappen om bepaalde effecten te veroorzaken [mijn nadruk toegevoegd]: "… de kracht in vuur om een ​​nieuwe kleur te produceren, of consistentie in was of klei door zijn primaire kwaliteiten is evenzeer een kwaliteit in vuur, als de kracht die het heeft om in mij een nieuw idee of gevoel van warmte of verbranding te produceren "(Essay 2.8.10). Voor Locke hebben alle lichamen dus primaire eigenschappen, en alle secundaire kwaliteiten die ze hebben, moeten worden begrepen in termen van de primaire kwaliteiten die ze produceren.Locke is van mening dat elk van deze eigenschappen krachten zijn die een lichaam heeft vanwege zijn primaire eigenschappen om bepaalde effecten te veroorzaken [mijn nadruk toegevoegd]: "… de kracht in vuur om een ​​nieuwe kleur te produceren, of consistentie in was of klei door zijn primaire kwaliteiten is evenzeer een kwaliteit in vuur, als de kracht die het heeft om in mij een nieuw idee of gevoel van warmte of verbranding te produceren "(Essay 2.8.10). Voor Locke hebben alle lichamen dus primaire eigenschappen, en alle secundaire kwaliteiten die ze hebben, moeten worden begrepen in termen van de primaire kwaliteiten die ze produceren.Voor Locke hebben alle lichamen dus primaire eigenschappen, en alle secundaire kwaliteiten die ze hebben, moeten worden begrepen in termen van de primaire kwaliteiten die ze produceren.Voor Locke hebben alle lichamen dus primaire eigenschappen, en alle secundaire kwaliteiten die ze hebben, moeten worden begrepen in termen van de primaire kwaliteiten die ze produceren.

Holbach handhaaft zoiets als Locke's onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten, maar hij benadrukt niet dat de eigenschappen van lichamen die Locke secundaire kwaliteiten noemt, eigenschappen zijn die lichamen bezitten vanwege bepaalde primaire kwaliteiten. Materie is voor Holbach alles wat lichamen vormt en de zintuiglijke indrukken veroorzaakt die we van hen hebben. Materie kan in het algemeen eigenschappen hebben in de zin dat er enkele eigenschappen zijn die alles wat materie is, zal bezitten. Deze eigenschappen zijn grofweg de Lockean primaire kwaliteiten (met de belangrijke uitzondering van beweging, waarvan hieronder meer). Holbach is echter van mening dat materie een klasse is in plaats van een bepaald iets, omdat verschillende objecten ook verschillende eigenschappen kunnen hebben:

Een bevredigende definitie van materie is nog niet gegeven … [Man] beschouwde het als een uniek wezen … terwijl hij het had moeten beschouwen als een geslacht van wezens, waarvan de individuen, hoewel ze misschien enkele gemeenschappelijke eigenschappen bezitten, zoals omvang, deelbaarheid, figuur enz. mogen echter niet allemaal in dezelfde klasse worden gerangschikt, noch onder dezelfde denominatie vallen.

We kunnen dus zeggen dat zowel een vuur als een gebouw omvang, deelbaarheid enzovoort hebben, maar dat een gebouw bepaalde eigenschappen heeft, zoals grijsheid, dat vuur ontbreekt en dat vuur bepaalde eigenschappen heeft, zoals luminantie, dat het gebouw mist. Het kan zijn dat sommige eigenschappen die sommige, maar niet alle specifieke lichamen hebben, begrepen moeten worden in termen van primaire eigenschappen, maar Holbach dringt niet aan op dit punt. De eigenschappen die Locke secundaire kwaliteiten noemde, onderscheiden zich niet van primaire kwaliteiten doordat ze in termen daarvan juist worden begrepen. Het enige onderscheid tussen deze eigenschappen en primaire kwaliteiten is eerder dat primaire kwaliteiten in alle materie gelijk zijn en secundaire kwaliteiten in slechts enkele lichamen. Over vuur schrijft Holbach bijvoorbeeld:

