Plotinus

Inhoudsopgave:

Plotinus
Plotinus
Video: Plotinus
Video: Плотин Введение 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Plotinus

Voor het eerst gepubliceerd op 30 juni 2003; inhoudelijke herziening vr 5 sep 2008

Plotinus (204/5 - 270 CE) wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van het neoplatonisme. Hij is na Plato en Aristoteles een van de meest invloedrijke filosofen in de oudheid. De term 'neoplatonisme' is een uitvinding van begin 19 eeeuw Europese wetenschap en wijst op de neiging van historici om 'periodes' in de geschiedenis te verdelen. In dit geval was de term bedoeld om aan te geven dat Plotinus een nieuwe fase in de ontwikkeling van de Platonische traditie inluidde. Waar deze 'nieuwheid' op neerkwam, is controversieel, vooral omdat de beoordeling ervan afhangt van de beoordeling van het platonisme. In feite beschouwde Plotinus (zoals al zijn opvolgers) zichzelf eenvoudig als een platonist, dat wil zeggen als een exposant en verdediger van de filosofische positie wiens grootste exponent Plato zelf was. Originaliteit werd door Plotinus dus niet als premie aangemerkt. Niettemin besefte Plotinus dat Plato moest worden geïnterpreteerd. Bovendien vond Plotinus, tussen Plato en hemzelf, ongeveer 600 jaar filosofisch schrijven,veel ervan weerspiegelt de betrokkenheid bij Plato en de filosofietraditie die hij initieerde. Bijgevolg waren er voor Plotinus ten minste twee mogelijkheden voor originaliteit, ook al was het niet zijn bedoeling om fundamenteel nieuwe dingen te zeggen. De eerste was om te proberen te zeggen wat Plato bedoelde op basis van wat hij schreef of zei of wat anderen zeiden dat hij had gezegd. Dit was de taak om de filosofische positie te verkennen die we toevallig 'platonisme' noemen. De tweede was om Plato te verdedigen tegen degenen die, meende Plotinus, hem verkeerd hadden begrepen en hem daarom onterecht bekritiseerden. Plotinus merkte dat hij, vooral als leraar, deze twee wegen insloeg. Zijn originaliteit moet worden gezocht door zijn pad te volgen.ook al was het niet zijn bedoeling om fundamenteel nieuwe dingen te zeggen. De eerste was om te proberen te zeggen wat Plato bedoelde op basis van wat hij schreef of zei of wat anderen zeiden dat hij had gezegd. Dit was de taak om de filosofische positie te verkennen die we toevallig 'platonisme' noemen. De tweede was om Plato te verdedigen tegen degenen die, meende Plotinus, hem verkeerd hadden begrepen en hem daarom onterecht bekritiseerden. Plotinus merkte dat hij, vooral als leraar, deze twee wegen insloeg. Zijn originaliteit moet worden gezocht door zijn pad te volgen.ook al was het niet zijn bedoeling om fundamenteel nieuwe dingen te zeggen. De eerste was om te proberen te zeggen wat Plato bedoelde op basis van wat hij schreef of zei of wat anderen zeiden dat hij had gezegd. Dit was de taak om de filosofische positie te verkennen die we toevallig 'platonisme' noemen. De tweede was om Plato te verdedigen tegen degenen die, meende Plotinus, hem verkeerd hadden begrepen en hem daarom onterecht bekritiseerden. Plotinus merkte dat hij, vooral als leraar, deze twee wegen insloeg. Zijn originaliteit moet worden gezocht door zijn pad te volgen.De tweede was om Plato te verdedigen tegen degenen die, meende Plotinus, hem verkeerd hadden begrepen en hem daarom onterecht bekritiseerden. Plotinus merkte dat hij, vooral als leraar, deze twee wegen insloeg. Zijn originaliteit moet worden gezocht door zijn pad te volgen.De tweede was om Plato te verdedigen tegen degenen die, meende Plotinus, hem verkeerd hadden begrepen en hem daarom onterecht bekritiseerden. Plotinus merkte dat hij, vooral als leraar, deze twee wegen insloeg. Zijn originaliteit moet worden gezocht door zijn pad te volgen.

 • 1. Leven en geschriften
 • 2. De drie fundamentele principes van Plotinus 'metafysica
 • 3. Menselijke psychologie en ethiek
 • 4. Schoonheid
 • 5. Invloed
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Leven en geschriften

Dankzij de ongebruikelijk veelbelovende biografie van Plotinus 'leerling Porphyry, weten we meer over het leven van Plotinus dan over de meeste oude filosofen. Dit zijn de belangrijkste feiten.

Plotinus werd geboren in Lycopolis, Egypte in 204 of 205 CE. Toen hij 28 was, leidde een groeiende interesse in filosofie hem tot de voeten van een Ammonius Saccas in Alexandrië. Na tien of elf jaar met deze duistere, maar duidelijk dominante figuur, werd Plotinus ertoe bewogen de Perzische en Indiase filosofie te bestuderen. Om dit te doen, legde hij zich vast aan de militaire expeditie van keizer Gordian III naar Perzië in 243. De expeditie werd afgebroken toen Gordianus door zijn troepen werd vermoord. Plotinus scheen daarop zijn plannen te hebben opgegeven en begaf zich in 245 naar Rome. Daar bleef hij tot aan zijn dood in 270 of 271.

