Historicistische Theorieën Over Rationaliteit

Inhoudsopgave:

Historicistische Theorieën Over Rationaliteit
Historicistische Theorieën Over Rationaliteit
Video: Historicistische Theorieën Over Rationaliteit
Video: What is HISTORICISM? What does HISTORICISM mean? HISTORICISM meaning, definition & explanation 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Historicistische theorieën over rationaliteit

Voor het eerst gepubliceerd op 12 augustus 1996; inhoudelijke herziening do 24 jan. 2008

Van de filosofen die hebben getracht de wetenschappelijke rationaliteit te karakteriseren, hebben de meesten op de een of andere manier aandacht besteed aan de geschiedenis van de wetenschap. Zelfs Karl Popper, die naar ieders maatstaven geen historicus is, gebruikt de geschiedenis van de wetenschap vaak als een illustratief en polemisch apparaat. Er zijn echter relatief weinig theoretici die theorieën aanbieden volgens welke gegevens uit de geschiedenis van de wetenschap op de een of andere manier het concept van rationaliteit vormen of bewijzen. Laten we zulke theorieën historistische theorieën noemen.

Het idee achter historistische rationaliteitstheorieën is, ruw gezegd, dat een goede theorie van rationaliteit op de een of andere manier in de geschiedenis van de wetenschap zou moeten passen. Volgens een minimale lezing van "fit", zal een goede theorie van rationaliteit de meeste grote episodes in de wetenschapsgeschiedenis als rationeel bestempelen. Een meer veeleisende lezing stelt dat de beste theorie van rationaliteit degene is die het aantal rationele episodes in de geschiedenis van de wetenschap maximaliseert (behoudens enige filtering uit sociologisch geïnfecteerde episodes). Het is echter onduidelijk of (i) historisme een conceptuele claim is volgens welke het een analytische of op zijn minst noodzakelijke waarheid is dat rationaliteit in de geschiedenis past, of (ii) of historisme een epistemologische claim is volgens welke de beste manier om erachter te komen over rationaliteit is het raadplegen van de geschiedenis van de wetenschap.Historicisme (i) lijkt ongemotiveerd, terwijl historicisme (ii) zou kunnen vervallen in trivialiteit. In het geval van instrumentele regels die ons bijvoorbeeld de beste manier vertellen om bepaalde doelen te bereiken, zouden filosofen van alle niveaus zeggen dat het kijken naar historische pogingen om die doelen te bereiken ons zal helpen onze huidige voorstellen om ze te bereiken te evalueren. Een andere dubbelzinnigheid in het historisme betreft de reikwijdte. Wordt historisme pas een goed idee als men eenmaal heeft vastgesteld dat wetenschap in wezen succesvol is, of moet historisme worden onderschreven binnen elke wetenschappelijke gemeenschap en mogelijke wereld?filosofen van alle niveaus zouden zeggen dat het kijken naar historische pogingen om die doelen te bereiken ons zal helpen onze huidige voorstellen om ze te bereiken te evalueren. Een andere dubbelzinnigheid in het historisme betreft de reikwijdte. Wordt historisme pas een goed idee als men eenmaal heeft vastgesteld dat wetenschap in wezen succesvol is, of moet historisme worden onderschreven binnen elke wetenschappelijke gemeenschap en mogelijke wereld?filosofen van alle niveaus zouden zeggen dat het kijken naar historische pogingen om die doelen te bereiken ons zal helpen onze huidige voorstellen om ze te bereiken te evalueren. Een andere dubbelzinnigheid in het historisme betreft de reikwijdte. Wordt historisme pas een goed idee als men eenmaal heeft vastgesteld dat wetenschap in wezen succesvol is, of moet historisme worden onderschreven binnen elke wetenschappelijke gemeenschap en mogelijke wereld?

Om het historisme te begrijpen, moet men ook het onderscheid tussen methodologie en metamethodologie begrijpen. In de taal en geschiedenis van de wetenschap is een methodologie voor wetenschappelijke rationaliteit een theorie van rationaliteit: ze vertelt ons wat rationeel is en wat niet in specifieke gevallen. De regel 'Accepteer de theorie altijd met de grootste mate van bevestiging' zou dus gelden als (onderdeel van) een methodologie. Aan de andere kant biedt een metamethodologie ons de normen waarmee we de theorieën over rationaliteit evalueren die onze methodologieën vormen. Historicus zijn over rationaliteit is een metamethodologische claim accepteren: een goede theorie van rationaliteit moet passen in de geschiedenis van de wetenschap. Dus hoewel historici het misschien eens zouden zijn over een algemene metamethodologie,ze kunnen en zullen sterk verschillen in het soort theorie dat ze met die metamethodologie produceren. Om een ​​idee te krijgen van de algemene benadering, laten we eerst het werk bekijken van de drie belangrijkste historici, Thomas Kuhn, Imre Lakatos en Larry Laudan.

 • 1. Paradigma's: consensus
 • 2. Onderzoeksprogramma's: nieuwe voorspellingen
 • 3. Onderzoekstradities: opgeloste problemen
 • 4. Algemene kritiek
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Paradigma's: consensus