Vuur geniet, naast deze algemene eigenschappen die alle materie gemeen hebben, ook de bijzondere eigenschap dat het in werking wordt gezet door een beweging die op onze organen het gevoel van warmte voelt te voelen en door een andere, die het gevoel van licht aan onze visuele organen communiceert. [Systeem van de natuur, 24]

Vuur heeft met andere woorden niet alleen een figuur, uitbreiding en de andere eigenschappen van materie in het algemeen, maar heeft ook de "eigenaardige" eigenschappen van warmte en helderheid. Deze andere eigenschappen verschillen, metafysisch, niet van de eigenschappen die alle materie gemeen hebben, naar Holbach's mening, en ze behoren tot vuur op een even basale en even mysterieuze manier als de omvang en vorm ervan.

Holbachs voorbeeldkeuze weerspiegelt een waarschijnlijke bekendheid met de kritiek op de Lockeaanse basis voor het onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten in de geschriften van Berkeley en Holbachs vriend en correspondent, Hume. Beide auteurs gebruiken het voorbeeld van het gevoel van pijn in hitte (Berkeley, Three Dialogues I; Hume Treatise 1.4.4, 3) als een eerste stap in het aantonen van de geestafhankelijkheid van alle eigenschappen van het lichaam en dus van het in twijfel aan enig verondersteld soortverschil tussen primaire en secundaire kwaliteiten.

Holbach's herschikking van het onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten in termen van eigenschappen die materie universeel bezitten en eigenschappen die slechts enkele lichamen bezitten, helpt hem de Berkeleyaanse kritiek op het onderscheid te vermijden. Holbach beweert nooit, zoals Locke, dat eigenschappen als kleur en geluid een andere metafysische status hebben dan de primaire eigenschappen. Lockean secundaire kwaliteiten zijn, voor Holbach, basale, onverklaarbare eigenschappen van materie die vergelijkbaar zijn met uitbreiding en stevigheid en die er alleen van onderscheiden omdat ze door sommige lichamen worden bezeten en niet door andere. Omdat Holbach toestaat dat sommige materie eigenschappen bezit die andere materie niet bezit, is zijn notie van materie gevarieerder dan die van Locke. Voor Locke is alle materie homogeen,in die zin dat het alle primaire eigenschappen bezit en geen andere echte eigenschappen. Voor Holbach is materie heterogeen. Het is een

geslacht van wezens, waarvan de individuen, hoewel ze enkele gemeenschappelijke eigenschappen zouden kunnen bezitten, zoals omvang, deelbaarheid, figuur, enz., echter niet allemaal in dezelfde klasse zouden mogen worden ingedeeld, noch onder dezelfde algemene benaming zouden moeten vallen. [Systeem van de natuur]

De heterogeniteit van materie in Holbachs metafysica plaatst hem in zekere zin in het nadeel van de traditionele Lockeaanse opvatting. Locke's relaas van de materie is, indien waar, eenvoudiger en heeft een grote verklarende kracht: het volledige arsenaal aan gewaarwordingen dat we tegenkomen, moet worden verklaard door een relaas van onze zintuigen, een korte lijst met primaire eigenschappen en de wetten die hun interactie beheersen. Holbach daarentegen heeft voor elke waargenomen eigenschap een aparte verklaring nodig. Hij belooft een verklaring van alle verschijnselen in termen van materie en beweging, maar levert zelfs geen kader voor zo'n verklaring.