Porphyrius vertelt ons dat Plotinus de eerste tien jaar van zijn tijd in Rome uitsluitend lezingen gaf over de filosofie van Ammonius. Gedurende deze tijd schreef hij ook niets. Porphyrius vertelt ons dat toen hij zelf in 263 in Rome aankwam, de eerste 21 verhandelingen van Plotinus al geschreven waren. De rest van de 54 verhandelingen die zijn Enneads vormen, zijn geschreven in de laatste zeven of acht jaar van zijn leven.

Porphyry's biografie onthult een man tegelijk bovenaards en diep praktisch. De eerste is bij een filosoof nauwelijks verrassend, maar de laatste verdient het om opgemerkt te worden en wordt indrukwekkend aangegeven door het feit dat een aantal kennissen van Plotinus hem bij hun dood als voogd voor hun kinderen hebben aangesteld.

De geschriften van Plotinus werden uitgegeven door Porphyrius (er was misschien een andere editie door de arts van Plotinus, Eustochius, hoewel alle sporen ervan verloren zijn gegaan). Het is aan Porphyrius dat we de enigszins kunstmatige verdeling van de geschriften te danken hebben aan zes groepen van negen (vandaar de naam Enneads van het Griekse woord voor 'negen'). In feite zijn er iets minder dan 54 (Porphyrius verdeelde sommige kunstmatig in afzonderlijk genummerde 'verhandelingen'), en het werkelijke aantal hiervan is niet van belang. De opstelling van de verhandelingen is ook te danken aan Porphyrius en getuigt van een ordenend principe. Ennead I bevat ruwweg ethische discussies; Enneads II-III bevatten discussies over natuurlijke filosofie en kosmologie (hoewel III 4, 5, 7, 8 niet zo gemakkelijk in deze rubriek passen); Ennead IV is gewijd aan psychologische kwesties; Ennead V,aan epistemologische zaken, vooral het intellect; en Ennead VI, in het algemeen, en het Ene boven het intellect, het eerste principe van alles. Er moet worden benadrukt dat de bestelling van Porphyry is. De feitelijke chronologische volgorde, die Porphyry ook voor ons verzorgt, komt in het geheel niet overeen met de volgorde in de editie. Ennead I 1 is bijvoorbeeld de 53De chronologische verhandeling is een van de laatste dingen die Plotinus schreef.

Deze werken variëren in grootte van enkele pagina's tot meer dan honderd. Het lijken af ​​en toe geschriften te zijn, in die zin dat het schriftelijke antwoorden van Plotinus zijn op vragen en problemen die tijdens zijn reguliere seminars naar voren kwamen. Soms sturen deze vragen en problemen de hele discussie, zodat het soms moeilijk te zeggen is wanneer Plotinus met zijn eigen stem schrijft of de mening van iemand anders uitdrukt. Gewoonlijk zou Plotinus op zijn seminars passages hebben voorgelezen van Platonische of Aristotelische commentatoren, ervan uitgaande dat de leden van het seminar al bekend waren met de primaire teksten. Vervolgens vond een bespreking van de tekst plaats samen met de problemen die het opriep.

Men mag niet veronderstellen dat de studie van Aristoteles tijdens deze seminars tot een aparte 'cursus' behoorde over de grote opvolger van Plato. Na Plotinus werd Aristoteles in feite alleen bestudeerd als voorbereiding op het bestuderen van Plato. Maar met Plotinus werd aangenomen dat Aristoteles zelf een van de meest effectieve uitleggers van Plato was. Bestudering van de eigen filosofie van Aristoteles zoals uitgelegd door commentatoren zoals Alexander van Aphrodisias (2 e - vroege 3 e)c. CE) en zijn expliciete bezwaren tegen Plato waren een krachtig hulpmiddel bij het begrijpen van de filosofie van de meester. Deels was dit te wijten aan het feit dat Aristoteles verondersteld werd Plato's filosofie uit de eerste hand te kennen en op te nemen, inclusief Plato's 'ongeschreven leringen'. Bovendien vertellen latere Griekse filosofiehistorici ons dat Plotinus 'leraar, Ammonius Saccas, een van de platonisten was die aannam dat de filosofie van Aristoteles in zekere zin in overeenstemming was met het platonisme. Deze harmonie sloot de meningsverschillen tussen Aristoteles en Plato niet uit. Het was evenmin bedoeld om misverstanden over het platonisme van Aristoteles te voorkomen. Niettemin, Plotinus 'het op grote schaal aanvaarden van veel argumenten en onderscheidingen van Aristoteles zal minder verwarrend lijken wanneer we ons realiseren dat hij deze zowel als verenigbaar met het platonisme beschouwde als als nuttig voor het verwoorden van de platonische positie, vooral in gebieden waarin Plato zelf niet expliciet was.

2. De drie fundamentele principes van Plotinus 'metafysica

De drie basisprincipes van de metafysica van Plotinus worden door hem 'de Ene' (of equivalent 'de Goede'), Intellect en Ziel genoemd (zie V 1; V 9.). Deze principes zijn zowel ultieme ontologische realiteiten als verklarende principes. Plotinus geloofde dat ze door Plato als zodanig werden erkend, evenals door de hele daaropvolgende Platonische traditie.