Historisme in de wetenschapsfilosofie is een vrij recente ontwikkeling. Het kan misschien worden gedateerd op de publicatie van Kuhn's invloedrijke The Structure of Scientific Revolutions in 1962. Voordien waren de twee dominante theorieën over rationaliteit confirmatie (wetenschappers zouden theorieën moeten accepteren die waarschijnlijk waar zijn, gezien het bewijs) en falsificatie (wetenschappers zouden verwerpen theorieën die valse voorspellingen doen over waarneembare objecten en vervangen ze door theorieën die in overeenstemming zijn met al het beschikbare bewijs). Elk van deze theorieën komt voort uit puur logische wortels, bevestiging van Carnap's werk over inductieve logica en falsificatie van Popper's afwijzing van inductieve logica in combinatie met zijn bewering dat universalen kunnen worden vervalst door een enkele tegeninstantie.Geen van deze theorieën was verantwoordelijk voor de geschiedenis van de wetenschap in de volgende belangrijke betekenis: Als bleek dat de geschiedenis van de wetenschap weinig of geen beslissingen vertegenwoordigde in overeenstemming met, bijvoorbeeld, Carnap's bevestiging, dan was dat des te erger voor de geschiedenis van de wetenschap. Een dergelijke ontdekking zou alleen maar aantonen dat wetenschappers grotendeels irrationeel waren. Bevestiging zou niet worden aangevochten. Bevestiging werd eerder aangevochten op conceptuele, ahistorische gronden, zoals het onvermogen om plausibele maar niet-willekeurige bevestigingsniveaus te genereren voor monsters van gemiddelde grootte, de moeilijkheden die men tegenkwam bij het bedenken van een geschikt criterium voor bewijskracht, enzovoort.s bevestiging, dan nog erger voor de geschiedenis van de wetenschap. Een dergelijke ontdekking zou alleen maar aantonen dat wetenschappers grotendeels irrationeel waren. Bevestiging zou niet worden aangevochten. Bevestiging werd eerder aangevochten op conceptuele, ahistorische gronden, zoals het onvermogen om plausibele maar niet-willekeurige bevestigingsniveaus te genereren voor monsters van gemiddelde grootte, de moeilijkheden die men tegenkwam bij het bedenken van een geschikt criterium voor bewijskracht, enzovoort.s bevestiging, dan nog erger voor de geschiedenis van de wetenschap. Een dergelijke ontdekking zou alleen maar aantonen dat wetenschappers grotendeels irrationeel waren. Bevestiging zou niet worden aangevochten. Bevestiging werd eerder aangevochten op conceptuele, ahistorische gronden, zoals het onvermogen om plausibele maar niet-willekeurige bevestigingsniveaus te genereren voor monsters van gemiddelde grootte, de moeilijkheden die men tegenkwam bij het bedenken van een geschikt criterium voor bewijskracht, enzovoort.de moeilijkheden die men tegenkwam bij het bedenken van een geschikt criterium voor bewijskracht, enzovoort.de moeilijkheden die men tegenkwam bij het bedenken van een geschikt criterium voor bewijskracht, enzovoort.

Kuhn's werk bracht drie grote transformaties teweeg in de studie van wetenschappelijke rationaliteit. Eerst en vooral bracht het de geschiedenis naar voren. De impliciete (zo niet expliciete) boodschap van The Structure of Scientific Revolutions is dat een respectabele theorie van de rationele wetenschappelijke procedure in overeenstemming moet zijn met het grootste deel van de feitelijke wetenschappelijke procedure. Ten tweede, in plaats van aan te nemen dat wetenschappelijke theorieën de eenheden van rationele evaluatie waren, was Structuur gebaseerd op een eenheid die kon blijven bestaan ​​door kleine theoretische veranderingen. Daarom kon het een onderscheid maken tussen herzieningen en grootschalige afwijzing. Kuhn noemde deze eenheid 'het paradigma' en zijn voorouders leven voort als het onderzoeksprogramma, de onderzoekstraditie, de wereldwijde theoretische eenheid, enzovoort. Ten derde, Kuhn 's werk bracht de echte problemen aan het licht waarmee historisch bewuste verslagen van rationaliteit worden geconfronteerd: als alles is gezegd en gedaan, is er misschien geen transhistorische regel voor rationele wetenschappelijke procedures.

Voordat we met bijzonderheden ingaan, is het belangrijk te benadrukken dat men de exegetische details van Kuhn's verslag met grote schroom moet benaderen. Er bestaan ​​veel verschillende interpretaties, misschien omdat de interne consistentie van Kuhn's standpunten nog steeds in twijfel trekt. Wat volgt, is dus ongetwijfeld te snel en zou door sommigen als fundamenteel onnauwkeurig worden beschouwd. Degenen die vooral geïnteresseerd zijn in Kuhniaanse hermeneutiek worden aangemoedigd om Hoyningen-Huene (1993) te raadplegen. Als voorbeeld van de exegetische problemen waarmee de lezer telkens wordt geconfronteerd, bestaat er grote onenigheid over de juiste interpretatie van het woord 'paradigma'. Aan het ene uiteinde is een zeer enge interpretatie volgens welke een paradigma bestaat uit een reeks voorbeelden, waarbij een voorbeeld een beroemd opgelost probleem, een leerboek of een beroemd experiment kan zijn.Aan de andere kant bestaat een paradigma uit een heel theoretisch wereldbeeld, voorgesteld door een ontologie, een reeks wetten, een lijst met methodologische voorschriften en een reeks fundamentele waarden voor de wetenschap. Volgens een derde lezing, die orthogonaal is ten opzichte van de andere, is een paradigma een fundamenteel sociologische entiteit, geïndividualiseerd en gevormd door onderwijspatronen en allianties. Om de betekenis van het volgende verslag te maximaliseren, kunt u het beste een vrij brede betekenis van het woord kiezen.geïndividualiseerd en gevormd door opvoedingspatronen en allianties. Om de betekenis van het volgende verslag te maximaliseren, kunt u het beste een vrij brede betekenis van het woord kiezen.geïndividualiseerd en gevormd door opvoedingspatronen en allianties. Om de betekenis van het volgende verslag te maximaliseren, kunt u het beste een vrij brede betekenis van het woord kiezen.

Volgens Kuhn is de wetenschappelijke praktijk verdeeld in twee fasen, de normale wetenschap en de revolutionaire wetenschap. Tijdens de normale wetenschap wordt het dominante paradigma niet in twijfel getrokken of serieus getest. De leden van de wetenschappelijke gemeenschap gebruiken het paradigma eerder als een instrument om onopgeloste problemen op te lossen. Af en toe zal de gemeenschap bijzonder resistente problemen of anomalieën tegenkomen, maar als een paradigma slechts een paar anomalieën tegenkomt, is er onder haar voorstanders weinig reden tot bezorgdheid. Alleen naarmate de anomalieën zich ophopen, zal de gemeenschap in een crisis terechtkomen, die op haar beurt de gemeenschap in de fase van revolutionaire wetenschap kan duwen.