In een andere zin is de heterogeniteit van materie echter nuttig voor het project van Holbach. Men denkt vaak dat materialistische verslagen over de menselijke natuur mislukken, alleen omdat mensen eigenschappen lijken te hebben, zoals denken en vrijheid, die materie niet heeft. Door materie tot een geslacht van verschillende wezens te maken, creëert Holbach een visie die flexibel genoeg is om rekening te houden met een meer robuuste weergave van de menselijke natuur dan die van veel andere materialisten:

… De mens is als geheel het resultaat van een bepaalde combinatie van materie, begiftigd met bepaalde eigenschappen, bekwaam om bepaalde impulsen te geven, te ontvangen, waarvan de ordening organisatie wordt genoemd, waarvan de essentie is om te voelen, te denken, te handelen, te bewegen op een manier die zich onderscheidt van andere wezens waarmee hij kan worden vergeleken. Daarom rangschikt de mens zich in een volgorde, in een systeem, in een klasse apart, die verschilt van die van andere dieren, in wie we de eigenschappen waarvan hij bezit niet waarnemen. [Systeem van de natuur 15]

Holbachs naturalisme vereist dat de menselijke natuur wordt begrepen in termen van wetten en dat menselijk handelen wordt begrepen onder universeel determinisme. Maar het maakt het mogelijk dat mensen in veel opzichten in natura kunnen verschillen van andere lichamen, zelfs dieren, en het maakt het mogelijk dat mensen veel eigenschappen hebben, met name gedacht, die van oudsher geweigerd worden.

De heterogeniteit van de materie in het verslag van Holbach draagt ​​bij tot de vaagheid van die aanduiding. Materie kan tot op zekere hoogte worden begrepen als de gewone betekenis van alles dat extensies, vormen, enzovoort heeft. Omdat materie echter ook al dan niet een aantal eigenschappen heeft waarvan gewoonlijk niet wordt aangenomen dat ze bij materie horen, zoals denken, is het niet helemaal duidelijk wat materie niet mag zijn. Beweging is eveneens en om soortgelijke redenen een vage term in Holbach. Waar materie eenvoudig wordt opgevat als uitbreiding en enkele andere zeer eenvoudige eigenschappen, kan beweging worden beschouwd in even eenvoudige termen, als een snelheid, versnelling of, misschien, als een impuls met een bepaalde richting. Als materie, naar Holbachs manier, wordt beschouwd als iets met eigenschappen die misschien niet het best in ruimtelijke termen kunnen worden begrepen,de beweging kan veel moeilijker te definiëren zijn. Hoewel hij soms in engere zin over materie en beweging spreekt, heeft Holbach de neiging eenvoudig materie en beweging te identificeren met de algemene termen oorzaak en gevolg. Holbach identificeert typisch lichamen met oorzaken en bewegingen met effecten, maar hij staat ook toe dat bewegingen oorzaken kunnen zijn:

Een oorzaak is een wezen dat een ander in beweging zet, of daarin een verandering teweegbrengt. Het effect is de verandering die in het ene lichaam wordt veroorzaakt door de beweging of aanwezigheid van een ander. [Systeem van de natuur 16]

Om de mens en de menselijke samenleving te begrijpen in termen van materie en beweging, is het simpelweg om ze te begrijpen in termen van oorzaken en gevolgen. Holbachs naturalisme in ethiek en politieke theorie strekt zich uit tot een verbintenis om die disciplines te baseren op een verslag van de menselijke natuur, begrepen in termen van wettige regelmatigheden, vooral psychologische wetten. Maar Holbach is geen natuuronderzoeker in de strikte zin van het proberen mensen te begrijpen in termen van dezelfde wetten die de rest van de natuur verklaren. Het determinisme is volgens Holbach universeel, maar verschillende soorten lichamen kunnen bijzondere eigenschappen hebben die een eigenaardige verklaring vereisen. Ondanks zijn uitgesproken materialisme eist Holbach niet het soort reductieve verklaringen van mentale gebeurtenissen die het materialisme normaal gesproken lijkt te vereisen.