De Ene is het absoluut eenvoudige eerste principe. Het is zowel 'zelf veroorzaakt' als de oorzaak van al het andere in het universum. Er zijn volgens Plotinus verschillende manieren om de noodzaak van een dergelijk principe te laten zien. Deze zijn allemaal geworteld in de pre-socratische filosofische / wetenschappelijke traditie. Een centraal axioma van die traditie was het verbinden van uitleg met reductionisme of het afleiden van het complexe van het simpele. Dat wil zeggen, ultieme verklaringen van verschijnselen en voorwaardelijke entiteiten kunnen alleen rusten in wat zelf geen verklaring vereist. Als wat werkelijk wordt gezocht de verklaring is voor iets dat op de een of andere manier complex is, dan zal de verklaring eenvoudig zijn in verhouding tot de waargenomen complexiteit. Dus, welke gronden een verklaring moet verschillen van het soort dingen dat erin wordt uitgelegd.Volgens deze redenering zullen verklarende elementen die zelf complex zijn, misschien op een of andere manier verschillen van het soort complexiteit van de uitleganda, andere soorten uitleg nodig hebben. Bovendien zal een overvloed aan verklarende principes zelf uitleg behoeven. Tot zijn logische conclusie gebracht, moet het verklarende pad uiteindelijk leiden naar dat wat uniek en absoluut niet complex is.

The One is zo'n principe. Plotinus vond het in Plato's Republiek waar het 'het idee van het goede' wordt genoemd en in zijn Parmenides waar het het onderwerp is van een reeks inhoudingen (137c ev). Het Ene of het Goede is vanwege zijn eenvoud direct onbeschrijfelijk. We kunnen het alleen indirect begrijpen door af te leiden wat het niet is (zie V 3. 14; VI 8; VI 9. 3). Zelfs de namen 'One' en 'Good' zijn fautes de mieux. Daarom is het verkeerd om de Ene te zien als een principe van eenheid of goedheid, in de zin waarin dit begrijpelijke eigenschappen zijn. De naam 'One' is het minst ongepast omdat het het beste suggereert absolute eenvoud.

Als de Ene absoluut eenvoudig is, hoe kan het dan de oorzaak zijn van het bestaan ​​van iets veel minder de oorzaak van alles? De Ene is zo'n oorzaak in die zin dat het vrijwel al het andere is (zie III 8. 1; V 1. 7, 9; V 3. 15, 33; VI 9. 5, 36). Dit betekent dat het voor al het andere staat, zoals bijvoorbeeld wit licht voor de kleuren van de regenboog, of de manier waarop een goed functionerende rekenmachine alle antwoorden zou kunnen bevatten op de vragen die legitiem kunnen worden gesteld. Evenzo kan worden gezegd dat een alwetende eenvoudige godheid vrijwel alles weet wat bekend is. In het algemeen, als A vrijwel B is, dan is A zowel eenvoudiger in zijn bestaan ​​als B en in staat om B te produceren.

De causaliteit van de Ene werd in de oudheid vaak uitgelegd als een antwoord op de vraag: 'Hoe kunnen we velen van de Ene afleiden?' Hoewel het antwoord van Plotinus en van andere neoplatonisten soms wordt uitgedrukt in de taal van 'emanatie', is het heel gemakkelijk dit te verwarren met wat het niet is. Het is niet de bedoeling om een ​​tijdelijk proces aan te duiden of het uitpakken of scheiden van een potentieel complexe eenheid. De afleiding werd eerder begrepen in termen van atemporele ontologische afhankelijkheid.

De eerste afleiding van de Ene is Intellect. Intellect is de plaats van de volledige reeks platonische vormen, die eeuwige en onveranderlijke entiteiten die de mogelijkheid van begrijpelijke voorspelling verklaren of verklaren. Plotinus gaat ervan uit dat zonder dergelijke Formulieren er geen niet-willekeurige rechtvaardiging zou zijn om te zeggen dat iets de ene eigenschap heeft in plaats van de andere. Welke eigenschappen dingen ook hebben, ze hebben te danken aan het feit dat er Formulieren zijn waarvan de eigenschappen deze eigenschappen zijn. Maar dat laat ons nog steeds met de zeer goede vraag waarom een ​​eeuwig en onveranderlijk intellect noodzakelijkerwijs gepostuleerd wordt samen met deze Vormen.

Het historische antwoord op deze vraag is gedeeltelijk dat Plotinus ervan uitging dat hij Plato volgde die in Timaeus (30c; vgl. Philebus 22c) beweerde dat de vorm van een intelligent dier voor eeuwig werd overwogen door een intellect dat 'de demiurg' werd genoemd. Deze contemplatie Plotinus geïnterpreteerd als cognitieve identiteit, want als de Demiurg iets buiten zichzelf zou overwegen, zou wat binnenin zichzelf zou zijn, slechts een beeld of representatie van de eeuwige werkelijkheid zijn (zie V 5) - en dus zou het niet echt weten wat het overweegt, want dat is op zichzelf. 'Cognitieve identiteit' betekent dan dat wanneer Intellect denkt, het zelf denkt. Verder was Plotinus van mening dat Aristoteles,in boek 12 van zijn metafysica en in boek 3 van zijn De Anima ondersteunde zowel de eeuwigheid van het intellect (in Aristoteles voorgesteld als de onbewogen verhuizer) als het idee dat cognitieve identiteit de werking ervan kenmerkte.