Tijdens een periode van revolutionaire wetenschap debatteert de wetenschappelijke gemeenschap actief over de onderliggende principes van het dominante paradigma en zijn rivalen. Zo wordt de dagelijkse gang van zaken bij het oplossen van problemen opgeschort totdat een nieuw paradigma (of misschien het oude) dominantie vestigt. De manier waarop dominantie wordt gevestigd, is misschien wel de belangrijkste plaats van onenigheid over Kuhn's werk. De meest invloedrijke interpretatie (een die Kuhn veel tijd heeft afgewezen) schildert Kuhn als een arationalist. Deze interpretatie maakt veel gebruik van Kuhn's gebruik van de theorie-beladenheid van observatie en verschillende soorten onvergelijkbaarheid. Het veronderstelde resultaat van deze kenmerken is dat de voorstanders van verschillende paradigma's vaak niet met elkaar kunnen communiceren, en dat, zelfs als ze kunnen communiceren,hun beoordelingsnormen zullen altijd hun eigen paradigma's begunstigen. Er is dus geen rationele basis om tussen paradigma's te kiezen: de omschakeling van het ene wereldbeeld naar het andere is niet zozeer een met redenen omklede zaak als wel het wetenschappelijke equivalent van een perceptuele gestaltverschuiving. In dit opzicht kan de overgang tussen paradigma's het beste sociologisch worden uitgelegd, in termen van institutionele macht, polemiek en misschien generatievervanging.

Het vorige argument vereist mogelijk onrealistisch sterke gevoelens van onvergelijkbaarheid en theorieladenheid. Volgens een meer gematigde kijk op onvergelijkbaarheid veronderstelt de revolutionaire wetenschap niet dat voorstanders van het ene paradigma niet kunnen begrijpen wat de voorstanders van een ander zeggen. Het behoudt echter onvergelijkbaarheid over waarden. Volgens deze opvatting is er geen principiële manier om de keuzes en wegingen van waarden die door verschillende paradigma's worden gebruikt te evalueren. Rationaliteit is niet meer procedureel in kaart te brengen. Rationaliteit kan alleen worden gered door ogenschijnlijk ad-hocclaims, zoals de bewering dat wetenschappers zijn opgeleid om een ​​rationele consensus te bereiken zonder regels daarvoor.Deze interpretatie van Kuhn gaat vaak gepaard met de bewering dat de wetenschap is gevorderd in het licht van haar toenemende vermogen om problemen op te lossen. Maar nogmaals, er is een belangrijke kwalificatie: hoewel we kunnen beweren dat, bijvoorbeeld, het Newtoniaanse paradigma meer problemen oploste dan het Aristotelische, kunnen we niet beweren dat Aristotelische opgeloste problemen zijn opgenomen in de Newtoniaanse. De overgang van het ene paradigma naar het andere brengt zowel verliezen als winsten met zich mee, maar per saldo is er een netto winst in het probleemoplossend vermogen.De overgang van het ene paradigma naar het andere brengt zowel verliezen als winsten met zich mee, maar per saldo is er een netto winst in het probleemoplossend vermogen.De overgang van het ene paradigma naar het andere brengt zowel verliezen als winsten met zich mee, maar per saldo is er een netto winst in het probleemoplossend vermogen.

Hoewel deze interpretatie van Kuhn hem als een rationalist schildert, vormt hij een vorm van rationalisme die twee beweringen verwerpt die veel rationalisten van essentieel belang achtten voor hun onderneming: (i) dat rationaliteit een door regels bestuurd proces is, en (ii) dat wetenschappelijke vooruitgang is cumulatief. De redenen voor deze twee claims zijn niet zozeer historisch als conceptueel. Als we bijvoorbeeld veronderstellen dat de keuze tussen paradigma's wordt gemaakt zonder regels, en dat we het als rationeel moeten vertrouwen, simpelweg omdat de mensen die de keuzes maken, goed zijn opgeleid, dan zouden we ons niet kunnen afvragen of er een puur sociologische verklaring is bestellen? Evenzo, als wordt aangenomen dat het ene paradigma meer problemen oplost dan het andere, zelfs als er belangrijke problemen zijn die door het tweede paradigma zijn opgelost, maar niet door het eerste,zouden we ons dan niet kunnen afvragen of de schijnbare vooruitgang niet meer is dan een geval van geschiedenis die door de overwinnaars is herschreven? Welke solide filosofische gronden zijn er om aan te nemen dat de door het zegevierende paradigma behaalde winsten opwegen tegen de verliezen? Brown (1985) behandelt onder meer de eerste zorg en Laudan (1977) de tweede (zoals later in dit artikel zal worden besproken), maar tot op heden is er geen bevredigend antwoord op een van deze vragen. Zo lijkt Kuhn de rationalist op een wankele conceptuele grond te staan.tot op heden is op geen van deze vragen een bevredigend antwoord gegeven. Zo lijkt Kuhn de rationalist op een wankele conceptuele grond te staan.tot op heden is op geen van deze vragen een bevredigend antwoord gegeven. Zo lijkt Kuhn de rationalist op een wankele conceptuele grond te staan.

Afgezien van specifieke zorgen, is Kuhn onbevredigend voor onze doeleinden omdat hij ons geen specifiek verslag van rationaliteit verschaft, noch een expliciet verslag van historicistische metamethodologie. Omdat ze specifiek zijn waar Kuhn niet is, verdienen de belangrijkste opvolgers van Kuhn, Imre Lakatos en Larry Laudan onze speciale aandacht.