3. Ethiek: deugd omwille van geluk

Holbachs ethiek is naturalistisch in de beschreven zin. Net als zijn grote invloed op dit gebied, Spinoza, verbindt hij zich ertoe de mens uit te leggen met dezelfde helderheid en nauwkeurigheid die anderen de geometrie verklaren (Eléments de la morale universelle, Preface). De wetten waarvan Holbach afhankelijk is bij het rekenschap geven van de menselijke natuur zijn in de eerste plaats psychologische wetten. Voor Holbach is de mens, in tegenstelling tot zijn naturalistische voorgangers, een heerschappij binnen een heerschappij. Net als Spinoza en Hobbes is Holbach van mening dat iedereen zijn eigen behoud zoekt (System of Nature, 40; cf, Spinoza's Ethics IIIp9 en Hobbes's De Homine, hoofdstuk 11 - Holbach's is nog steeds de meest beschikbare Franse vertaling van de laatste). Zoals beide auteurs doen, associeert Holbach de doelen van actie ook met geluk, zodat geluk en zelfbehoud, in zijn ethiek,over het algemeen verwant, en de interesse van een individu wordt door Holbach begrepen in termen van een van beide (en waar hij onderscheid maakt tussen beide).

Ethiek komt volgens Holbach neer op verlicht eigenbelang, in tegenstelling tot het niet erkennen van de middelen voor iemands belang, en morele regels voor hypothetische imperatieven die de middelen dicteren voor geluk of zelfbehoud:

[Man] was onwetend van zijn ware belangen; vandaar zijn onregelmatigheden, zijn onmatigheid, zijn beschamende wellustigheid, met die lange reeks ondeugden waaraan hij zich, ten koste van zijn behoud, heeft prijsgegeven met gevaar voor zijn blijde geluk. [Systeem van de natuur, 14]

Omdat mensen verlangen naar wat moraliteit biedt, zullen ze vanzelfsprekend gemotiveerd zijn om te doen wat moreel is, op voorwaarde dat ze weten wat dat is. De onwetendheid die Holbach hier beschrijft, zorgt er echter voor dat mensen niet correct handelen. Dus wat ethiek vereist, is een onderzoek naar onwetendheid: in welke opzichten zijn mensen onwetend? Wat zijn de gevaarlijkste vormen van onwetendheid? Hoe moet onwetendheid worden overwonnen?

Een van de gevaarlijkste vormen van onwetendheid is, naar Holbachs analyse, een onwetendheid over de natuur en in het bijzonder over de oorzaken van goed en kwaad daarin. Net als Spinoza stelt Holbach dat we de neiging hebben om de natuur te personifiëren, waarbij we onze belangen en doelen projecteren op materie die in feite anders is dan wij (System of Nature, App. 17; cf, Spinoza's Ethics I, App.). Dit brengt, naar Holbachs rekening, het geloof in God en andere religieuze overtuigingen (zoals het geloof in de hemel en de hel en onsterfelijkheid) voort, die er op onze beurt toe leiden dat we op een misleidende manier naar zelfbehoud streven:

De onwetendheid over natuurlijke oorzaken schiep Goden, en oplichting maakte ze verschrikkelijk. De mens leefde ongelukkig, omdat hem werd verteld dat God hem tot ellende had veroordeeld. Hij had nooit de wens om zijn kettingen te breken, zoals hem werd geleerd, dat domheid, dat afstand doen van rede, mentale zwakheid en geestelijke vernedering het middel was om eeuwige gelukzaligheid te verkrijgen. [System of Nature, 349-350]

Holbach was in de 18e eeuw berucht vanwege zijn kritiek op het christendom. Het lijdt geen twijfel dat veel van wat hij schreef opruiend was en dat ook de bedoeling was. Echter, het feit dat tenminste enkele van zijn polemieken, woedend gedacht dat ze waren, ontstond in de context van het ontwikkelen van een deugdverslag, zou de indruk van Holbach als een puur destructieve denker of (slechts) een liefhebber van schandaal moeten verzachten. Zijn kritiek op religie, en in het bijzonder op het katholicisme, is ten minste gedeeltelijk gebaseerd op de overtuiging dat religie de bron is van ondeugd en ongeluk en dat deugd alleen kan worden bevorderd bij mensen die zichzelf willen beschermen in de wereld van hun directe kennis:

Doe afstand van uw vage hoop; maak jezelf los van overweldigende angsten … probeer niet je opvattingen onder te dompelen in een ondoordringbare toekomst … … Denk er dan aan om jezelf gelukkig te maken in dat bestaan ​​dat je bekend is; als u uzelf wilt behouden, wees dan gematigd, gematigd en redelijk; als u probeert uw bestaan ​​duurzaam te maken, wees dan niet verloren van genot; onthoud u van alles wat schadelijk kan zijn voor uzelf of anderen. [System of Nature, 162; vgl. Spinoza's ethiek IVP42C2S]

Holbachs ethiek is, zoals Rousseau erkende, lang niet zo herzien als zijn theologie. Zoals deze passage duidelijk maakt, is zijn opvatting van menselijke deugd vrij traditioneel. Behoud en geluk, zoals Holbach ze opvat, omvatten de meeste van dezelfde praktijken die de religieuze opvattingen die Holbach aan de kaak stelt, vereisen voor eeuwig behoud en geluk. Misschien ligt het belangrijkste praktische verschil tussen moraliteit zoals Holbach het voorstelt en de christelijke moraal zoals Holbach die begrijpt, in de zelfverloochening die Holbach in de christelijke moraal waardeert. Voor Holbach zijn matigheid, matigheid enzovoort de deugden die men verwerft uit liefde voor plezier en leven. Aan de andere kant beschouwt hij deze deugden, zoals ze traditioneel worden begrepen, als een ongezonde ontkenning van iemands liefde voor wijn, eten en andere bekende genoegens.Matigheid en matigheid, want Holbach is het beste middel om van wijn en voedsel te genieten, terwijl hij in de opvattingen kritiek heeft dat het deugden zijn waarmee we de waarde van dergelijk genot ontkennen.

4. Politieke theorie: ethocratie

Holbachs politieke theorie, die hij grotendeels ontwikkelde na zijn metafysica en ethiek, breidt zijn ethische opvattingen uit naar de staat. Nadat hij in 1770 en 1772 de menselijke belangstelling had beschreven als geluk en behoud in het Systeem van Natuur en Gezond verstand, ontwikkelde Holbach een idee van de rechtvaardige staat of, om zijn eigen term "ethocratie" te gebruiken, gesticht met het doel het algemeen welzijn. Deze theorie wordt gepresenteerd in verschillende werken gepubliceerd in de jaren 1770, La politique naturelle (Natural Politics, 1773), Sysème social (The Social System, 1773), La morale universelle (Universal Morality, 1776) en Ethocratie (Ethocracy, 1776). Holbachs fundamentele visie is dat het meest waardevolle dat een persoon die op zoek is naar zelfbehoud, kan doen, zich met een andere persoon verenigt: "De mens is van alle wezens het meest noodzakelijke voor de mens "(Sysème social, 76; cf. Spinoza's Ethics IVP35C1, C2, and S). De samenleving verenigt, als ze rechtvaardig is, zich voor het gemeenschappelijke doel van behoud en het veiligstellen van welzijn, en hiervoor sluit de samenleving contracten met de overheid.

Holbach's theorie van sociaal contract kent twee fasen. De eerste is sociaal. Wanneer individuen beseffen dat anderen de grootste hulp zijn voor hun eigen welzijn, sluiten ze een pact met elkaar en verenigen zich om persoonlijke en eigendomszekerheid en andere voordelen van de samenleving te verkrijgen (Universal Morality 1.86; Politique Naturelle, 1.1). Het sluiten van zo'n pact is een deel van ieders reden:

Help me … en ik zal je helpen met al mijn talenten … werk voor mijn geluk als je wilt dat ik me met de jouwe bezighoud … Verzeker me van voordelen die groot genoeg zijn om me over te halen om een ​​deel van jou op te geven dat ik bezit. [Politique Naturelle 1.1, Ladd's vertaling]

Dit sociale contract, het contract tussen individuen in de samenleving, wordt nooit verbroken.