Filosofisch betoogde Plotinus dat het postuleren van Vormen zonder een bovengeschikt principe, de Ene, wat vrijwel alle Vormen zijn, de Vormen in eeuwige verdeeldheid zou achterlaten. Als dit het geval zou zijn, dan zou er geen noodzakelijke waarheid kunnen zijn, want alle noodzakelijke waarheden, bv. 3 + 5 = 8, drukken een virtuele identiteit uit, zoals hier aangegeven door het '=' teken. Beschouw de analogie van driedimensionaliteit en soliditeit. Waarom zijn deze noodzakelijkerwijs zo verbonden in een lichaam dat er geen lichaam kan zijn dat het een zonder het ander heeft? Het antwoord is dat het lichaam praktisch driedimensionaal en vrijwel solide is. Zowel driedimensionaliteit als soliditeit drukken op verschillende manieren uit wat een lichaam is.

De rol van Intellect is het verklaren van het werkelijke onderscheid van de overvloed aan Vormen, die vrijwel verenigd is in de Ene. Het feit dat getallen virtueel verenigd zijn, betekent in het bovenstaande wiskundige voorbeeld niet dat elk een identiteit heeft. De manier waarop identiteit wordt behouden, is dat elke vorm wordt gedacht door een eeuwig intellect. En in dit denken 'bereikt' Intellect de Ene op de enige mogelijke manier. Het bereikt alles wat gedacht kan worden; vandaar dat alles kan worden gedacht 'over' de Ene.

Intellect is het principe van essentie of watheid of begrijpelijkheid zoals de Ene het principe van zijn is. Intellect is een eeuwig instrument van de causaliteit van de Ene (zie V 4. 1, 1-4; VI 7. 42, 21-23). De afhankelijkheid van iets 'onder' Intellect is te danken aan de ultieme causaliteit van de Ene, samen met Intellect, die via de Formulieren verklaart waarom dat wezen zo is. Intellect heeft de Ene nodig als oorzaak van zijn bestaan, opdat Intellect een paradigmatische oorzaak kan zijn en de Ene heeft Intellect nodig om iets te hebben met een begrijpelijke structuur. Intellect kon in eerste instantie niet volstaan ​​omdat de complexiteit van het denken (denker en denkobject en veelheid van denkobjecten) als verklaring iets vereist dat absoluut eenvoudig is. In aanvulling op,men kan zelfs zeggen dat de Ene intellect nodig heeft om intellect te produceren. Dit komt omdat Plotinus twee logische 'fasen' van de productie van Intellect onderscheidt van de Ene (zie V 1. 7). De eerste zin geeft de fundamentele activiteit van intellectie of denken aan; de tweede, de verwerkelijking van het denken dat het wezen van de Vormen vormt. Dit denken is de manier waarop Intellect 'terugkeert' naar de Ene.

Het derde fundamentele principe is ziel. Ziel is niet het levensprincipe, want de activiteit van het intellect is de hoogste activiteit van het leven. Plotinus associeert leven met verlangen. Maar in het hoogste leven, het leven van Intellect, waar we de hoogste vorm van verlangen vinden, wordt dat verlangen voor eeuwig bevredigd door contemplatie van de Ene door de hele reeks Vormen die er intern in zitten. Ziel is het principe van verlangen naar objecten die zich buiten de agent van verlangen bevinden. Alles met een ziel, van mensen tot de meest onbeduidende plant, werkt om verlangen te bevredigen. Dit verlangen vereist dat het dingen zoekt die er buiten staan, zoals voedsel. Zelfs een verlangen naar slaap, bijvoorbeeld, is een verlangen naar een andere toestand dan de toestand waarin het levende wezen zich momenteel bevindt. Cognitieve verlangens, bijvoorbeeld het verlangen om te weten,zijn verlangens naar dat wat momenteel niet aanwezig is bij de agent. Een verlangen om zich voort te planten is, zoals Plato opmerkte, een verlangen naar onsterfelijkheid. Ziel legt uit, zoals onveranderlijke Intellect niet kon, de tekortkoming die impliciet ligt in het feit van verlangen.