2. Onderzoeksprogramma's: nieuwe voorspellingen

Lakatos 'theorie van rationaliteit is gebaseerd op het idee van het onderzoeksprogramma, dat een reeks theorieën is die worden gekenmerkt door een harde kern (de kenmerken van de theorieën die essentieel zijn voor lidmaatschap van het onderzoeksprogramma), de beschermende gordel (de kenmerken die kan worden gewijzigd), de negatieve heuristiek (een bevel om de harde kern niet te veranderen) en de positieve heuristiek (een plan voor het wijzigen van de beschermende riem). De beschermriem is om twee redenen gewijzigd. In een vroeg stadium zal een onderzoeksprogramma onrealistische veronderstellingen doen (dwz Newton's vroege veronderstelling dat de zon en de aarde puntmassa's zijn). De beschermriem is aangepast om het programma realistischer te maken. Het wordt pas toetsbaar als het een voldoende mate van realisme heeft bereikt. Zodra het programma de fase van testbaarheid heeft bereikt,de veiligheidsgordel wordt gewijzigd wanneer het programma valse experimentele voorspellingen doet.

Niet alle wijzigingen aan de veiligheidsgordel zijn echter gelijk. Als een wijziging niet alleen het probleem oplost, maar het onderzoeksprogramma ook in staat stelt een nieuwe voorspelling te doen, dan is de wijziging progressief. Als de wijziging niet meer is dan een ad-hocmanoeuvre, dat wil zeggen, als het niet tot nieuwe voorspellingen leidt, wordt het als gedegenereerd beschouwd. In eerste instantie classificeert Lakatos een voorspelling als nieuw, en alleen als het voorspelde fenomeen nooit is waargenomen vóór de voorspelling. Latere Lakatos (Lakatos en Zahar, 1976) breidt de definitie uit tot fenomenen die mogelijk vóór de voorspelling waren waargenomen, maar die niet tot de problemen behoorden die de wijziging was bedoeld om op te lossen.

Een onderzoeksprogramma verkeert in goede gezondheid, zolang een voldoende aantal van de wijzigingen daarin progressief zijn. De problemen nemen toe in de mate dat deze veranderingen gedegenereerd zijn. Zodra een onderzoeksprogramma voldoende is gedegenereerd en als er een progressief onderzoeksprogramma voor in de plaats is gekomen, moet het gedegenereerde programma worden weggegooid. Lakatos geeft ons echter geen details over manieren om degeneratie te meten, noch lokaliseert hij het punt waarop degeneratie fataal kan zijn voor een onderzoeksprogramma.

De metamethodologie van Lakatos is juist interessant omdat het aansluit bij zijn methodologie: een metamethodologisch onderzoeksprogramma in de wetenschapsfilosofie is progressief zolang het nieuwe voorspellingen blijft doen. Dit lijkt misschien een raadsel. Welke voorspellingen kan een theorie van rationaliteit doen? Het antwoord van Lakatos is dat de voorspellingen betrekking hebben op fundamentele waardeoordelen die destijds door wetenschappers zijn gemaakt met betrekking tot de rationaliteit en irrationaliteit van bepaalde episodes. Om dit te zien, veronderstel dat volgens Lakatos 'theorie een bepaald onderzoeksprogramma in het verleden op een bepaald moment onaanvaardbaar is gedegenereerd. Later historisch onderzoek kan documenten opleveren die getuigen van de houding van de wetenschappelijke gemeenschap in die tijd.Stel dat uit deze documenten blijkt dat de gemeenschap zich aan het voorbereiden was om het betreffende onderzoeksprogramma af te wijzen. In dit geval zouden we zeggen dat Lakatos 'theorie een succesvolle romanvoorspelling had gedaan.

Men kan gemakkelijk het gewicht in twijfel trekken dat Lakatos plaatst op nieuwe voorspellingen, zowel op methodologisch als metamethodologisch niveau. Lakatos staat voor het volgende dilemma. Het bereiken van nieuwe voorspellingen is op zichzelf waardevol of het is waardevol om een ​​ander doel te bereiken. Als Lakatos beweert dat nieuwe voorspellingen op zichzelf bijzonder waardevol zijn, staat hij voor een heel gerechtvaardigde beschuldiging van willekeur. Als hij zegt dat ze waardevol zijn voor hun gebruik bij het bereiken van andere doelen, dan moet hij zeggen wat die doelen zijn en aantonen dat nieuwe voorspellingen bijzonder nuttig zijn om ze te bereiken. Stel dat Lakatos bijvoorbeeld zou zeggen dat het nastreven van nieuwe voorspellingen ons de beste en snelste manier biedt om de waarneembare inhoud van onze theorieën te vergroten.Als hij dit zou zeggen, zou hij ons een bruikbaar begrip en metriek moeten bieden voor waarneembare inhoud. In het bijzonder zou hij ons moeten vertellen wat het is dat de ene theorie meer waarneembare inhoud heeft dan de andere. Als hij een soort cumulativiteitsprincipe veronderstelt (dat wil zeggen dat de betere theorie alles zegt over waarneembare dingen die de slechtste deed plus een beetje meer) dan is zijn theorie historisch onaannemelijk. Als hij de cumulativiteit ontkent, heeft het probleem waarmee hij wordt geconfronteerd, namelijk het verschaffen van een solide basis voor observatie-inhoud, iedereen verijdeld die heeft geprobeerd het op te lossen.dat de betere theorie alles zegt over waarneembare dingen die de slechtste deed plus een beetje meer) dan zijn theorie historisch onaannemelijk is. Als hij de cumulativiteit ontkent, heeft het probleem waarmee hij wordt geconfronteerd, namelijk het verschaffen van een solide basis voor observatie-inhoud, iedereen verijdeld die heeft geprobeerd het op te lossen.dat de betere theorie alles waar zegt over waarneembare dingen die de slechtste deed plus een beetje meer) dan zijn theorie historisch onaannemelijk is. Als hij de cumulativiteit ontkent, heeft het probleem waarmee hij wordt geconfronteerd, namelijk het verschaffen van een solide basis voor observatie-inhoud, iedereen verijdeld die heeft geprobeerd het op te lossen.