De tweede fase van het sociale contract is nauwer politiek. Het is een contract dat de samenleving, om de algemene welvaart veilig te stellen, met een soevereine macht slaat, die Holbach gewoonlijk beschouwt als een koning die beperkt is, of op zijn minst wordt geïnformeerd door, een orgaan van gekozen vertegenwoordigers (La politique naturelle 3.17). Dit tweede sociale contract voor Holbach kan, net als Locke, worden verbroken. Holbach is een doorgedreven utilitarist: waar de regering er niet in slaagt het algemeen welzijn te verzekeren, dat voornamelijk bestaat uit het veiligstellen van eigendom en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en religie, heeft de samenleving recht op revolutie (La politique naturelle, 4.5).

Misschien vanwege de minder behoedzame verdediging van het recht op revolutie onder andere leden van zijn coterie, met name Naigeon, of misschien omdat hij de koningen van zijn tijd zo fel bekritiseerde, wordt Holbach soms beschouwd als een voorstander van revolutie. Holbachs discussie is echter voorlopig. Hij beschrijft het recht in La politique naturelle (4,5 ev) als een product van het natuurlijke instinct tot zelfbehoud. Net als Hobbes (Leviathan, XXIX, 23), verwacht Holbach dat gehoorzaamheid aan een vorst zal afnemen wanneer individuen de behoefte voelen om hun eigen leven veilig te stellen. Dit is ook de reden waarom soevereinen ervoor moeten zorgen dat ze zorgen voor het welzijn en onderwijs van de burgers. Als ze deze dingen niet doen, worden burgers niet geregeerd door rede maar door passie en resultaten van revolutie. Holbachs recht op revolutie dan,is minder een pleidooi voor revolutie dan een waarschuwing om de voorwaarden die ertoe leiden te vermijden.

Bibliografie

Geselecteerde werken van Holbach

 • Le Christianisme dévoilé (Nancy, 1761).
 • Système de la nature, 2 delen. (Londen, 1770).
 • System of Nature, vertaald door HD Robinson (New York: Burt Franklin, 1970).
 • Le Bons-Sens, (Londen, 1772).
 • La politique naturelle, (Londen, 1773).
 • Système social, 3 vols. (Londen, 1773).
 • La morele universelle, 3 vols. (Amsterdam, 1776).
 • Ethocratie (Amsterdam, 1776).

Andere primaire bronnen

 • Bergier, Abbé (1769), Examen du materialisme, 2 delen. (Parijs).
 • Goethe, JW von (1967), Werke, 14 delen. (Hamburg, 1967)
 • Hobbes, Thomas (1994), Leviathan, ed. Edwin Curley (Indianapolis: Hackett).
 • Locke, John (1975), An Essay Concerning Human Understanding, ed. Peter Nidditch (Clarendon: Oxford).
 • Spinoza, Benedictus (1925), Spinoza Opera, vol. 2 van 5, uitg. Carl Gebhart (Heidelberg: Carl Winters).

Aanbevolen secundaire literatuur

 • Kors, Alan (1976), D'Holbach's Coterie (Princeton: Princeton University Press).
 • Ladd, Everett C., Jr. (1962), "Helvétius en d'Holbach", Journal of the History of Ideas 23 (2): 221-238.
 • Vercruysse, J. (1971), Bibliographie beschrijvende des écrits du baron d'Holbach (Parijs).

Andere internetbronnen

Artikel (in het Duits) over Baron d'Holbach, door Hans Mercker, voor de Heimat und Kulturverein Edesheim

Populair per onderwerp