Ziel is gerelateerd aan Intellect analoog aan de manier waarop Intellect gerelateerd is aan de Ene. Zoals de Ene vrijwel is wat Intellect is, is Intellect paradigmatisch wat Ziel is. De activiteit van het intellect, of zijn cognitieve identiteit met alle vormen, is het paradigma voor alle belichaamde cognitieve toestanden van elke ziel, evenals alle affectieve toestanden. In het eerste geval beeldt een wijze van cognitie, zoals geloof, de eeuwige staat van Intellect af door een representatieve staat te zijn. Het vertegenwoordigt de cognitieve identiteit van intellect met vormen omdat de belichaamde gelovige cognitief identiek is aan een concept dat zelf vormen vertegenwoordigt of weergeeft. In het tweede geval stelt een affectieve toestand zoals zich moe voelen voor of beeldt Intellect af (op een afgeleide manier) vanwege de cognitieve component van die toestand die bestaat in de herkenning van zijn eigen aanwezigheid.Hier is het in de staat zijn van x het opzettelijke object van de cognitie van x. Waar de affectieve toestand die van een niet-cognitieve agens is, is de imitatie zelfs nog verder weg, hoewel aanwezig. Het is, zegt Plotinus, net als de staat van slapen in vergelijking met de staat van wakker zijn (zie III 8. 4). Met andere woorden, het is een staat die verlangen voortbrengt die in potentie een staat is die de aanwezigheid van het verlangen erkent, een staat die de staat van het intellect vertegenwoordigt. In antwoord op het mogelijke bezwaar dat een potentie geen beeld is van actualiteit, zal Plotinus erop willen staan ​​dat potenties functioneel gerelateerd zijn aan actualiteiten, en niet andersom,en dat daarom de affectieve toestanden van niet-cognitieve agenten alleen kunnen worden begrepen als afgeleide versies van de affectieve en cognitieve toestanden van zielen die dichter bij het ideaal van beide staan, namelijk de staat van intellect.

Er is een andere manier waarop Ziel gerelateerd is aan Intellect zoals Intellect gerelateerd is aan de Ene. Plotinus maakt onderscheid tussen de interne en externe activiteit van iets (zie V 4. 2, 27-33). De (onbeschrijfelijke) interne activiteit van de Ene is zijn eigen hyper-intellectueel bestaan. Zijn externe activiteit is slechts Intellect. Evenzo is de interne activiteit van Intellect haar contemplatie van de Vormen, en haar externe activiteit wordt gevonden in elke mogelijke representatie van de activiteit van eeuwig identiek zijn met alles wat begrijpelijk is (dwz de Formulieren). Het wordt ook gevonden in de activiteit van de ziel, die als een principe van 'extern' verlangen het paradigmatische verlangen van Intellect verbeeldt. Alles wat begrijpelijk is, is een externe activiteit van Intellect; en elke vorm van kennis hiervan is ook een externe activiteit ervan.De interne activiteit van de ziel omvat de overvloed aan psychische activiteiten van alle belichaamde levende wezens. De uiterlijke activiteit van de ziel is de natuur, wat slechts de begrijpelijke structuur is van alles wat anders is dan de ziel in de zintuiglijke wereld, inclusief zowel de lichamen van dingen met ziel als dingen zonder ziel (zie III 8. 2). Het einde van dit proces van afnemende activiteiten is materie die volledig verstoken is van vorm en dus van verstaanbaarheid, maar waarvan het bestaan ​​uiteindelijk te danken is aan de Ene, via de instrumentaliteit van Intellect en Ziel.Het einde van dit proces van afnemende activiteiten is materie die volledig verstoken is van vorm en dus van verstaanbaarheid, maar waarvan het bestaan ​​uiteindelijk te danken is aan de Ene, via de instrumentaliteit van Intellect en Ziel.Het einde van dit proces van afnemende activiteiten is materie die volledig verstoken is van vorm en dus van verstaanbaarheid, maar waarvan het bestaan ​​uiteindelijk te danken is aan de Ene, via de instrumentaliteit van Intellect en Ziel.

Volgens Plotinus moet materie worden geïdentificeerd met kwaad en privatie van elke vorm of begrijpelijkheid (zie II 4). Plotinus houdt dit in bewust verzet tegen Aristoteles, die materie onderscheidde van ontbering (zie II 4. 16, 3-8). Materie is wat verantwoordelijk is voor de verminderde realiteit van de zintuiglijke wereld, want alle natuurlijke dingen zijn samengesteld uit vormen in de materie. Het feit dat materie in principe verstoken is van alle verstaanbaarheid en uiteindelijk nog steeds afhankelijk is van de Ene is een belangrijke aanwijzing over hoe de causaliteit van de laatste werkt.

Als materie of kwaad uiteindelijk wordt veroorzaakt door de Ene, is dan niet de Ene, zoals het Goede, de oorzaak van het kwaad? In zekere zin is het antwoord absoluut ja. Zoals Plotinus redeneert, als er iets anders dan het Ene zal bestaan, dan moet er een einde komen aan het productieproces van het Ene. Het begin van het kwaad is de daad van scheiding van de Ene door Intellect, een handeling die de Ene uiteindelijk zelf veroorzaakt. Het einde van het productieproces van de Ene definieert een limiet, zoals het einde van een rivier die uit zijn bronnen stroomt. Voorbij de limiet is materie of kwaad.

We kunnen ons nog steeds afvragen waarom het grenzeloze als slecht wordt beschouwd. Volgens Plotinus is materie de voorwaarde voor de mogelijkheid dat er beelden van Vormen zijn in de zintuiglijke wereld. Vanuit dit perspectief wordt materie geïdentificeerd met de vergaarbak of ruimte in Plato's Timaeus en de fenomenale eigenschappen in de vergaarbak voorafgaand aan het opleggen van orde door de Demiurg. De mogelijkheid van een zintuiglijke wereld, die op indrukwekkende wijze wordt bevestigd door het feit dat er een is, garandeert dat de productie van de Ene, die alles moet omvatten wat mogelijk is (anders zou de Ene zelfbeperkend zijn), ook de zintuiglijke omvat wereld (zie I 8. 7). Maar de zintuiglijke wereld bestaat uit beelden van de verstaanbare wereld en deze beelden kunnen niet bestaan ​​zonder materie.