3. Onderzoekstradities: opgeloste problemen

In Progress and Its Problems presenteert Larry Laudan zowel een expliciete metamethodologie als een normatieve rationaliteitstheorie. Volgens zijn metamethodologie moet een succesvolle theorie van rationaliteit "onze geprefereerde pre-analytische intuïties over wetenschappelijke rationaliteit" respecteren. (Laudan 1977, 160) Deze intuïties bestaan ​​uit beoordelingen van de rationaliteit van bepaalde expliciete gevallen (bv. "Het was rationeel de Newtoniaanse mechanica te accepteren en de aristotelische mechanica tegen bijvoorbeeld 1800 af te wijzen", en "het was irrationeel na 1830 om accepteer de bijbelse chronologie als een letterlijk verslag van de geschiedenis van de aarde”). Dus hoewel niet elke episode in de geschiedenis van de wetenschap wordt weergegeven in de metamethodologie van Laudan, is er wel een subset, waar deze subset bestaat uit de 'voor de hand liggende' gevallen.

De rationaliteitstheorie die Laudans methodologie zou hebben voortgebracht, is gebaseerd op de notie van de onderzoekstraditie. Laudans onderzoekstradities lijken enigszins op Kuhn's paradigma's en Lakatos's onderzoeksprogramma's. Net als de paradigma's van Kuhn (over het algemeen gelezen) bevatten onderzoekstradities zowel metafysische als methodologische elementen. Laudan bagatelliseert echter de sociologische en pedagogische elementen (bijv. Opleidingsnetwerken en voorbeelden) die zo belangrijk zijn voor Kuhn. Net als Lakatos 'paradigma's zullen de theorieën die door een onderzoekstraditie worden gegenereerd, in de loop van de tijd veranderen, maar waar Lakatos' onderzoeksprogramma's worden gedefinieerd als een opeenvolging van theorieën, vormen de theorieën zelf niet de onderzoekstraditie.Laudan beweert ook dat de onderzoekstraditie een veel minder rigide concept is dan het Lakatosian-onderzoeksprogramma, dat is gebaseerd op een onbuigzame harde kern.

Laudan onderscheidt zich echter radicaal van Kuhn en Lakatos in zijn verslagen over wetenschappelijke vooruitgang en rationaliteit. Hij beweert dat er twee soorten problemen zijn waarmee elke onderzoekstraditie wordt geconfronteerd: empirische problemen (verwant aan Kuhniaanse anomalieën); en conceptuele problemen (dwz problemen van consistentie, intern of met dominante tradities op andere gebieden). We moeten de onderzoekstraditie accepteren die de meeste problemen heeft opgelost en de traditie nastreven die momenteel de problemen zo snel mogelijk oplost. De wetenschap vordert door meer problemen op te lossen. Laudan veronderstelt echter geen cumulativiteit: hoewel een gegeven huidige onderzoekstraditie meer problemen zal hebben opgelost dan haar voorgangers, kunnen er bepaalde problemen zijn die door de huidige traditie 'onopgelost' zijn geworden. Anders dan Kuhn,Laudan is van mening dat er een eenvoudig concept is dat als basis dient voor zowel vooruitgang als rationaliteit. In tegenstelling tot Lakatos, verwerpt Laudan (i) zowel het idee van empirische inhoud als de cumulatieve groei van theorieën en (ii) hecht geen extra waarde aan het concept van een nieuwe voorspelling, en geen grote waarde aan ad hocness.

Hoe aantrekkelijk het ook mag lijken, Laudans theorie van rationaliteit wordt geconfronteerd met een aantal mogelijk dodelijke kritiek. Ten eerste: hoe bepalen we welke onderzoekstraditie de meeste problemen heeft opgelost. Moet het 'probleem van de planeten' worden geteld als één probleem of als acht? Er is reden om aan te nemen dat het opsommen en / of wegen van problemen relatief is aan een onderzoekstraditie. Zonder een gemeenschappelijk schema van opsomming en / of weging kan Laudans theorie tot dubbelzinnige resultaten leiden, volgens welke de rationele te volgen traditie afhangt van wie de telling doet. Ten tweede, hoewel Laudan enige moeite doet om onderzoekstradities te onderscheiden van paradigma's en onderzoeksprogramma's, is het idee van een onderzoekstraditie nog steeds enigszins vaag. Net als bij paradigma's en programma's, is de wazigheid vooral duidelijk op het niveau van historische toepassing.

Een onafhankelijke reeks problemen betreft de metamethodologie van Laudan en de link met zijn theorie van rationaliteit. Ten eerste, aangezien Laudan zijn theorie van rationaliteit toepast op alle domeinen van intellectuele inspanningen, inclusief de wetenschapsfilosofie, mogen we verwachten dat zijn metamethodologie (die de rationele keuze van een theorie van wetenschappelijke rationaliteit reguleert) identiek is aan zijn theorie van rationaliteit. Toch zijn de twee heel verschillend. Zijn metamethodologie is een fundamentele fit-the-data-affaire, terwijl het criterium op grondniveau het bestaan ​​van gegevens in een fundamentalistische zin verwerpt. Nu zou Laudan de bewering kunnen intrekken dat zijn theorie van rationaliteit toepasbaar is buiten de wetenschap, maar zoals we later zullen zien, zou dat hem tot ernstige problemen leiden. Ten tweede is Laudans lijst van 7 pre-analytische intuïties tamelijk onomstreden. Maar,we kunnen ons afvragen waarom we denken dat het onomstreden is. Is het omdat we allemaal op dezelfde manier sociaal geconditioneerd zijn? Of is het omdat we een eerder criterium van rationaliteit hebben, volgens welke we de 'intuïtieve' gevallen beoordelen? In het eerste geval is er geen reden om onze pre-analytische intuïties te bevoordelen. Als dat laatste het geval is, dan moeten we, in plaats van de geschiedenis van de wetenschap te raadplegen, alleen proberen ons eerdere criterium te verduidelijken. Hoe dan ook, een op intuïtie gebaseerde aanpak kent grote moeilijkheden. Ten derde, zelfs al zouden we een stevige filosofische basis kunnen bieden voor deze benadering, we zouden heel weinig gegevens hebben om door te gaan. Laudan noemt slechts zeven gegevenspunten. Ongetwijfeld zouden veel theorieën over rationaliteit, sommige aannemelijk en andere niet, in deze gegevens passen. Overweeg bijvoorbeeld het volgende criterium:

Een episode in de geschiedenis van de wetenschap is rationeel, al is het maar als een van de volgende episodes: {hier volgt de lijst van paradigmatisch rationele episodes}; en een episode in de geschiedenis van de wetenschap is irrationeel als en slechts als het een van de volgende episodes is: {hier volgt de lijst van paradigmatisch irrationele episodes}. Alle andere afleveringen zijn niet rationeel of irrationeel.