Materie is alleen slecht in een andere metafysische zin dan wanneer het een belemmering wordt om terug te keren naar de Ene. Het is slecht wanneer het wordt beschouwd als een doel of doel dat haaks staat op het goede. De noodzaak van het kwaad ontkennen, is de noodzaak van het goede ontkennen (I 8. 15). Materie is alleen slecht voor entiteiten die het als een doel van verlangen kunnen beschouwen. Dit zijn tenslotte alleen entiteiten die zich bewust kunnen zijn van hun doelen. In het bijzonder oriënteren mensen zich door te kiezen voor gehechtheid aan het lichaam, in de richting van het kwaad. Dit is niet omdat het lichaam zelf slecht is. Het kwaad in lichamen is het element daarin dat niet wordt gedomineerd door vorm. Men verlangt misschien naar die vorm, maar in dat geval verlangt men werkelijk naar de ultieme begrijpelijke bron van die vorm in Intellect. Meer typisch,gehechtheid aan het lichaam vertegenwoordigt niet een verlangen naar vorm, maar een corrupt verlangen naar het niet-begrijpelijke of grenzeloze.

3. Menselijke psychologie en ethiek

Het drama van het menselijk leven wordt door Plotinus gezien tegen de as van goed en kwaad zoals hierboven beschreven. De menselijke persoon is in wezen een ziel die een lichaam gebruikt als instrument van haar tijdelijk belichaamde leven (zie I 1). Zo maakt Plotinus onderscheid tussen de persoon en de samenstelling van ziel en lichaam. Die persoon is identiek aan een cognitieve agent of een persoon met cognitieve toestanden (zie I 1. 7). Een belichaamde persoon is daarom een ​​conflicterende entiteit, die zowel in staat is tot denken als het onderwerp kan zijn van de niet-cognitieve toestanden van de composiet, zoals eetlust en emoties.

Deze tegenstrijdige toestand of dualiteit van persoonlijkheid wordt verklaard door de aard van cognitie, inclusief rationeel verlangen. Rationele agenten kunnen in belichaamde toestanden verkeren, inclusief verlangens, en cognitief bewust zijn dat ze in deze toestanden zijn. Een persoon kan dus honger of vermoeid zijn en cognitief bewust zijn dat hij in deze staat verkeert, waarbij cognitief bewustzijn inhoudt dat hij die toestand kan conceptualiseren. Maar Plotinus is van mening dat de staat van cognitief bewustzijn de persoon beter identificeert dan de niet-cognitieve staat. Hij doet dat omdat alle belichaamde of verwarde begrijpelijke realiteit een beeld is van het eeuwige paradigma ervan in Intellect. In feite is het hoogste deel van de persoon, het eigen intellect, het vermogen waardoor personen zich kunnen bezighouden met niet-discursief denken, eeuwig 'niet-ingedaald'.Het doet voor altijd wat Intellect doet. En de reden om dit vast te houden is, gebaseerd op Plotinus 'interpretatie van Plato's Recollection Argument in Phaedo (72e-78b), dat ons vermogen om succesvol deel te nemen aan belichaamde cognitie afhangt van het feit of we toegang hebben tot Formulieren. Maar de enige toegang tot Formulieren is eeuwige toegang door cognitieve identificatie ermee. Anders zouden we alleen afbeeldingen of afbeeldingen van de formulieren hebben. We moeten er dus cognitief identiek mee zijn als we deze Formulieren ook gaan gebruiken als een manier om dingen in de verstandige wereld te classificeren en te beoordelen.dat ons vermogen om succesvol deel te nemen aan belichaamde cognitie afhangt van het feit of we toegang hebben tot Formulieren. Maar de enige toegang tot Formulieren is eeuwige toegang door cognitieve identificatie ermee. Anders zouden we alleen afbeeldingen of afbeeldingen van de formulieren hebben. We moeten er dus cognitief identiek mee zijn als we deze Formulieren ook gaan gebruiken als een manier om dingen in de verstandige wereld te classificeren en te beoordelen.dat ons vermogen om succesvol deel te nemen aan belichaamde cognitie afhangt van het feit of we toegang hebben tot Formulieren. Maar de enige toegang tot Formulieren is eeuwige toegang door cognitieve identificatie ermee. Anders zouden we alleen afbeeldingen of afbeeldingen van de formulieren hebben. We moeten er dus cognitief identiek mee zijn als we deze Formulieren ook gaan gebruiken als een manier om dingen in de verstandige wereld te classificeren en te beoordelen.

Een persoon in een lichaam kan ervoor kiezen om de rol van een niet-cognitieve agent op zich te nemen door alleen op eetlust of emotie te reageren. Daarbij manifesteert die persoon een bedorven verlangen, een verlangen naar wat slecht is, het materiële aspect van het lichamelijke. Als alternatief kan een persoon afstand nemen van deze verlangens en zichzelf identificeren met zijn rationele zelf. Alleen al het feit dat dit mogelijk is, levert Plotinus een ander argument op voor de bovenzinnelijke identiteit van de persoon.

Vanwege de tegenstrijdige toestanden van belichaamde personen zijn ze onderworpen aan zelfverachting en toch willen ze paradoxaal genoeg 'bij zichzelf horen'. Personen hebben minachting voor zichzelf omdat men minachting heeft voor wat inferieur is aan zichzelf. Voor zover mensen andere dingen wensen dan wat Intellect wenst, verlangen ze dingen die buiten hen staan. Maar het onderwerp van dergelijke verlangens is inferieur aan wat gewenst is, zelfs als dit een toestand van vervuld verlangen is. Met andere woorden, als iemand in staat B wil zijn als hij in staat A is, dan moet hij in staat A als erger zijn dan in staat B. Maar alle toestanden van belichaamd verlangen zijn als volgt. Vandaar de zelfverachting.

Personen willen bij zichzelf horen voor zover ze zichzelf identificeren als onderdanen van hun eigenzinnige verlangens. Ze doen dit omdat ze hun ware identiteit als lichaamloze intellect zijn vergeten of niet weten. Als personen hun ware identiteit erkennen, zouden ze niet gericht zijn op de objecten van hun belichaamde verlangen, maar op de objecten van intellect. Ze zouden het onderwerp van die belichaamde verlangens kunnen zien als vreemd voor hun ware zelf.

Plotinus beschouwt ethiek volgens het criterium van wat bijdraagt ​​aan onze identificatie met ons hogere zelf en wat bijdraagt ​​aan onze scheiding van die identificatie. Alle deugdzame praktijken leveren een positieve bijdrage aan dit doel. Maar deugden kunnen worden beoordeeld op basis van hoe ze dit doen (zie I 2). De laagste vorm van deugden, wat Plotinus, in navolging van Plato, 'burger' of 'populair' noemt, zijn de praktijken die dienen om de eetlust onder controle te houden (zie I 2. 2). Daarentegen zijn hogere 'zuiverende' deugden die de persoon scheiden van de belichaamde mens (I 2. 3). Iemand die zuiverende deugd beoefent, is niet langer onderworpen aan de incontinente verlangens, waarvan de terughoudendheid slechts een burgerlijke of populaire deugd is. Zo iemand bereikt een soort 'gelijkenis met God', aanbevolen door Plato in Theaetetus 176a-b.Deze beide deugden zijn inferieur aan de intellectuele deugd die bestaat in de activiteit van de filosoof (zie I 2. 6). Iemand die gezuiverd is in belichaamde praktijken, kan zich ongehinderd in zijn ware zelfidentiteit als denker keren.

Plotinus erkent echter de noodzaak van deugdzaam leven voor geluk, maar weigert ze te identificeren. Net als Aristoteles beweert Plotinus dat een eigenschap van het gelukkige leven de zelfvoorziening is (zie I.1.4-5). Maar Plotinus is het er niet mee eens dat een leven gericht op het beoefenen van deugd zelfvoorzienend is. Zelfs Aristoteles geeft toe dat een dergelijk leven niet zelfvoorzienend is in de zin dat het immuun is voor ongeluk. Plotinus, die volhoudt dat het beste leven er een is dat in feite gezegend is vanwege zijn immuniteit voor ongeluk, verandert de betekenis van 'zelfvoorzienend' om het te identificeren met het innerlijke leven van de uitstekende persoon. Deze innerlijkheid of zelfvoorziening is de voorzijde van gehechtheid aan de objecten van belichaamde verlangens. Interieuriteit is geluk omdat het verlangen naar het goede, voor iemand die idealiter een intellect is,is tevreden door cognitieve identificatie met alles wat begrijpelijk is. Als dit voor de belichaamde mens niet zonder meer mogelijk is, lijkt het op zijn minst mogelijk dat men een verlangen van de tweede orde zou hebben, dat voortvloeit uit dit verlangen naar het Goede, dat neerkomt op een diepe onverschilligheid voor de bevrediging van verlangens van de eerste orde. Begrijpen dat het goede voor een intellect contemplatie is van alles wat de Ene is, betekent dat de wil slechts op één ding is gericht, welke voorbijgaande verlangens ook mogen opduiken.Begrijpen dat het goede voor een intellect contemplatie is van alles wat de Ene is, betekent dat de wil slechts op één ding is gericht, welke voorbijgaande verlangens ook mogen opduiken.Begrijpen dat het goede voor een intellect contemplatie is van alles wat de Ene is, betekent dat de wil slechts op één ding is gericht, welke voorbijgaande verlangens ook mogen opduiken.

4. Schoonheid

De chronologisch eerste verhandeling van Plotinus, 'On Beauty' (I 6), kan worden gezien als parallel aan zijn verhandeling over deugd (I 2). Daarin probeert hij de ervaring van schoonheid in te passen in het drama van opstijgen naar het eerste principe van alles. In dit opzicht is de esthetiek van Plotinus niet te scheiden van zijn metafysica, psychologie en ethiek.