Dit is duidelijk een dwaas criterium, maar het voldoet aan de metamethodologische beperkingen van Laudan. Laudan onderscheidt zijn methodologie van zijn metamethodologie om circulaire en / of zelfvoorzienende middelen te vermijden om een ​​methodologie te testen. Circulariteit is waarschijnlijk geen zorg. Laudan zou het waarschijnlijk beter doen door zijn methodologie gelijk te stellen aan zijn metamethodologie. In ieder geval heeft Laudan zelf het historisme afgewezen (bijv. Laudan 1986), zij het om enigszins verdachte redenen.

4. Algemene kritiek

Afgezien daarvan zijn er een aantal belangrijke kwesties die nog niet bevredigend moeten worden aangepakt door historistische theorieën over rationaliteit. (1) Wat moet een historicistische rationaliteitstheorie precies bereiken? Volgens Lakatos is men rationeel zolang men ad hocheid zoveel mogelijk vermijdt; volgens Laudan is men rationeel zolang men de onderzoekstraditie accepteert die de meeste problemen heeft opgelost en degene nastreeft die deze het snelst oplost. Maar geen van beide schrijvers stelt dat rationele agenten rekening moeten houden met het vermijden van ad-hocheid of het maximaliseren van opgeloste problemen terwijl ze bezig zijn met hun wetenschappelijke activiteiten. Zolang hun theoretisch gedrag in overeenstemming is met de Lakatosian / Laudanian dicta, zijn ze rationeel, ongeacht hun bewuste motivaties.

Laten we rationaliteitstheorieën noemen die agenten evalueren op basis van hun theoretische keuzes en niet op basis van de redenen voor de keuzes externalistische theorieën. Externalistische theorieën zijn op een belangrijke manier breder dan internalistische (op motieven gebaseerde) theorieën: de juiste keuze gemaakt om de verkeerde redenen is rationeel volgens externalisme. Omdat Lakatos en Laudan willen dat hun rationaliteitstheorieën het grootste deel van de geschiedenis van de wetenschap beslaan, en aangezien de bewuste motivaties van wetenschappers in de loop van de tijd lijken te zijn veranderd - en zich vaak niet hebben geconcentreerd op de overwegingen die Lakatos of Laudan als centraal beschouwen - het lijkt erop dat Lakatos en Laudan vastzitten in externalisme.

Bij verder onderzoek zijn de externe rationaliteitstheorieën echter zeer raadselachtig. Laten we ze vergelijken met een andere vorm van epistemisch externalisme, een externalistische perceptie-theorie. Volgens dergelijke theorieën hangt de vraag of iemand gerechtvaardigd is alleen af ​​van het feit of zijn perceptuele overtuiging tot stand is gekomen door een betrouwbaar mechanisme of proces. Men hoeft zich niet bewust te zijn van een beschrijving of rechtvaardiging van dat proces. Nu, in het perceptuele geval, hebben we een algemeen idee van de aard van het proces en alle redenen om op de betrouwbaarheid ervan te vertrouwen (afgezien van dromerargumenten). Het probleem met externalistische theorieën over rationaliteit daarentegen is dat we geen idee hebben van het mechanisme waardoor een wetenschapper zo zou handelen dat ze ad hocheid minimaliseerde, ook al waren haar werkelijke intenties gericht op een ander cognitief doel.Waar externalistische theorieën over waarneming afhankelijk zijn van tastbare informatie die wordt verschaft door de psychologie van perceptie, zijn externalistische theorieën over rationaliteit afhankelijk van een zeer mysterieuze onzichtbare hand. Totdat de werking van die hand zichtbaar wordt gemaakt, moeten we zeer wantrouwend staan ​​tegenover externalistische theorieën over rationaliteit.

(2) Historicistische rationaliteitstheorieën zijn ook veel moeilijker toe te passen dan hun voorstanders laten vermoeden. Omdat de historicistische ruileenheid (het paradigma, het onderzoeksprogramma, de onderzoekstraditie) veel lossere voorwaarden voor individuatie heeft dan de enkele theorie, kan de vraag hoe theorieën in hun respectieve paradigma's enz. Te groeperen moeilijk zijn. De theorie van Copernicus deelde bijvoorbeeld veel van Aristoteles 'natuurkunde, Aristoteles' toewijding aan sferische beweging en zijn gebruik van etherische sferen, Keplers geocentrisme (bijna) en Ptolemaeus's gebruik van epicycli. Bij het groeperen van Copernicus met Kepler en Newton zeggen we dat zijn geocentrisme belangrijker is dan zijn overtuigingen over de manier waarop de dingen in de hemel zich bewogen. Er kunnen redenen zijn om over deze groepering te beslissen, maar de keuze is niet automatisch.Omdat de huidige wetenschappers destijds niet dachten in termen van paradigma's, enz., Zullen we de keuze niet kunnen maken op basis van historische informatie. Er moet meer worden gezegd over de normen voor het individualiseren van grootschalige theoretische eenheden.