Net als bij deugd, herkent Plotinus een hiërarchie van schoonheid. Maar wat alle soorten schoonheid gemeen hebben, is dat ze bestaan ​​in vorm of afbeeldingen van de vormen die eeuwig aanwezig zijn in Intellect (I 6. 2). Het laagste type schoonheid is fysieke schoonheid waar de pracht van het paradigma noodzakelijkerwijs het meest verstopt is. Als de schoonheid van een lichaam onafscheidelijk is van dat lichaam, dan is het slechts een afstandsbeeld van de niet-lichamelijke vormen. Toch is ons vermogen om dergelijke schoonheid te ervaren een andere indicatie van het niet-ingedaalde karakter van ons eigen intellect. We reageren op fysieke schoonheid omdat we het paradigma vaag herkennen. Het zou ietwat misleidend zijn om dit paradigma 'de vorm van schoonheid' te noemen, tenzij wordt aangenomen dat het alle door intellectueel bekende vormen omvat. Na Plato in Symposium,Plotinus volgt een hiërarchie van prachtige objecten boven het fysieke, met als hoogtepunt de Vormen zelf. En hun bron, het Goede, is ook de bron van hun schoonheid (I 6. 7). De schoonheid van het goede bestaat uit de virtuele eenheid van alle vormen. Omdat het de ultieme oorzaak is van de complexiteit van de begrijpelijke realiteit, is het de oorzaak van het genot dat we in vorm ervaren (zie V 5. 12).

5. Invloed

Porphyrius 'uitgave van Plotinus' Enneads bewaarde voor het nageslacht de werken van de leidende platonische tolk van de oudheid. Door deze werken en door de geschriften van Porphyrius zelf (234 - ca. 305 CE) en Iamblichus (ca. 245–325 CE) vormde Plotinus de hele latere geschiedenis van de filosofie. Tot ver in de 19 de eeuw werd het platonisme grotendeels begrepen, toegeëigend of afgewezen op basis van zijn Plotiniaanse uitdrukking en in de verheerlijkingen daarvan.

De theologische tradities van het christendom, de islam en het jodendom keken in hun vormingsperiode allemaal naar de oude Griekse filosofie voor de taal en argumenten om hun religieuze visies te verwoorden. Voor al deze dingen sprak het platonisme de filosofie uit die het dichtst bij hun eigen theologieën leek. Plotinus was de belangrijkste bron voor hun begrip van het platonisme.

Door de Latijnse vertaling van Plotinus door Marsilio Ficino, gepubliceerd in 1492, kwam Plotinus beschikbaar voor het Westen. De eerste Engelse vertaling, door Thomas Taylor, verscheen aan het einde van de 18e eeuw. Plotinus werd opnieuw erkend als de meest gezaghebbende vertolker van het platonisme. In de geschriften van de Italiaanse Renaissance filosofen, de 15 e en 16 e eeuw humanisten John Colet, Erasmus van Rotterdam, en Thomas More, de 17 ste eeuw Cambridge Platonists, en de Duitse idealisten, vooral Hegel, Plotinus' gedachte was de (soms onbevestigde) basis voor oppositie tegen de concurrerende en steeds meer invloedrijke traditie van de wetenschappelijke filosofie. Deze invloed zette zich voort in de 20 ste eeuwbloei van christelijke fantasierijke literatuur in Engeland, inclusief het werk van CS Lewis en Charles Williams.

Bibliografie

A. Primaire literatuur

 • Plotinus, 7 delen, Griekse tekst met Engelse vertaling door AH Armstrong, Cambridge, MA: Loeb Classical Library, 1968-88.
 • Plotinus. The Enneads, vertaald door Stephen MacKenna. Verkort en bewerkt door John Dillon, London: Penguin Books, 1991.
 • Neoplatonische filosofie. Inleidende lezingen, vertalingen van delen van de werken van Plotinus, Porphyry, Iamblichus en Proclus door John Dillon en Lloyd P. Gerson, Indianapolis: Hackett, 2004.

B. Secundaire literatuur

 • Blumenthal, HJ, 1971, Plotinus 'Psychology, Den Haag: Martinus Nijhoff
 • Emilsson, E., 1988, Plotinus on Sense-Perception, Cambridge: Cambridge University Press
 • Emilsson, E., 2007, Plotinus on Intellect, Oxford: Oxford University Press
 • Gerson, Lloyd P., 1994, Plotinus (Serie: Arguments of the Philosophers), Londen: Routledge
 • Gerson, Lloyd P. (red.), 1996, The Cambridge Companion to Plotinus, Cambridge: Cambridge University Press
 • O'Meara, Dominic, 1993, Plotinus: An Introduction to the Enneads, Oxford: Oxford University Press
 • Remes, Pauliina, 2007, Plotinus on Self. De filosofie van het 'wij', Cambridge: Cambridge University Press
 • Rist, J., 1967, Plotinus: The Road to Reality, Cambridge: Cambridge University Press

C. Referentie

Dufour, Richard, 2002, Plotinus: A Bibliography 1950–2000, Leiden: EJ Brill. Zie met name de verwijzingen naar de talrijke commentaren op bepaalde verhandelingen in de Enneads, waarvan sommige in het Engels zijn

Andere internetbronnen

 • De International Society for Neoplatonic Studies.
 • Neoplatonisme bij Yahoo.
 • Internationale Plato Society.

Populair per onderwerp