Een aanverwant probleem betreft het begrip acceptatie van een paradigma, onderzoeksprogramma of onderzoekstraditie. Betekent de acceptatie van een programma het letterlijke geloof in de waarheid ervan door elke persoon in de wetenschappelijke gemeenschap? Vereist het een algemeen geloof in het nut ervan? Deze vragen hebben praktische correlaties. Was het Copernicaanse systeem geaccepteerd tegen de tijd dat de meeste astronomen de Copernicaanse tabellen gebruikten, ondanks hun expliciete trouw aan een Aristotelische / Ptolemeïsche kosmologie, of tegen de tijd dat het op grote schaal werd onderwezen op universiteiten? Wordt de kwantummechanica nu geaccepteerd ondanks het feit dat maar heel weinig natuurkundigen denken dat het een nauwkeurig beeld kan schetsen van de micro-realiteit? De acceptatiekwestie heeft twee dimensies. De eerste betreft wat het is voor een enkele persoon om een ​​paradigma te accepteren, enz.De tweede betreft het gewicht van individuele acceptatie dat vereist is voor acceptatie door de gemeenschap. Aangezien de gegevens voor historicistische theorieën bestaan ​​uit acceptatie en afwijzing op gemeenschapsniveau, moeten historici hier veel meer informatie verstrekken voordat hun theorieën op het historische record kunnen worden toegepast.

(3) Wat motiveert ons om een ​​historicistische theorie aan te nemen? Een mogelijke motivatie komt van ons geloof in de wetenschap. Historisme afwijzen is 'beweren …, dat het heel goed mogelijk is dat alle actuele wetenschappelijke praktijken, heden en verleden, irrationeel en' onwetenschappelijk 'zijn, wat op zijn beurt het (naar mijn mening) absurde verdere gevolg accepteert dat wetenschappers misschien slecht zijn bij het doen van wetenschap”. (Brown 1989, 98) Er zijn echter verschillende problemen met deze motivatie. Ten eerste kan ons geloof in de rationaliteit van de wetenschap meer a posteriori zijn dan a priori. Dat wil zeggen, ons geloof in de wetenschap is niet blind. We hebben vertrouwen in onze wetenschap omdat we hebben gezien wat het heeft bereikt: gezien ons bewijs uit de geschiedenis van de wetenschap zou het absurd zijn om te concluderen dat wetenschap niet rationeel was. Hier,we zien dat de geschiedenis van de wetenschap rationeel is omdat ze voldoet aan onze (proto) criteria voor vooruitgang en rationaliteit. In andere, contrafeitelijke gevallen zouden we echter niet meteen concluderen dat de wetenschappelijke praktijk rationeel was. Zo is het niet in elke mogelijke wereld waar dat er een conceptueel verband bestaat tussen wetenschappelijke praktijk en wetenschappelijke rationaliteit. Volgens deze opvatting is de geschiedenis van de wetenschap dus illustratief (en niet constitutief) voor rationaliteit.de geschiedenis van de wetenschap is illustratief (en niet constitutief) voor rationaliteit.de geschiedenis van de wetenschap is illustratief (en niet constitutief) voor rationaliteit.

De geloof-in-wetenschap-motivatie wordt geconfronteerd met het extra probleem dat het veel te zwak is voor veel vormen van historisme. Ons geloof in wetenschap kan ons ertoe brengen te geloven dat wetenschap niet helemaal irrationeel is, of dat ze rationeler is dan niet. Sommige historistische theorieën (bijvoorbeeld sommige lezingen van Lakatos, Brown (1989)) beweren echter dat de beste theorie van rationaliteit degene is die, onder bepaalde voorwaarden, het aantal rationele episodes in de geschiedenis van de wetenschap maximaliseert. Algemeen geloof in de wetenschap kan deze maximaliserende theorieën niet ondersteunen.

De tweede motivatie voor historisme is te danken aan een vorm van naturalisme. Als we het idee verwerpen dat epistemologie een a priori onderneming is en accepteren dat het slechts een vorm van wetenschap is, zoals natuuronderzoekers geneigd zijn, dan lijkt het historisme verleidelijk. Wetenschappelijke theorieën slagen voor zover ze in de gegevens passen. De gegevens voor een wetenschappelijke theorie van wetenschappelijke rationaliteit moeten, als ze ergens te vinden zijn, worden ontleend aan de geschiedenis van de wetenschap. Vandaar historisme. Laat de slordigheid van het voorgaande argument buiten beschouwing. Zelfs als het op zijn eigen voorwaarden wordt beschouwd, hangt het af van een simplistische kijk op de rol van theoretische concepten binnen het naturalisme. Stel dat we naturalisme onderschrijven. We kunnen rationaliteit bijgevolg behandelen als een theoretisch positief, net zoals elektronen, virussen en andere theoretische wetenschappelijke aspecten.De electron posit et al. Verkrijgen hun rechtvaardiging niet uit een simpele fit-the-data benadering. Het is moeilijk te zien hoe ze zelfs zo'n rol kunnen spelen. Ze worden eerder geaccepteerd omdat ze essentiële onderdelen zijn van onze theoretisch ingewikkelde beste verklaringen voor relevante fenomenen. We accepteren het bestaan ​​van elektronen omdat onze beste theorieën over de waarneembare verschijnselen die verband houden met elektriciteit en atoomstructuur cruciaal afhangen van de hypothese dat er elektronen zijn. Evenzo, als ons algemene doel is om de geschiedenis en praktijk van de wetenschap uit te leggen, is onze beste theorie van rationaliteit degene die, samen met andere theoretische uitgangspunten, een relevante en cruciale rol speelt in onze algemene uitleg van de geschiedenis en praktijk van de wetenschap. Als zodanig,we moeten eenvoudige vooronderstellingen achterwege laten, zoals de bewering dat de beste theorie van rationaliteit degene is die het aantal rationele episodes in de geschiedenis van de wetenschap maximaliseert. Uiteindelijk kan blijken dat ons beste concept van rationaliteit het aantal rationele episodes maximaliseert, maar een dergelijk resultaat zou eerder als een empirisch onderbouwde bonus moeten gelden en niet als een desideratum.

Als we echter deze verklarende benadering van rationaliteit aannemen, lijken de meeste bestaande historicistische theorieën irrelevant, omdat hun rol meer puur beschrijvend dan verklarend lijkt. Bovendien heeft het Strong Program (Bloor 1976) in de kennissociologie betoogd dat rationaliteit geen enkele verklarende rol speelt. Ongetwijfeld zijn de argumenten van het Strong-programma op zijn minst enigszins overdreven, maar ze laten wel zien dat zodra men naar een verklarend standpunt gaat, er binnen naturalisme geen gegarandeerde rol voor rationaliteit is. Uiteindelijk blijft er misschien niet meer over dan de kern van instrumentele rationaliteit.

Ten slotte zijn er de afgelopen tien jaar zeer weinig nieuwe resultaten op het gebied van historistische rationaliteitstheorieën tot stand gekomen. Friedman (2002) is een opvallende uitzondering. Hij stelt dat we de overgangen tussen ogenschijnlijk onvergelijkbare theorieën rationeel kunnen begrijpen door een tripartiet onderscheid te maken tussen (a) empirische natuurwetten, (b) constitutief a priori principes, die in feite de rol van paradigma's spelen, en (c) filosofisch meta-frameworks, die wetenschappers helpen om van de ene reeks a priori principes naar de volgende te gaan. Overgangen tussen sets meta-frameworks omvatten steeds algemenere wiskundige structuren, die op hun beurt een uitbreiding van de ruimte van epistemische mogelijkheden creëren. Duidelijk,Friedman biedt geen theorie van rationaliteit volgens welke rationaliteit historisch zozeer is samengesteld als een onafhankelijk gegenereerde reeks principes die de geschiedenis van de wetenschap kunnen begrijpen. Toch kan zijn theorie rationaliteit een verklarende rol geven in ons beste verslag van de geschiedenis en praktijk van de wetenschap.

Het ontbreken van een aanzienlijk recent oeuvre over het algemene onderwerp vereist uitleg, vooral omdat vragen over rationaliteit belangrijke framing-apparaten waren in de beginfase van de geschiedenis en wetenschapsfilosofie als veld. Hier zijn enkele zeer voorzichtige verklarende hypothesen. Ten eerste, naarmate het veld volwassen is geworden, hebben de geschiedenis en de filosofie van de wetenschap steeds hogere eisen gesteld aan haar werknemers voor nauwkeurig en goed ondersteund historisch onderzoek, met als resultaat dat het veld veel van zijn energie heeft verschoven van algemene theorieën naar wetenschap. productie van geschiedenissen van bepaalde afleveringen. Kuhnian en Lakatosiaanse algemene beweringen over de aard van wetenschap, hoewel ze zowel visionair als opwindend blijven, zouden in het huidige klimaat van versterkte historische nauwkeurigheid zeer moeilijk te rechtvaardigen zijn. In aanvulling op,de toename van nauw gefocuste historische verslagen heeft de enorme hoeveelheid gegevens vermenigvuldigd die door een wereldwijde historistische theorie moet worden bestreken. Samengevat houden deze twee overwegingen in dat de taak van het construeren en rechtvaardigen van een beschrijvende adequate historicistische theorie van wetenschappelijke rationaliteit intimiderend moeilijk is geworden, zowel vanuit het oogpunt van het verzamelen van de relevante gegevens als vanuit het oogpunt van het samenvoegen ervan tot een verenigd en meeslepende theorie die erin slaagt de gegevens te accommoderen. Zelfs als een dergelijke theorie mogelijk is, kan de kosteneffectiviteit van het nastreven ervan in het huidige klimaat onbetaalbaar zijn.Samengevat houden deze twee overwegingen in dat de taak van het construeren en rechtvaardigen van een beschrijvende adequate historicistische theorie van wetenschappelijke rationaliteit intimiderend moeilijk is geworden, zowel vanuit het oogpunt van het verzamelen van de relevante gegevens als vanuit het oogpunt van het samenvoegen ervan tot een verenigd en meeslepende theorie die erin slaagt de gegevens te accommoderen. Zelfs als een dergelijke theorie mogelijk is, kan de kosteneffectiviteit van het nastreven ervan in het huidige klimaat onbetaalbaar zijn.Samengevat houden deze twee overwegingen in dat de taak van het construeren en rechtvaardigen van een beschrijvende adequate historicistische theorie van wetenschappelijke rationaliteit intimiderend moeilijk is geworden, zowel vanuit het oogpunt van het verzamelen van de relevante gegevens als vanuit het oogpunt van het samenvoegen ervan tot een verenigd en meeslepende theorie die erin slaagt de gegevens te accommoderen. Zelfs als een dergelijke theorie mogelijk is, kan de kosteneffectiviteit van het nastreven ervan in het huidige klimaat onbetaalbaar zijn.de kosteneffectiviteit van het nastreven ervan kan in het huidige klimaat onbetaalbaar zijn.de kosteneffectiviteit van het nastreven ervan kan in het huidige klimaat onbetaalbaar zijn.

Bibliografie

 • Bloor, D. (1976), Knowledge and Social Imagery, Londen: Routledge & Kegan Paul
 • Brown, H., (1988), Rationality, London: Routledge
 • Brown, JR (1989), The Rational and The Social, London: Routledge
 • Friedman, M. (2002), "Kuhn, and the Rationality of Science" in Philosophy of Science, Vol. 69, blz. 171-190
 • Hoyningen-Huene, P. (1993), Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science (vertaald door A. Levine), Chicago: University of Chicago Press
 • Kuhn, TS (1962), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press (2e editie gepubliceerd in 1970)
 • Kuhn, TS (1977), The Essential Tension, Chicago: The University of Chicago Press
 • Lakatos, I. (1970), "Vervalsing en de methodologie van wetenschappelijke onderzoeksprogramma's" in Lakatos en I. Musgrave (red.) Kritiek en de groei van kennis, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lakatos, I. en EG Zahar (1976), "Waarom heeft het programma van Copernicus Ptolemaeus vervangen?", In R. Westman (red.) The Copernican Achievement, Los Angeles: University of California Press.
 • Laudan, L. (1977), Progress and its Problems, Berkeley: University of California Press

Andere internetbronnen

[Neem contact op met de auteur voor suggesties.]

Populair per onderwerp